23 februari 2019

Nyheter 2019 (139)

fredag, 22 februari 2019 16:26

Amasten gjorde ett rekordstarkt resultat

Skrivet av
  Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten. För helåret 2018 ökade Amasten resultatet efter skatt till 211,8 Mkr (45,9). I resultatet ingick 192,6 Mkr (41,1) i…
fredag, 22 februari 2019 16:22

Stendörren slopar utdelningen

Skrivet av
  Mikael Nicander, nytillträdd vd för Stendörren. Stendörren Fastigheter har hittills haft som policy att utdelningen långsiktigt ska uppgå till högst 50 procent av bolagets…
fredag, 22 februari 2019 15:17

NP3 höjer utdelningen

Skrivet av
  Andrea Nelvig, vd för NP3 Fastigheter. NP3 Fastigheter redovisar en helårsvinst efter skatt som ökade till 468 Mkr (447), vilket motsvarade 8,04 kr/stamaktie (8,22).…
fredag, 22 februari 2019 15:05

Catella ökade intäkterna till 2,22 Mdr

Skrivet av
  Knut Pedersen, koncernchef Catella. För helåret 2018 ökade Catella de totala intäkterna till 2.216 Mkr (2.013).   Catellas affärsområde Banking redovisas sedan tredje kvartalet…
fredag, 22 februari 2019 13:53

SBC:s styrelse rekommenderar Obos bud

Skrivet av
  Daniel Siraj, koncernchef för Obos.     Styrelsen i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Obos erbjudande om 25 kronor per aktie.…
fredag, 22 februari 2019 09:45

Castellum köper i centrala Göteborg för 867 Mkr

Skrivet av
  Kontorslokalerna på Gullbergsvass 1:2 och Gullbergsvass 1:12, bilden ovan, ligger intill Castellums befintliga kontorsfastighet på Lilla Bommen 4 A-B. Castellum har förvärvat kontorsfastigheterna Gullbergsvass…
torsdag, 21 februari 2019 17:35

Älvstranden Utveckling byggde 580 bostäder

Skrivet av
  Masthuskajen kommer att erbjuda levande gator och torg, cirka 1.200 – 1.300 bostäder och 140.000 – 150.000 kvm kontor. Under 2018 färdigställdes 580 bostäder…
torsdag, 21 februari 2019 17:14

Ett förstärkt Fastator

Skrivet av
  Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator. Fastator fick många kvitton på framgång under 2018. Största portföljbolaget Offentliga Hus fick rejäl vind i seglen med en…
torsdag, 21 februari 2019 11:00

Ann Legeby, ny professor i stadsbyggnad

Skrivet av
  Ann Legeby, planeringsarkitekt på Sweco och forskare, blir första professor inom tillämpad stadsbyggnad på KTH Genom en donation från Birthe & Per Arwidssons stiftelse…
Sida 1 av 11