17 oktober 2019

Redaktionen

 

Flygbild öven centrala Pasila som har ett kollektivtrafiknav med snabba förbindelser till Helsingfors centrum och flygplatsen.

 

Catella har agerat som rådgivare för statliga Senatfastigheter vid försäljningen av en fastighet om 37.000 kvm i centrala Pasila, norr om Helsingfors. Köparen är Skanska


Skanska och Senatfastigheter har tecknat ett preliminärt avtal om en fastighet i centrala Pasila bredvid Pasilas järnvägsstation och Tripla shoppingcenter. Fastigheten omfattar totalt 37.000 kvm byggrätt för kontor-, bostads- och detaljhandel. Transaktionen kräver regeringens godkännande.

Enligt Skanskas preliminära byggplaner kommer tomten att omfatta kontors- och detaljhandelslokaler samt både subventionerade och icke-subventionerade lägenheter. Dessutom kommer en parkeringsplats att byggas. Byggprojektet beräknas starta under andra hälften av 2021.

Pasila är ett kollektivtrafiknav med snabba förbindelser till Helsingfors centrum och flygplatsen. Pasilas järnvägsstation förnyas just nu och när den är klar 2020 kommer den att vara den mest trafikerade stationen i Finland med cirka 47 miljoner passagerare årligen. År 2040 kommer Pasila att vara hem för cirka 30.000 invånare och ge jobb för mer än 50.000 människor.

 Cushman & Wakefield har utsett Lisa Bentley (bilden) till partner för bolagets Global Occupier Services (GOS), logistik- och industristeam. Hon arbetar idag med ledarskap inom GOS, både i Storbritannien och i Europe and the Middle East (EMEA), med transaktioner.

Bentley kommer till Cushman & Wakefield från GE där hon under de senaste tio åren har verkat inom Northern Europe Region som Portfolio Manager . Det betyder att hon fått omfattande erfarenhet av att optimera portföljer, avyttra företag, genomföra konsolideringar och hantera besparingar. Innan denna roll var Bentley fastighetschef på Ford Motor Company i flera år.

Rob Hall, International Partner, Logistics & Industrial – EMEA på Cushman & Wakefield, säger:

– Lisas globala erfarenhet av att integrera och optimera portföljer för stora amerikanska företag ger ett djup och en bredd till vårt kunderbjudande när vi fortsätter att utöka vårt team.

Under 2018 agerade Cushman & Wakefield i transaktioner för mer än 34 miljarder dollar över hela EMEA.

Cushman & Wakefield har stärkt sin kapacitet inom logistik och industri under de senaste månaderna och fastighetskonsulten har rådgett företag i att utforma sina fastighetsportföljer på en ständigt utvecklande marknad definierad av M&A, e-handel och en tillväxtmiljö.

Nya anställningar inom Cushman & Wakefield de senaste tiden inkluderar: Tim Crighton, inom specialistlogistik och detaljhandeln, Hendrick Jung, för hyresgästrepresentation i Tyskland; sektorsspecialisterna Kristoffer Sandberg och Nils Eriksson i Sverige; flera ledande utnämningar i Storbritannien, inklusive Richard Evans som chef för UK Logistics & Industrial, samt Chris Knight i London och Dave Robinson i Leeds.

torsdag, 17 oktober 2019 11:20

LiseLott Nilsson lämnar Telge Fastigheter

 

LiseLott Nilsson började som vd på Telge Fastigheter 2007. Bolaget har under hennes ledning vuxit från tolv medarbetare till i dag nästan hundra.Efter tolv år som vd lämnar LiseLott Nilsson Telge Fastigheter. Rekryteringen av en ny vd påbörjas inom kort.

LiseLott Nilsson började som vd på Telge Fastigheter 2007. Bolaget har under hennes ledning vuxit från tolv medarbetare till i dag nästan hundra. Via ett nära samarbete med Södertälje kommun har Telge Fastigheter bidragit till att Södertäljeborna har fått nya och ändamålsenliga lokaler, bland annat flera nya förskolor, skolor, äldre- och omsorgsboenden.

– LiseLott har gjort ett utmärkt arbete som vd för Telge Fastigheter och utvecklat bolaget till ett modernt fastighetsbolag. Vi önskar LiseLott all lycka framöver, säger Juan Copovi-Mena, vd för Telge AB, och Lars Greger, Telge Fastigheters styrelseordförande, i ett gemensamt uttalande.

– Det har varit jätteroligt att vara med och bidra till Södertäljebornas vardag, att se att det vi gör på Telge Fastigheter har en så stor påverkan. Vi har också gjort en egen spännande resa tillsammans i bolaget. Jag kommer naturligtvis att sakna alla fantastiska medarbetare i bolaget och i Södertälje kommun men nu har det blivit dags för mig att lämna stafettpinnen vidare. Jag känner mig stolt över det vi har gjort tillsammans och jag är laddad för att utforska nya utmaningar, säger LiseLott Nilsson.

LiseLott Nilsson slutar den 1 november. En tillförordnad vd kommer att utses och rekryteringen av en ny, ordinarie vd startar inom kort.torsdag, 17 oktober 2019 10:55

Anbudstävling om Östra Fyrislund, Uppsala

 

På bilden är 1 och 2 industrifastigheter och 3-5 är centrumfastigheter. Bild Uppsala kommunUppsala kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för fem fastigheter, varav två har planbestämmelse centrum och tre har industri, kontor och handel. Området ligger vid Kumlamotet och är till stor del obebyggt idag.

 

Resten av marken i området är redan såld eller reserverad till bolag inom bland annat logistik, transport, handel, bygg, verkstad och produktion av allt från högteknologisk utrustning till bröd. Området beräknas tillhandahålla närmare 3.000 arbetstillfällen. Platsen har ansetts vara mycket lämplig för verksamheter tack vare sitt läge nära påfarterna på E4 mot norr och söder mot Arlanda, samtidigt som anknytningar till andra viktiga leder inom staden finns intill.

I området finns inslag av historiska bymiljöer, moderna verksamheter och villabebyggelse. Grönstråk kommer att anläggas och det kommer även finnas plats för restauranger och serviceverksamheter. För att hantera den ökade trafiken i området har kommunen redan breddat väg 282, Almungevägen. En ny större gata, Söderhällbygatan, har byggts i nord-sydlig riktning och ansluter det nya verksamhetsområdet till väg 282 och Rapsgatan.

– Det här är viktigt för hela stadens utveckling. Det skapar fler jobb för Uppsalaborna och är en viktig pusselbit för att vi ska nå vårt mål om 2000 nya jobb varje år, säger Erik Pelling (S), ordförande mark- och exploateringsutskottet.

Utvärdering av anbuden kommer att ske genom en sammanvägd bedömning av markpris och projektbeskrivning. Anbuden ska vara inskickade senast den 20 februari.

torsdag, 17 oktober 2019 10:04

NCC och Micasa bygger vårdboende i Rinkeby

 

NCC ska bygga ett vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter åt Micasa Fastigheter i Rinkeby. Illustration: Winroth arkitekterNCC och Micasa Fastigheter ska tillsammans uppföra ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 90 lägenheter i stadsdelen Rinkeby i Stockholm.

Behovet av nya vård- och omsorgsboenden i Stockholmsregionen är stort. Det aktuella projektet kommer drivas som ett utvecklingsprojekt då det är först ut av totalt sju vård- och omsorgsboenden som Stockholms stad beslutat att Micasa Fastigheter ska bygga fram till 2030.

–Vi ser mycket fram emot att nu få starta projekteringen av ett nytt och modernt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Erfarenheterna från detta projekt kommer ligga till grund för kommande nyproduktion av övriga boenden som planeras runt om i Stockholm, säger Karl Frisell, projektchef på Micasa Fastigheter AB.

Projektet är en totalentreprenad som genomförs i så kallad partnering, där parterna innan byggstart tillsammans planerar, budgeterar och projekterar uppdraget i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget.

– Det är glädjande att vi får vara med och genomföra detta nya vård- och omsorgsboende i Rinkeby. NCC har lång erfarenhet av entreprenader där vi i samverkan med kunden och hittar de mest moderna, effektiva och långsiktigt hållbara lösningarna. Inte minst med tanke på den framtida driften av vårdverksamheten, säger Kim Tornell, affärschef NCC Building.

Den totala kostnaden för projektet arbetas fram mellan parterna under projekteringsfasen. Affären orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden vid byggstart som är planerad till hösten 2020. Boendet beräknas stå klart för inflyttning under andra kvartalet 2022. 

Skanska köper mark nära den offentliga stadsparken Discovery Green i centrum av Houston, Texas. Parken ligger intill i Houstons centrala affärsdistrik och George R. Brown Convention Center. I Discovery Green finns bland annat en sjö och utomhusscener.Skanska har köpt fyra tomter, inkluderat ett helt kvarter, om totalt cirka 14.200 kvm i centrala Houston, Texas, USA.

 

Säljaren är en privatperson. Den totala investeringen uppgår till 55 miljoner dollar, cirka 539 Mkr. De fyra tomterna är belägna intill Discovery Green i Houstons centrala affärsdistrikt. Skanska planerar att utveckla en blandning av kontor, flerfamiljshus och ytor för detaljhandel på platsen.

Sedan 2009 har Skanska investerat mer än 2 miljarder dollar, cirka 19,6 Mdr kr, i kontors- och flerfamiljsprojekt i USA, bland annat för huvudkontor till Waste Management Inc, Bank of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama.

 

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.Kommunstyrelsen i Uppsala har godkänt försäljningen av fyra fastighetspaket. För att skapa attraktiva paket har fastigheterna grupperats i de fyra ”paketen” Industripaketet, Storvreta centrum och de två fastigheterna kontorskvarteret Cykelfabriken och Samhällsfastigheten var för sig.


För kommunen är det viktigt att Storvreta centrum säljs till ett marknadsmässigt pris och till en aktör med rätt ambitioner för att skapa goda förutsättningar för en sammanhållen utveckling av centrumet. Fastigheterna har en sammanlagt uthyrbar yta på drygt 4.200 km och en av fastigheterna är oexploaterad och utgör en byggrätt.

– Allt fler kommuner runt om i landet ser över sina fastighetsbestånd. I vårt fall kan en försäljning tillföra resurser, erfarenhet och utvecklingskraft som möjliggör utveckling av Storvreta centrum. För mig är det tydligt att kommunen inte behöver äga en fastighet för att kunna påverka hur en stad ska utvecklas, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Industripaketet består av fem industri- och kontorsfastigheter i Boländerna, två kontors-, industri- och lagerfastigheter i Librobäck och en fastighet med lager, produktion och lättare industri i Vaksala-Eke. Alla fastigheter har nära anknytning till centrala Uppsala. Industripaketet innehåller en attraktiv mix mellan utvecklingsfastigheter och fastigheter med ett befintligt kassaflöde. Sammanlagt består paketet av cirka 49.000 kvm uthyrbar lokalyta och stor utvecklingspotential i byggrätter.

Kontorskvarteret Cykelfabriken och Samhällsfastigheten har bedömts vara mest fördelaktiga att säljas enskilt. Cykelfabriken är en attraktiv kontorsfastighet på drygt 19 400 kvm uthyrbar yta med ytterligare cirka 4.000 kvm under utveckling fördelat på fyra byggnader i centrala Uppsala. Till detta kommer även två byggrätter på sammanlagt cirka 3.800 kvm uthyrbar yta. Samhällsfastigheten är belägen strax norr om Uppsalas stadskärna. Fastigheten är på cirka 2.000 kvm och har Uppsala kommun som enskild hyresgäst med en uthyrningsgrad på 100 procent.

Den formella försäljningsprocessen bedöms starta den 29 oktober och budprocessen kommer pågå under november till januari. De genomförda försäljningarna bedöms vara klara under första halvåret av 2020.
 

Under torsdagen den 17 oktober öppnar Mall of Triple i Helsingfors som är Finlands största köpcentrum om 85.000 kvm lokalyta, med 250 butiker  och minst 60 nya restauranger och kaféer. Köpcentrumet har Helsingfors första sandstrand inomhus och ett surfcentrum,  Foto: Castrén & SnellmanUnder torsdagen den 17 oktober öppnar Mall of Tripla, med 85.000 kvm lokalyta, vilket är Finlands största köpcentrum i Helsingfors med 250 butiker  och minst 60 nya restauranger och kaféer.  Köpcentrumet, som ligger strax norr om stadens centrum, i Pasila. Ägare till köpcentrumet är Tripla Mall Ky är ett JV med YIT Corporation, Etera Mutual Pension Insurance Company, Onvest Oy och Fennia Mutual Insurance Company.

– Vi är övertygade om att folk kommer att älska det här. Vårt mål är att utveckla Mall of Tripla till en ny typ av stadscentrum som verkligen är en del av våra kunders vardag. Detta är den bästa platsen för en ny ”stad i en stad”, eftersom Mall of Tripla är lätt att nå från var som helst. Det viktigaste för oss är dock att människor kommer och tillbringar tid här och känner sig hemma och vill komma tillbaka, säger Kati Kivimäki, vd för Mall of Tripla.


Mall of Tripla har fler än 60 restauranger och kaféer – som erbjuder allt från vardagsrätter till mat av högsta kvalitet. Det omfattande utbudet av upplevelser inkluderar också Helsingfors första sandstrand inomhus och ett surfcentrum, Surf House Helsinki och Biitsi.fi, på bottenvåningen, liksom Finlands musikhall of Fame.

Mall of Tripla tar också med sig en mängd nya märken till den finska marknaden, till exempel populära europeiska klädmärken Reserved, Mojito, Sinsay, House och Cropp. Totalt har Mall of Tripla fem våningar för shopping, full av mode- och livsstilsvarumärken. Första våningen är hemmet till det största stormarknadsnavet i Finland (K-Supermarket, Lidl, Prisma och Alko) och Market Zoo-matmarknaden. Den andra, tredje och fjärde våningen erbjuder ett omfattande urval av mode-, design- och specialbutiker.


Tripla ligger i ett transportnav som är unikt även på global skala. Det är anslutet till Pasilas järnvägsstation, en av de mest trafikerade stationerna i Finland. Stationen ligger i Mall of Tripla, på 4:e våningen. På samma våning finns nya kaféer och restauranger samt mode- och livsstilsbutiker, som Kekäle och TRE. Den översta femte våningen inbjuder till att besöka restauranger och hälsocenter.


– Stadslivet i Helsingfors, i alla dess former, kommer att finnas i Mall of Tripla. Lokala invånare, pendlare, tågpassagerare, ungdomar och familjer och utländska besökare – är alla välkomna. Detta stadscentrum är levande dygnet runt, avsliutar Kivimäki glatt.
 

Space, ägt av Pop House, har som ambition att öppna under 2021 en hubb för musik, gaming och content creation i Femte Hötorgshuset.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter och Björn Ulveaus, huvudägare i Pop House, som nu hyr 7.500 kvm i AMF:s 5:e Hötorgshus.

 

 

 

 


Space kommer öppna en scen för ett digitalt kulturcenter under 2021 med plats för en publik om cirka 800 personer.

 

 

Entré till Space.

 

 


Entrén till Space sedd från Sergels torg.

 

 

AMF Fastigheter och Pop House presenterade under onsdagen den kommande satsningen i 5:e Hötorgshuset på Sergels torg. Nu har Space ägt av Pop House  tecknat avtal om hyra 7.500 kvm i 5:e Hötorgshuset. Space grundades av Gustav Käll, Per Sundin och Lars Blomberg, veteraner med många års erfarenhet inom spel-, musik- och medieindustrin. Huvudägare är Pop House Sweden, där Björn Ulvaeus och Conni Jonsson är majoritetsägare.


Pop House äger Företagsgruppen äger och driver ABBA the Museum, Pop House Hotel, Cirkus, Hasselbacken och Space. Med Space i 5:e Hötorgshuset betyder det att delar av huset kommer att bli en given mötesplats för den digitala generationen när destinationen Space – en hubb för musik, gaming och content creation – slår upp portarna. Verksamheten vill bland annat stärka Stockholm som kultur- och musikstad. Space har som ambition att öppna under 2021.

I över ett decennium har AMF Fastigheter studerat och fördjupat sig i olika branscher i syfte att skapa trygga, trivsamma och levande miljöer för människor och företag. Nu vill AMF Fastigheter bidra till att ytterligare stärka Stockholms musik- och kulturliv.

AMF Fastigheter äger 5:e Hötorgshuset vid Sergels torg och ser området som ett självklart nav för kultur. Det är portalen in till Stockholm och leder alla de som bor, arbetar och besöker innerstaden vidare till kultur, handel, möten och upplevelser. Space, som öppnar på Sergels torg, har som ambition att bli den givna mötesplatsen för den digitala generationen och kommer att bland annat att inrymma musik, dataspel och content creation.

– Kulturella och kreativa näringar stärker stadens puls, identitet och attraktivitet. Därför är vi väldigt glada och stolta över att Space blir en del av Sergels torg och fyller 5:e Hötorgshuset med ett spännande innehåll. Deras fokus på skapande, gemenskap och scenkonst inom allt från musik till gaming hoppas vi ska gjuta nytt liv i Sergels torg under fler av dygnets timmar. Samtidigt bidrar det till att stärka Stockholm som kultur- och musikstad, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

På cirka 7.500 kvm kommer besökare till Space att kunna uppleva och producera musik, spela sina favoritspel, umgås och skapa olika typer av innehåll. Huvudägare är Pop House.

– Space är en satsning där ett flertal starka aktörer samverkar i att skapa en ny destination för den digitala kulturen, i hjärtat av Stockholm, säger Per Sundin, vd på Pop House och medgrundare av Space. Space kommer att möjliggöra en mötesplats för nästa generation och därmed lägga grunden för den framtida kultur- och samhällsutvecklingen.

Kulturella och kreativa näringar har en stor betydelse för Stockholms konkurrenskraft och attraktivitet. De har en naturlig plats i Sergels torgs utveckling, vilket bland annat lyftes i samband med satsningen ”Sommar på Sergels torg”.

– Sergels torg är en av Stockholms mest besökta platser, och vi arbetar långsiktigt tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer för att skapa en trivsam och trygg miljö. De kulturella och kreativa näringarna spelar en viktig roll i detta arbete. Därför är vi väldigt glada att Stockholm får en ny spännande destination för digital kultur med en tydlig framtidsvision på platsen,  säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

Space
Space är ett digitalt kulturcenter som öppnar under 2021. Det unika konceptet kombinerar gaming, musik och content creation, de viktigaste delarna av den digitala kulturen, på ett och samma ställe. Space syftar till att skapa en miljö som gör det möjligt för människor att mötas, samarbeta och skapa communities - som påverkar ungdomar, kulturen och samhället i stort.

Pop House
Pop House grundades av Björn Ulvaeus och Conni Jonsson 2014 med en vision av att bygga en nöjesdestination i världsklass på Djurgården i Stockholm, samt att skapa kulturella upplevelser för en bred publik i Sverige och resten av världen. Företagsgruppen äger och driver ABBA the Museum, Pop House Hotel, Cirkus, Hasselbacken och Space.

AMF Fastigheter
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 36 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och attraktiv stad. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har idag ett marknadsvärde om cirka 72 Mdr kr.

 Rekryteringen av Louise Bergqvist (bilden) innebär att Unibail-Rodamco-Westfield Nordic har utsett henne till ny Head of Leasing, vilket innefattar ett helhetsansvar för kommersiella avtal med hyresgäster i Unibail-Rodamco-Westfields samtliga nordiska köpcenter. Hon tillträdde sin tjänst den 1 oktober.


– Vi gjorde en gedigen genomlysning av marknaden för att hitta lämpliga kandidater för vår Leasingavdelning och det är jättekul att konstatera att vi hade den bästa personen för uppgiften i vårt eget bolag, säger Martin Lindgren, Director of Operations Unibail-Rodamco-Westfield Nordic.

Louise Bergqvist har de senaste åren varit ansvarig för uthyrningen av Mall of Scandinavia och hon har med sitt team framgångsrikt utvecklat butiksutbudet med nya internationella varumärken. Hon har en bred erfarenhet inom Unibail-Rodamco-Westfield, hon har bland annat varit centrumchef för Mall of Scandinavia och Täby Centrum. Förutom sin breda erfarenhet och kunskap inom försäljning/detaljhandeln har hon även arbetat som managementkonsult på Capgemini Consulting och har en magisterexamen i företagsekonomi.

– Det känns otroligt spännande att anta utmaningen att leda ett av Sveriges största leasingteam och vi tittar nu på att ta in fler kompetenser. Dessutom står branschen inför stora förändringar och jag ser fram emot att vara med och bidra till utvecklingen av den, säger Louise Bergqvist, Head of Leasing på Unibail-Rodamco-Westfield Nordic.

Sida 1 av 960