29 mars 2020
fredag, 21 februari 2020 17:48

SBB är ny storägare i SSM

Skrivet av 

 

 

Ilija Batljan, vd för SBB.

 

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding AB. Detta motsvarar ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM. Den totala köpeskillingen uppgår till 116 Mkr. Tillträde till aktierna är villkorad av att extra bolagsstämma i SSM godkänner beslut avseende överlåtelse av projekten till Clear Real Estate Holding AB och godkännande av samarbetsavtal mellan SSM och Masugnen 1 Fastighets AB. Tillträdet till aktierna beräknas ske 16 mars 2020.

– SBB har en av Sveriges största byggrättsportföljer, motsvarande 20.000 - 24.000 bostäder. Detta förvärv ger oss ytterligare exponering mot ett växande Stockholm, kommenterar Ilija Batljan, vd för SBB.

SSM skriver i ett pressmeddelande att bolaget flyttar en extra bolagsstämman till den 17 mars 2020 och senarelägger den offentliggjorda företrädesemissionen med cirka en vecka.

Under eftermiddagen gick aktien i SSM upp med cirka 20 procent till 12,85 kr.

I en kommentar
kan sägas att Amasten meddelade den 15 januari i år att Amasten Fastighets hade via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11,6 miljoner stamaktier i SSM Holding AB, motsvarande ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM. Den totala köpeskillingen uppgick till 116 Mkr och tillträde till aktierna skedde den 20 januari. SF
Se länk: