28 maj 2020
fredag, 18 oktober 2019 17:01

Gorosch tvingas avgå som vd för SBF Bostad

Skrivet av 

 

Daniel Gorosch var vd för SBF Bostad, före detta Svenska Bostadsfonden, mindre än ett år.

 

 

Daniel Gorosch, född 1971, vd för SBF Bostad, lämnar i samband med styrelsens beslut samtliga uppdrag relaterat till Svenska Bostadsfonden som namnändändrades i april i år till SBF Bostad. Johan Grevelius har utsetts till tillförordnad verkställande direktör för SBF Bostad AB.

Johan Grevelius, född 1965, nuvarande styrelseledamot och kapitalmarknadschef, tillträder sin nya befattning omedelbart. Rekryteringsprocess av permanent vd inleds omgående.

Johan Grevelius är sedan 2012 kapitalmarknadschef i SBF Bostad och för hela koncernen. Han har tidigare haft befattningar som vd för Swedbank Robur kapitalförvaltning, vd och delägare i Redeye AB, aktiechef på Nordea Markets samt uppdrag inom Skandiakoncernen.

Styrelsen i SBF Management AB har kommit fram till att entlediga Daniel Gorosch. Vi behöver en ny ledare för att utveckla verksamheten framåt, säger Carl Adam Rosenblad, styrelseordförande i SBF Management AB.


– Vi har initierat en rekryteringsprocess för att hitta en ny permanent vd. Under en övergångsperiod kommer Johan Grevelius att driva verksamheten. Johan Grevelius har lång erfarenhet som kapitalmarknadschef för koncernen och har styrelsens förtroende att leda verksamheten under denna övergångsfas, avslutar Carl Adam Rosenblad.

För helåret 2018 omsatte SBF Bostad cirka 40 Mkr med ett resultat om cirka 6,1 Mkr. Tillgångarna var cirka 589 Mkr med en soliditet om 49,2 procent.

 

Daniel Gorosch har skickat ett e-brev till redaktionen där han vill tillägga:

”Det har varit oerhört spännande och en intensiv tid under det år jag varit ombord på SBF där vi har hunnit med väldigt mycket av det som stod på förändringsagendan. Ett par viktiga pusselbitar återstår dock och där är vi tyvärr inte helt överens om vad som behöver åstadkommas och då blev utkomsten att jag lämnar min befattning inom SBF.”

 

I en kommentar kan sägas att Daniel Gorosch var vd för SBF Bostad mindre än ett år, eftersom han blev vd för bolaget den 5 november 2018. Gorosch var verksam på JLL under cirka 10 år, varav som Managing Director mellan 2012 till 2018. SF