22 februari 2020
onsdag, 11 september 2019 10:34

Catella etablerar Catella Hospitality Europe, CHE

Skrivet av 

 

Grundarna av CHE: Rodolphe Frege, Maxime des Monstiers, Pierre-Louis Bellanger.


Catella Property Investment Management har grundat Catella Hospitality Europe (CHE) i samarbete med Pierre-Louis Bellanger, Rodolphe Frégé och Maxime des Monstiers för att ta itu med den snabbt växande marknaden för hotellinvesteringar. Företaget CHE kommer att hjälpa investerare att köpa, strukturera och hantera skräddarsydda investeringsmöjligheter på hotellmarknaden.

 


Den europeiska investeringsmarknaden för hotell fortsätter att växa på grund av en växande turism. Denna starka dynamik har ökat intresset bland fastighetsinvesterare för hotellfastigheter som tillgångsklass vilket ger en hög och solid avkastning. De företag som vill exponera kapital för hotellinvesteringar saknar dock ofta intern expertis. För dessa investerare kommer CHE att identifiera värdefulla investeringsmöjligheter och hantera dem i en roll som operativ partner för att optimera investeringens avkastning.


CHE kommer att stödja investerare i segmenten Core- och Value-Add, för nyckelfärdiga investeringar och för kapitalförvaltningstjänster.  Catellas team har en tydlig erfarenhet av att maximera investerarnas värde under hela innehavstiden och teamet kan ta direkt kontroll över verksamheten.


– Etablering av Catella Hospitality Europe (CHE) är ett logiskt steg i Catellas strategi. Att bygga ett starkt engagerat team för detta segment är den viktigaste drivkraften för framgång. Pierre-Louis, Rodolphe och Maxime ger oss en unik sektorkompetens inom detta område, säger Timo Nurminen, chef för Catella Property Investment Management.


– Det är fantastiskt att gå samman med Catella och dra nytta av dess långvariga relation med de flesta europeiska fastighetsinvesterare. Gruppens fokus på utvecklingen av plattformen Investment Management gör det möjligt för oss att arbeta längs våra nationella specialister som finns i nio europeiska länder. Vi kommer att erbjuda vår hotellkompetens till fastighetsinvesterare som är villiga att satsa på en av de mest lovande tillgångsklasserna på dagens fastighetsmarknad, säger Pierre-Louis Bellanger, Rodolphe Frégé och Maxime des Monstiers, co-grundande partners för Catella Hospitality Europe.


Catella Property Investment Managemen
t
Catella är en ledande specialist inom förvaltning av fastighetsinvesteringar i Europa. Företaget erbjuder institutionella och andra professionella investerare attraktiva, riskjusterade avkastningar genom egna fastighetsfonder, egen fastighetsförvaltning och projektledning. Verksamheten bedrivs av lokala team på nio marknader, som tillsammans erbjuder kunderna omfattande kunskap om de lokala fastighetsmarknaderna i kombination med en europeisk räckvidd. Catella hanterar alla steg i processen för värdeskapande fastighetsinvesteringar, från identifiering av projekt och förvärv, till finansiering, strategisk förvaltning och i slutändan försäljning.