22 april 2019
onsdag, 17 oktober 2018 15:16

Castellums vinst steg till 5 Mdr kr

Skrivet av 
alt
Den 28 september meddelade Castellum att bolaget ska bygga lokaler åt Domstolsverket i Nyhamnen i Malmö. Investe­ringen, som beräknas uppgå till cirka 1,2 Mdr kr, blir ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.

 

Castellum redovisar en kraftfullt höjd niomånadersvinst som steg till 5.051 Mkr (3.424), motsvarande 18,49 kr (12,53) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 3.150 Mkr (2.069) och på derivat med 202 Mkr (204). Intäkterna för perioden steg till 4.141 Mkr (3.866), medan förvaltningsresultatet förbättrades med 13 procent till 2.219 Mkr (1.956), motsvarande 8,12 kr (7,16) per aktie.

 

– Det starka resultatet efter kvartal tre gör att jag nu känner mig ännu mer övertygad om att Castellum under 2018 kommer att kunna leverera i enlighet med det övergripande målet: en ökning av förvaltningsresultatet (och därmed utdelningen) med 10 procent, säger vd Henrik Saxborn.

 

Han fortsätter: 

– Nya lönsamma projektmöjligheter uppstår genom den fortsatt höga efterfrågan på moderna och hållbara kontorslokaler. Under de närmsta åren kommer Castellum att ta en ledande roll i utvecklingen av Nyhamnen i Malmös innerstad genom byggnationen av ett nytt Domstolsverk samt ett nytt nordiskt huvudkontor för E.ON. Investeringsbeloppet omfattar sammanlagt 2,3 Mdr kr och är det största i bolagets historia.

 

Under perioden uppgick Castellums nettoinvesteringar till 3.009 Mkr (4.560), varav 1.333 Mkr (3.452) var förvärv, 2.123 Mkr (1.980) ny-, till- och ombyggnationer och 447 Mkr (872) försäljningar.

 

Portföljens marknadsvärde ökade till 87,5 Mdr kr (81,1) och det kommersiella beståndet består till 46 procent av kontor, 23 procent samhällsfastigheter, 15 procent lager/logistik, 9 procent handel och 3 procent lätt industri.

 

Av netto räntebärande skulder om 40.646 Mkr (38.023) var 14.659 Mkr (15.867) säkerställda med pantbrev och 25.987 Mkr (22.156) icke säkerställda. Genomsnittlig effektiv ränta per den 30 september sjönk till 2,1 procent (2,4).

 

Det egna kapitalet ökade till 37.371 Mkr (33.736), vilket motsvarade en soliditet om 41,5 procent. Det långsiktiga substansvärde beräknades till 168 kr (142) per aktie, vilket motsvarade en ökning med 18 procent under årets nio första månader.

 

Det starka resultatet medförde att aktien steg med 3,4 procent till 156,60 kr. LE