20 juli 2024

Redaktionen

  

 

 


Scenen Studio Flex i mässhallen i  Scandic Infra City.I mässhallen på Scandic Infra City finns nu en av Stockholms större studios för digitala, fysiska, hybrida möten och storslagna events. Mässhallen med sina 3.300 kvm och sex meter i tak, har förvandlats till en förstklassig studio med tillhörande mässhallar, möteshubbar och green room. Lokalens utformning ger unika möjligheter till att ta in bilar i studion eller att äntligen anordna den uppskjutna konferensen i takt med att restriktioner lättas.


Pandemin har medfört en accelerering av det digitala landskapet och företag vill idag genomföra konferenser eller hålla sina företagsevent genom hybridmöten där deltagare finns fysiskt på plats och på länk. Scandic Infra City kan nu erbjuda Stockholms företagare precis denna plattform genom den nylanserade, Studio Flex. Tillsammans med Scandics teknikleverantör, EDGE Design & Technology skapas framtidens eventlokal för fysiska och hybrida möten samt events i Upplands Väsby på Scandic Infra City.

– Jag är jätteglad över att kunna erbjuda en unik mötes- och eventupplevelse till våra kunder, något som länge efterfrågats. Studion möjliggör att vi kan attrahera många nya lokala, nationella och internationella företag att mötas i Upplands Väsby och Bredden vilket känns fantastiskt. Scandic Infra City är ett strategiskt, väl positionerat hotell med närhet till Stockholms innerstad och Arlanda Airport, vilket innebär att hotellet är en naturlig mötesplats för företag som nu ska anordna events, fysiska eller hybrida möten av olika storlekar och slag, säger Börre Halbert, hotelldirektör på Scandic Infra City.

Den unika scenografin i studion består av tre specialbyggda väggar med infällbara bildskärmar som tillsammans bildar ett 21m brett videopanorama med över 50 kvm bildyta för storslagna presentationer och filmer. Scenen är över 200 kvm stor, vilket möjliggör en flexibel möblering tillsammans med rörliga och fasta studiokameror.

  

 

 


Christoffer Abramson, vd för Catella.Catella investerar, genom sitt delägda bolag Infrahubs Fastighet 5 AB, en utveckling om ett 25.000 kvm stort lager med Postnord TPL AB (Tredje-Parts Logistik) som hyresgäst i ett avtal som löper på 10 år.

Infrahubs har ingått ett avtal om förvärv av ett 44.000 kvm stort markområde i Ljungby kommun. På området kommer en ny logistikfastighet om cirka 25.000 kvm att färdigställas. Fastigheten är fullt uthyrd till Postnord TPL AB med ett hyresavtal som löper på 10 år. Det totala investeringsbeloppet beräknas till cirka 150 Mkr där Catellas del av projektet uppgår till 40 procent.

Anläggningen kommer att vara ytterligare en optimerad logistikanläggning i en ideal position vid E4an i den växande kommersiella noden Ljungby. Genom hyresavtalet fortsätter också samarbetet med Postnord som tidigare också tecknat avtal i Infrahubs anläggning i Norrköping. I likhet med tidigare anläggningar kommer uppförandet av byggnaden präglas av hållbara byggmetoder och materialval samt energieffektivitet.

– Det är tydligt att vi ser stora möjligheter inom logistiksegmentet och att vi vill bidra till hållbara lösningar som möter dagens och framtida behov. Genom Infrahubs ser vi en lyckad kombination av utveckling av moderna logistikanläggningar med höga krav på hållbarhet och investeringar med god avkastning. Detta blir den fjärde investeringen och affären befäster vår strategiska inriktning mot fastighetsinvesteringar inom affärsområdet Principal Investments, säger Christoffer Abramson, vd för Catella.

  

 

 


Catena bygger ytterligare en logistikanläggning om 15.000 kvm på Logistikposition Tostarp i Helsingborg.
På området har Catena sedan tidigare hyresgäster som PostNord, Nowaste Logistics och Freja Transport & Logistics.Catena investerar 124 Mkr i nybyggnation av ytterligare en logistikanläggning på Logistikposition Tostarp i Helsingborg.

På bästa skyltläge intill E6:an vid Helsingborg har Logistikposition Tostarp sedan länge etablerat sig som ett av landets mest framträdande logistiknav. På området har Catena sedan tidigare goda samarbeten med hyresgäster som PostNord, Freja Transport & Logistics och Nowaste Logistics. Genom nybyggnation av ytterligare en cirka 15.000 kvm stor logistikanläggning kan Catena nyttja en kvarvarande byggrätt i på fastigheten Plantehuset 3 fullt ut.

– För den nya byggnaden har vi redan skrivit en avsiktsförklaring med Nowaste Logistics som är en befintlig hyresgäst på området. Vi kan konstatera att Helsingborg är oerhört attraktivt som logistikläge och att efterfrågan på hållbara och effektiva anläggningar för lager och logistik i regionen och på platsen ständigt ökar, säger Göran Jönsson, Catenas regionchef för Helsingborg.

Catena har en uttalad miljöambition och det innebär att den nya anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och det förbereds för en solcellsanläggning på byggnadens tak.

Byggstart planeras till oktober-november 2021 och inflyttning beräknas till efter sommaren 2022.

  

 

 


Fastigheten Bulten 1 är belägen i industriområdet Sävelund i östra Alingsås, cirka fyra mil från Göteborg. Anläggningen uppfördes 1990 och rymmer förutom ABB och NKT:s verksamheter även en restaurang. Fastigheten är fullt uthyrd.

Kungsleden förlänger och utökar hyresavtalen med ABB och NKT i fastigheten Bulten 1 som ligger i Alingsås.  Ett nytt lager och en logistikhall kommer att byggas för att möta hyresgästernas behov.

– Det är otroligt roligt att ABB och NKT gör satsningar för att utöka produktionen i fastigheten och att vi som fastighetsägare kan vara med och stötta hyresgästernas verksamheter. Dessutom skapas nya arbetstillfällen vilket är positivt för Alingsås, säger Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö för Kungsleden.

Kungsleden har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om 8.019 kvm med ABB med en total årshyra på 12,6 Mkr. I samband med det kommer Kungsleden att bygga en ny lagerhall om cirka 540 kvm.

NKT, som är ledande leverantör av kablar till energibranschen har tidigare hyrt i andrahand av ABB, men skriver nu ett 10-årigt hyresavtal om 10.738 kvm med en total årshyra på cirka 14 Mkr. Till följd av avtalet bygger Kungsleden en ny logistikhall om cirka 1.200 kvm för att möta NKT:s behov.
  

 

 


Dieter Sand, vd för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad, inviger en tunneln som ansluter till en huvudgata som bildar tillsammans en norr- och södergående pulsåder, ett naturligt stråk kantat av Explore Arlandastads utbud.


Nu invigs en tunnel i Arlandastad, dimensionerad för alla typer av fordon samt kollektivtrafik och därmed möjliggörs en mer tillgänglig infrastruktur till och från området.

Tunnelns placering, vid en attraktiv avfart från E4:an, innebär ytterligare en snabb, smidig infart till området samt blir en länk som kopplar samman den östra och västra sidan mellan Arlanda och hela Arlandastad. Utöver den nu nyöppnade tunneln pågår arbete med en del av Arlandastads huvudgata. Tunneln ansluter till huvudgatan och bildar tillsammans en norr- och södergående pulsåder, ett naturligt stråk kantat av Explore Arlandastads utbud som utökas successivt. Tunneln är dimensionerad för tyngre fordon och trafik, gång- och cykelbana och dessutom storleksmässigt anpassad för framtida alternativ som spårbunden kollektivtrafik.

– Vi är jätteglada att få tunneln under E4:an på plats inför höstens nyetableringar! Tunneln ger tillsammans med områdets huvudgata Halmsjövägen ett sammanhängande flöde som gynnar de företag som är verksamma här. Att planera och investera i infrastruktur gör det möjligt att tänka stort och öppnar upp för fler möjligheter, säger Dieter Sand, vd  för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad.

Den nybyggda tunneln som öppnar upp för trafik 9 juli 2021 är förberedd för breddning av E4:an med ytterligare körfält och med tunneln kortas nu restiden med shuttlebuss mellan Arlanda flygplats och Explore Arlandastad. Samtidigt som tillgängligheten till och inom området förbättras detaljplaneras fler stadsdelar och kvarter. Explore Arlandastad går nu in i ännu en expansiv fas där utvecklingstakten dubblerats och där bland annat marken i Östra Arlandastad ska utvecklas med ett tydligt, värdeskapande fokus för såväl besökare som företag.

– Vår detaljplanering fokuserar på helheten och att skapa en sammanhängande, attraktiv stadsdel! Tunneln är ett projekt som pågått i tio år och som nu äntligen är färdigställt och ger utrymme för fler satsningar och nya affärsmöjligheter, säger Dieter Sand.

Med 20 minuter till Stockholm och Uppsala och några få minuter till Stockholm Arlanda Airport är Explore Arlandastads läge i sig exceptionellt. Det är enkelt, lättillgängligt, smidigt och säkert att ta sig hit, oavsett varifrån du kommer, och enkelt att kunna röra sig obehindrat inom området. Stadsutvecklingen har från start präglats av ett helhetstänk som omfattat hela området. Del för del har marken förädlats på ett funktionellt och genomtänkt sätt för att skapa en hållbar miljö och möta såväl krav, behov samt lägga grunden för framtida utvecklingsmöjligheter.

Explore Arlandastad ägs av Arlandastad Group AB – ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess potential.


  

 

 


Pulaski Skyway är en bro med fyra filer i den nordöstra delen av delstaten New Jersey, som ansluter till motorvägen US Route 1/9. Bron, som öppnades 1932, har en total längd om 5,6 km.


Skanska har tecknat avtal med New Jersey Department of Transportation (NJDOT) om att renovera sektioner av bron Pulaski Skyway i Jersey City, New Jersey, USA. Kontraktet är värt 161 miljoner dollar, cirka 1,4 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.


Kontraktet omfattar renovering av sektioner av bron Pulaski Skyway i Jersey City, New Jersey, vilket inkluderar strukturell upprustning och målning av delar av bron. Det inkluderar även ombyggnation av brofundament.

Arbetet påbörjades i juni 2021 och är planerat att vara slutfört i december 2026.


 

 


Rekryteringen av Emil Kroll innebär att han har utsetts till ny försäljningschef i OBOS svenska dotterbolag OBOS Kärnhem. Han har tidigare arbetat som fastighetsmäklare både på HusmanHagberg och Fastighetsbyrån.


 


Emil Kroll är ny försäljningschef på OBOS.Emil Kroll har tidigare också innehaft en roll som affärsområdeschef på Uniflex/Poolia i Växjö, och som kontorschef på HusmanHagberg. Han innehar också en kandidatexamen i fastighetsmäkleri från Gävle Högskola. I sin nya roll som försäljningschef på OBOS kommer han att utgå från bolaget OBOS Kärnhems huvudkontor i Växjö, samt ingår i bolagets ledningsgrupp.

– OBOS tar en allt starkare position på den svenska bostadsmarknaden och vi har både tydliga tillväxtmål och starka försäljningssiffror. Emils gedigna bakgrund med utbildning och flerårig arbetslivserfarenhet inom bostadsförsäljning, samt hans vana vid att arbeta i chefspositioner och mot tydliga tillväxtmål gör honom till ett välkommet tillskott i bolaget, säger Malin Svensson, vd för OBOS Kärnhem.

Under 2020 sålde OBOS-koncernen 3.262 bostäder, varav 1.516 i Sverige. OBOS Kärnhem är ett dotterbolag i koncernen, inriktat på nyproduktion av bostäder på tillväxtorter i Sverige, och systerbolag till OBOS Sverige och OBOS Nya Hem. I bolagets portfölj med kommande projekt återfinns bland annat 107 bostäder i Brunnshög, Lund, 80 bostäder i Pedagogen Park, Mölndal, 70 bostäder på Stationsområde i Växjö, 90 bostäder i Rosendal Uppsala, 100 bostäder i Vega Haninge och över 200 bostäder i Sandbyhof, Norrköping.

– OBOS har som högt satt mål att bli Norges och Sveriges ledande bostadsutvecklare. Jag ser mig själv som en både analytisk och resultatfokuserad person, och därför känns det mycket stimulerande att få vara med och bidra till koncernens övergripande mål, säger Emil Kroll.

Emil Kroll tillträdde i sin tjänst den 14 juni 2021.

Norska OBOS, med över 500 000 medlemmar i Norge, öppnade 30 november 2020 sitt medlemsprogram i Sverige. OBOS offentliggjorde samtidigt höga tillväxtambitioner i Sverige, med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna, och att 20 procent av bostäderna i framtiden ska erbjudas genom alternativa boköpsmodeller. Sedan medlemsprogrammet öppnade har närmare 9.000 svenska medlemmar anslutit sig.  

 

 


Nu påbörjas den sista etappen, Brf Fabriken med 49 bostadsrättslägenheter i ett högt punkthus om 22 våningar som kommer att bli ett nytt tydligt landmärke i Nacka.

 

 

 

 


I Ella Allé i Täby kommer Besqab bygga 112 bostadsrättslägenheter, sju stadsradhus med bostadsrätt samt en förskola som planeras att uppföras för eget ägande.

 

 

 

Med ett högt och fritt läge i Nacka strand utvecklar Besqab ett nytt kvarter med totalt 195 lägenheter. Kvarterets första etapper produktionsstartades under 2019. Nu påbörjas den sista etappen, Brf Fabriken med 49 bostadsrättslägenheter i ett högt punkthus om 22 våningar som kommer att bli ett nytt tydligt landmärke i Nacka och där lägenheterna på de övre planen får utsikt ut mot Saltsjön. Efterfrågan på bostäderna i de pågående etapperna har varit mycket stor och försäljningen har gått snabbare än planerat, varför den sista etappen nu kan påbörjas. Inflyttningar planeras preliminärt till 2024.

Samtidigt produktionsstartar Besqab också projektet Ella Allé med ett attraktivt läge i anslutning till trevliga villakvarter, serviceutbudet i Täby Centrum och med närhet till bussar och tåg vid Tibble station. I Ella Allé kommer Besqab bygga 112 bostadsrättslägenheter, sju stadsradhus med bostadsrätt samt en förskola som planeras att uppföras för eget ägande. Inledningsvis är det de 112 bostadsrättslägenheterna som produktionsstartas och inflyttning planeras preliminärt till första kvartalet 2023.


– Vi är stolta över att få vara med och bidra till samhällsutvecklingen med hållbara och attraktiva boendemiljöer i både Nacka och Täby som är kommuner som växer, säger Carola Lavén, vd för Besqab. De här bostäderna, som dessutom ska Svanencertifieras, kommer att addera fina stadskvaliteter till hela närområdet.

– Det är väldigt roligt att vi nu har alla myndighetsbeslut på plats så att vi kan produktionsstarta dessa två fina projekt. Bostäderna har mottagits väl av marknaden och vi ser fram emot att nu ta nästa steg och påbörja uppförandet, säger Lotta Niland, chef för Projektutveckling Bostad på Besqab.

Båda produktionsstarterna redovisas under andra kvartalet 2021.

  

 

 


Construction City, ett näringslivskluster i Oslo som ska samla bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen i Norge. Bild: OBOS.

AF Gruppen har ingått avtal med Construction City Holding AS om att bygga Construction City, ett näringslivskluster som ska samla bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen i Norge. Kontraktet har ett värde av 2.676 MNOK, exkl. moms.

Genomförandefasen kommer att starta under andra halvåret 2021 och pågå fram till 2025. Projektet genomförs som en totalentreprenad med samverkan. Projektorganisation är ett partnerskap bestående av AF Gruppen och Betonmast.

Construction City blir en kontorsbyggnad med cirka 4.500 arbetsplatser på Ulven i Oslo. Byggnaden kommer omfatta cirka 78.000 kvm BTA, och ha upp till 11 våningar och en underliggande källare i två plan med cirka 25.000 kvm BTA), totalt cirka 103.000 Kvm BTA.

Entreprenaden består huvudsakligen av alla byggnadsarbeten, inklusive uppförande av stomme, fasader, takkonstruktioner och invändiga arbeten, grundarbeten och fundamentering. Plan- og bygningsetaten godkände bygglovet i april 2021. Projektet kommer att utföras i enlighet med BREEAM Excellent.

AF Gruppen och Betonmast upprättar sina huvudkontor i Construction City och ingår ett tioårigt hyresavtal som löper från färdigställandet.

– Vi är mycket nöjda över att ha ingått avtalet om att bygga Norges nya näringslivskluster för bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. I vårt framtida huvudkontor kommer vi att bidra till att skapa en attraktiv arena för lärande och utveckling och öka branschens totala konkurrenskraft genom att sammanföra framåtblickande branschaktörer, partners och utbildningsinstitutioner, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen.

Parallellt har man kommit överens om att OBOS Eiendom AS förvärvar alla AF Gruppens och Betonmast Eiendoms aktier i Construction City Holding AS, andelar på 20 respektive 10 procent. Transaktionen kommer att genomföras under tredje kvartalet 2021.


  

 

 


Gyllins Park ligger mitt i lantlig grönska mellan åkermark och Malmö stadskärna. Byggrätten rymmer cirka 45-50 radhus i 1.5-2 plan.

Nu väljer Knut Gyllin att sälja sista tomten från den historiska handelsträdgården i Husie i Östra Malmö till Peab Bostad. På den 15.000 kvm stora ytan där allt en gång startade planeras det för 40-50 radhus i ett barnvänligt bostadskvarter med trädgårdstema under namnet Gyllins Park.

Här får du ett boende med en egen liten trädgård och känslan av att bo på landet, inom Malmö stadsgräns, säger Kim Kulstad, regionchef för Peab Bostad.

I Östra Husie låg fram till 1976 en av Europas största handelsträdgårdar som drevs av familjen Gyllin. Sedan avvecklingen har området i Knut Gyllins ägor sakta och varsamt omvandlats från en historisk handelsträdgård till ett attraktivt bostadsområde med natursköna omgivningar. Peab Bostad har varit en viktig aktör i omvandlingen och har nu förvärvat den sista tomten, på cirka 15.000 kvm, där allt en gång startade. Sonsonen Knut Gyllin har haft tomten i familjens ägor i 118 år och namngett området till Gyllins Park.


–  Jag har drivit utvecklingen av tomterna i över 20 år och väntat länge på rätt tillfälle. Det var på den här tomten, huvudgården, som min farfar Knut Gyllin drev upp sitt första växthus 1903. Han byggde även boningshuset som än idag finns kvar. Jag känner mig nöjd och trygg över att överlämna det i Peab Bostads händer. Jag tror det kommer bli ett riktigt fint område, en skånsk bymiljö, säger Knut Gyllin, sonson till grundaren med samma namn Knut Gyllin.

Gyllins Park ligger mitt i lantlig grönska mellan åkermark och Malmö stadskärna. Byggrätten rymmer cirka 45-50 radhus i 1.5-2 plan.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete med Knut Gyllin och jag känner mig ödmjuk inför förtroendet att nu förvalta denna sista tomt. Vi skriver ett nytt kapitel och välkomnar nya människor till denna vackra och lugna plats, säger Kim Kulstad.

På 1940-1960-talet blomstrade Gyllins handelsträdgård som mest med en växthusyta under glas på cirka 115.000 kvm och världens största växthus. Periodvis fanns över 300 anställda som levererade rosor, pioner, tulpaner, nejlikor och grönsaker. Knut Gyllin startade sin karriär på en tomt intill Värnhemstorget. Här såldes växter och grönsaker som blivit över från stadens torghandel. År 1903 köpte han sin första tomt som blev startskottet för familjens trädgårdsresa som varade i drygt 70 år.

Byggstart av Gyllins Park planeras till hösten 2022.