20 juli 2024

Redaktionen

tisdag, 10 januari 2012 22:35

Kritiskt för riskfyllda lån

Enligt Ralph Winter, CEO för Corestate Capital i Zug, Schweiz, hotar många problem den europeiska fastighetsmarknaden på grund av att ett stort antal fastigheter är finansierade med riskfyllda lån.

winter-ralph-wWinther uppger i ett pressmeddelande att det skapas mycket stress på fastighetsmarknaderna nu när europeiska banker har svaga balansräkningar. Detta leder till att många banker inte klarar efterfrågan på finansiering på grund av de krav på kapitaltäckning som de står inför.

Dessutom fokuserar bankerna på stabila och producerande tillgångar, men problemet är att 97 procent av de tyska fastigheterna saknar sådana tillgångar. Detta, tillsammans med den pågående krisen i euroområdet, är avgörande problem som den europeiska fastighetsmarknaden står inför.

Enligt honom måste fastighetslån om cirka 500 miljarder euro refinansieras i Europa under de kommande fyra åren, varav cirka 125 miljarder euro avser tyska lån. Problemet är att det är få som vet hur det ska gå till.

Nu har Corestate inlett ett samarbete med tyska European Business School för att identifiera och analysera de viktigaste frågorna när det gäller nödställda fastigheter och oreglerade krediter.

Några av de frågor som Corestate och European Business School ska arbeta med är bland annat hur det är med utbudet contra efterfrågan för lån till nödställda fastigheter; vidare hur investeringar i dessa nödställda tillgångar ska finansieras och struktureras framöver och vilka nya reglerande finansiella åtgärder som måste genomföras, inklusive Basel III, samt vilken inverkan dessa åtgärder får på marknaderna för skuldinstrument.

Winther understryker att vi får se mer nödlidande låneportföljer framöver, vilket i sin tur betyder fler nödlidande säljare och köpare. SF

 
tisdag, 10 januari 2012 22:34

KF Fastigheter byggde miljösmart i Mjölby

coop-extra-mjolby-wI november i fjol invigde KF Fastigheter Coop Extra i Mjölby med en yta om cirka 3 000 kvm. Butiken ligger intill köpcentret Kvarnen i de centrala delarna av Mjölby och är utformad för att smälta in i den omkringliggande miljön. Det har varit stort fokus på alla miljöaspekter under byggnationen. Genom att använda lokala leverantörer beräknas CO2-utsläppen ha reducerats med 23 ton. Vidare innehåller butiken ett flertal innovativa energilösningar

– Målet är att fastigheten ska vara klimatneutral i drift och att den totala energiförbrukningen ska vara 35 procent lägre än gällande myndighetkrav, säger Harry Swartz, chef för Miljö och Energi på KF Fastigheter.

Bland annat tillvaratas spillvärmen från anläggningen för livsmedelskyla vilket gör butiken nästintill självförsörjande på värme. Återvinningsvärme från butiken ger även isfri mark och minskar därmed behovet av sandning. Butiken är också utrustad med behovsstyrd ventilation, vilket har stor inverkan på energiåtgången.

 

hakala-erkki_catella-wErkki Hakala (bilden), civilingenjör (ECON), 49, har utnämnts till vd för Catella Property Oy. Erkki Hakala kom till Catella år 1999 och han är idag vice vd för Catella Finland.

–Vi är väldigt glada att se Erkki Hakala som vd för Catella i Finland. Erkki har många års erfarenhet från finans- och fastighetssektorn. Detta stämmer väl överens med Catella, säger Lennart Schuss, styrelseordförande i Catella Property Oy.

 
måndag, 09 januari 2012 23:38

Niam köper 646 bostäder i Köpenhamn

sydhavn-niam-wNiam Nordic V har förvärvat en bostadssportfölj om cirka 65 000 kvm för en köpeskilling om cirka DKK 1,3 miljarder, cirka 1 540 Mkr, motsvarande ett pris om 23 692 kr/kvm. Portföljen består av 646 ägarlägenheter, varav majoriteten ligger i attraktiva lägen i Köpenhamns hamnområde.

johan_bergman-wJohan Bergman, Niams vd säger:

– Vi är mycket nöjda med vår första investering i Danmark. Denna portfölj präglas av attraktiva lägen, hög kvalité och stabil drift. Niam är övertygade om att bostadsmarknaden i Köpenhamn är ett attraktivt investeringsområde som kommer att fortsätta tjäna på ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt många år framöver.

I ett samtal med Dagens Fastighetsaktie säger han att bostadsportföljen har förvärvats från Amagerbanken, som numer heter BankNordic. Huvuddelen av bostäderna ligger i Köpenhamns Sydhavn samt en mindre del i Vallensbæk och Søborg. Bostäderna, som är uppförda mellan åren 2007 och 2009, är fullt uthyrda. Enligt nyhetsbyrån Ritzau Finans medför försäljningen att Amagerbanken kan minska sin utlåning med cirka 900 miljoner DKK, vilket i sin tur medför att försäljningen förväntas innebära en mindre vinst för banken.

I en kommentar kan sägas att allt talar för att Niam har gjort en långsiktigt hållbar investering med låg risk. Affären är snarlik den affär som Balder gjorde med Amagerbanken den 30 december 2011. Återigen, att det är svenska aktörer som refinansierar stora danska välbelägna bostadsportföljer, vittnar om den bankkris som råder i Danmark. Till skillnad från Stockholm byggdes det mycket stora volymer i Köpenhamn fram till år 2006 och sedan dess finns det fortfarande större projekt som ännu inte är färdigställda i Köpenhamn.

Eftersom Danmark inte har någon bankdelningslag, som till exempel den amerikanska lagen Glass-Steagall, så har Danmarks regering tvingats till dyra räddningspaket för att hålla hela banksystemet inklusive spekulationsaffärer under armarna. Hittills har 15 danskar banker likviderades genom att nödvändiga statliga bankstöd har utbetalats.

De banker som danska staten tvingats rädda är: Amagerbanken A/S, Fjordbank Mors A/S, FS Bank A/S, FS Ejendomsselskab A/S, FS Finans A/S, FS Pantebrevsselskap A/S, Max Bank af 20112 A/S, EBH Bank, Eik Banki Føroya P/F, Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/s, Fionia Bank, Løkken Sparbank, Nova Bank Fyn, Roskilde Bank samt Straumur urdas Investment Bank hf.

De största statliga bankgarantierna har Amager Bank fått med cirka 13,5 miljarder DKK samt Roskilde Bank som erhållit 10,2 miljarder DKK. SF

 
söndag, 08 januari 2012 23:11

Balder köper i Köpenhamn för 1,3 Mdr kr


sterflled-torv-wBalder har den 30 december 2011 tecknat avtal om förvärv av ett kvarter bostadsfastigheter med 523 lägenheter i Köpenhamn. Fastigheterna är belägna i Österbro, (Østerfælled Torv) ett av de mest attraktiva bostadslägen i centrala Köpenhamn. Catella har varit rådgivare till säljarna Amagerbanken och Nykredit.

Fastigheterna har tillsammans en uthyrningsbar yta om cirka 43 500 kvm, uppförda 1995, och har i affären, som sker i bolagsform, åsatts ett värde om 1 300 Mkr. Tillträde kommer att ske under första kvartalet 2012. Investeringarna är i linje med Balders strategi att dels äga bostadsfastigheter på orter som växer, dels att upprätthålla balansen mellan kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.

erikselin Spara– Det känns spännande att kunna komplettera vårt bostadsinnehav med ett attraktivt bostadsbestånd i bästa läge i Köpenhamn, till ett pris som jämfört med svenska förhållanden är mycket förmånligt. Fastigheterna har en stor långsiktig värdepotential, säger Balders vd Erik Selin (bilden).

I en kommentar kan sägas att detta är Balders andra fastighetsförvärv i Köpenhamn. I juli år 2010 köpte Balder en nyproducerad handelsfastighet i Greve, Köpenhamn. Denna fastighet var vid förvärvstillfället uthyrd till den tyska lastbilskoncernen MAN på ett tjugoårigt kontrakt.

Den andra stora affären i Köpenhamn som Balder gör är ett typexempel på hur bolaget är expert på att hantera risk. De 523 ägarlägenheterna som Balder köper motsvarar ett pris om låga
29 900 kr/kvm. Säljaren, Amagerbanken som lyder under Finansiell Stabilitet (danska motsvarigheten till bankstödsnämnden), har gjort en förlust om cirka 800 Mkr. Balder har nu friheten att sälja ägarlägenheterna eller hyra ut dem. Att det inte fanns någon dansk köpare visar på det instabila finansiella läget i Danmark.

Fastigheterna köptes år 2010 av bolaget Østerfælled Torv med Hans Henrik Palm, Henrik Ørbækker och Olov Damkiæer-Clasen för 1,5 miljarder danska kronor, cirka 1 781 Mkr. En trio som förlorade enorma belopp i Amagerlån efter misslyckade valutaspekulationer i schweizerfranc. Men nu köper således Balder Østerfælled Torv med en rabatt om drygt 480 Mkr. SF

 

söndag, 08 januari 2012 23:10

Billigare lån vid ombildningar


Sveriges Bostadsrättsbildare, SBB, har slutit ett avtal med Nordkap. Avtalet innebär att SBB:s medlemmar från årsskiftet ska använda Nordkaps webbverktyg vid upphandlingar av lån i samband med ombildningar. För boende som står inför en ombildning betyder det tryggare och ofta billigare lån.

Vid en ombildning är det i regel ombildningskonsulten som förhandlar med banker och låneinstitut för att föreningen och de boende ska få så bra lånevillkor som möjligt. I och med samarbetet med Nordkap kommer konsulterna att använda Nordkaps webbaserade finansverktyg vid upphandlingen av lånen.

– Nordkaps upphandlingsverktyg garanterar en trygg, rättvis och transparent finansieringsprocess för bostadsrättsföreningar och boende som har anlitat någon av SBB:s medlemmar inför en ombildning.

rikard-hjelm_nordkapjpegAvsikten är också att ge bostadsrättsföreningarna ett verktyg att efter tillträdet förvalta och omförhandla sina lån, informerar Petter Brolin, ordförande för SBB. Av alla ombildningar 2010 (27 miljarder kronor) utfördes 72 procent av företag anslutna till SBB. Det är viktigt att SBB:s medlemmar är oberoende och konkurrensutsätter tjänster vid ombildningar.

– Idag är det svårt att överblicka vem som är mest attraktiv att finansiera sig hos och när. Vårt upphandlingsverktyg gör det enkelt att informera sig om förutsättningarna på finansmarknaden. Många användare är överraskade av att ”husbanken” inte alltid har det bästa erbjudandet, säger Rikard Hjelm (bilden), vd Nordkap.

 

torsdag, 12 januari 2012 21:52

Colliers rekryterar Rydqvist i Göteborg

alt


Colliers International förstärker sin uthyrningsgrupp i Göteborg med Nils Åke Rydqvist. Han har många års erfarenhet från uthyrning av kommersiella fastigheter och har de senaste åren arbetat på LoFast i Göteborg.

– Det känns väldigt roligt att få med Nils Åke Rydqvist i vårt uthyrningsteam och att kunna använda oss av hans erfarenhet och kompetens i Colliers fortsatta utveckling, säger Gunnel Lundegren, regionchef Colliers Göteborg.

onsdag, 11 januari 2012 21:15

Johanna Eriksson ny chef för Team Väst

johanna-eriksson-link


Link arkitektur har utnämnt Johanna Eriksson till ny avdelningschef för Team Väst. Hon tillträdde den 1 januari med ansvar för den verksamhet som omfattar kontoren i Lidköping, Trollhättan, Falköping och Strömstad.

Eriksson efterträder Kjell Apelqvist som fortsatt ska vara bygg- och projektledare inom företaget.

För närvarande arbetar Link bland annat med Ungdomens Hus i Skara, ett projekt där företaget står för både framtagande av förfrågningsunderlag och projektledning.

altFörsta och Andra AP-fondens gemensamma bolag för europeiska fastighets-

investeringar, Cityhold Property AB, rekryterar Lisa Flodin till ny finanschef.
Hon har närmast innehaft motsvarande position på London & Regional och
hon har dessförinnan arbetat inom TK Development, Lindeberg Grant Thornton
och Mandamus.

 


I en kommentar framhåller Cityholds vd Per Sjöberg att rekryteringen innebär att bolaget
har tillsatt ytterligare en viktig post. Flodins kunskaper och internationella erfarenheter
kommer att förstärka bolaget. Sedan tidigare har Cityhold rekryteratAndrew Smith 
(Investment Officer), Robb Simpson(Investment Analyst), Sir Julian Berney 
(Asset Manager, London) och Christophe Murciani (Asset Manager, Paris).
Styrelseordförande för Cityhold Property är Rickard Backlund.


Sida 1304 av 1304