22 juni 2021

Redaktionen

  

 

 


Foton på två mindre flerfamiljsfastigheter i Karlstad med bostäder som PFA bostad köper av Kil från Profil Invest AB.Det nybildade bolaget PFA Bostad, som ägs av PFA Pension och förvaltas av Obligo Real Estate, har förvärvat ett bostadsbestånd med 365 lägenheter i Karlstad och Kil från Profil Invest AB. Fem anställda följer med transaktionen och kommer att anställas i det nyetablerade fastighetsförvaltningsbolaget PFA Bostad Förvaltning AB.


PFA Bostads strategi är att investera i befintliga hyresrätter i utvalda regionala städer och kommuner med stabil tillväxt och gynnsam demografi kring storstäderna i Sverige. Syftet är att bygga en portfölj med minst 500 lägenheter i varje kluster för att säkerställa en effektiv förvaltning av portföljen och dra nytta av stordriftsfördelar.

– Vi är glada över att slutföra vår första transaktion och äntligen komma in på den svenska bostadsmarknaden. Karlstad är en universitetsstad med stark underliggande demografi och ligger helt i linje med vår strategi. Vi är övertygade om att detta är en bra första affär som ger en solid grund som möjliggör ytterligare tillväxt i en attraktiv region. Vår ambition är att öka markant både inom detta kluster, men också genom förvärv i andra starka regionala städer i Sverige, säger Mikael Fogemann, Head of Nordic real Estate i PFA.

Obligo Real Estate kommer att fungera som förvaltare av PFA Bostad. Obligo är en nordisk tillgångs- och investeringsförvaltare med en etablerad institutionell investerarplattform. Vid utgången av 2020 hade Obligo 6,2 Mdr kr i förvaltade fastighetstillgångar, varav cirka 85 procent i Sverige.

– Vi förvärvar inte bara en attraktiv bostadsportfölj, vi får även ett team på fem mycket erfarna medarbetare som känner både portföljen och hyresgästerna väl tillsammans med transaktionen. Att etablera en lokal förvaltningsorganisation är viktigt för oss då vi anser att det är viktigt att finnas på plats inom organisationen. Dessutom är det viktigt för oss att investera och ge tillbaka till samhället vi investerar i, säger Morten Wettergreen, Head of Asset Management i Sverige på Obligo.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har agerat rådgivare i affären åt Profil Invest AB.
– Vi är glada över att ha kunnat bistå i processen och att tagaren till portföljen är en gedigen aktör med en långsiktig ägarhorisont. Affären är ytterligare ett kvitto på att den svenska hyresrättsmarknaden är ett attraktivt segment för utländskt kapital, säger Christoffer Mebius, ansvarig transaktionsrådgivare.

PFA är Danmarks största kommersiella pensionsbolag som  förvaltar kundfonder på över 565 miljarder danska kronor och PFA har 1,3 miljoner individuella pensionskunder.


  

 

 


Ivo Stopner har arbetat i Hufvudstaden i över 30 år, varav 22 år som vd.

Hufvudstadens vd Ivo Stopner har meddelat styrelsen att han önskar utnyttja sitt 60-årsavtal och gå i pension vid årsskiftet 2021/2022. Ivo Stopner har varit vd i Hufvudstaden sedan 1999, det vill säga i 22 år. Företaget har under denna tid expanderat och utvecklats mycket bra och står nu väl rustat inför framtiden.

– Jag har arbetat i Hufvudstaden i över 30 år varav 22 år som vd. Det har varit oerhört stimulerande och utvecklande att under så lång tid få förmånen att leda detta fina företag och alla dess väldigt kompetenta och engagerade medarbetare, säger Ivo Stopner.

– Efter lång och framgångsrik karriär som vd i Hufvudstaden har jag stor respekt för Ivo Stopners beslut att lämna vd-rollen för att gå i pension. Jag vill tacka Ivo för ett utomordentligt arbete och ett mycket gott samarbete under alla år, säger styrelsens ordförande Fredrik Lundberg.

Styrelsen har utsett vice vd Anders Nygren till ny vd i Hufvudstaden med tillträde den 1 januari 2022. Anders Nygren är 51 år, civilingenjör och har arbetat i företaget i 15 år. För närvarande är han chef för affärsområde Stockholm. Han har tidigare varit ansvarig för Hufvudstadens Fastighetsutveckling.

Styrelsen har vidare utsett bolagets CFO Åsa Roslund till vice vd med tillträde den 1 januari 2022. Sedan tidigare är även Bo Wikare, chef affärsområde NK, vice vd i Hufvudstaden.

– Jag vill önska min efterträdare Anders Nygren all framgång i hans nya viktiga arbete när jag lämnar över stafettpinnen för att få tid över för andra intressen, som också ligger mig varmt om hjärtat,, säger Ivo Stopner.

– Det är glädjande att vi kan göra detta byte på vd-posten genom en internrekrytering som säkerställer kontinuitet i företaget, avslutar Fredrik Lundberg.

  

 

 


Markus Heino, vd för JM Finland.

JM förvärvar en fastighet i Pasila i närheten av centrala Helsingfors, med tillträde och erläggande av likvid under det andra kvartalet 2021. Förvärvet uppgår till cirka 160 Mkr. Fastighetens detaljplan, som väntas vinna laga kraft under 2021, möjliggör utveckling av cirka 300 bostäder.

Affären kommer att redovisas under det andra kvartalet 2021 inom affärssegment JM Utland. Fastigheten är belägen i Pasila, ett logistiknav nära Helsingfors centrum med utmärkta förbindelser med resten av landet, inklusive järnvägsförbindelse med Helsingfors internationella flygplats.

– Vi kommer att se en betydande ökning av både antalet invånare och arbetstillfällen i det område som kan komma att bli det nya centrala Helsingfors, säger Markus Heino, vd för JM Finland.

JM miljömärker alla nya bostäder i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM är därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.


tisdag, 22 juni 2021 16:41

Citycon utser en ny finansdirektör

 

 


Rekryteringen av Bret D. McLeod innebär att blir CFO för Citycon Oyj och en ny medlem i företagsledningen. Han ersätter nuvarande CFO, Eero Sihvonen, som går i pension.
Bret D. McLeod får det fulla ansvaret som CFO i Citycon från den 1 januari 2022. Bret D. McLeod, född 1982, har en MBA och han är amerikansk och kanadensisk medborgare. Han ingår i Citycons företagsledning från den 1 augusti 2021 och han får det fulla ansvaret som CFO den 1 januari 2022.


McLeod har över 17 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Innan han började på Citycon var han Executive Vice President, Chief Financial Officer på Lakewood Hotel Trust, ett företag som han grundade. Före Lakewood tjänstgjorde han på Host Hotels & Resorts, Inc, senast som Senior Vice President och som Head of Corporate Strategy and Investor Relations.

McLeod kommer att efterträda nuvarande finansdirektör, Eero Sihvonen, som har tjänstgjort i Citycon sedan år 2005 och han slutar den 31 december 2021 till följd av den planerade pensionen. Han kommer att stanna kvar som seniorrådgivare till Citycon till den 30 juni 2022.

Eero Sihvonen, CFO. säger:
– Jag vill tacka företaget, de anställda, ledningen och styrelsen för det stora samarbetet och förtroendet under min långa tid med Citycon. Jag lovat att fullt ut säkerställa en smidig överföring av mina ansvarsområden och att vara tillgänglig för företaget i en rådgivande roll. Det är naturligtvis med blandade känslor som jag lämnar Citycon efter alla dessa år, särskilt i en så intressant strategisk fas. Å andra sidan ser jag också mycket fram emot nästa steg i mitt liv.

F. Scott Ball, CEO, säger:
– Vi vill tacka Eero Sihvonen för hans värdefulla bidrag till Citycon under nästan 17 år. Eero har varit en stor ledare och förebild för alla medarbetare i Citycon, och en högt respekterad CFO bland interna och externa intressenter. Vi är mycket nöjda med detta arrangemang, som möjliggör en smidig omvandling av arbetsuppgifter och ger kontinuitet i vår verksamhet. Samtidigt vill vi varmt välkomna Bret till Citycon. Hans breda kommersiella fastighetsexpertis och han starka erfarenhet inom finans, kapitalmarknader och strategi kommer att vara ett värdefullt tillskott till Citycons ledningsgrupp. Som en erfaren ledare kommer han att stödja utvecklingen av organisationen i linje med Citycons strategi.

  

 

 


Fastigheten Lärpojken 3 i Botkyrka är en fastighet om cirka 6.000 kvm med utrymmen för padel, lager och lätt industri.

 
Einar Janson, vd för Titania-koncernen, säger:
– Vi förvärvade marken för byggrätten för Lärpojken 3 i samband med en tidigare affär. Byggnationen genomfördes under 2020 och större delen av vårt resultat för året var hänförlig till den orealiserade värdeförändringen från obebyggd mark till färdig byggnad. Vår projektvinst för Lärpojken 3 var cirka 60 Mkr och fastigheten är upptagen i bokslut till en värdering på 113 Mkr. Nu säljer vi för en bit över detta. Större delen av våra prognosticerade framtida vinster kommer att på samma sätt komma från just orealiserade värdeförändringar i det fastighetsbestånd som vi planerar att bygga och behålla. Därför känns det bra att också med detta kunna visa att de värdeförändringar vi tar upp inte är en pappersprodukt utan kan motsvaras av faktiska försäljningar som i detta fall, på högre nivåer än värderingen i vårt bokslut.

Fastigheten har en markparkering samt en nyproducerad industri-och riskvårdsbyggnad i 2 plan om totalt 6.039 kvm uthyrbar yta. Bottenplan i byggnaden innehåller 20 industrifack med möjlighet för lager/lätt industri samt entrésolplan med möjlighet för kontor. Del i bottenplan samt hela plan 2 i byggnaden utgörs av en padelhall.

Länsförsäkringar Kommersiellt agerade rådgivare åt Titania i affären. Christoffer Mebius, ansvarig transaktionsrådgivare, säger:
– Vi är glada över att ha fått bistå Titania i processen. Dessutom når vi en bit över det initiala målvärdet vilket är tillfredsställande. Fastigheten väckte ett stort intresse och värt att notera är hur väl kombinationen padel/lager/lätt industri tas emot av marknaden.

  

 

 


Andreas Wahlén, vd för NP3 Fastigheter.

 


NP3 Fastigheter AB, NP3, för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB. Förvärvsavtal bedöms komma att kunna ingås inom den närmaste tiden och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

NP3 för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet. Den uthyrningsbara arean uppgår till 135.000 kvm med en tomtareal uppgående till 476.000 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 101 Mkr. Uthyrningsgraden är 93 procent och den genomsnittliga hyresdurationen är 2,7 år.

Det finns inga garantier huruvida förvärvsavtal kommer att ingås eller inte. NP3 kommer att offentliggöra händelseutvecklingen avseende förvärvet så snart ytterligare väsentlig information finns att lämna.


  

 

 


EKO Stormarknad i Trollhättan kommer att uppgå till 7.800 kvm butiksyta och blir den tionde butiken, inklusive sju CityGross-butiker, som Bergendahls hyr av Svenska Handelsfastigheter. Foto EKO Stormarknad i Malmö.

 

 


Svenska Handelsfastigheter, SHF,  har tecknat ett tioårigt hyresavtal med familjeföretaget Bergendahls om en EKO Stormarknad i Trollhättan. Därtill har ett femtonårigt hyresavtal tecknats med Jureskogs avseende en drive in-restaurang. Stormarknaden och restaurangen kommer att ligga i Överbyområdet och totalt omfattar avtalen cirka 8.100 kvm med planerad invigning hösten 2023.

– EKO Stormarknad är ett framgångsrikt koncept och vi är glada att ytterligare få stärka samarbetet med Bergendahls i samband med deras fortsatta tillväxtresa på Västkusten. Att vi dessutom kan välkomna Jureskogs gör Överby till en än mer attraktiv och komplett handelsplats, säger Benny Andersson, regionchef Syd vid Svenska Handelsfastigheter.

Målet är att certifiera såväl EKO Stormarknad som hamburgerrestaurangen enligt Miljöbyggnad Silver när de står klara.

– Det är inte så lätt att hitta lämpliga lokaler i den storleksklass om cirka 8 000 kvm som vi söker. Vi har samarbetat med Svenska Handelsfastigheter under en längre period och deras förståelse för våra behov har underlättat processen med att hitta en passande lösning, säger Ted Berggren, vd för EKO Stormarknader.

Snabbmatsrestaurangens speciella trähus omfattar 300 kvm med drive in och stor uteservering enligt Jureskogs koncept.

– Ambitionen med våra hus är att skapa en klimatsmart, resurseffektiv och hållbar byggnad med hög arkitektonisk kvalitet. Det ska vara en välkomnande plats med naturliga material som håller - och blir vackrare över tid. Vi är mycket glada över samarbetet med Svenska Handelsfastigheter och att äntligen få komma till Trollhättan, säger Erik Thulin, vd för Jureskogs.

EKO Stormarknad i Trollhättan kommer att uppgå till 7.800 kvm butiksyta och blir den tionde butiken, inklusive sju CityGross-livsmedelsbutiker, som Bergendahls hyr av Svenska Handelsfastigheter.

EKO är ett familjeägt företag inom Bergendahlskoncernen. EKO Stormarknad har cirka 350 anställda som tillsammans omsätter cirka 1 Mdr kr. I Kalmar invigdes den första EKO Stormarknad år 2015. Därefter har kedjan haft en tillväxt med EKO Stormarknader i Västerås (2017), i Örebro (2019), i Sundsvall (2019) ochi  Norrköping (2020). Expansionen är fortsatt proaktiv. Uppsala, Skövde och Trollhättan är kommande butiker under 2021 och 2023.

  

 

 


Med planförslaget för Sickla tillförs kvarter med kontor, bostäder och bland annat restauranger och butiker i bottenvåningarna. Därtill skapas nya gator, promenadstråk, torg och grönytor. Visionsbild: Sicklas torg- och gatumiljöer. Foto: Atrium Ljungberg

 

 


Centrala Sickla, i Nacka kommun, strax utanför Stockholms innerstad, utgör hjärtat av ett före detta industriområde som nu utvecklas till en urban stadsdel, med detaljplan för omkring 7000 nya kontorsarbetsplatser och 500 nya bostäder. Detaljplaneprocessen har startat och Tyréns är bland annat ansvarig stadsplanerare på uppdrag av Atrium Ljungberg.

– Jag har tidigare jobbat i Nacka och har länge väntat på att den här stadsomvandlingen ska ske. Det känns nu otroligt kul att få vara med och utforma den här utvecklingen i hjärtat av Sickla, säger Christian Rydberg, stadsplanerare på Tyréns.

Centrala Sickla utgörs idag av parkeringsplatser och låga handelsbyggnader. Med planförslaget tillförs kvarter med kontor, bostäder och bland annat restauranger och butiker i bottenvåningarna. Därtill nya gator, promenadstråk, torg och grönytor.

Flera andra närliggande stadsutvecklingsprojekt pågår i Sicklaområdet, liksom omfattande utveckling av kollektivtrafiken med bland annat pågående utbyggnad av tunnelbanan till Nacka. Tillsammans kommer projekten stärka Sickla ytterligare som en innehållsrik och blandad stadsdel, viktig knutpunkt och hubb på Stockholms arbetsplatsmarknad.

– Det här är ett uppdrag som linjerar med Tyréns hållbarhetsprofil. Projektet drar fördel av bra kollektivtrafik, det centrala läget i både Nacka och Stockholm som helhet och utvecklar redan använd mark. Samtidigt tillförs många sociala värden med omvandlingen till en stadsdel med större variation av verksamheter, boendemiljöer och mötesplatser. Bland annat studeras trygghetsfrågor och barnperspektivet, säger Christian Rydberg.

Tyréns har deltagit i förberedande arbeten sedan 1,5 år tillbaka. Nu har detaljplaneprocessen startat och förväntas pågå i 2–3 år. Planarbetet omfattar såväl utformning av totalt cirka 150.000 kvm kontor och bostäder, som gator och offentliga rum. Även utredning av markföroreningar orsakade av tidigare industriverksamhet, liksom förhållningssätt till områdets kulturhistoriska värden ingår.


– En viktig del i omvandlingen är att skapa en blandad och sammankopplad stadsmiljö, men också att tillföra grönska och stärka kopplingar till befintliga grönområden. Området saknar idag vegetation. Den planerade parken kommer därför tillföra ett stort värde till stadsdelen, säger Christian Rydberg.

I uppdraget arbetar Tyréns tillsammans med Gehl Architects och Gatun Arkitekter.
Andra teknikområden som Tyréns bidrar med är trafikplanering, akustik, geoteknik och bedömning av barnkonsekvenser.


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Tyréns har 3.000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen och Polen.

  

 

 


Castellum och Göteborgs Hamn ska utveckla området Halvorsäng, cirka 12 km väster om Göteborgs Central, till ett av Nordens ledande logistiknav.

 

 


Castellum har tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs Hamn om att tillsammans utveckla området Halvorsäng, cirka 12 km väster om Göteborgs Central, till ett av Nordens ledande logistiknav. Samarbetet ska drivas i ett partnerbolag där Castellum och hamnen äger lika delar. Castellum investerar cirka 1 mdkr i affären.

– Detta är ett samarbete som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen. Vi är stolta över förtroendet från hamnen och hoppas nu på positivt beslut i kommunfullmäktige, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Castellum valdes som hamnens partner i en urvalsprocess där både ekonomi och hållbarhet varit viktiga faktorer. Syftet med partnerbolaget är att gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut lokalerna. Ett letter of intent har signerats av parterna.

Halvorsäng ligger direkt norr om Skarvikshamnen i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods som lossats av Göteborgs Hamn, för vidare transport över Skandinavien med lastbil eller tåg. Området uppgår till cirka 270.000 kvm markareal, varav cirka 155.000 kvm BTA.

 

Området ska vara färdigutvecklat inom 4 år, med beräknad projektstart under 2021. Castellums initiala investering för 50 procent av markvärdet beräknas uppgå till cirka 400-450 Mkr. Därtill beräknar Castellum en investering om ytterligare cirka 550 Mkr.

Kommunstyrelsen i Göteborg godkände hamnens hemställan i förra veckan, och ärendet ska närmast behandlas i fullmäktige i september.

– Det är fortfarande tidigt i processen men vår absoluta intention är att medverka till en framgångsrik utveckling. Med sin direktkoppling till hamnen och de stora trafiklederna har Halvorsäng alla förutsättningar att bli en fantastisk plats för framtidens hållbara logistik, säger Mariette Hilmersson, vd för Castellum Region Väst.
  

 

 


På Peabs nya kontor i Boländerna  samlas alla verksamhetsområden under samma tak.

 

 


Nu slår Peab upp portarna till Peab Center Uppsala i Boländerna. På det nya kontoret samlas alla Peabs verksamhetsområden under samma tak för att erbjuda kunder ett ännu tydligare erbjudande. Oavsett om det gäller markarbeten, nybyggnation av bostäder eller inköp av ECO-Betong är det en gemensam dörr in till Peab. Ny besöksadress är Björkgatan 79B, Uppsala

Det nya kontoret ligger strategiskt placerat i Boländerna med enkla kommunikationsvägar för både kunder och medarbetare. I lokalen har det historiskt funnits en gammal plåtverkstad och den gamla tidens industriella karaktär finns tydligt bevarad i lokalerna genom bland annat zinkplåtsfasaden och de grafitgråa detaljerna.

– Uppsala är ett strategiskt viktigt område för oss på Peab. Historiskt har vi byggt många stora projekt i staden, allt ifrån bostadsområden till Uppsalas nya stadshus. I och med utvecklingsplanerna av Främre Boländerna ser vi även stora möjligheter framåt och det är därför ett utmärkt tillfälle att nysatsa här och flytta till nya fräscha lokaler, säger Johan Eskilsson, bitr. regionchef på Peab i Uppsala.

Peab har sedan 90-talets början varit ett välkänt varumärke i Uppsala och har under årens lopp bland annat byggt Uppsala konsert & kongress, IKEA-varuhuset, Flottsundsbron, Gränby sportfält och nu senast Uppsala stadshus som färdigställs i slutet av 2021. Stadshuset som man hoppas ska bli Uppsalabornas gemensamma vardagsrum är ett jätteprojekt om 27.000 kvm där det gamla huset renoveras och byggs ihop med en modern tillbyggnad. Mitt i det nya huset finns en stor ljusgård med plats för restaurang och samlingsytor för Uppsalaborna.


Under 2021 kommer även byggnationen av Uppsalas nya miljöanpassade värmeverk stå färdig. Det är en viktig del i resan mot ett fossilfritt Uppsala. För att värma upp Uppsala kommer värmeverket att ersätta dagens eldning av torv med organiska bränslen som returträ och bioolja. Tack vare det beräknar Vattenfall minska nettoutsläppen med motsvarande 150.000 ton koldioxid per år.

Den nya kontorsbyggnaden i Boländerna hyrs ut av Uppsalaföretaget Setune Fastigheter till Peab.Sida 1 av 1287