20 juli 2024

Redaktionen

  

 

 


Tidningen Fastighetsaktien upphör måndagen den 16 augusti 2021 med nyhetssändningar. Det har varit en stimulerande resa under 25 år med utgivning av Dagens Fastighetsaktie och Tidningen Fastighetsaktien. Hemsidan, https://www.fastighetsaktien.com fortsätter att finnas kvar, dels för möjligheten att söka i nyhetsarkivet, dels för att kunna se våra 15 filmer. Se länk.

Det är glädjande att filmerna om Erik Paulsson, Fabege och Catena har setts mellan 25.000 och 45.000 tittare. Även övriga filmer har höga tittarsiffror.

Fortsatt skön sommar år 2021 önskar Stefan Fröjdendahl, chefredaktör.  

 

 


Tidningen Fastighetsaktien upphör måndagen den 16 augusti 2021 med nyhetssändningar. Det har varit en stimulerande resa under 25 år med utgivning av Dagens Fastighetsaktie och Tidningen Fastighetsaktien. Hemsidan https://www.fastighetsaktien.com/ fortsätter att finnas kvar, dels för möjligheten att söka i nyhetsarkivet, dels för att kunna se våra 15 filmer. Se länk.

Det är glädjande att filmerna om Erik Paulsson, Fabege och Catena har setts mellan 25.000 och 45.000 tittare. Även övriga filmer har höga tittarsiffror.

Fortsatt skön sommar år 2021 önskar Stefan Fröjdendahl, chefredaktör.  

 

 


Tidningen Fastighetsaktien upphör måndagen den 16 augusti 2021 med nyhetssändningar. Det har varit en stimulerande resa under 25 år med utgivning av Dagens Fastighetsaktie och Tidningen Fastighetsaktien. Hemsidan https://www.fastighetsaktien.com/ fortsätter att finnas kvar, dels för möjligheten att söka i nyhetsarkivet, dels för att kunna se våra 15 filmer. Se länk.

Det är glädjande att filmerna om Erik Paulsson, Fabege och Catena har setts mellan 25.000 och 45.000 tittare. Även övriga filmer har höga tittarsiffror.

Fortsatt skön sommar år 2021 önskar Stefan Fröjdendahl, chefredaktör.  

 

 


Patrik Hall, CEO för Heimstaden.

 För andra kvartalet 2021 gjorde Heimstaden en vinst om 4,6 miljarder kr. Totalt ägde bolaget vid periodens slut den 30 juni 2021 investeringsfastigheter för 187 Mdr kr, omfattande 116.679 bostäder.

Värdet för fastigheter i Sverige var 53,5 Mdr kr, Danmark 57,2 Mdr kr, Nederländerna 24,2 Md kr, Norge 18,8 Mdr kr, Tyskland 16,6 Mdr kr, Tjeckoslovakien 15,4 Mdr kr, Polen 3,1 Mdr kr och värdet för fastigheterna i Storbritannien var 1,9 Mdr kr. Det betyder att att Heimstaden har ökat antalet bostäder och ett större fastighetsvärde jämfört med den 31 december 2020 då antalet bostäder var 103.315 och fastighetsvärdet var 144 Mdr kr.

Belåningen var i slutet av andra kvartalet 2021 cirka 41,2 procent av det totala fastighetsvärdet (43,3 procent för Q1 2021) och portföljens uthyrningsgraden var 97,6 procent den 30 juni 2021.    

– Tack vare våra professionella och ambitiösa medarbetare levererade Heimstaden starka ekonomiska och operativa resultat under andra kvartalet. Även om pandemin fortsätter att påverka våra liv, börjar samhället öppna sig igen och vi ser tecken på förbättrad beläggning på våra marknader, säger Patrik Hall, CEO.

Han fortsätter:
– Vi fortsatte att investera i nya och befintliga marknader och nådde en stor milstolpe med Heimstaden Bostads första investering i Storbritannien i maj. Med en attraktiv portfölj och robust finansiell ställning avslutade vi kvartalet med en solid plattform för fortsatt tillväxt och ser fram emot att få ännu fler nöjda kunder framöver tiill Friendly Homes.

fredag, 13 augusti 2021 12:30

400 nya bostäder i Tyresö

  

 

 


Situationsplan över Bollmorabacken i Tyresö. A) Filadelfiakyrkans allaktivitetshus och bostäder. B) Centrias bostäder i punkthus. C) SPG:s bostäder i punkthus. D) SPG:s bostäder i lamellhus.

 

 

 Mellan Bollmoravägen och Granitvägen, sydväst om Tyresö centrum, ska ett nytt område med drygt 400 bostäder och ny kyrka växa fram. Tre olika byggaktörer som är SPG, Centria och Filadelfiakyrkan ska bygga. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen. Under vår och sommar 2021 pågår det första bostadsbygget och arbete med infrastruktur.


Som en förutsättning för att kunna bygga fler bostäder i området behövs en utbyggnad av infrastruktur: gator, gång- och cykelbana, fjärrvärme, ledningar för vatten och avlopp, med mera. Det är Tyresö kommun, tillsammans med ledningsägare, som kommer att göra detta jobb. Vi ska även bygga en trappa som går från Bollmorabacken ned till Bollmoravägen.

Arbetet med infrastrukturen startade våren 2021, och kommer att pågå ungefär ett år. Delvis parallellt med detta kommer byggaktörerna påbörja bygget av sina bostäder. När byggnaderna finns på plats gör kommunen finplaneringen av infrastrukturen, till exempel lägga kantsten och göra planteringar. Detta gör vi allra sist så att inte stenbeläggningar och växter skadas av tunga maskiner.

Detaljplanen för de 400 bostäderna heter Granitvägen, men nu är det bestämt att de flesta av de nya bostäderna kommer att få adressen Bollmorabacken. Det är ett helt nytt gatunamn, för det som tidigare utgjorde den nedre delen av Granitvägen.

SPG ska bygga fyra lamellhus, som ska innehålla totalt 145 i bostadsrätter
på mellan 1-4 rum och kök. Detta kallar de kvarteret Almandinen. Bygget av Almandinen kommer att utföras av NCC och beräknas pågå från mars 2021 till och med december 2022.

I kvarteret Granaten ska SPG i nästa etapp bygga fyra punkthus, med totalt 80 bostadsrätter
på mellan 1-4 rum och kök.

I Granitvägen västra del ska Centria bygga tre punkthus, sex till åtta våningar höga
. Varje punkthus kommer att bestå av två delar som sitter ihop med ett gemensamt trapphus.


I nordväst längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan
uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.

Filadelfiakyrkan ska även bygga ett kvarter med bostäder öster om kyrkobyggnaden. Dels en länga med flerbostadshus i fem till sex våningar mot Bollmoravägen, dels tre stadsvillor i två våningar mot Granitvägen. Området ska innehålla totalt cirka 155 bostäder.


fredag, 13 augusti 2021 12:12

Hisingsbron öppnar för spårtrafik

  

 

 


Hisingsbron har en total brolängd på 1.380 meter och bredden kommer att bli cirka 40 meter. Den 5 september 2021 planeras en officiell ceremoni som avslutning på invigningsperioden. Foto: Max Hjalmarsson

 

 

 Efter ett intensivt arbete under sommaren är Hisingsbron i Göteborg nu redo att öppna även för spårtrafik. Klockan fyra på måndag morgon, den 16 augusti, går den första spårvagnen över Hisingsbron.

Sedan sommarens spårstopp över Göta älv inleddes i juni har det pågått ett intensivt arbete för att koppla om spåren från den gamla Götaälvbron till Hisingsbron och färdigställa kollektivtrafikbron. Nu är den delen av arbetet snart klart och på måndag, den 16 augusti, öppnar Hisingsbron även för spårtrafik.

– Vi har haft en tajt tidsplan under hela sommaren men arbetet har gått bra och vi jobbar nu med det sista för att kunna släppa på spårvagnstrafiken som planerat tidigt på måndag morgon, säger Susanne Wiberg, trafikkontorets projektledare för byggnationen av Hisingsbron.

Hisingsbron är en viktig pusselbit i utvecklingen av det framtida Göteborg, där hållbart resande står i fokus och där det ska bli enklare för fler göteborgare att resa hållbart.

– Den nya bron blir en huvudpulsåder för kollektivtrafiken och knyter ihop Göteborg över älven, säger Susanne Wiberg.

I samband med att spårtrafiken börjar trafikera Hisingsbron kommer även brons västra gång- och cykelbana att öppnas. Gång- och cykelbanorna på bron kommer sedan att vara öppna växelvis en tid framöver, då anslutningarna på Hisingen behöver trimmas in.

– Vi kommer att behöva göra kortare avstängningar av gång- och cykelbanorna på både östra och västra sidan. Vi stänger av en sida åt gången, så en av gång- och cykelbanorna kommer alltid att vara öppen, säger Susanne Wiberg.

Gångbanan på den västra sidan är två meter bred och den dubbelriktade cykelbanan är fyra och en halv meter bred. Dessutom finns balkonger med sittplatser för den som vill slå sig ner och titta på utsikten från Göteborgs nya landmärke.

Under sommaren har även arbetet med att riva Götaälvbron pågått. Det arbetet fortsätter under hösten. Sedan Hisingsbron öppnades för trafik den 9 maj pågår också invigningen, där var och en får inviga Hisingsbron på sitt eget sätt. Den 5 september planeras en officiell ceremoni som avslutning på invigningsperioden.

Hela projektet, där både byggnationen av Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron ingår, beräknas vara helt klart under våren 2022. Det innebär att området runt broarna fortsatt är en byggarbetsplats och att det kan förekomma tillfälliga omledningar och avstängningar.

År 1874 byggdes den första Hisingsbron. Så hette även den första broförbindelsen mellan Hisingen och fastlandet. Till hösten 2021 kommer hela Hisingsbron att vara klar och då planerar staden i att ha en officiell invigning av stadens nya bro. När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter. De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

Hisingsbron har en total brolängd på 1.380 meter, om man räknar med samtliga delar på land, det vill säga ramper, kollektivtrafikbron och Stadstjänarebron inklusive Arpeggio, brodelen över Göta älv, som är 440 meter. Bredden kommer att bli cirka 40 meter (Götaälvbron är 27 meter bred). Hisingsbron kommer att ha två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor. Bredden för gång- och cykeltrafik kommer att vara 4,5 meter på den östra sidan och 6,5 meter på den västra sidan. Utöver de 6,5 metrarna finns balkonger på 2,5 meter. Balkongerna kommer att göra det möjligt att slå sig ner på en bänk och titta på utsikten, ta bilder eller bara ta det lugnt en stund. Befintliga Götaälvbron har idag 2,5 meter breda fält för gång- och cykeltrafik.

Rivningen av Götaälvbron inleds i samband med trafikpåsläppet i mitten av maj 2021 och ska vara klar efter sommaren 2022.


Skanska-MTH som bygger Hisingsbron har också i uppdrag att riva Götaälvbron.fredag, 13 augusti 2021 11:05

Två nya arbetschefer till Wästbygg

 

 


Wästbygg har rekryterat Bahra Ali som arbetschef till region Mitt och Kajsa Löf som arbetschef i region Syd.

 Från vänster: Bahra Ali och Kajsa Löf.Bahra Ali har en ingenjörsexamen från Högskolan i Borås och han har arbetat på Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås kommun i många år med bland annat förstudier, projektering och byggledning av ett stort antal förskolor, skolor, boenden och övriga kommunala verksamheter. Med sin mångåriga erfarenhet från beställarsidan inom samhällsfastigheter blir hon ett värdefullt komplement till vår entreprenadorganisation. Bahra Ali kommer att utgå från Wästbyggs kontor i Borås.

Kajsa Löf är utbildad vid Chalmers till både civilingenjör och arkitekt. Närmast kommer hon från Magnolia Bostad och en tjänst som projektutvecklare med ansvar för såväl bostadsutveckling som upphandling av byggentreprenörer samt byggledning under produktionsfasen. Dessförinnan har hon arbetat som arkitekt i många år, bland annat på Ikea med utveckling av nya varuhus och koncept. Kajsa Löfs uppgift blir att med utgångspunkt från Wästbyggs kontor i Helsingborg ytterligare bearbeta marknaden i nordvästra Skåne inom såväl bostäder som kommersiellt byggande.

Båda har tillträtt sina tjänster under augusti 2021.


  

 

 


NREP och AG Gruppen uppför nu huset Fælledkarréen i Ørestad South. De nya bostäderna kommer att vara klara för inflyttning under andra halvåret 2022.

 

 

 

NREP och det danska projektutvecklaren AG Gruppen har tillsammans byggt 1.000 bostäder i Köpenhamn och bolagen har ytterligare 400 nya lägenheter under uppbyggnad i Sydhavnen. Nu har partnerskapet nått ytterligare en överenskommelse; den här gången på byggandet av 87 hållbara bostäder i Ørestad South. Projektet byggs under namnet Fælledkarréen, och bygget pågår. De nya bostäderna kommer att vara klara för inflyttning under andra halvåret 2022.

Projektet är redan certifierat för DGNB Gold, vilket har krävt en riktad arbetsinsats för luftkvalitet, utomhusområden, optimerade dagsljusförhållanden och miljövänliga byggmaterial.

– Det här är ett attraktivt projekt för oss bland annat på grund av byggnadens kvalitet, hållbarhet och läge. Vi känner Ørestad Syd väl, och vi har flera investeringar i området. Det är ett distrikt vi ser mycket positivt på, berättar för Jakob Flymer, investeringsdirektör på NREP och han fortsätter:

– Hållbarhet är en grundläggande del i vårt förhållningssätt till fastighetsutveckling och vårt samarbete med AG -gruppen. Därför är det naturligt att det nya projektet kommer att byggas med hög hållbarhetsstandard.


NREP och AG Gruppen står också bakom det 30.000 kvm stora bostadshuset Greensquare Garden på Amager, det hittills största danska bostadshuset som har fått DGNB Gold-certifiering, precis som partnerskapet tidigare har byggt de visionära bostadsprojekten Upcycle Studios och Resource Rows i Ørestad South. Här låg fokus på återvinning och cykling av byggmaterial.


Projektet Fælledkarréen är byggs i utkanten av Fælleden med fri utsikt väster om det storanaturområdet. Bostäderna kommer att vara från 1 till 4 rum. Transform Architects har designat projektet, som kommer att vara en fyrkantig struktur bestående av mindre hus, som via individuella proportioner, fasader och detaljer skapar fina, givande utrymmen för boende och lugn. Förutom de intima vinklarna på innergården kommer det att etableras en gemensam takterrass med plats för takträdgårdar och gemenskap, där invånarna kan njuta av friluftslivet och grannskapet med den magnifika utsikten över det gemensamma som bakgrund.

Byggplatsen är en av de sista i området, och Ørestad Syd växer gradvis fram som ett färdigt distrikt, med en ny grundskola, daghem och bra shoppingmöjligheter.

 

Robin Feddern, vd för AG Gruppen, är glada över att kunna bygga ytterligare ett projekt i Ørestad Syd och säger:
– Vi har varit en del av utvecklingen av Ørestad Syd från början, och vi ser fram emot att också vara en del av färdigställandet med detta projekt. Ørestad södra har blivit ett fantastiskt område att bo i; nära till stad, tunnelbana och Kalvebod Fælleds natur. Och med en fantastisk enhet och stor identitetskänsla bland de boende. Folk är i princip bara glada över att bo i Ørestad South ”

AG Gruppen grundades 1986 och är en av de viktigaste aktörerna  bland danska bostadsföretag med mer än 7.500 uppförda bostäder och kommersiella byggnader.

NREP grundades är 2005. Företaget är i dag en ledande fastighetsinvesterare i Norden. NREP har drygt 400 medarbetare som förvaltar tillgångar om drygt 10 miljarder euro.

 

 Regionchef för LINK Arkitekturs Göteborgskontor är från den 18 augusti 2021 David Saand. Han ska leda företagets fortsatta satsning i Västsverige. Rollen kommer han att kombinera med att även fortsättningsvis arbeta aktivt som arkitekt i projekt.
 David Saand ska leda LINK Arkitekturs satsning i Västsverige och samtidigt arbeta aktivt i projekt. Foto: Almeräng fotografiJag älskar Göteborg! Jag är uppvuxen här och kan den här staden utan och innan. Därför ser jag verkligen fram emot att leda LINK Arkitekturs satsning här. Jag kommer att kombinera det med att arbeta aktivt i projekt, vilket passar mig perfekt. Jag brinner för att skapa goda helhetslösningar där byggnaden och brukarna känns nära staden och kundens drömmar förverkligas, säger David Saand.

David Saand kommer närmast från White Arkitekter och han har under sina 20 år i branschen hunnit skaffa sig erfarenhet från hela arkitekturkedjan, från tidiga skeden till färdiga handlingar, med tyngdpunkt på bostäder, kontor och sportanläggningar.
Dessutom har han goda ledaregenskaper och bland annat varit med och drivit Tysklandsverksamheten i Göteborg. LINK Arkitektur etablerades i Göteborg för ett par år sedan och förstärker nu sin satsning i regionen.

– Med sin geografiska placering är Göteborg en stark länk mellan kontoren i både Sverige, Norge och Danmark. Jag är övertygad om att David är helt rätt person att leda vår fortsatta satsning i Västsverige. Han är ambitiös, driven och har ett etablerat nätverk. Tillsammans med engagerade medarbetare, kommer vi att kunna bidra till den spännande stadsutveckling som sker i hela regionen, säger John Lydholm, vd för LINK Arkitektur.


Ett av David Saands första åtagande är att hitta en ny lokal, som tål en stark tillväxt. Den första rekryteringen har han redan gjort. Med sig till nya jobbet tar han Björn Vestlund, en skicklig kollega med kunskaper inom både arkitektur, konstruktion och byggnadsteknik som bland annat har varit med och vunnit ett flertal stora arkitekttävlingar.

Kontoret kommer fortsatt att ligga i centrala Göteborg, men hela regionen är en del av marknaden. Som tidigare handelsstad sträcker Göteborg ut händer till kringliggande kommuner såsom Uddevalla, Trollhättan och Borås. I just Borås har David bland annat arbetat med ett Mixed Use 15-våningshus med fokus på social hållbarhet där kontor, studentbostäder och verksamhetslokaler samsas kring årummet vid Viskan. Även Göteborgs stad står inför en större transformation där LINK Arkitektur, med David i spetsen, vill vara en del i den dialogen. Här finns gedigen erfarenhet inom social hållbarhet och placemaking, liksom av klimatsmart arkitektur.

– Vi ska bli bäst i stan på att erbjuda våra kunder skarpa helhetslösningar kring arkitektur, kalkyl och träkonstruktion, avslutar David Saand.


  

 

 


Fehmarn Belt-förbindelsen är en nedsänkt tunnel som för närvarande byggs för att förbinda den danska ön Lolland med den tyska ön Fehmarn, som korsar det 18 kilometer breda Femernbältet i Östersjön. Total längd: 1,8 km. Byggnationen, som startade i år 2021, beräknas vara klar år 2029.

 

 

 

 Totalt 42 nya byggnader år 2023 kommer gradvis att färdigställas, och arbetare vid Femernbältsprojektet kommer så småningom att kunna flytta in.

 

 

 

 

Byggandet av Femern Bält-tunneln, världens längsta väg- och tågförbindelse på havets botten mellan Danmark och Tyskland, pågår. Adapteo har valts för att leverera flexibla byggnader för den 30.000 kvm stora byn, FLC Village, i Rødbyhavn. Byn byggs för att förse tusentals människor som arbetar med projektet med bostäder, anläggningar och rekreationsutrymmen. För detta ändamål har Adapteo designat helt nya byggnader, och de första kommer att vara klara för inflyttning under sensommaren 2021.

För att lyfta fram de mest hållbara, innovativa och säkra transporterna vi har som är tåget – har EU utsett 2021 till ”Järnvägets år”. Detta sammanfaller väl med att det också är ett milstolpeår med ett av Europas största infrastrukturprojekt, den nedsänkta Femern-tunneln som en fast förbindelse mellan Rødby i Danmark och Puttgarden i Tyskland.

Den 18 kilometer långa väg- och järnvägstunneln förväntas få stor inverkan på svensk industri, eftersom den gör det möjligt att resa från Öresundsregionen till Hamburg på kortare tid än till Stockholm. Anläggningen av tunneln skapar också nya jobbmöjligheter i Danmark.

För att förse arbetarna med bostäder, faciliteter och rekreationsutrymmen är FLC Village i Rødbyhavn för närvarande under uppbyggnad. FLC Tunnel Group North I / S, ett joint venture som utsetts av ägaren Femern A/S, som ansvarar för byggandet av Femern -bälttunneln, har tilldelat Adapteo uppdraget att leverera flexibla byggnader till tunnelstaden.

– Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda flexibla bostäder och rekreationsutrymmen i hög kvalitet till de människor som arbetar med detta enorma infrastrukturprojekt. Det är den största ordningen i Adapteos historia, och vi är glada och ödmjuka över att få möjlighet att vara en del av förverkligandet av tunneln. Projektet kommer att skapa ännu bättre sammanhang mellan de nordiska länderna och övriga Europa, säger Phillip Isell Lind af Hageby, vd för Adapteo Group.

Den 30.000 kvm stora byn, FLC Village, kommer att erbjuda allt från hem, gym, minimarknader, frisörer och sociala mötesplatser med fritidsaktiviteter som spel och biljard till omklädningsrum och kantiner med proffskök. Örjan Berg på Adapteo ansvarar för utformningen av byggnaderna som är särskilt utvecklade för detta ändamål.

– Byggnaderna är 9x3 meter och inkluderar ett privat rum för den boende, ett badrum med dusch och toalett samt fritidsrum och utomhusterrasser på båda våningarna. Det är inget vi har gjort tidigare, så det är fantastiskt att se hur byggnaderna spelar ihop. säger Örjan Berg, produktchef på Adapteo Sweden.

År 2023 kommer totalt 42 nya byggnader gradvis att färdigställas, och arbetare vid Femernbältsprojektet kommer så småningom att kunna flytta in.Sida 1 av 1304