3 mars 2021

Redaktionen

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Sofia Ekerlund (bilden) innebär att hon har utsetts till ny uthyrnings- och marknadschef för Skanska Öresund, Malmö. Hon efterträder Marie Persson som lämnat Skanska för att bli vd för Volito Fastigheter i Malmö.

Sofia Ekerlund
har en lång erfarenhet från Skanska där hon har arbetat med fastighetsutveckling i 15 år i roller som uthyrningsansvarig samt ansvarig för hälsa/WELL. Hon har en gedigen erfarenhet och kunskap om att skapa värde för både kunder och Skanska.

– Jag är väldigt glad över att Sofia tar på sig rollen som uthyrnings- och marknadschef för vårt Malmöteam. Hon är en verklig drivkraft i vår affärsutveckling här i Malmö och under de senaste åren särskilt vad gäller hälsosamma arbetsplatser. Inom detta område är Sofia en eftertraktad person och efterfrågas ofta i externa sammanhang och forum. Jag välkomnar Sofia i hennes nya roll där hon också ansluter till vår lokala ledningsgrupp, säger Camilla Wieslander, vd för Skanska Öresund.

– Vi har en spännande pipeline med hållbara och attraktiva projekt här i Malmö och jag ser fram emot att leda teamet och vårt arbete med att erbjuda attraktiva arbetsplatser till våra framtida hyresgäster, säger Sofia Ekerlund.

Sofia Ekerlund tillträdde sin nya roll den 1 mars 2021.

 

 

 


Visionsbild över de norra delarna av Sorgenfri i Malmö. Illustration: Ludvig Hofsten/Malmö stadsbyggnadskontor
Riksbyggen har förvärvat fastigheterna Smedjan 9 och 12 i Norra Sorgenfri i Malmö. På fastigheterna planerar Riksbyggen att uppföra cirka 150 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter.

– Vi är mycket glada över förvärvet som skapar möjlighet för Riksbyggen att bygga nya bostäder i ett mycket attraktivt och expansivt område i Malmö. Norra Sorgenfri är ett av Malmös största stadsutvecklingsprojekt och Riksbyggen med sitt stora kunnande om ett mer hållbart bostadsbyggande vill vara en av de långsiktiga aktörerna i området, säger Anders Jeppsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad SydVäst.

Riksbyggen har tidigare byggt bland annat hyreslägenheter i Norra Sorgenfri i kvarteret Passageraren. Den första byggnationen på fastigheterna Smedjan 9 och 12 beräknas kunna starta 2025.

– Vi planerar för bostäder med unga vuxna och unga familjer som huvudmålgrupper. Norra Sorgenfri är på väg att omvandlas till en del av Malmös innerstad och vi tror att våra nya bostäder i området kommer att attrahera de yngre målgrupperna, säger Anders Jeppsson.

På fastigheterna finns idag byggnader med verksamhetslokaler. En del av verksamheterna kommer flytta från området och det skapar möjligheter att fortsätta omvandlingen av Norra Sorgenfri.


 

 

 


Flygbild över fastigheten Lissma 4:477, omfattande 7.200 kvm, i Huddinge.Colliers har agerat rådgivare åt Beijer Byggnadsmaterial AB vid avyttringen av fastigheten Lissma 4:477 i Huddinge.

Fastigheten har en tomtareal om cirka 7.200 kvm och en uthyrningsbar area om drygt 4.800 kvm bestående av lager, bygghandel samt kontor. Köpare är KTI Fastigheter.


 

 

 


Wihlborgs Prisma Oceanhamnen ligger på egen ö, ett stenkast från city och nyrenoverade Helsingborg C. Fotograf: Walk the room

 

 

 

 


På en av de större ytorna i Kitchen Floor öppnar den snabbväxande restaurangkedjan Brödernas sin första skånska restaurang.

 

 

 

 

 

Wihlborgs har tecknat avtal med fyra nya restauranger som ska öppna i den nya restaurangvåningen Kitchen Floor på Helsingborg C. Dessutom har Wihlborgs skrivit kontrakt med en krögare i nybyggda kontorshuset Prisma i Oceanhamnen.

På en av de större ytorna i Kitchen Floor öppnar den snabbväxande restaurangkedjan Brödernas sin första skånska restaurang. Brödernas serverar bland annat högkvalitativa hamburgare och sallader.

– Vi är väldigt glada att äntligen etablera oss i Helsingborg. På Brödernas kommer man både kunna ta en snabb hamburgare på plats eller med sig på resan, samtidigt som den som har mer tid ska kunna ta en hamburgare eller sallad med en öl eller ett glas vin, säger Joakim Wiklander, vd för Brödernas.

Eld & Vin driver redan en framgångsrik restaurang i Ängelholm. Även på Helsingborg C kommer man att servera kolgrillat kött, grönsaker, frukt, fisk och skaldjur – allt tillagat över öppen eld. Utöver detta öppnar Siam Street Food, med autentisk street food med smaker från hela Asien, och en italiensk restaurang med kvalitativ italiensk mat lagad från grunden av italienska råvaror, som för känslan till det riktiga Italien. Kitchen Floor öppnar preliminärt i september.

–  Vår vision är att Kitchen Floor ska bli Helsingborgs nya vardagsrum. Här kan man ha en härlig kväll tillsammans med vänner eller familj. För resenärer som är ute efter något snabbt och gott har vi nu samlat snabbmaten i bottenplan, säger Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs.

I kontorshuset Prisma (Ursula 1) i Oceanhamnen, ett stenkast från Helsingborg C pågår inflyttning just nu. I bottenplan driver techhubben Hetch community, välkomstservice, coworking och meeting point. Efter sommaren öppnar även en restaurang här.


– I Prisma kommer vi att skapa en ny folklig mötesplats med god dryck och modern kvalitativ mat lagad av råvaror från lokala leverantörer. På vardagar serverar vi lunch och på kvällar och helger blir det à la carte med kända klassiker, bistro, ”sharing is caring” och säsongens favoriter, säger krögaren Stefan Mildén som är en av delägarna till den nya restaurangen och även driver Restaurang SMAK. 

 

 


Styrelseordförande i Stenhus Fastigheter är Rickard Backlund och bolagets vd och grundare är Elias Georgiadis.Stenhus Fastigheter lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till MaxFastigheters ägare. Ägare, som kontrollerar totalt 41 procent av aktierna, har accepterat budet från Stenhus. Bakom Stenhus Fastigheter finns bröderna Elias Georgiadis som vd och Tomas Georgiadis som CFO.

Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier eller teckningsoptioner i MaxFastigheter. Investment AB Öresund, Berndt Ivarsson med bolag, PriorNilsson Fonder, familjen Qviberg och Catella Holding AB, m.fl. som tillsammans kontrollerar cirka 41,1 procent av aktierna och 46,9 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.    

Erbjudandet värderar varje aktie i MaxFastigheter till 44,40 kr och varje teckningsoption i MaxFastigheter till 14,80 kr baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 2 mars 2021.


Erbjudandet värderar varje aktie i MaxFastigheter till 45,24 kr och varje teckningsoption i MaxFastigheter till 15,08 kr  baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Stenhus Fastigheters aktie på First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 2 mars 2021.

Erbjudandet värderar samtliga 21.644.081 aktier i MaxFastigheter till cirka 961 Mkr och samtliga 9.897.179 teckningsoptioner i MaxFastigheter till cirka 146 Mkr. Budvärdet uppgår till cirka 1.107 Mkr. MaxFastigheter har emitterat dels hybridobligationer med utestående belopp om 227.262.840 kr, dels två obligationslån med utestående belopp om 300.000.000 kr respektive 200.000.000 kr. Totalt utestående belopp under obligationslånen är således 727.262.840 kr. I syfte att säkerställa återbetalning av obligationslånen har Stenhus Fastigheter erhållit emissionsgarantier från sina två största ägare, Sterner Stenhus Holding AB och Fastighets AB Balder, som förbundit sig att vardera teckna högst 15.000.000 nya aktier i Stenhus Fastigheter, motsvarande totalt 450.000.000 kr, i en fullt ut garanterad nyemission av aktier.

Bakgrund och motiv till erbjudandet

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter inom segmenten offentliga fastigheter, lager och lätt industri samt sällanköp‐ och livsmedelshandel. Per den 31 december 2020 bestod Stenhus Fastigheters bestånd av 14 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 1.634 Mkr med en genomsnittlig viktad hyreslängd om cirka 8,8 år. Därefter har Stenhus Fastigheter ingått avtal om att förvärva, eller har förvärvat, fastigheter till ett värde om 1.062 Mkr. Fastighetsbeståndets marknadsvärde inklusive de nya förvärven bedöms uppgå till 2.696  Mkr med en total uthyrbar area om 155.857 kvm. Fastighetsbeståndet är huvudsakligen koncentrerat till Storstockholmsregionen och Mellansverige. Bolagets intjäningsförmåga på helårsbasis per den 31 december 2020, inklusive alla offentliggjorda förvärv, uppgick till cirka 105 Mkr.

MaxFastigheter är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet är uppdelat i segmenten volym- och dagligvaruhandel, fritid, lager/logistik, kontor, samhälle, industri och övrigt. Den största kategorin utgörs av volym- och dagligvaruhandel. Fastigheternas marknadsvärde uppgick per den 31 december 2020 till cirka 2.861 Mkr och den uthyrbara arean uppgick till 215.424 kvm. Därefter har MaxFastigheter förvärvat en industrifastighet i Karlstad om 31 Mkr. Fastighetsbeståndet är huvudsakligen koncentrerat till regionstäder i Mellansverige.

Stora likheter finns mellan Stenhus Fastigheter och MaxFastigheter avseende geografi, lokalslag, hyresgästsammansättning och fokus på långsiktigt hållbara kassaflöden, varför Stenhus Fastigheter ser en sammanslagning av bolagen som fördelaktigt ur ett aktieägarperspektiv. Vidare bedömer Stenhus Fastigheter att det efter en sammanslagning av bolagen går att genomföra årliga finansiella och operationella besparingar om drygt 30 Mkr.

Stenhus Fastigheter underrättade MaxFastigheters styrelse om erbjudandet den 2 mars 2021. MaxFastigheters styrelse ska, i enlighet med Takeover-reglerna, offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång. Styrelsens uttalande kommer, om det är möjligt, att återges i sin helhet i den erbjudandehandling som kommer att upprättas och offentliggöras av Stenhus Fastigheter.

Stenhus Fastigheter i korthet

Stenhus Fastigheter är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige och bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk rätt. Stenhus Fastigheters säte är i Stockholm, Sverige. Stenhus Fastigheters aktier är upptagna till handel på First North.  Stenhus Fastigheter är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på Storstockholmsregionen. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet. Per den 31 december 2020 bestod Stenhus Fastigheters fastighetsportfölj av 14 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 1.634 Mkr.

MaxFastigheter i korthet
MaxFastigheter är ett publikt fastighetsbolag som grundades 2013 och är noterat på First North. MaxFastigheter förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter för att skapa ökat aktieägarvärde. Fokus ligger främst på att förvärva kommersiella fastigheter i mellan- och norra Sverige med visionen att vara en aktör med stark lokal närvaro. Per den 31 december 2020 bestod MaxFastigheters fastighetsportfölj av 59 fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 2.861 Mkr. Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 12 maj 2021 och avslutas omkring den 9 juni 2021. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras kort före inledningen av acceptfristen. Förutsatt att erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 10 juni 2021, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 17 juni 2021.

Rådgivare

Stenhus Fastigheter har anlitat Catella Corporate Finance som finansiell rådgivare och Glimstedt som legal rådgivare i samband med erbjudandet.

 

 

 


Clarion Hotel Malmö Live ingår i hotellkedjan Nordic Choice. Det var Skanska som byggde och sålde hotellfastigheten till AFA Försäkring för cirka 900 Mkr i juni 2012. Totalt omfattar byggnaden 26.000 kvm med 444 hotellrum och en kongresshall för 1.500 personer. En restaurang och skybar har också sin givna plats. Arkitekten bakom Clarion Hotel Malmö Live är den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen.Nordic Choice Hotels har haft en mycket kraftig nedgång i omsättningen i hela Norden efter att länderna införde restriktioner i mars 2020 med anledning av covid-19. Rörelseresultatet (EBITDA) år 2020 slutade med –1.028 MNOK, jämfört med 1.041 MNOK år 2019. Detta är siffror efter att stödet från de nordiska kompensationssystemen har beaktats. Resultatet före skatt (EBT) år 2020 uppgick till –1.931 MNOK, jämfört med 417 MNOK år 2019. Resultatet inkluderar även januari och februari år 2020, som var goda månader för företaget när det gäller omsättning.

Siffrorna för 2020 visar att koncernen har haft en minskad omsättning med 5,1 miljarder norska kronor för år 2020 jämfört med år 2019.

– I januari och februari 2020 levererade vi rekordresultat i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi gick också in i 2020 med 30 hotellprojekt på gång och en plan att anställa 45.000 personer de närmaste fem åren i företaget, säger koncernchef Torgeir Silseth.

Nedstängningen av samhället har drabbat alla delar av verksamheten hårt. Restriktioner har påverkat möjligheten att samla människor, resor både i de Nordiska länderna och utanför, möjligheten att servera alkohol, att bedriva SPA- och träningsverksamhet och dessutom har bolaget fått stänga ned delar av verksamheten på grund av frånvaro av gäster.

– En del av våra hotell har varit tvungna att vara stängda under hela coronapandemin, även om vi har gjort vad vi kan för att säkra marknadsandelar genom kampanjer och bra erbjudanden för våra gäster, säger Silseth.

Förändringen i hotellomsättningen från 2019 till 2020 fördelas enligt land:

Sverige: –55,5 procent (–65,1 procent för perioden mars-december 2020)
Norge: – 40,9 procent (– 50,7 procent för perioden mars-december 2020)
Finland: –66,5 procent (endast Q4 2019 jämfört med Q4 2020)
Danmark: –61,5 procent (–70,5 procent för perioden mars-december 2020)

Koncernchefen Torgeir Silseth säger att den minskade omsättningen har haft stora konsekvenser för företaget:
– Vi har varit tvungna att permittera och säga upp nästan 8 000 människor i Norden, och vi har tappat en stor del av vår specialkompetens som har byggts upp under flera år. Dessa är människor som vi behöver när vi återgår till det normala igen. De nordiska länderna har haft olika kompensationssystem för företag som påverkas av restriktionerna. I Sverige fick företaget cirka 200 miljoner i ersättning 2020, vilket utgör cirka 7 procent av driftskostnaderna för Nordic Choice Hotels svenska hotell. Övriga förluster täcks av lån och eget kapital.

– Ersättningen från myndigheterna har varit viktig för oss. Vi hade aldrig lyckats rädda så många jobb och så stora delar av företaget, om det inte var för kompensationspaketen och det faktum att vi gick in i krisen med en sund ekonomi och likviditet. Omsättningen har fortsatt på en låg nivå in i 2021 och resulterar därför i ett mycket svagt första kvartal. Hur resten av året kommer att bero på vilka restriktioner branschen beläggs med, men Nordic Choice förväntar en gradvis förbättring efter påsk och en sommarsäsong med mycket nationell trafik. Hösten 2021 förväntas bli betydligt bättre än hösten 2020, avslutar Silseth.

2020 års siffror ska inte betraktas som slutgiltiga förrän de fastställs i juni 2021.


 

 

 


En av de fem finska industrifastigheter som Catella säljer till Elite Finland Value Added Fund II Ky.Catella agerade som rådgivare vid försäljning av en portfölj med fem industrifastigheter belägna i Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Uleåborg. Köpare är Elite Alfred Bergs fastighetsfond Elite Finland Value Added Fund II Ky.

Portföljen omfattar fem industriella fastigheter med en uthyrbar yta om totalt cirka 20.000 kvm.
Byggnaderna finns i populära industriområden i Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Uleåborg. Fastigheterna hyrs ut till flera hyresgäster som Bosch Rexroth och Oerlikon Balzers Coating Finland.

Fastigheterna säljs av Cromwell Property Group. Köpare är Elite Alfred Bergs fastighetsfond Elite Finland Value Added Fund II Ky. 

 

 


Wästbygg får en markanvisning för cirka 30 radhus längs Armbandsvägen och Juvelerarvägen i Solberga där priset från år 2012 ökat från 1,25 Mkr per tomt till 2,25 Mkr i år 2021.Exploateringsnämnden  i Stockholm har anvisat mark för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. År 2012 tilldelades Sjaelsö Sverige AB en markanvisning inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga. Markanvisningsavtalet har sedan dess förlängts med två år i taget då planarbetet inte startat på grund av stadens intention att utreda helheten kring området runt Kontrollvägen. Förlängningsavtalen tecknades med Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB som år 2013 förvärvade Sjaelsö Sverige AB.

Vid markanvisningen 2012 avtalades att Sjaelsö Sverige AB skulle förvärva marken för 1,25 miljoner kr per radhustomt. Sedan dess har markpriset stigit och efter ny prisförhandling är Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Staden överens om att bolaget ska förvärva marken för 2,25 miljoner kr per radhustomt.

Ett inriktningsbeslut kommer att tas i ett senare skede när helheten kring Kontrollvägen är utredd.
Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen.

Sjaelsö Sverige AB tilldelades den 12 december 2012 en markanvisning för cirka 30 radhus längs Armbandsvägen och Juvelerarvägen i Solberga.
Under oktober 2013 förvärvades Sjaelsö Sverige AB av Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Därefter tecknades de förlängda markanvisningsavtalen med Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB.

Vid markanvisningen 2012 beslutades att Sjaelsö Sverige AB skulle förvärva marken för 1,25 miljoner kr per radhustomt. Mot bakgrund av den tid som gått sedan det ursprungliga avtalet tecknades har en ny prisförhandling genomförts. Parterna är nu överens om att Wästbygg Projektutveckling,  efter fastighetsbildning , ska förvärva marken för 2,25 miljoner kr per radhustomt.

Markanvisningen innehåller nybyggnation av cirka 30 lägenheter i radhus. Bolaget föreslår att bostäderna ska upplåtas med äganderätt. Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 2,25 miljoner kr per radhustomt.

Inriktningsbeslut för projektet planeras till efter att utredning kring helheten runt Kontrollvägen har genomförts.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Juridiska tjänster och juridisk rådgivning kopplat till förvaltningsfrågor har en ökad efterfrågan hos Newsec Property Asset Management  Nu satsar bolaget för att bygga upp den legala kompetensen och för att komplettera övrigt kunderbjudande.

Newsecs förvaltningsverksamhet har de senaste åren vuxit kraftigt och bygger nu ett samordnat nordiskt kunderbjudande där juridiska tjänster är en viktig del. Camilla Wilgodt (bilden) kommer närmast från Coor där hon arbetat som bolagsjurist med fokus på nya affärer, förvärv och löpande juridisk rådgivning till företagets verksamheter i Norden
.

– Camilla är en mycket erfaren jurist och det är roligt att vi fortsätter bygga upp det svenska teamet och stärker hela verksamheten genom en topprekrytering, säger Eric Johansson, Managing Director Newsec Property Asset Management Sverige.

Camilla Wilgodt har mångårig affärsjuridisk erfarenhet och en bakgrund från Vinge där hon bland annat arbetade inom Fastighets- & Obeståndsgruppen med fastighetsrelaterad juridik. Hon har gedigen erfarenhet av strategiska partnerskapsavtal, relationsbaserade kontrakt och Vested Outsourcing, där hon även är Certified Deal Architect.

– Jag ser fram emot att lära känna en ny organisation och ingå i en nordisk kontext. Jag kommer att fokusera på att stötta den svenska verksamheten och våra kunder med ett utökat erbjudande genom att förstärka och utveckla den juridiska kompetensen, säger Camilla Wilgodt, Head of Legal Newsec Property Asset Management Sverige.

Camilla Wilgodt kommer att börja i mars och ingår i den svenska ledningsgruppen.

 

 

 


NCC bygger ett hållbart och energieffektivt kontorshus om 21.000 kvm för Pembroke i Vallila-området i Helsingfors. Datagenererad illustrativ bild: Tengbom ArkitekterNCC och Pembroke har skrivit avtal om att bygga en ny kontorsbyggnad i Vallila-området i Helsingfors. En befintlig byggnad kommer att ersättas av ett nytt, hållbart och energieffektivt kontorshus om 21.000 kvm.

Byggnaden, som är ritad av Tengbom Arkitekter, får en ren och modern arkitektur med golvplattor på 2.000 kvm och en takhöjd på 3 meter. Byggnaden är designad för att möta den högsta nivån Platinum i det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

– Vi är glada över att arbeta med NCC för att skapa en hållbar och energieffektiv byggnad, med fokus på flexibilitet för att kunna anpassa sig till framtida behov. Byggnaden är strategiskt belägen i Vallila och är ett exempel på den långsiktiga vision vi delar med Helsingfors stad om att skapa ett levande område och en kreativ plats för arbete, säger Kristin Willerström, regionchef Norden, Pembroke.

NCC ansvarar för designutvecklingen och konstruktionen av den nya byggnaden.

– NCC har utvecklat och byggt flera komplexa kontorsprojekt i Finland och andra nordiska länder. Vi ser fram emot att åter samarbeta med Pembroke efter vårt framgångsrika samarbete i Mästerhuset-projektet, den första kontorsbyggnaden certifierad enligt LEED Platinum i centrala Stockholm, som slutfördes 2015, säger Kati Tauriainen, chef avdelning Hus, NCC Building Finland.

Helsingfors stad planerar att utveckla Vallila-området till en betydande plats för arbetsplatser, kultur och evenemang. Den nya hållbara kontorsbyggnaden kommer att erbjuda möjligheter att förbättra samspelet med den naturliga miljön, såväl som det lokala grannskapet och omgivande områden.

– Påkallat av den kommande hyresgästen Nordea, kommer de senaste energi- och hållbarhetsmetoderna att användas genom hela design-, konstruktions- och driftsfasen. Ett omfattande geotermiskt värmesystem kommer att producera mer än 80 procent av byggnadens värmeenergibehov, det vill säga mer än 800 MWh per år. Detta kan leda till en uppskattad minskning av koldioxidutsläpp på cirka 1,9 miljoner kg under 30 år, säger Kati Tauriainen.

Rivningen av den befintliga byggnaden startar i mars 2021. Den nya byggnaden beräknas vara klar i början av 2024. Ordern registreras i affärsområdet NCC Building Nordics under första kvartalet 2021. Parterna har kommit överens om att inte uppge ordervärde.


Sida 1 av 1219