13 juli 2024

Redaktionen

fredag, 02 juli 2021 12:05

Svenska Hus rekryterar Michaela Lorich

 

 Internrekryteringen av Michaela Lorich innebär att hon blir ny affärsområdeschef bostad i Skåne för att leda och utveckla verksamheten för Svenska Hus där. Hon har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och hon har tidigare arbetat som förvaltare i Landskrona. Michaela Lorich började på Svenska Hus år 2018 och hon har dessförinnan arbetat som förvaltare på bland annat Trianon och Willhem.Michaela Lorich, ny affärsområdeschef bostad i Skåne, tillträder den 1 juli 2021.

 

 – Michaela är en mycket lyckad internrekrytering och det är väldigt roligt att kunna internrekrytera och ge möjlighet till att personal kan utvecklas i bolaget, säger Daniel Massot, vd för Svenska Hus. Dessutom har hon god kännedom om Svenska Hus fastigheter, våra hyresgäster och vår organisation från tjänsten som förvaltare. Vi är mycket glada över att kunna förstärka vårt team med en så kompetent medarbetare.

Michaela Lorich tillträder sin nya tjänst 1 juli 2021.

– Jag började i bolaget 2018 och har sedan dess haft glädjen att få ta mig an olika utmaningar inom företaget i min roll som förvaltare. Det ska bli väldigt givande och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med våra medarbetare få fortsätta bidra till Svenska Hus framtida utveckling i Skåne, säger Michaela Lorich.
  

 

 


Efter att detaljplanen för Kronandalen  i Luleå vann laga kraft har det utredningen fortsatt om stadsdelstorgets storlek och form. Torget, som från början planerades som fyrkantigt och ganska stort till ytan, har ändrats till ett mindre torg med trekantig form.

 

 

 

 

 

 

Magnolia Bostad får markanvisning för 120 boenden i Luleå. Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 i Luleå kommun, benämnt Kvarteret Skidan, och omfattar cirka 6.500 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 120 boenden. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan.

Fastigheten ligger inom Kronandalen och är en del av Kronan, en ny stadsdel centralt i Luleå, cirka 2 km från stadskärnan. När Kronandalen är fullt utbyggd med cirka 2.000 bostäder kommer 7.000 människor att leva och verka i stadsdelen som blir komplett med kommunal service: förskola, skola och sporthall samt eget centrum med butiker och restauranger. Med sin närhet till natur och friluftsliv kommer Kronan vara ett attraktiv område. Magnolia Bostad utvecklar sedan tidigare runt 110 hyresrättsbostäder i Kronandalen genom sitt JV-bolag med Slättö. Hållbarhet och gestaltning ligger i fokus både från kommunens och Magnolia Bostads sida.

– De senaste årens näringslivsinitiativ i Luleå stärker efterfrågan på nya boenden. Vi kommer med detta förvärv att addera ytterligare boenden till de vi redan har under produktion. Det är riktigt roligt att vi nu får utveckla fler bostäder i Kronandalen, säger Johan Tengelin,  vd för Magnolia Bostad.

fredag, 02 juli 2021 11:43

Klara avtal efter hyresförhandlingar

  

 

 


Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen.

 

Nu är hyresförhandlingarna för mer än 99 procent av de allmännyttiga bostadsbolagens lägenheter klara. Hyrorna sett över landet har i genomsnitt höjts med 1,37 procent, men resultatet varierar mellan 0,00 och 2,45 procent. Snittet för ärenden som avgjorts i Hyresmarknadskommittén är 1,63 procent.

Fjorton bolag har tecknat tvååriga överenskommelser, vilket motsvarar avtal för cirka 124.000 lägenheter.

– Hyresförhandlingarna för 2021 års hyror har inneburit fler tvister i Hyresmarknadskommittén än på länge. Förhandlingarna har troligen påverkats en hel del av diskussionen om Coronapandemins påverkan på såväl samhällsekonomin som på hyresgästernas ekonomi, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Totalt har det kommit in 51 ärenden till Hyresmarknadskommittén (HMK). Utfallet i medling och beslut varierar mellan 1,28 procent och 1,9 procent. Parterna har förkastat färre medlingsbud under 2021 än 2020, vilket lett till att fler ärenden har kunnat avgöras på kortare tid. Medlingsbud har lämnats i 16 av 51 ärenden.

Under 2021 har HMK prövat 14 ärenden angående de årliga hyresförhandlingarna med en oberoende ordförande som beslutande i kommittén.

– Trots den stora mängden ärenden har tvistlösningsfunktionen i Hyresmarknadskommittén fungerat effektivt tack vare den digitaliserade process som använts för andra året i rad. I HMK-portalen kan de parter som tvistar hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som varit möjligt tidigare, säger Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen.  

 

 


Atrium Ljungbergs Nobelberget kvarter 1 i Sickla, Nacka, omfattar 68 borätter. Fotograf: Anders Bobert

 

 

År 2019 startade Atrium Ljungberg sitt första bostadsrättsprojekt, Brf Sicklastråket, på Nobelberget i Sickla i Nacka. Projektet omfattade 68 lägenheter. Bostadsrättslägenheterna är slutsålda och inflyttning skedde innan årsskiftet 2021. Investeringen uppgick till 310 Mkr.

I samband med att Atrium Ljungberg nu slutligen överlämnat projektet till bostadsrättsföreningen görs resultatavräkningen. Resultatet för projektet uppgår till 91 Mkr och redovisas i rapporten för det andra kvartalet 2021.

Resultatet för bostadsrättsavräkningen är bättre än förväntat och medför att Atrium Ljungbergs resultat före värdeförändringar i andra kvartalet 2021 uppgår till cirka 370 Mkr.
  

 

 


Steninge slottsby består av 11 tun, små områden i området, där olika typer av hus och boendeformer blandas. Bild: Larsson Arkitekter

 

 

Bonava förvärvar mark i Steninge, Sigtuna kommun, av Gediminas Property AB. Affären uppgår till 92 Mkr i underliggande fastighetsvärde. Marken är detaljplanelagd och Bonava planerar för 77 svanenmärkta enfamiljshus. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det tredje kvartalet 2023.

– Våra enfamiljshus är både attraktiva och kostnadseffektiva samtidigt som intresset för småhus har ökat under pandemin. Markförvärvet stärker vår position i Stockholmsområdet och bidrar till att vi fortsätter att växa inom småhussegment, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef för Bonava Sverige.

Grannskapet är beläget vid Steninge Slott med närhet till Mälaren, rekreationsytor och nära Arlanda flygplats. I området uppför Bonava sedan tidigare 29 enfamiljshus vilka samtliga är slutsålda samt planerar för att starta produktion av ytterligare 36 enfamiljshus med samma byggsystem.


 

 
Wästbygg Gruppen har rekryterat Malin Bjuström till jobbet som ny HR-chef och därmed också som ny medlem till koncernledningen. Hon efterträder Anders Jansson, som valt att lämna på egen begäran för att anta nya utmaningar utanför koncernen, vilket kommunicerades genom ett pressmeddelande i början april.


Malin Bjurström har gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete och hon kommer närmast från en tjänst som HR Manager på Stena Metall.

 

 Malin Bjurström
har gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete och hon kommer närmast från en tjänst som HR Manager på Stena Metall, där hon varit anställd i olika roller sedan 2012. Hon börjar på Wästbygg den 1 oktober 2021 och hon kommer att vara placerad på Wästbyggs kontor i Göteborg.

– Det känns väldigt roligt att vi har rekryterat Malin till att fortsätta driva och utveckla vårt strategiska HR-arbete. Med sin gedigna erfarenhet av personalfrågor och kunskap ifrån olika branscher är jag övertygad om att Malin, tillsammans med resten av vårt HR-team, kommer att kunna fortsätta utveckla våra medarbetare och deras upplevelse av oss som arbetsgivare. Mitt intryck av Malin som person är att hon är både lyhörd, driven och utåtriktad, vilket är viktiga egenskaper för en HR-chef och vilket gör att jag känner mig trygg med att hon kommer lyckas bra i sin nya roll. Jag vill också passa på tacka Anders för det arbete han har utfört och för det engagemang han visat under sina år som anställd, säger Jonas Bönehall, vice koncernchef/CFO för Wästbygg Gruppen.

– Jag ser verkligen fram emot att lära känna alla medarbetare och få en inblick i Wästbyggs verksamhet. Oavsett bransch, så fyller ju HR-funktionen en viktig roll när det gäller att driva frågor som företagskultur, värderingar och utveckling av medarbetare och ledare. Dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat och jag har fått uppfattningen att de också ligger högt upp på Wästbyggs dagordning, vilket var en av anledningarna till att jag med glädje tackade ja till denna tjänst, summerar Malin Bjurström.

Wästbygg grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg, Varberg och Västerås samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. År 2020 uppgick omsättningen till cirka 3,8 miljarder kronor och bolaget har 310 anställda.

  

 

 


Det är Lars Edman som säljer två hyresrättsfastigheter, Rödbetan 1 och Rödbetan 2, i Huvudsta i Solna, till PFA Bostad.

 

 

 


Danska PFA Bostad förvärvar två hyresrättsfastigheter, Rödbetan 1 och Rödbetan 2, i Huvudsta i Solna
kommun. Totalt uppgår den uthyrningsbara ytan till cirka 22.000 kvm fördelat på 257 hyreslägenheter. Säljare är Lars Edman. Tango Capital Markets har agerat rådgivare till PFA Bostad.

PFA Bostads strategi är att investera i befintliga hyresrätter i utvalda regionala städer och kommuner med stabil tillväxt och gynnsam demografi kring storstäderna i Sverige. Syftet är att bygga en portfölj med minst 500 lägenheter i varje kluster för att säkerställa en effektiv förvaltning av portföljen och dra nytta av stordriftsfördelar.

– Vi är glada över att kunna slutföra vår andra bostadsaffär inom bara en månad. Detta visar vårt engagemang för vår strategi och vår verkställande kraft. Vi har nu fotfäste i två starka tillväxtregioner i Sverige. Vår ambition är att ytterligare expandera portföljerna inom dessa delmarknader, samt att förvärva fler portföljer i nya regioner, säger Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate för PFA.

Obligo Real Estate kommer att fungera som förvaltare av PFA Bostad.
Obligo är en nordisk tillgångs- och investeringsförvaltare med en etablerad institutionell investerarplattform. Vid utgången av 2020 hade Obligo 6,2 miljarder kronor i förvaltade fastighetstillgångar, varav cirka 85 procent i Sverige.

– De två tillgångarna, Rödbetan 1 & 2, passar våra investeringskriterier och strategi perfekt; beläget i en snabbt växande kommun i en högdensitetsregion strax utanför Stockholms innerstad. Tillgångarna ligger nära kollektivtrafiken och har spektakulär utsikt. Vi tror också att områdets attraktionskraft kommer att öka framöver i och med att staden expanderar och kollektivtrafiken vidareutvecklas och förbättras, säger Morten Wettergreen, Head of Asset Management i Sverige för Obligo.

Tango Capital Markets har bistått PFA Bostad med rådgivning i denna transaktion.

– Tango är stolta över att ha bistått PFA och Obligo med rådgivning i denna transaktion, och över att kunna bidra till PFAs etablering i Sverige. Affären visar tydligt hur attraktiv den svenska bostadsmarknaden är och att det utländska, och i detta fall nordiska, intresset för den svenska fastighetsmarknaden består, säger Joachim Pelles vid Tango Capital Markets.

PFA är Danmarks största kommersiella pensionsbolag och förvaltar kundfonder på över 565 miljarder danska kronor och har 1,3 miljoner individuella pensionskunder.

fredag, 02 juli 2021 10:01

Husab renoverar åt Heba i Huddinge

  

 

 


Husab renoverar 192 lägenheter i kvarteret Rådsbacken i Huddinge åt Heba.

 

 

 

Heba Fastighets AB har ett omfattande ROT-program med ambition att snabbt arbeta sig igenom fastighetsbeståndet. Heba har tecknat ramavtal med Husab, gällande renovering av ytterligare 192 lägenheter i kvarteret Rådsbacken i Huddinge.

Husab har tidigare utfört renoveringen av flera hus i kvarteret och får nu förtroendet att fortsätta med återstående hus.

–  Hebas hela fastighetsbestånd ska bestå av moderna och väl underhållna fastigheter med lägenheter som möter behoven flera generationer framåt. Efter genomförd ROT får vi ner energianvändningen i husen, vilket är angeläget. Vi är glada över avtalet med Husab. Vi har ett gott samarbete sedan tidigare och de är väl inarbetade i kvarteret i Huddinge, säger Henrik Fernström, chef fastighetsutveckling för Heba.

– I över fem år har vi haft nöjet att vårda ett ihållande samarbete med Heba. Dels tack vare beställarens professionalitet, dels för vårt löfte att stå för det vi säger och vara stolta för det vi gör. Att vara med och samverka tillsammans med Heba för att uppnå ett optimalt slutresultat har varit väldigt roligt och utvecklande. Vi ser fram emot vårt fortsatta arbete med upprustning och hållbar effektivisering av Hebas bestånd, säger Johan Sjölander, vd för Husab Byggnads.

Renoveringen omfattar byte av stammar och fönster, renovering av tvättstugor samt nya kök, badrum och ytskikt i lägenheterna. För att förbättra inomhusklimatet och spara energi installerar Heba ny ventilation med återvinning samt digitala undercentraler med styr- och reglerfunktioner som hanteras på distans för kontroll och precision. Arbetet inleds hösten 2021 och beräknas pågå drygt två år.

  

 

 


Niam köper 193 hyresrätter under utveckling i Husqvarna av HP Boendeutveckling och Ulricehamns Betong AB.

 

 

 

Niam har signerat ett forward commitment avtal om att förvärva 193 hyresrätter under utveckling, som beräknas vara helt färdigställda under 2023. Bostäderna ligger vackert belägna i Husqvarna i Jönköpings kommun. Fastigheterna kommer att hålla en hög teknisk standard med bland annat inglasade balkonger och solceller på taken.

Christian Ekberg
, Director Acquisitions för Niam, säger:
– Dessa attraktiva och energieffektiva bostäder kommer erbjuda våra hyresgäster ett modernt hem att trivas i. Fastigheterna är ett bra tillskott som stärker vår växande bostadsportfölj. Vi ser nu fram emot ett fortsatt bra samarbete med HP Boendeutveckling och Ulricehamns Betong AB som ansvarar för produktionen.

Byggnaderna blir 10, 12 och 14 våningar höga och innehåller lägenheter med 1-3 rok mellan 32 och 75 kvm där merparten av lägenheterna får en stor inglasad balkong med möjlighet till utsikt över Vättern, berättar Carolina Axelsson, byggherre och vd för Ulricehamns Betong.

Affären är villkorad av att investeringsstöd blir beviljat.

Niam tillträder i tre etapper, som är estimerade till Q2, Q3 och Q4 2023.

  

 

 


Skolfastigheterna Herting 1:10, 1:12 och Växthuset 17 i Falkenberg omfattar en uthyrbar area om cirka 6.500 kvm.Gröna Skolfastigheter AB är ett samhällsbyggarföretag med inriktning på skolfastigheter. Bolaget har den 1 juli 2021 genom en bolagsaffär förvärvat fastigheterna Herting 1:10, 1:12 och Växthuset 17 i Falkenberg i Hallands län.

Fastigheterna är upplåtna med äganderätt och har tomtareal om 16.928 kvm samt en uthyrbar area om cirka 6.500 kvm. Vesterhavsskolan (grundskola F-9) hyr huvuddelen av ytorna på längre hyresavtal.

– Förvärvet av Vesterhavsskolans fastigheter vid ån Ätran i Falkenberg är en långsiktig affär från båda parter. Vi har som köpare genom förvärvet förmånen att få ta över förvaltningen av mycket fina skollokaler, inleda ett långt hyresförhållande med Vesterhavsskolan och kan se fram emot att välkomna säljaren som ägare i Gröna Skolfastigheter, säger Martin Malhotra, vd för Gröna Skolfastigheter.

– Vi har under de senaste åren genomfört större om- och nybyggnationer åt den expanderande Vesterhavsskolan. Det är med tillförsikt jag nu lämnar över våra fina fastigheter till en långsiktig stark ägare och partner. Samtidigt är jag fortsatt engagerad både genom arbetet som rektor på Vesterhavsskolan och som framtida ägare i Gröna Skolfastigheter, säger Bengt Walter, rektor för Vesterhavsskolan.

Rådgivare till Gröna Skolfastigheter i samband med förvärvet inkluderar Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB och Skierfe Advokatfirma KB inom legala frågor, Jansa Consulting AB inom teknik- och miljöfrågor, CauseyWestling inom skatt- och momsfrågor samt Newsec inom finansiella frågor. Säljarens rådgivare har varit Advokatfirman Wåhlin AB och TOSPE Ekonomi AB.
Sida 10 av 1304