13 juli 2024

Redaktionen

måndag, 09 augusti 2021 17:18

Hanna Franzén, ny CFO för Heba

 

 




Styrelsen för Heba har utnämnt Hanna Franzén som bolagets CFO. Hon tillträdde sin befattning den 15 juli  2021. Hon efterträdde Frank Sadleir, som efter 20 år på Heba, går i pension. Hanna Franzén har sedan år 2019 haft rollen som ekonomichef för Heba.



 



Hanna Franzén har varit ekonomichef för Heba sedan år 2019 och före dess hade hon motsvarande befattning på Magnolia Bostad.



– Hanna har varit hos Heba i två år och hon är väl insatt i verksamheten. Jag  är väldigt nöjd med att Hanna nu tar över efter Frank. Hennes  kompetens och energi kommer på ett fint sätt bidra till Hebas fortsatta  utveckling, säger Patrik Emanuelsson, vd för Heba.  Frank Sadleir har varit hos Heba i 20 år. Med sin kompetens och trygga person har han varit ett ankare för Hebas stabila verksamhet genom åren.

 



 

 

 


Ralf Spann, vd för Akelius Residential Property.

 

 

 

 

För första halvåret 2021 ökade Akelius Residential Property hyresintäkterna med 250 MEUR,
en ökning med 5,2 procent jämfört med samma period 2020. Resultat före skatt uppgick till 375 MEUR.

Vid utgången av juni 2021 ökade fastighetsbeståndets värde till 12.960 MEUR, cirka 132,45 Mdr kr. Fastigheterna hade en positiv värdeförändring om 319 MEUR, vilket motsvarade 2,6 procent.

Räntetäckningsgraden var 2,5 gånger. Under perioden minskade den genomsnittliga räntenivån från 1,95 till 1,68 procent. Likviditeten uppgick till 1.084 MEUR.

I en kommentar till rapporten säger vd Ralf Spann:
– Hittills under 2021 sjönk vakansgraden 1,2 procentenheter. Omfattande uppgraderingsprojekt slutförs.
Akelius förväntar sig att vakansgraden fortsätter att sjunka. Akelius har förbättrat den finansiella situationen. Stark likviditet och försiktig belåningsgrad ger Akelius möjlighet att agera från en stark position.

måndag, 09 augusti 2021 13:12

Skanska investerar 700 Mkr i Studio Warszawa

 



 

 

 


Den första byggnaden i kontorsprojektet Studio i Warszawa kommer att få en total uthyrningsbar yta på 17.600 kvm och vara 14 våningar hög.

 

 

 

 

Skanska investerar EUR 69M, cirka 700 miljoner kronor i första fasen av kontorsprojektet Studio i Warszawa, Polen. Den första byggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta på 17.600 kvm och vara 14 våningar hög.

Kontorskomplexet Studio består totalt av två byggnader och kommer att levereras i två faser. Det totala projektet kommer att sammantaget erbjuda en uthyrningsbar yta på cirka 43.000 kvm samt omfatta 286 parkeringsplatser och 285 parkeringsplatser för cyklar under jord. Det kommer att ligga mellan gatorna Prosta och Łucka samt bredvid två tunnelbanestationer. Projektet kommer att skapa ett helt nytt, öppet utrymme i Warszawas Wola -distrikt, med ett stort grönt torg som nytt landmärke.

Byggnaden förväntas få flera certifieringar som tilldelas högkvalitativa kontorslokaler: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating samt Building without Barriers.

Byggnationen planeras att starta i september 2021 och förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2023.

 



 

 

 


Logiintäkter för hotell utanför Stockholm nådde i juli 2021 samma nivå om cirka 1.300 Mkr som i juli 2019.

 

 

 

 

Svenska hotells logiintäkter i juli månad 2021 är tillbaka på jämförbar nivå som under juli 2019 – förutsatt att Stockholms län exkluderas. I Stockholms län är hotellens beläggningsgrad samt intäkter under normalnivå, även om en klar förbättring skett jämfört med i fjol.

– Vaccinering, lättade restriktioner och en upptining av evenemangsnäringen har gjort att hotellbranschen kunnat ta ett stort steg i rätt riktning. Stockholm har en djupare grop att klättra upp ur och är beroende av att turismen från utlandet kommer igång samt att den för staden så viktiga evenemangsnäringen normaliseras, men det går åt rätt håll, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Helt ny bokningsstatistik som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance visar att beläggningen i juli månad 2021 för svenska hotell landade på 59 procent. Det ska jämföras med låga 41 procent i juli 2020.

Trots förbättringen är det en bit under juli månad innan pandemin, då 74 procent av rummen var uthyrda.

I Stockholms län skrevs beläggningsgraden till 43 procent i juli 2021. Motsvarande siffra var 68 procent 2019 och endast 22 procent i juli 2020.

Sammantaget ger det att 15 procent färre hotellrum i Sverige och 25 procent färre hotellrum i Stockholm var uthyrda denna juli månad jämfört med läget 2019.

– Även om branschen som helhet inte är tillbaka på normal nivå så är det en ganska markant förbättring jämfört med i fjol och den bästa månadsnoteringen sedan mars 2020. Läget har ljusnat, även om det så klart fortfarande är bräckligt och osäkert eftersom ingen med säkerhet vet hur den framtida utvecklingen kommer se ut, säger Stefan Westerberg.

För både Sverige och Stockholms län har snittpriserna per uthyrt rum förbättrats. Snittpriset i Sverige under juli månad 2021 skrevs till 1.024 kronor, vilket är marginellt högre än priserna som förelåg 2019.

I Stockholms län ligger årets julipriser fortsatt klart under 2019 års nivå, men har stärkts jämfört med i fjol.

Det innebär sammantaget att logiintäkterna för samtliga svenska hotell i juli skrivs till 1.655 Mkr. Det ska jämföras med 1.917 Mkr i juli 2019 och 1.009 Mkr i juli 2020.

Stockholms län står denna juli månad för 355 miljoner av logiintäkterna, vilket är en klar förbättring jämfört med 155 Mkr i juli 2020. Samtidigt är det klart under, minus 41 procent, nivån på 605 Mkr som förelåg under samma månad 2019.

Det innebär att intäkterna för svenska hotell som ligger utanför Stockholms län skrivs till 1.300 Mkr. Det är endast 11 Mkr under noteringen för juli 2019.

– Det är en överraskande bra siffra och ett jättelyft jämfört med i fjol, men det är fortfarande bara en enskild månad. Hotellnäringen kommer från en ekonomisk istid där många har gått med stora minus länge och kommer behöva stabilt normala siffror under en längre tid för att hinna ikapp ekonomiskt, säger Stefan Westerberg.

– Det är fortfarande för tidigt att börja avveckla de statliga stöden. Flygplatshotell, konferenshotell och en del cityhotell har fortfarande en bit kvar att vandra och det avspeglas i Stockholms något svagare siffror. När flygresandet kommit igång ordentligt och den evenemangsnäring som är städernas magnet för övernattningar växlar upp så kommer det också ge genomslag hos hotellen, tillägger Stefan Westerberg.

måndag, 09 augusti 2021 11:31

Thomas Erséus, ny vd för AMF Fastigheter

 

 



Styrelsen för AMF Fastigheter har utsett Thomas Erséus, född 1963, till ny vd. Thomas Erséus kommer därmed att efterträda nuvarande vd Mats Hederos, född 1957, som har beslutat att gå i pension. Thomas Erséus är idag vd för arbetsgivarorganisationen Almega och han har sedan våren 2020 arbetat i AMF Fastigheters styrelse. Thomas Erséus tillträder rollen som ny vd för AMF Fastigheter efter årsskiftet 2021/2022.



 


Från vänster: Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter, Katarina Romberg, styrelsens ordförande och chef alternativa investeringar på AMF och Thomas Erséus, ny vd för AMF Fastigheter den 1 januari 2022.



Mats Hederos
, som har varit verksam inom AMF i 15 år, fyller 65 år i mars 2022, och han har nu fattat beslutet att lämna rollen som vd för AMF Fastigheter för att gå i pension. Mats Hederos position har varit vd sedan AMF Fastigheter, startades år 2010, och kommer att vara kvar som vd under hösten 2021 och han fortsätter att leda arbetet med att skapa platser där människor vill vara. Fokus kommer bland annat att utgöras av att tillsammans med medarbetare, staden, samarbetspartners och andra fastighetsbolag verka för återstarten av Stockholm efter pandemin. Under hösten invigs det digitala kulturcentret Space vid Sergels torg.

– Det här är ett beslut som har mognat med tiden. Jag har haft väldigt bra och inspirerande år på AMF Fastigheter, det känns naturligt att lämna över när jag framåt våren uppnår pensionsåldern. Jag är oerhört stolt över resan som AMF Fastigheter har gjort som bolag och att jag tillsammans med fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare har kunnat bidra till utvecklingen av Stockholm, bland annat genom MOOD District, Urban Escape, Epicenter och Space, säger Mats Hederos.

AMF Fastigheter har haft en mycket positiv utveckling sedan bolaget grundades för ett decennium sedan och har idag en stabil och stark position som ett av Sveriges största fastighetsbolag. Mats Hederos har satt sin tydliga prägel på bolaget och dess kärnvärden. Kärleken till staden och dess människor har varit tongivande i Mats ledarskap, så väl som tron till kultur, kreativitet och innovation som katalysatorer för stadens utveckling och tillväxt.

– Mats har haft en avgörande betydelse för AMF Fastigheters positiva utveckling och har samtidigt varit en mycket uppskattad och skicklig vd och ledare. Vi lyckönskar honom och riktar ett varmt tack till Mats för hans insatser. Vi har nu en solid grund att bygga vidare på. Under Thomas Erséus ledning är bolaget väl positionerat för att ta nästa steg i utvecklingen, säger Katarina Romberg, styrelsens ordförande och chef alternativa investeringar på AMF.

Tillträdande vd Thomas Erséus är idag vd för Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden. Han har över 30 års erfarenhet från näringslivet, varav 28 år som vd. Han har huvudsakligen varit verksam inom IT-, konsult- och fastighetsbranschen och har tidigare haft flera ledande befattningar inom bland andra Ericsson AB, WSP och Kungsleden. Han har en akademisk bakgrund som civilingenjör inom väg och vatten med en examen från Chalmers tekniska högskola.

– AMF Fastigheter är ett spännande och framtidsorienterat bolag som jag i egenskap av styrelsemedlem har arbetat med sedan 2020. Jag ser fram emot att fortsätta det arbetet kommande år i rollen som vd, liksom den återstart som väntar efter en utmanade tid i pandemins spår. Jag känner mig både glad och ödmjuk för förtroendet att leda ett av Sveriges största fastighetsbolag, säger Thomas Erséus.

Utdrag ur Thomas Erséus CV

1. 2019– vd för Almega. 2. 2015-2019 Chief Real Estate Officer, Ericsson AB. 3. 2006-2013 vd för Kungsleden AB. 4. 2009-2010 vd för Hemsö Fastighets AB. 5. 2001-2006  Executive Director för WSP Group Plc. 6. 2001-2006 vd och koncernchef för WSP Europe AB. 7. 1998-2001 vdför AB Jacobson & Widmark. 8. 1997-1998 vd och koncernchef för Caran AB. 9. 1996-1997 Chief Operating Officer och vice vd för Caran AB.


söndag, 08 augusti 2021 17:35

Skanska investerar 480 Mkr i Wroclaw, Polen

 



 

 

 


Centrum Południe är Skanskas sjunde utvecklingsprojekt i Wroclaw, som är Polens fjärde största stad med cirka 640.000 invånare. Kontorsprojektet kommer att ha en totalt uthyrningsbar yta om cirka 85.000 kvm.

 

 

 

 

Skanska investerar 47 MEUR, cirka 480 Mkr, i en ny byggnad tillhörande kontorsprojektet Centrum Południe i Wroclaw, Polen. Den 13 våningar höga byggnaden kommer att få en total uthyrningsbar yta om 21.500 kvm samt ett garage med 200 platser.

Byggnaden förväntas få flera certifieringar som tilldelas framtidssäkrade, högkvalitativa kontorslokaler: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health & Safety Rating samt Building without Barriers.

Byggnationen planeras att starta i september 2021 och förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2022.

Centrum Południe är Skanskas sjunde utvecklingsprojekt i Wroclaw. Kontorsprojektet kommer att ha en totalt uthyrningsbar yta om cirka 85.000 kvm. Den första fasen, som består av två byggnader med en total yta om 28.100 kvm, är till mer än 60 procent uthyrd.


 



 

 

 


Ilija Batljan, vd för SBB.

 

 

 



Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. SBB,  har överenskommit om byggnation av 1.000 hyresrätter per år i Sverige och blir samtidigt  delägare i en tillverkare av flerbostadshus som heter Sizes Works.

I slutet av första halvåret uppgick SBB:s byggrätts- och produktionsportfölj inkl JV till cirka 59.000 lägenheter. Tillsammans med sina intressebolag är SBB det europeiska bolaget med störst potential från framtida bostadsproduktion. SBB har ingått överenskommelse med industriella producenten av bostadshus Sizes Works och målet är att volymen från och med 2023 ska uppgå till 1.000 lägenheter per år, 348 lägenheter har redan beställts.

Husen byggs i en industrialiserad process i fabrik med en stomme av massivträ vilket ger en betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med traditionella byggmetoder och husen kommer att ha en energianvändning som är cirka hälften av kravet i BBR, vilket kommer att bidra till SBB:s hållbarhetsmål att vara klimatneutrala år 2030.

Utöver att klimatmålen kan uppnås skapar det stora antalet lägenheter arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden. Arbetstillfällen kommer främst att skapas i fabriken där husen tillverkas men också på byggarbetsplatserna runt om i hela landet.

– Detta är en unik satsning där SBB tar ett stort samhällsansvar för både bostadsproduktionen, arbetsmarknaden och klimatet. Våra byggrätter finns i attraktiva områden i hela Sverige och det är nu tid att på allvar och i stor volym förädla marken, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

För att ytterligare säkerställa att produktionen sker i enlighet med SBB:s ambitiösa hållbarhetsmål samt för att driva branschutvecklingen, har SBB gått in som aktieägare i Sizes Works med en ägarandel om 14 procent.

söndag, 08 augusti 2021 17:08

Castellum lägger bud på Kungsleden

 



 

 

 


Biljana Pehrsson, bilden t v, vd för Kungsleden, föreslås bli ny vd för Castellum, om Castellum köper aktierna i Kungsleden och Ylva Sarby Westman, CFO i Kungsleden, föreslås till ny vice vd i Castellum.

 

 

 



Den 2 augusti 2021 lade Castellum ett bud på samtliga aktier i Kungsleden. Budet är värt 26,86 Mdr kr då Castellum erbjuder Kungsledens aktieägare totalt 70 procent nya Castellumaktier som 0,525 aktier för Castellum per aktie i Kungsleden, samt för 30 procent av samtliga aktier i Kungsleden i ett erbjudande om 121 kronor kontant. Styrelsen för Kungsleden rekommenderar enhälligt aktieägarna i Kungsleden att acceptera Castellums offentliga uppköpserbjudande. Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden föreslås bli ny vd för Castellum, om Castellum köper aktierna i Kungsleden och Ylva Sarby Westman, CFO i Kungsleden, föreslås till ny vice vd i Castellum. Den 27 april 2021 meddelade Henrik Saxborn att han avgår som vd för Castellum. Se länk.

Styrelsen i Castellum har även noterat att Gösta Welandson (genom bolag), Ilija Batljan (genom bolag) och Olle Florén (direkt och genom bolag), vilka sammantaget äger cirka 26,0 procent av det utestående kapitalet och rösterna i Kungsleden, har ingått åtaganden att acceptera erbjudandet som får ett fastighetsvärde om 157 Mdr kr.

Castellum, har stärkt kassan efter försäljningarna till Blackstone om 22,9 Mdr kr, vilka skedde med 18,1 Mdr kr i december 2020 och med 4,8 Mdr kr. Se länk.

Den 25 mars 2021 valdes Rutger Arnhult till ny styrelseordförande i Castellum då han var bolagets största ägare, med 23,5 procent av aktierna.

Castellum skriver att budet på aktierna innebär en premie om 18,0 procent jämfört med Kungsledens EPRA NRV per aktie om 105,88 kr per den 30 juni 2021 samt en premie om 7,5 procent jämfört med stängningskursen för Kungsledens aktier på Nasdaq Stockholm den 30 juli 2021.

Acceptfristen för erbjudandet beräknas starta omkring den 30 september 2021 och avslutas omkring den 29 oktober 2021.


 



 

 

 


Hammarby sjöstad. Bild: Tengbom.

 

 

 



Bostadspriserna i Stockholm faller, visar Danske Banks Boprisindikator för prisutvecklingen på bostadsrätter i huvudstaden.

Sedan ett fall i början av coronapandemin har det varit ord som uppåt, ökande och dyrare man använt för att beskriva bostadspriserna. Och när det varit några få nedgångar har de varit ytterst små, skriver Dagens PS.

Men nu kan trenden har brutits – Danske Banks boprisindikator visar att i juli är nedgången på lägenheter på Storstockholms bostadsmarknad 2,3 procent, den största sedan april 2020.

Efter en oerhört stark inledning av 2021 är det naturligt med en korrektion i priserna, vi tror därmed inte att detta är ett startskott på någon större nedgång i bostadspriserna, menar Danske Bank.

Men prissänkningen gäller endast lägenheter under 100 kvm, vilka fortsätter att stiga stabilt i pris.

– Stockholms bostadsrättspriser ser preliminärt ut att ha fallit rätt kraftigt i juli med undantag för de största lägenheterna. Coronaeffekten är med andra ord fortfarande närvarande,  säger Danske Banks chefsekonom Michael Grahn i en kommentar.

I analysen skriver Danske Bank att det är normalt att priserna sjunker under sommaren då många sysslar med annat, men även justerat för säsongsfaktorer ser banken en nedgång.

– Jag skulle vilja se ifall förändringen håller i sig till ungefär september-oktober, för det är då marknaden brukar ha återgått till normala volymer efter sommaren. Än så länge länge tolkar jag de här siffrorna med försiktighet, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, till Svenska Dagbladet.

 



 

 

 


Stefan Dahlbo, vd för  Fabege.

 

 

 



Fabege hade ett stabilt tredje kvartal med ökad aktivitet på hyresmarknaden och en bra nettouthyrning. Även omförhandlingar bidrog positivt till hyresvärdet i omförhandlade kontrakt på bra nivåer. Värdetillväxten i fastighetsportföljen fortsatte och projekten fortlöpte enligt plan.

Hyresintäkterna för första halvåret 2021 ökade till 1.422 Mkr (1407). I identiskt bestånd var intäkterna oförändrade i jämförelse med föregående år. Nettouthyrning första halvåret uppgick till 56 Mkr (20). För andra kvartalet enskilt uppgick nettouthyrning till 20 Mkr (5).

Driftsöverskottet steg till 1.047 Mkr (1.046). I identiskt bestånd minskade driftsöverskottet med 1 procent (6).

Överskottsgraden var oförändrat till 74 procent (74) medan förvaltningsresultatet minskade till 715 Mkr (728).

Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter steg till 1.595 Mkr (1.525). Det genomsnittliga avkastningskravet minskade under perioden med 0,02 procentenheter till 3,86 procent (3,88). I förvaltningsbeståndet uppgick värdeförändringen till 1.297 Mkr (1.339). Projektportföljen bidrog till en orealiserad värdeförändring om 242 Mkr (186). vilket medförde att resultatet efter skatt för första halvåret 2021 ökade till 2.046 Mkr (1.559), motsvarande 6:32 kr per aktie (4:73).

I balansen steg värdet på fastigheterna till 77.303 Mkr (72.040). De räntebärande skulderna ökade till 28.268 Mkr (24.694), vilket innebar att soliditeten sjönk till 51 procent (53) samtidigt som räntetäckningsgraden minskade till 4,0 gånger (4,3).

I en kommentar till halvårsrapporten säger vd Stefan Dahlbo:

– Jag är nöjd med kvartalet ur flera aspekter särskilt den ökade aktiviteten på hyresmarknaden som avspeglar sig i vår starka nettouthyrning på 56 Mkr och i omförhandlingarna som ökade med 12 procent. Jag är optimistisk inför Q3 och tror att vi kommer få ett kvartal med fortsatt bra nettouthyrning även om Q3 traditionellt är ett svagare kvartal. Fabege har en stark balansräkning, en stabil kundbas, ett modernt fastighetsbestånd i bra lägen med många utvecklings- och projektmöjligheter som vi är redo att ta oss an.