21 juli 2024

Redaktionen

aberdeen-sophienhofDen sista fastigheten i Aberdeens öppna fond Degi Europa har sålts till Union Investment. Den sålda fastigheten är köpcentrumet Sophienhof i Kiel, omfattande cirka 44 000 kvm uthyrbar yta med 120 butiker, som värderades av fonden i juni år 2011 till 150,8 MEUR, cirka 1 315 Mkr.

Eftersom Sophienhof, som uppfördes år 1988, i dag har få vakanser, kommer det centrala köpcentrumet att moderniseras så att den uthyrbara ytan utökas till cirka 46 300 kvm. SF

 
måndag, 16 januari 2012 21:08

Brinova hyr ut 12 000 kvm i Örebro

mosas-orebro-brinova-wBrinova hyr ut fastigheten Mosås 4:57 om 12 089 kvm på Paketvägen 6 i Örebro till logistikföretaget Örebro Terminal AB.

Uthyrningen löper på fyra år. Fastigheten används som varulager och för magasinering. Tillträde och inflyttning sker omgående. I en kommentar säger Gustaf Hermelin, vd för Brinova:

– Örebro är en av de viktigaste orterna för vår logistikverksamhet och det gläder mig att vi kunnat hyra ut en anläggning av denna storlek i början av året.

 

platzer-stigberget-wPlatzer har tecknat ett hyresavtal med Teleperformance Nordic AB på drygt 2 500 kvm i fastigheten Stigberget 34:12 på Masthuggstorget 3 i centrala Göteborg. Avtalet är sexårigt och tillträde sker vid halvårsskiftet. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas för den verksamhet som Teleperformance bedriver.

– Med bra parkeringsmöjligheter och närheten till hela utbudet runt Linnéområdet märker vi ett stort intresse för våra lokaler i Masthugget. säger, P-G Persson, vd för Platzer Fastigheter. Han fortsätter:

– Vi har påbörjat ett arbete med att förändra det exteriöra utseendet på våra egna fastigheter och det pågår även ett arbete med att utveckla hela området mellan Järntorget och Masthugget, vilket på sikt kommer att öka områdets attraktivitet ytterligare.

 
lördag, 14 januari 2012 21:35

KPA köper hyresrätter för 545 Mkr

KPA Pension investerar 545 Mkr i 700 hyresrätter från kommunägda Staffanstorpshus AB i Skåne. Fastigheterna omfattarcirka 48 000 kvm, är väl underhållna med låg vakansrisk ochbyggda mellan 1960-talet och 2000-talet. Kommunens rådgivarei affären var PWC och Wistrand Advokatbyrå.

– Jag är glad att kunna presentera en köpare som på alla sätt uppfyller de högt ställda krav på seriositet och långsiktighet som visatt upp Med KPA Pension som ägare och med Folksam Fastigheter som förvaltare av lägenheterna, kan hyresgästerna känna sig trygga, säger Henrik Lethin, styrelseordförande för Staffanstorpshus AB.

lars-ake-vikberg_kpa-pensioHan fortsätter:
– Pengarna ska vi i huvudsak använda till att investera i förskolor, skolor och andra kommunala byggnader. Vi står inför investeringar i storleksordningen en halv miljard kronor de kommande tio åren.

För KPA Pensions del uppfyller affären ett behov av att sprida riskerna i placeringarna.

– Vi vill gärna öka vår närvaro i den expansiva Öresundsregionen. Förvärvet är en långsiktigt trygg investering som ger en stabilavkastning till våra pensionssparare, säger Lars-Åke Vikberg (bilden), vd KPA Pension.

KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procentav Sveriges Kommuner och Landsting.
fredag, 13 januari 2012 18:08

Cityhold gör sitt första köp i London

one-kingdom-st-300
One Kingdom Street 300 uppfördes år 2008.

cityhold_sjoberg_ny
Per Sjöberg, vd för Cityhold Properties.

rickard_backlund-w
Rickard Backlund, styrelseordförande i Cityhold.


Cityhold Properties AB, ägt av Första och Andra AP-fonden, har gjort sitt första förvärv i London. Säljare är Aviva Investors och Union Investment Real Estate GmbH som avyttrar One Kingdom Street 300, intill Paddington Station i centrala London. Fastigheten, som omfattar en uthyrbar yta om 24 330 kvm, köps kontant av Cityhold för 230 miljoner pund, cirka 2 458 Mkr. Kontorsfastigheten, med adress 1 Kingdom Street, Paddington, London, W2, som har en egen lagfart, uppfördes år 2008 efter ritningar av arkitektbyrån Sheppard Robson.

Således har Cityhold köpt en prime-fastighet med bästa läge i London till en direktavkastning om cirka 6 procent. Kassaflödet kommer från stora, stabila hyresgäster som Vodafone, Statoil och Misys Plc.

– Vi är glada att tillkännage vårt första förvärv i London. Vi köper en nyproducerad högkvalitativ fastighet, som avkastar en långsiktig stabil inkomst från stora IT-hyresgäster. Ett förvärv som passar utmärkt med Cityholds investeringsstrategi, säger Per Sjöberg, vd för Cityhold Properties.
– Fastigheten har utmärkta miljöegenskaper och vi tror att Paddington
och framtidens Crossrail link kommer att medföra att hyresnivåerna kommer att öka i framtiden. Vi är även mycket nöjda med den avkastning som denna fastighet genererar idag, fortsätter Rickard Backlund, styrelseordförande i Cityhold.

Neil McLeod, fondförvaltare på Aviva Investors tillägger i en kommentar:

– Kvalitén på fastighetens hyresgäster, vilka tecknade långa avtal år 2008, visar på styrkan i utvecklingen av Paddington där vi har varit en dominerande investerare sedan år 2000. En del av försäljningsintäkterna ska vi investera i nya projekt på de två återstående tomterna, 4 och 5 Kingdom Street, där vi erhöll bygglov tidigare i år.
Jones Lang LaSalle var Cityholds rådgivare i förvärvet, medan säljarna Aviva och Union representerades av CBRE och Savills.

I en kommentar kan sägas att Cityhold har gjort ett utmärkt förvärv. Nu förekommer rykten om att det fanns högre bud. Men säkerligen var det så med dessa bud att de inte fick någon bankfinansiering. Cityhold betalar kontant för att senare erhålla en bankfinansiering om cirka 60 procents belåning. Redan nu finns det banker som erbjuder Cityhold en finansiering säger Sjöberg i en telefonintervju.

Den ekonomiska historien visar att fastigheter belägna vid växande knutpunkter i huvudstäder växer långsiktigt och starkt i värde. Paddington kommer att växa starkt med Crossrail link, som är en ny dubbelspårig pendeltågstunnel som byggs under centrala London. Tunneln ska gå i öst-västlig riktning mot förorterna. Åren 2018-2019 kommer den att ersätta de pendeltåg som idag utgår ifrån Paddington och Liverpool Street, och istället förbinda dessa genom innerstaden. Tågen planeras bli 200 meter långa.

Vi ser fram emot fler starka förvärv av Cityhold i London eller Paris. Cityhold, som i en första etapp räknar med att förvärva en portfölj mellan 10 och 12 Mdr kr, har trumf på hand som kan betala kontant i dessa dagar med osedvanligt stor finansiell turbulens. SF

 

torsdag, 12 januari 2012 21:54

AXA REIM stänger en fond om 22 Mdr kr

sixty-london-at-holborn-viaAXA Real Estate Investment Managers (AXA REIM) har stängt en ny paneuropeisk utvecklingsfond (Development Venture III) genom att öka det egna kapitalet med 588,5 MEUR, vilket ger fonden en ny kapacitet om 2,5 miljarder euro (cirka 22 Mdr kr), inklusive hävstångseffekter och återinvesteringar av intäkter.

Fonden Development Venture III har attraherat ett stort antal investerare från pensionsfonder (54 procent), försäkringsbolag (24 procent), statliga fonder (14 procent) och från kapital i fond-i-fond (8 procent). Investerarna kom från Nordamerika (19,5 procent), Mellanöstern (17,0 procent) och från länder i Europa (63,5 procent), inklusive Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Finland och Frankrike.

axa-laurent-vouinI ett pressmeddelande säger Laurent Vouin, Head of Opportunistic Funds:

– Det stora kapital som vi har rest visar att av vårt utvecklingsteam har fått är ett starkt stöd, vilket är meriterande då vi skapar värden för kunder och för våra projekt. Det var särskilt imponerande att vi kunde resa 350 miljoner euro under svåra ekonomiska förhållanden under år 2011.

Development Venture III har redan investerat i fyra projekt, vilka bland annat är för Sixty London (bilden: 20 000 kvm kontor vid Holborn Viaduct) samt för ett nytt huvudkontor för Coface i Paris.

 
torsdag, 12 januari 2012 21:53

Peab köper stort från Vasallen

vasallen-boras-wPeab har tecknat avtal med Vasallen om att köpa ett större bestånd med fastigheter i Borås (bilden), Karlskrona, Södertälje och Visby. Tillträdet sker den 1 juli. Totalt omfattar förvärvet 135 000 kvm lokalarea med en kontrakterad hyra om 50 Mkr, samt byggrätter om cirka 360 000 kvm bruttoarea. Pangea Property Partners har varit finansiell rådgivare åt Vasallen vid försäljningen.

– Vi ser fram emot att utveckla dessa fastigheter. Peab har bred erfarenhet av den här formen av värdeskapande fastighetsutveckling. Affären är helt i linje med vår ambition att expandera organiskt och genom förvärv samt att förstärka vår position som Nordens Samhällsbyggare, säger Peabs vd Jan Johansson.

I början av 2011 beslutade Vasallens styrelse att påbörja ett försäljningsarbete då det ursprungliga uppdraget att omvandla nedlagda försvarsfastigheter började bli slutfört. Efter affären med Peab har Vasallen kvar 250 000 kvm lokalarea med kontrakterad hyra om cirka 65 Mkr samt byggrätter om cirka 360 000 kvm bruttoarea.

– Vi har spännande projekt på flera orter, bland annat i Vaxholm och i Strängnäs där vi nu detaljplanerar för bostäder, tillägger Vasallens vd Håkan Steinbüchel.

 
torsdag, 12 januari 2012 21:52

Colliers rekryterar Rydqvist i Göteborg

rydqvistColliers International förstärker sin uthyrningsgrupp i Göteborg med Nils Åke Rydqvist. Han har många års erfarenhet från uthyrning av kommersiella fastigheter och har de senaste åren arbetat på LoFast i Göteborg.

– Det känns väldigt roligt att få med Nils Åke Rydqvist i vårt uthyrningsteam och att kunna använda oss av hans erfarenhet och kompetens i Colliers fortsatta utveckling, säger Gunnel Lundegren, regionchef Colliers Göteborg.

onsdag, 11 januari 2012 21:15

Johanna Eriksson ny chef för Link i väst


johanna-eriksson-linkLink arkitektur har utnämnt Johanna Eriksson till ny avdelningschef för Team Väst. Hon tillträdde den 1 januari med ansvar för den verksamhet som omfattar kontoren i Lidköping, Trollhättan, Falköping och Strömstad.

Eriksson efterträder Kjell Apelqvist som fortsatt ska vara bygg- och projektledare inom företaget.

För närvarande arbetar Link bland annat med Ungdomens Hus i Skara, ett projekt där företaget står för både framtagande av förfrågningsunderlag och projektledning.


stena_christel_armstrong_darvikStena Fastigheter har, genom Stena Realty, förvärvat två kontorsfastigheter i London City. Fastigheterna, om totalt cirka 5 100 kvm,  är belägna i hjärtat av försäkringskvarteren mitt emot Foster + Partners välkända profilfastighet 30 St Mary Axe/the Gherkin.

– Vi bedömer Londonmarknaden som fortsatt intressant och är mycket nöjda med att ha genomfört vårt andra förvärv här på kort tid här. Förra året förvärvade vi en fastighet i centrala London om 9 200 kvm och såg nu möjlighet till ytterligare en bra affär. I Sverige är det fortsatt dyrt, därför är vår strategi att förvärva bra fastigheter i centrala lägen i Europa, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.

I september 2011 förvärvade Stena Fastigheter, även då genom Stena Realty, den kontorsfastighet som hon hänvisar till i London med adress 100 Leman Street. Fastigheten var fullt uthyrd.