22 april 2021

Redaktionen 

 

 


Ett annat bygglov som klubbades gäller området runt Cementen i Limhamn där nya kvarter växer fram. I hörnet av Packhusgatan och Rosengrens gata ska det byggas 113 bostäder fördelat på två hus, varav sju stadsradhus.


Under torsdagen den 22 april 2021 fattades beslut som innebär fler bostäder i områden i Malmö där efterfrågan är stor. Stadsbyggnadsnämnden sa ja till två bygglov och en detaljplan som tillsammans ska ge över 700 nya bostäder.

Bunkeflostrand
är ett av tre områden i Malmö där befolkningen ökar mest. Det gör att efterfrågan på bostäder, service och möjligheter till rekreation är stor. Här planeras det därför för ett helt nytt bostadsområde runt Gottorps gård som med beslutet om att godkänna detaljplanen nu är ett steg närmare förverkligande. Fullt utbyggt handlar det om ett tillskott på sammanlagt 550 bostäder fördelat på 240 småhus och 310 lägenheter, men också vårdcentral, förskola, naturområde och ett flertal mindre parker.

Stadsbyggnadsnämnden godkände även ett bygglov för 40 enbostadshus i form av radhus, kedjehus och friliggande villor i östra Bunkeflostrand. Kedjehusen och radhusen får två våningar medan de friliggande villorna uppförs i ett våningsplan. Centralt i bostadsområdet ska det finnas en gemensam grönyta med bland annat växthus, miljöhus och möjligheter att umgås.

Ett annat bygglov som klubbades gäller området runt Cementen i Limhamn där nya kvarter växer fram. I hörnet av Packhusgatan och Rosengrens gata ska det byggas 113 bostäder fördelat på två hus, varav sju stadsradhus. Husen ska spegla områdets karaktär och den industri som tidigare fanns på platsen där cement, glas och tegel stod i centrum. De uppförs därför i tegel i färgerna röd, gul, beige och mörkbrun. Utemiljön blir en stor sammanhängande gård med sittplatser, lekytor och ytor för plantering.

– I Malmö ska det finnas plats för alla, i alla livets faser. Med planerna för Bunkeflostrand och Limhamn skapas nya, småskaliga områden med villor och radhus som kan ge barnfamiljer den typ av boende som många längtar efter, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det är viktigt att vi från staden kan se till att alla som vill bo i Malmö också hittar ett boende som passar just ens egen situation. Därför har vi som mål att bygga fler radhus och villor under mandatperioden, och dessa tre projektet skapar verkligen attraktiva och gröna boendemiljöer för barnfamiljer och andra, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


 

 

 


Mikael Granath, vd för Willhem.För helåret 2020 ökade Willhems intäkter till 2.374 Mkr (2.256), vilket innebar en ökning med 5,2 procent. Driftnettot steg till 1.487 Mkr (1.368), en ökning med 8,7 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,7 procent.

Marknadsvärdet på fastigheterna steg till 46.347 Mkr (40.075). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter ökade till 2.639 Mkr (2.619), vilket motsvarar 6,0 procent. Under år 2020 förvärvade Willhem fastigheter för totalt 2.405 Mkr (821).

Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex med 2,3 procentenheter, från 79,1 till 81,4 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.

Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och bibehåller det utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor’s. Den totala finansieringen uppgick till 27.058 Mkr, varav obligationer var 17.134 Mkr, certifikat 4.785 Mkr och banklån 5.139 Mkr.

Willhem har under året förvärvat och tillträtt 754 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm samt nyproduktionsprojekt i Eskilstuna och Malmö med totalt 337 lägenheter.

Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Bolagets exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att Willhem i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget. 

 

 


Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.


Oscar Properties Holding, med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har tecknat avtal om att förvärva fem fastigheter i Skåne av Sven-Olof Johanssons bolag Compactor fastigheter AB. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde på totalt 110 Mkr och transaktionen finansieras genom en apportemission av aktier om 55 Mkr. Efter affären kommer Sven-Olof Johansson, via bolag, äga cirka 5 procent i Oscar Properties.

Fastigheterna är belägna i Lund, Ängelholm och Bjuv och bland hyresgästerna finns Coop och ICA. Genomsnittlig avtalslängd för fastigheterna är motsvarande 4,1 år och den totala uthyrbara arean uppgår till 6.900 kvm. Tillträde sker under tredje kvartalet 2021.

– Vi är mycket glada över få möjligheten att förvärva dessa fem attraktiva fastigheter och samtidigt välkomna Sven-Olof Johansson som ny ägare i bolaget. Denna affär visar styrkan i bolagets nya inriktning där vi kompletterar vår befintliga utvecklingsaffär med ett förvaltningsbestånd, en inriktning som över tid skapar en stark plattform för att fortsätta generera stabila kassaflöden, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.


 

 

 


Logicenters och Dagabs nya anläggning i Landskrona, omfattande 37.500 kvm, beräknas stå klar i slutet av 2022.
.


Logicenters och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab utökar nu sitt samarbete. Parterna har tecknat ett avtal som avser utveckling samt uthyrning av en logistikanläggning i Landskrona i Skåne. Den 37.500 kvm stora anläggningen beräknas stå redo för Dagab att flytta in i slutet av 2022.

Logicenters fortsätter att utöka sin närvaro i Öresundsregionen. Nu har logistikfastighetsaktören förvärvat en tomt om 96.000 kvm väster om trafikplats Landskrona Södra. Säljare är Landskrona stad. Samtidigt har  Logicenter även tecknat ett avtal med Dagab, Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag, som avser utveckling samt uthyrning av en 37.500 kvm stor logistikanläggning som ska uppföras på den förvärvade tomten. Anläggningen blir Dagabs nya rikslager för frukt och grönt och beräknas stå redo för inflyttning under Q4 2022. Anläggningen blir den andra som Logicenters utvecklar åt Dagab. Den första är en anläggning i Bålsta, om drygt 100.000 kvm, som nu är under utveckling.

Den nya anläggningen Örja 1:23, ligger i ett område  som är en väletablerad logistisk knytpunkt i södra Sverige med närhet till bland annat motorvägarna E6 och E20. Detta blir Logicenters tredje investering på kort tid i Landskrona där Logicenter idag har hyresgäster som Sunclass Airlines ApS, Nagel-Group och NA-KD. I och med utvecklingen av Dagabs nya lager kommer Logicenters att äga nästan 85.000 kvm logistikyta i Landskrona.

– Logistik är och kommer fortsatt vara en viktig pusselbit i morgondagens samhälle. Som logistikutvecklare vill vi därför alltid erbjuda våra hyresgäster moderna och hållbara logistikanläggningar på de bästa och mest strategiska platserna. Därför är jag oerhört glad att återigen samarbeta med både Dagab och Landskrona stad, två aktörer som vi redan har mycket goda relationer med, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

I linje med Logicenters ambitiösa hållbarhetsstrategi ska anläggningen utvecklas med hållbarhet i fokus. Förutom möjligheten att installera solceller på taket kommer fastigheten även att miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good.

– Jag vill tacka Logicenters för ännu ett gott samarbete. Det är ett fantastiskt fint samarbete som ligger bakom det pågående bygget av vårt nya logistikcenter i Bålsta – vilket även var en bidragande orsak till att vi valde att återigen kroka arm med Logicenters. Vår satsning i Landskrona är ytterligare ett steg i Dagabs långsiktiga strategi att utveckla hela varuflödet inom Axfoodkoncernen, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab.

– Vi välkomnar Dagab och deras anställda till Landskrona. Sedan 2010 har närmare 3.000 nya jobb skapats i Landskrona. Dagab blir en stor och viktig arbetsgivare i Landskrona, vilket är positivt för både staden och Landskronaborna då det bidrar till ökad sysselsättning, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad. 

 

 


Rekryteringen av Daniel Kvant Suber (bilden) innebär att han blir ny affärsutvecklingschef för Castellum Region Stockholm-Norr. Han tillträder sin nya tjänst 9 augusti 2021 och rapporterar till Martin Bjöörn, vd för Castellum Sthlm-Norr.

Daniel Kvant Suber
kommer närmast från en roll inom affärsutveckling på Atrium Ljungberg där han genomfört flera komplexa stadsutvecklingsprojekt i Stockholm och Uppsala med stor framgång. Dessförinnan har han mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling, bland annat från Skanska. Hans kunskaper och erfarenheter kommer bli ett värdefullt tillskott till Castellums projektorganisation.

– Vi är glada att rekrytera Daniel med sin breda kompetens och stora nätverk. Hans erfarenheter från fastighetsutveckling är värdefulla i vår strategi att fortsätta växa och utveckla de bästa stadsutvecklingsprojekten i regionen, säger Martin Bjöörn, vd för Castellum Sthlm-Norr.

Region Stockholm-Norr har mycket omfattande projektmöjligheter i Stockholm, Uppsala och Gävle. Torsgatan, Hagastaden, Slakthusområdet, Marievik och Brunna är några av de attraktiva områden där Castellum utvecklar och tillför moderna arbetsplatser. I Uppsala uppför Castellum stadens första WELL-certifierade fastighet Kungspassagen med inflyttning senare i år.

– Det känns enormt inspirerande att få förtroendet att få vara med och driva utvecklingen av Castellums ambitiösa projekt i regionen. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och utveckla befintliga och nya stadsdelar tillsammans med kommuner och medarbetare. Tillsammans kommer vi försätta att skapa förutsättningar för marknadens bästa arbetsplatser för våra kunder, säger Daniel Kvant Suber, som tillträder sin tjänst 9 augusti 2021 och kommer att ingå i ledningsgruppen för Region Sthlm-Norr.

 

 

 


Atrium Ljungbergs Life City kommer att vara färdigbyggt i slutet av 2021 med en total uthyrbar area om cirka 27.000 kvm. Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen, där 200.000 människor passerar varje dag, får Life City en unik placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer inom life science; Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet.


Atrium Ljungberg har tecknat avtal med  framgångsrika K-märkt om en ny restaurang och matcafé i Life City som just nu byggs i Hagastaden. Med en tydlig hållbarhetsprofil kommer K-märkt att servera både luncher och middagar och även leverera mat och dryck till konferensverksamheten i huset.

K-märkt grundades 2014 i ”k-märkta” Garnisonen och finns idag på sex platser i Stockholm med restauranger, matcaféer och eventlokaler. K-märkt ägs och drivs av de tre K:na – kocken Hanna Normark, konditorn Daniel Roos och kyparen Jens Dolk.

Till årsskiftet 2021/2022 öppnar K-märkt på 800 kvm i Life City som just nu byggs mitt i Hagastaden. Restaurangen och matcaféet kommer att komplettera konferens- och mötesverksamheten i huset och blir en viktig pusselbit i skapande av en ny mötesplats för verksamheter inom life science i Hagastaden
.

– Vi har följt Hagastadens utveckling och det är ett superexpansivt och spännande område med både kontor och bostäder. Vi vill leverera bra och hållbar mat och arrangemangsupplevelser till de som arbetar i huset, de som passerar huset och de som bor i närheten. Vi ser också fram emot att leverera moderna och hållbara måltider till Life Citys konferensverksamhet, säger Jens Dolk, en av grundarna till K-märkt.

På kvällar och helger blir restaurangen en arena för privata fester och arrangemang genom ett plugin-koncept, avslutar Jens Dolk.  K-märkt har tidigare utnämnts till Sveriges mest hållbara krog och är en inspirationskälla för hållbar restaurangdrift. Genom nya, obeprövade och lite udda metoder jobbar man dagligen med målet att minska matsvinnet. En av modellerna är att servera ”menylösa” luncher.

– Vi är fantastiskt glada över att K-märkt öppnar i huset. Vi har haft ett riktigt nära och bra samarbete och deras gastronomiska och kreativa höjd i kombination med en stark hållbarhetsfilosofi är en helt rätt för Life City, säger Mikael Wilhelmsson, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Life City kommer att vara färdigbyggt i slutet av 2021 med en total uthyrbar area om cirka 27.000 kvm. Vid ett av Skandinaviens mest visuella lägen, där 200.000 människor passerar varje dag, får Life City en unik placering ovanpå E4:an precis intill några av Sveriges viktigaste aktörer inom life science; Karolinska Institutet, KTH, Nya Karolinska Solna och Stockholms universitet.

torsdag, 22 april 2021 10:08

Skanska bygger sjukhus i Florida

 

 

 


Nya Orlando Health Jewett Orthopedic Institute i Orlando, Florida, om 34.500 kvm, ska stå klart under andra kvartalet 2023.

Skanska har tecknat ytterligare ett kontrakt med Orlando Health, Inc om att bygga nya Orlando Health Jewett Orthopedic Institute i Orlando, Florida, USA. Kontraktet är värt 87 miljoner dollar, cirka 730 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2021.

Det nya institutet på 34.500 kvm kommer att omfatta en åtta våningar hög sjukhusbyggnad som kommer att inrymma 75 vårdrum och 10 operationsrum. En angränsande sexvåningsbyggnad kommer att få två våningar för öppenvård med ytterligare 12 operationsrum.

Byggnationen påbörjades i november 2020 och färdigställandet är planerat till det andra kvartalet 2023.


torsdag, 22 april 2021 09:51

Björn Ulveus säljer aktier i ALM Equity

 

 

 


Björn Ulvaeus säljer aktier för 625 Mkr eftersom han ”skyfflar just nu ner pengar i svarta hål i “live Entertainment”-industrin på grund av pandemin”.


Aeternum Capital, ODIN Fonder och Alcur Fonder har tillsammans med en liten grupp av family offices samt privata investerare förvärvat aktier till ett värde av cirka 625 Mkr i ALM Equity. Säljare av posten är Björn Ulveus genom sitt bolag Kopparnäset AB som efter transaktionen kommer kvarstå som långsiktig ägare med en aktiepost om 200.000 aktier, motsvarande cirka 1,8 procent röstandelar.

– Vi som är verksamma i “live Entertainment”-industrin skyfflar just nu ner pengar i svarta hål på grund av pandemin. Jag är extremt involverad i nöjesbranschen både i Sverige och utomlands och jag har en orubblig tro på att vi ska komma i gång igen.  De här pengarna ska användas till att hålla ut, släcka bränder och till investeringar i anläggningar och projekt. Mitt förtroende för Joakim Alm och ALM Equity är orubbat, vilket visas av att jag ligger kvar med en stor aktiepost, säger Björn Ulvaeus.

Vegard Søraunet, som är Investment Director i det nystartade Aeternum Capital, finansierat av Fredriksen familjens stiftelser, är väldigt positiv till den resa som Joakim Alm och Alm Equity har gjort de senaste 15 åren.

Vegard Søraunet säger:
– Vi ser också positivt på de fortsatta möjligheterna på marknaden för mindre lägenheter både i Stockholm och andra större städer på lång sikt. Vi ser stora dolda värden i Alm Equity och vill vara den långsiktiga aktiva ägaren som stöder företaget på vägen framåt. Vi är positiva till de synliga värdena i Alm Equity, som började med börsnoteringen av Svenska Nyttobostäder, och vi tror att många har missat detta företag på Stockholmsbörsen. ODIN fokuserar på långsiktiga investeringar i högkvalitativa bolag med en stark bolagskultur. Utifrån ODIN-modellen så är det tydligt att ALM Equity har haft en stark historisk prestation. Den nuvarande positionen och kreativiteten som kontinuerligt utvecklar bolaget skapar goda förutsättningar för framtida värdeskapande. En väldigt disciplinerad kapitalallokering och en fantastisk entreprenör i Joakim Alm är något vi gärna är med och stöttar på lång sikt. Vi är därför mycket glada över att få möjligheten att ta del av det framtida värdeskapandet genom våra investeringar via ODIN Fastighet och ODIN Small Cap.

 

 

 


Förvaltningsverksamhet för HSB Stockholm stärks genom nyrekryteringar till huvudkontoret i city och flera lokalkontor. De nyanställda är:

Felicia Nygren
, fastighetsskötare på Haningekontoret. Felicia kommer närmast från rollen som fastighetstekniker på F.L Fastighetsservice & Larmteknik.

Fredrik Näverfelt
, finansspecialist på huvudkontoret i city där han bland annat kommer att arbeta med ekonomiska strategier och analyser riktade till bostadsrättsföreningar. Fredrik kommer senast från rollen som säljansvarig på Nordr.

Louise Ceder
, fastighetsförvaltare på huvudkontoret i city där hon ska arbeta mot bostadsrättsföreningar. Louise kommer närmast från Pandox där hon förvaltade företagets svenska bestånd av hotellfastigheter.

Veljko Vasic, fastighetsskötare på Solnakontoret. Veljko kommer närmast från rollen som belysningsmontör på Bogfelts Installationer och Entreprenad.

Gabriella Krook
, fastighetsförvaltare på huvudkontoret i city där hon ska arbeta med HSB Stockholms nyproduktion. Gabriella är nyexaminerad fastighetsförvaltare från Newton och har tidigare arbetat som fastighetsmäklare på Bjurfors.

Matias Toro Bravo
, fastighetsskötare på kontoret i Alvik. Matias har närmast arbetat som arbetsledare på Menzies Aviation.

 

 

 


På fastigheten Järfälla Veddesta 2:65., markerat med rött, planerar K-Fastigheter att bygga cirka 400 hyresrätter.K-Fast Holding AB har ingått avtal med Kungsleden om förvärv av fastigheten Järfälla Veddesta 2:65. Affären sker genom bolagsöverlåtelse och är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft senast den 31 december 2025. K-Fastigheter planerar att bygga cirka 400 hyresrätter på fastigheten.

Underliggande totalt fastighetsvärde uppgår till cirka 259 Mkr och förväntad bruttoarea (BTA)  är drygt 32.000 kvadratmeter.

– Detta blir ett betydande projekt för K-Fastigheter i Stockholmsområdet. Vi bedömer att investeringen uppgår till cirka 975 Mkr och marknadsvärdet vid färdigställande uppgår till 1.350 Mkr, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.

– Vi ser fram emot att arbeta med vårt projekt i Barkarbystaden, ett stort område där upp till 50.000 nya invånare ska skapa sina hem. Lägenheterna i våra egenutvecklade Lamellhus kommer att byggas i ett attraktivt område med närhet till såväl kommunikation som natur, handel och service, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling. Säljaren ska driva arbetet med detaljplanen och vi har målet att bygga 400 lägenheter i två etapper, den första med start under 2022 och den andra med start året därpå.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 259 Mkr, baserat på 8.001 kr per kvadratmeter BTA ovan mark. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa. K-Fastigheter tillträder samtliga aktier i Kommstart 3161 AB, ägare till Järfälla Veddesta 2:65, vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket bedöms ske i det fjärde kvartalet 2021.

Christian Karlsson, Advokatfirman VICI
, har agerat rådgivare till köparna och rådgivare till på säljarsidan har varit Brick Advokat.

Sida 1 av 1247