20 juli 2024

Redaktionen

onsdag, 29 februari 2012 19:59

Eklandia hyr ut 4 900 kvm logistikyta


eklandia-transportgatan-17-Eklandia har tecknat hyresavtal med Servistik Logistics avseende en logistiklokal om 4 900 kvm. Fastigheten har ett strategiskt läge på Transportgatan 17 nära E6 i Bäckebol. Inflyttning sker i maj 2012. Uthyrningen har skett i samarbete med Relier.

Lokalen ingår i en större fastighet om 22 700 kvm, som Eklandia  köpte 2009 av Schenker Property Sweden. Schenker hyr fastigheten  i sin helhet mars månad ut.

–Vi välkomnar Servistik Logistics som hyresgäster och ser mycket positivt på att vi nu gjort den första uthyrningen i fastigheten. Det stärker oss i uppfattningen att Bäckebol är ett attraktivt område för logistikverksamheter. Vi fortsätter nu uthyrningsarbetet av de resterande  ytorna, säger Hans Stridh, affärsområdeschef på Eklandia.

 

fredag, 02 mars 2012 19:36

White öppnar kontor i Oslo och London

white_m_s_cato
Monica von Schmalensee, vd/CEO Partner
och arkitekt, White. Foto: Cato Lein


Ökande internationell efterfrågan leder till att White nu startar projektkontor i både London och Oslo.

– Våra utländska kunder vill ha oss på plats. Vi fortsätter vår strategi att etablera oss på den internationella marknaden. Ett trumfkort är vår dokumenterade särställning inom miljö och hållbarhet, men även vårt sätt att driva en process i dialog med samtliga intressenter, från byggherren till bru­karen. Det är en effektiv modell som uppfattas som närmast revolu­tionerande i, exempelvis, England, konstaterar vd Monica von Schmalensee.

Sedan etableringen i början av 1950-talet har White haft ett globalt perspektiv med många utlandsuppdrag genom årens lopp. Under det senaste decenniet har den inter­nationella efterfrågan ökat på Whites tjänster inom högkvalitativ arkitektur och stadsbyggnad.

Storbritannien och Norge är två marknader där White vunnit stora uppdrag i konkurrens med flera av världens ledande arkitektföretag. Förenklat gäller det skolor och bostäder i Norge och stadsförnyelse i större skala i Storbritannien.

I Oslo etablerar sig White ett kreativt drivhus på Møllergata, där White samsas med Ghillardi+Hellsten arkitekter, Florian Kosh och andra kollegor. Johan Lundin, kontorschef för White Göteborg, har ansvar för etableringen i Norge.

I London är adressen The Building Centre, som inrymmer en mängd företag och verksamheter med arkitektur och stadsbyggnad som gemensam nämnare. Här sitter White vägg i vägg med UK Green Building Council. Ansvarig för den brittiska marknaden är Keith Boxer, brittisk arkitekt och mångårig konsult för White.

 

pierre-vaquier-ceo-areim
Pierre Vacquier, CEO, AREIM.

AXA Real Estate Investment Managers har rest ytterligare 2 miljarder euro för finansiering av sina pan-europeiska lån, vilket medför att AXA Real Estate har en total investeringskapacitet om cirka 4,7 miljarder euro.

Den franska investment managern har hittills investerat 2,5 miljarder euro i europeiska fastigheter. Det nya kapitalet har rests av större institutionella kunder och av AXA-bolag i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Benelux, Spanien och Japan. AXA räknar med att ytterligare påskynda investeringstakten på utvalda europeiska fastighetsmarknader under de närmaste månaderna.

Med tanke på de exceptionella marknadsvillkor som finns på flera europeiska fastighetsmarknader, räknar AXA med att investera över 2 miljarder euro under 2012. I fjol investerade AXA Real Estate cirka 1,5 miljarder euro i fastighetslån på primära och sekundära marknader, varav 40 procent av dessa investeringar placerades i låneportföljer under det sista kvartalet år 2011, vilket var en lämplig tidpunkt eftersom ett flertal europeiska banker lämnade marknaden för fastighetsutlåning.

AXA har genomfört fastighetsinvesteringar främst i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.

År 2012 räknar AXA Real Estate att kraftigt ökar sin exponering mot Frankrike och Tyskland, eftersom de traditionella långivarna i dessa länder har, liksom de brittiska bankerna, kraftigt har minskat sina fastighetsutlåning. Fokus för AXA är seniora lån med säkerheter i fastighetstillgångar med starka kassaflöden och med attraktivt riskjusterade avkastningar. SF

 

tisdag, 28 februari 2012 19:52

NP3 tar in nya pengar

NP3 Fastigheter har i dagarna genomfört en emission där sju investerare, både stiftelser och investeringsbolag, har medverkat. Genom emissionen ges möjligheter att expandera bolaget i ordnad takt i enlighet med den fastlagda planen. Ytterligare en emission är planerad i år.

np3-vd-andreas_nelvig-wNP3 Fastigheter har sedan starten ifjol byggt upp ett fastighetsbestånd vars marknadsvärde beräknas till cirka 700 Mkr.

– Vi är väldigt glada över att så många och välrenommerade aktörer ger oss ett långsiktigt förtroende, säger vd Andreas Nelvig.

Pangea Property Parters är exklusiv finansiell rådgivare åt NP3 Fastigheter.

 
midroc_borgs_park
Borgs Park med kontor i förgrunden och hotellet till höger.
Illustration: Midroc

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av fastighetsutvecklaren Midroc att bygga ett hotell – Park Inn by Radisson – i området Borgs Park i Lund. Hotellet blir tio våningar högt med plats för 192 rum. Byggstart är februari 2012 och det ska stå färdigt i november 2013. Ordervärdet är 131 Mkr.

Hotellet får hög standard och byggs i nära anslutning till Midroc Property Developments planerade byggnad World Trade Center. Det ska miljöklassificeras som GreenBuilding. Läget vid Råby trafikplats, med omedelbar tillgång till E22, gör att färden till Malmö tar tio minuter med bil.

– Det finns ett stort behov av hotell i Lund. I och med bygget av WTC kommer behovet att öka, särskilt bland affärsresenärer. Men närheten till Europas största centrum för forskning och det strategiska läget intill E22 gör hotellet attraktivt även för andra besökare, säger Torsten Erlandsson, affärschef på NCC Construction region Syd.

Hotellets bottenplan ska rymma reception, kök och en fullt utbyggd restaurang med service från morgon till kväll. På nästa våning tillkommer konferensutrymmen. I anslutning till hotellet planerar Midroc för ett parkeringshus med plats för cirka 475 bilar.

Byggnaden får en prefabricerad betongstomme med källare och en fasad i betong och skivmaterial. Badrummen är färdiginredda moduler som lyfts in på respektive plan.

När Hotell Park Inn by Radisson står klart ska det drivas vidare av hotelloperatören Winn Hotel Group.

 

söndag, 26 februari 2012 22:31

Balder ökade förvaltningsresultatet

erikselin
Erik Selin, vd för Fastighets AB Balder.

Under år 2011 ökade Balder hyresintäkterna till 1 466 Mkr (1 333). Bolagets helårsvinst efter skatt sjönk till 812 Mkr (1 338), motsvarande 4,87 kr per stamaktie (8,95).

Resultatet påverkades av värdeförändringar för fastigheterna med 990 Mkr (1 047). Värdeförändringar för de finansiella placeringarna sjönk till -7 Mkr (90), medan de orealiserade värdeförändringar för räntederivaten minskade till -520 Mkr (148).

Resultatet från andelar i intressebolag ökade dock till 133 Mkr (68), liksom förvaltningsresultatet före skatt som steg till 516 Mkr (417), motsvarande 3,00 kr per stamaktie (2,79).

I förvaltningsresultatet ingick intressebolag med 62 Mkr (18). Under året ökade bolagets egna kapital till 35,57 kr per stamaktie (31,13). 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier (-), medan det för preferensaktierna ska delas ut 20,00 kr per aktie (-).

På börsen steg aktien med 1,3 procent till 31,50 kr. LE

 

 

wilfast1wilfast3
Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners AS har tillsammans med ett investerings-konsortium förvärvat fyra logistikfastigheter i Danmark.

Den sammanlagda lokalytan är cirka 74 000 kvm och investeringen uppgår till cirka 350 MDKR (cirka 415 Mkr). Prime Cargo AS har som säljare tecknat 15-åriga hyresavtal för samtliga fastigheter – alla uppförda under 2000–talet.

Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan och Partners AS har tillsammans med ett flertal olika investeringskonsortier genomfört transaktioner om total cirka 5,5 Mdr kr i Sverige, i Danmark och i Finland.
måndag, 23 januari 2012 16:01

Miljösmart plushus byggs i Växjö

ekomerVäxjö Energi bygger i samarbete med föreningen Miljösmarta Hus i Småland och Växjö kommun det första miljösmarta plushuset i Sverige. 

Läget är Östra Lugnet i Växjö. Huset blir både energieffektivt och får byggmaterial och teknik som gör husen koldioxidneutrala. På taket läggs aluminiumplåt framställt av returmaterial och väggarna isoleras med flis av tidningspapper och med fårull. Föreningen Miljösmarta Hus i Småland består av ett tiotal lokala och regionala företag med starkt miljöengagemang.

Plushus genererar mer energi än de gör av med. Projektet blir ett av de första husen i landet som kan avyttra energi från solen till el- och fjärrvärmenätet. Huset ska användas i utvecklingssyfte och bedrivas som ett projekt under minst två år.

Det miljösmarta plushuset kommer att bli ett mycket spännande demonstrationsprojekt, där vi samverkar med privat näringsliv kring energi och miljöfrågor, samt visar att vi verkligen är Europas grönaste stad, säger Ann-Mari Ståhlberg, vd på Växjö Energi.


Under projektperioden ska en familj bo i huset. De boende ska vara en aktiv del i projektet genom att rapportera/skriva dagbok, ta emot studiebesök, etc.

Huset kommer att vara anslutet till fjärrvärme, ha solfångare och solceller samt ha vitvaror som går på fjärrvärme. Det ska dessutom innehålla modern teknik som styr uppvärmning, luftcirkulation och elförbrukning. 

Projektet ligger i linje med Växjö kommuns profilering som Europas grönaste stad. Kommunen arbetar aktivt med att minska energipåverkan vid all nybyggnation och vid renoveringar.

 

 
fredag, 20 januari 2012 21:37

Stora nedskrivningar för Skanska

skanska_johan_karlstrom_w
Skanskas vd och koncernchef Johan
Karlström. Foto: Skanska

I Skanskas finska och norska byggverksamheter tvingas bolaget att genomföra nedskrivningar om totalt 520 Mkr för det fjärde kvartalet ifjol. Det pågår ett omfattande arbete med att förbättra lönsamheten och båda enheterna har under kvartalet genomfört djupare analyser av verksamheten och projektportföljen.

Analysen av Skanska Finlands verksamhet och projektportfölj har genomförts av enhetens nya ledning och medför att resultatet för kvartalet belastas med 350 Mkr. Projektnedskrivningar och reserveringar uppgår till 320 Mkr och är till största del hänförliga till kommersiella byggprojekt i södra Finland och i Estland.

Dessutom har nedskrivningar av mark och tillgångar gjorts med 30 Mkr, vilka till största del är hänförliga till den estniska verksamheten.

Det pågående arbetet och omstruktureringen av byggverksamheten i Norge har medfört projektnedskrivningar och reserveringar om 170 Mkr i det fjärde kvartalet. Övrig information avseende fjärde kvartalet 2011 presenteras i bokslutskommunikén den 8 februari.

 

fredag, 20 januari 2012 14:19

Tengbom förvärvar Carlstedt Arkitekter

tengbom_magnus_meyer-vd_w
Magnus Meyer, vd för Tengbom. Foto: Tengbom

Tengbom förvärvar Carlstedt Arkitekter i Linköping AB och stärker därmed sin verksamhet i den expansiva regionen kring Linköping och Norrköping. Carlstedt i Linköping har 12 anställda och fokuserar bland annat på vård, högskolebyggnader och bostäder.

– Genom förvärvet av Carlstedt i Linköping etablerar vi oss som ett ledande arkitektföretag i Linköping. Redan tidigare har vi omfattande verksamhet i regionen och vi får tillsammans en mycket stark profil och kompetens inom bland annat vårdprojekt, där vi nu är ett av de främsta arkitektföretagen i Norden, säger Magnus Meyer, vd för Tengbom.

– Tengbom har genom åren visat att de håller mycket hög kvalitet i sina uppdrag. Genom att ingå i Tengbom får vi ett både bredare och djupare erbjudande. Dessutom finns vi genom Tengbom representerade i hela Sverige och har en växande internationell verksamhet, vilket ger oss nya möjligheter, tillägger Göran Göransson, vd för Carlstedt i Linköping.

Tengbom arbetar för närvarande med flera strategiska vårdprojekt där Nya Karolinska Sjukhuset i Solna och Psykiatrins Hus i Uppsala är de mest framstående.