14 april 2021

Redaktionen

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Fredrik Wetterlundh (bilden) innebär att han tillträder en tjänst som Chief Human Resources Officer för Scandic Hotels Group. Han påbörjar sin tjänst i augusti 2021 och kommer att ingå i Scandics koncernledning. Fredrik Wetterlundh ikommer närmast från en roll som global HR-chef inom fusioner och förvärv på Ericsson.

Fredrik Wetterlundh
har tidigare haft seniora HR-befattningar i ett flertal stora organisationer, bland annat på Sobi, Pfizer, Kraft Foods (numera Mondelez) och Astra Zeneca. De senaste året har han på Ericsson bland annat ansvarat för att bygga förtroende och en gemensam företagskultur under ett och samma tak i samband med organisatoriska förändringar.

– Efter ett år av pandemi, med förändringar i vår organisation som följd, är detta en viktig rekrytering. Fredrik har gedigen erfarenhet av att driva affärsnära förändringsprocesser och besitter en bred palett av att arbeta med HR-strukturer, system och värderingsarbete över flera marknader, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef på Scandic Hotels.

– Scandic är känt för sin medarbetarkultur och starka varumärke och det känns mycket spännande att bli en del av teamet i höst. Besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin och det är viktigare än någonsin att bibehålla ett starkt fokus på medarbetare, gemensamma strukturer och kompetensutveckling, något som jag har stor erfarenhet av, säger Fredrik Wetterlundh.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Oscar Sandén som ny Head of Retail, Investor Leasing, gjordes helt nyligen. Nu rekryterar CBRE även Per-Håkan Andréasson (bilden). Han har gedigen erfarenhet och stor kompetens inom retail. Hans fokus kommer att vara projektledning av etableringar, på uppdrag av retailaktörer och handlare. Han tillträder tjänsten hos CBRE som Senior Director den 1 maj 2021.

CBRE, Investor Leasing, Retail, agerar som rådgivare och projektleder uthyrningar och etableringar i hela Sverige. Bolaget upplever en ökad efterfrågan på sina tjänster och för att möta marknadens behov har företaget nu rekryterat Per-Håkan Andréasson som en senior medarbetare till retailgruppen.

Glenn Håkansson
, Head of Investor Leasing, CBRE, Göteborg, kommenterar:
– Trots pandemin och de stora utmaningar som handeln hanterar så har vår retailgrupp varit otroligt framgångsrik. Därför är jag extra glad att vi nu kan presentera en fantastisk förstärkning av vårt team och därmed fortsätta vara den ledande rådgivaren på den svenska Retailmarknaden.

Oscar Sandén
, som är ny på tjänsten som Head of Retail, Investor Leasing, är också mycket nöjd med att kunna rekrytera i dessa utmanande tider och dessutom en så senior kollega som Per-Håkan. Han säger:
– Timingen är helt rätt att förstärka vårt team givet hur retailsegmentet fortsätter växa år efter år, framförallt hos oss på CBRE. Per-Håkan har rätt bakgrund och kompetens som gör att vi kan fortsätta utveckla affärsområdet.

Idag driver Per-Håkan Andréasson det egna företaget TenRep som hjälper företag med etableringar runt om i hela Sverige. Han har lång erfarenhet, ett stort kontaktnät och en unik kompetens om Sveriges handelsplatser och trafikleder. Han säger:
– Var sak har sin tid och just nu känns det som helt rätt timing att börja hos CBRE. Jag tror att det team som jag tillsammans med Oscar Sandén och Bengt Axelsson bildar, har alla förutsättningar att bli fantastiskt bra! Jag anser ju att både Oscar och Bengt är outstanding i Sverige inom sina respektive gebit, så det ska bli en stor ära att få jobba med dem och utveckla etableringssidan tillsammans med dem. Förhoppningsvis kan mina snart tjugo år inom detta segment bidra på ett riktigt bra sätt! Jag ser fram emot att börja den 1 maj 2021.

CBREs experter inom retail delar med sig av kunskap och erfarenhet kring leasing, försäljning eller strukturell uppgradering av butikslokaler. Bolaget hjälper både fastighetsägare såväl som stora detaljhandelskedjor att förstå och navigera den aktuella hyresmarknaden inom retail.

CBRE är den ledande rådgivaren för retailsegmentet i fastighetsbranschen. Bolaget har experter inom uthyrning och tenant rep. CBREs rådgivare är mycket efterfrågade och under år 2020 gjorde CBRE Retail, mitt under pandemin, ett rekordår då företaget hyrde ut cirka 50.000 kvm handelsyta.

 

 

 


T2 Fabriksparken med 99 nya bostäder är Aros Bostads första projekt i Sundbyberg. Bilden är en utsikt från en balkong.


Aros Bostadsutveckling AB har tecknat entreprenadavtal med MVB Öst för uppförande av 99 nya bostäder i centrala Sundbyberg. T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt i Sundbyberg och även bolagets första projekt som byggs för att Svanencertifieras.

Fabriksparken är ett nytt stadsutvecklingsområde om totalt tre nya kvarter i centrala Sundbyberg. Aros Bostads kvarter omfattar cirka 180 lägenheter fördelade på två byggnader: T1 och T2. Projektet förvärvades från Skandiafastigheter under 2020, med tillträde under andra kvartalet 2021.

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med MVB Öst AB för uppförande av den första byggnaden om totalt 99 lägenheter. Produktionen påbörjas under tredje kvartalet i år, men försäljningen av bostäderna startar redan i april. Första inflyttning beräknas till slutet av 2022.

T2 Fabriksparken är Aros Bostads första projekt som byggs för att certifieras enligt Svanen, vilket innebär att byggnadens påverkan på miljö och människa granskas ur ett livscykelperspektiv.

Magnus Andersson
, vd för Aros Bostad, säger:
– Vill man vara trovärdig som långsiktig bostadsutvecklare är det en förutsättning att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. T2 Fabriksparken i Sundbyberg är vårt första projekt som byggs för att Svanenmärkas. På detta sätt kan vi visa för slutkonsumenten att bostaden är planerad med både människa och miljö i åtanke.


 

 

 


Äldreboendet Hasseludden, vackert beläget i Nacka, kommer få 60 nya lägenheter.


 


Catrin Viksten, chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad.Det senaste samarbetet mellan SBB, Magnolia Bostad och Stockholms Sjukhem är äldreboendet Hasseludden, vackert beläget i Nacka, Stockholm. Inramat av omgivande skogsmark och äldre kulturminnesmärkt bebyggelse kommer här 60 lägenheter att uppföras.

Fastigheten kommer att ägas och förvaltas av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), med Stockholms Sjukhem som hyresgäst. Magnolia Bostad ansvarar för genomförandet av projektet och byggnaden kommer att certifieras enligt Svanen. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under 2023.

Byggnaden är uppdelad i flera enheter för att skapa känslan av småskalighet. Balkonger och uteplatser gör att trädgårdens grönska känns nära på alla våningsplan. Gården har plats för vila och rekreation, både i sol och skugga.

– Vi vill att fler äldre ska få ta del av den goda vård- och omsorg som vi erbjuder. Och att våra boende samtidigt kommer att få njuta av Hasseluddens vackra omgivning och miljö känns bra. Utevistelse är en viktig daglig aktivitet i arbetet med att skapa en trivsam vardag för de boende, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem.

Under året som gått har planeringen av byggnaden delvis arbetats om för att hantera smittspridning. Med enkla medel har vi skapat möjlighet till kohortvård för de boende samt ökat antalet omklädningsrum för personal, för att kunna separera personal som jobbar med smittade. Flöden för tvätt och mat har studerats extra noga, samt hur externa besökare rör sig i huset. Ytor har programmerats med fler funktioner och till exempel kan samlingsrummet intill entrén användas även för provtagning.

– Vi och SBB är mycket glada och stolta över att göra projektet i samarbete med en så stabil och välrenommerad aktör som Stockholms Sjukhem. Nu ser vi fram emot att fördjupa vårt samarbete ytterligare, säger Catrin Viksten, chef Samhällsfastigheter på Magnolia Bostad.

Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare grundad 1867 och som erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom palliativ vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, rehabilitering och äldreomsorg
.

 

 

 


Parkhus 4 i Pedagogen Park, om 12.000 kvm, som byggs Mölndal, ägs av Aspelin Ramm Fastigheter. Foto: Wingårdhs


Aspelin Ramm Fastigheter har tecknat avtal med det lokala byggföretaget Vestia om att bygga Parkhus 4, ett nytt kontorskvarter med tre sammanhängande huskroppar i den nya stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal. Samtidigt ingås ett hyresavtal där Vestia flyttar in i ett helt våningsplan om mellan 1.000 och 1.500 kvm i den nybyggda fastigheten.

– Nu tar vi ytterligare ett steg i vår vision om att utveckla Pedagogen Park till en modern och hållbar stadsdel med såväl boende som kontors- och affärsverksamheter. Totalt investerrar vi ytterligare en miljard kronor i den här nya stadsdelen, säger Mathias Vårström, projektchef på Aspelin Ramm Fastigheter.

Bygget av det nya kvarteret Parkhus 4 beräknas starta i slutet av 2021 och har tillsammans med det intilliggande bostadskvarteret, Parkhus 5, utformats av arkitektbyrån Wingårdhs.

– Bostäderna i Parkhus 5 börjar vi bygga redan nu i maj, trots att vi ännu inte påbörjat försäljningen av de 42 lägenheterna som byggs i huset. Det är ganska ovanligt i vår bransch men vi tror så mycket på det här projektet att vi vill kunna visa de färdigbyggda lägenheterna och den fina utsikten från huset innan försäljningen påbörjas, säger Mathias Vårström.

Kontorsfastigheten Parkhus 4 beräknas stå färdig för inflyttning någon gång i slutet av 2023, när de båda kvarteren vid Bifrostgatan bildar en levande stadsgata och en helt ny entré till Mölndal med butikslokaler, bostäder, kontor, handel och lokal service.

– Den nya kontorsfastigheten rymmer totalt 12.000 kvm kontorsyta som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1.700 kvm. Det gör att vi kan vara flexibla och möta både nya och befintliga hyresgästers önskemål om nya kontorslokaler. Att Vestia själva väljer att flytta in i huset är naturligtvis väldigt positivt och en garanti för hela projektets kvalitet, säger Mathias Vårström.

Christian Wieland är vd på Vestia och ser fram emot att starta projektet som han beskriver som både roligt och spännande. Han säger:
– Det känns naturligtvis extra roligt att bygga i Mölndal som är vår verkliga hemmaplan, även om vi idag bygger i hela Göteborg med kranskommuner. Att vi sedan själva flyttar in i ett hus som vi själva bygger är naturligtvis extra roligt för våra medarbetare och jag gissar att de flesta av våra medarbetare vill vara en del av just det här projektet.

Vestia har under de senaste åren vuxit snabbt och gått från en omsättning på 40 Mkr för bara några år sedan till att idag omsätta cirka 750 Mkr. Nyligen förvärvade också investmentbolaget Ratos 63 procent av aktierna i Vestia Construction Group.


 

 

 


Det tomställda ridhuset på campusområdet för Musikhögskolan på Östermalm byggs om till en modern arena för konserter och utställningar.


Akademiska Hus påbörjar nu en ombyggnation av det anrika ridhuset mitt på campusområdet i centrala Stockholm. Genom upprustningen förvandlas det idag tomställda huset till en modern arena för konserter och utställningar samtidigt som det blir en plats där Kungliga Musikhögskolan (KMH) kan samverka med såväl andra lärosäten som kulturinstitutioner och näringsliv.

Våren 2016 stod Kungliga Musikhögskolans nya campus klart med två nya byggnader i vilka Akademiska Hus investerade cirka 800 miljoner kronor. Ett nytt musikcentrum hade skapats för såväl studenter, lärare och allmänhet med ambitionen att bli en central mötesplats för musik som stärker Stockholms internationella attraktionskraft inom konstnärlig utbildning och forskning. Nu har turen kommit till att framtidssäkra huset som de två nya byggnaderna omger, det vill säga det byggnadsminnesförklarade gamla ridhuset i tegel.  

– Renoveringen kommer att ske varsamt och ge ridhuset nytt liv igen. Vi ser fram emot att byggnaden ska kunna fyllas med människor och musik och utgöra en viktig kulturell träffpunkt för både Kungliga Musikhögskolan och Stockholm. Det känns mycket positivt att planera för en framtid där vi kan mötas och dela upplevelser på plats igen, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

 

Ridhuset görs om till en multifunktionssal med flexibla ytor som maximalt ska kunna ta emot 300 personer samtidigt. Här ska Kungliga Musikhögskolan kunna anordna konserter, utställningar, workshops, konferenser och installationer samt genomföra samarbeten och arrangemang med andra lärosäten, kulturinstitutioner och näringslivsföreträdare. Lokalen kommer att innehålla en serveringsdel som ger besökare möjlighet till förtäring och stor vikt läggs vid åtgärder som främjar god funktionalitet och akustik. För att behålla husets unika karaktär lämnas exempelvis exteriören orörd och flera av de putsade väggarna inne i lokalen likaså.  

– Vår vision för KMH är ”musik för människan och framtiden” och i denna fyller ridhuset en viktig funktion som samlingsplats med musiken i centrum. Vi ser fram emot en utvecklad samverkan med externa aktörer och gläds åt ytterligare en fantastisk lokal för KMH:s utbildning och forskning, säger Helena Wessman, rektor vid Kungliga Musikhögskolan.

Renoveringen påbörjas omgående och beräknas pågå till våren 2022.

 

 

 


Tre medarbetare på Cushman & Wakefield. Från vänster: Hanna Käck – Valuation & Strategic Advisory, Marie Cronström – Deputy Head of Sweden samt Head of Occupier Services och Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory på Cushman & Wakefield.


FI senaste Office Snapshot Sweden Q1 2021 presenterar Cushman & Wakefield aktuell kvartalsdata och trender för kontorsmarknaden i städer över hela Sverige med specialfokus flexibla kontorslösningar.

Cushman & Wakefield lanserar senaste upplagan av kontorsrapporten Office Snapshot Sweden Q1 med temat flexibla kontorslösningar. Nya förutsättningar för kontorsarbete skapas i och med pandemins framfart, där både cykliskt ekonomiska och strukturella beteendemässiga förändringar påverkar efterfrågan på kontorslokaler genom hyresgästers nya lokalstrategier. Det har gått ett år sedan det första utbrottet med COVID1-19, och vissa hyresgäster vill minska sina kontor. En risk med den strategin är att företagen sitter för trångt när anställda återvänder efter det speciella år som varit.

När behovet av expansion ökar igen kan det vara en utmaning att hitta lämpliga kontorslokaler när vakansen fortsätter att ligga på en låg nivå. Faktorer så som kortsiktigt aktuella kontorshyresbeslut, mognade digitala vanor samt nya beteendemönster öppnar för hybridlösningar och flexibla kontor som komplement till det traditionella kontoret.

Marie Cronström
– Deputy Head of Sweden samt Head of Occupier Services på Cushman & Wakefield säger
– Under året har flera av oss arbetat på distans hemifrån vilket resulterat i mer flexibelt och digitalt arbete än tidigare. Allt tyder på att vi fortsatt kommer göra det till viss del och det påverkar därmed hur vi kommer att nyttja kontoren. Arbetsmiljöerna blir mer flexibla där kontor blir mer utav en plats för samverkan och sociala möten. För att ytterligare skapa flexibilitet är coworking och hybridlösningar bra komplement som vi ser kommer nyttjas av fler företag.

Under det första kvartalet bedömer Cushman & Wakefield att primeyielder och hyror fortsätter att ligga stabilt, nu på nivåer likt före pandemiutbrottet. Vakansgraden ligger stabil för Stockholm CBD på knappa 4,5 procent och Malmö på 6,5 procent, i Göteborg har den dock justerats upp något (från 4 procent till 4,5 procent). Intressant är att vakansnivåerna i citynära områden i Stockholm med en hög andel av nyproducerade kontor erfarit en ökad uthyrning under det senaste kvartalet med därtill hörande vakansnivåer som skiftat nedåt. Ytor tillgängliga för andrahandsuthyrning i Stockholm CBD ligger fortsatt stabilt kring 30 procent.

Tidigare var det främst frilansare, nystartade och små till medelstora företag som var användare av flexibla kontorslösningar. I takt med att kunskapen kring konceptet ökar och fördelarna blir tydligare så blir nu också fler och större hyresgäster intresserade. Globala hyresgäster använder medlemskap för medarbetare för att komplettera affärsbehov för specifika enskilda projekt, event eller som kreativa miljöer för vissa avdelningar.

Hanna Käck – Valuation & Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger:
– Coworking har länge varit samlingsnamnet för flexibla kontorslösningar där hyresgästen smidigt kan disponera ytor efter sitt nuvarande behov. I rapporten identifierar Cushman & Wakefield istället fyra olika typer av flexibla kontorslösningar: kontorshotell, coworking, hybridlösningar och flexibla hyreskontrakt. I och med detta går det tydligt att skilja koncepten åt då de bland annat har olika utformning och målgrupp.

Flexibla kontorslösningar har funnits på marknaden i många år där kontorshotell länge varit ett alternativ. Idag finns även coworking och hybridlösningar. Just hybridkontoren är den typ som växer snabbast till ytan. Här erbjuds en blandning av privata kontor och gemensamma ytor. Tillväxten hos specifikt hybridlösningar har tagit fart både i Europa och Sverige med expanderande företag.

Staffan Dahlén
, Head of Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger:
– Svenska fastighetsägare har varit aktiva och skapat egna koncept för flexibla kontorslösningar. 15 procent av de flexibla ytorna drivs idag av fastighetsägarna själva, vilket är unikt för Sverige. Den totala flexibla ytan i Stockholm CBD uppgår nu till 150 000 kvm, vilket motsvarar 8 procent  av kontorsstocken och där vi ser en tillväxt framöver i framförallt hybridkoncepten, med både öppna gemensamma ytor och privata kontorsdelar.”

Om Office Snapshot Sweden
Office Snapshot Sweden innehåller uppdaterad marknadsinformation för kontorsmarknaden med Cushman & Wakefields syn på hyres- och investeringsmarknaden i hela Sverige. Rapporten släpps kvartalsvis och ger möjlighet att på nära håll följa utvecklingen på kontorsmarknaden. I rapporten presenterar Cushman & Wakefield aktuella kvartalsdata och trender för kontorsmarknaden i storstadsregioner över hela Sverige, där särskilt fokus ligger på delmarknader i Stockholm, Göteborg och Malmö. Cushman & Wakefield har nyttjat hela bolagets erfarenhet och kompetens för att ta fram en väl underbyggd kontorsmarknadsrapport som grund för beslutsfattande för aktörer i branschen.

 

 

 


Kontorsbyggnader på Tomtebo strand utmed E4 sett från cykelvägen till Ålidhems centrum. Skiss: White Arkitekter

 

 


Fotomontage/Idébild över framtidens Tomtebo strand. Foto: White Arkitekterité.

 

 

 

 

 

 

 


Idag samarbetar sju byggaktörer, tre kommunala bolag och Umeå kommun kring detaljplanen, hållbarhetsfrågor och genomförandeplanering av Umeås nya hållbara stadsdel – Tomtebo strand  Nu söker Umeå kommun fler erfarna och taggade aktörer som vill vara med och utveckla verksamhetsmarken och som vill ansluta till visionen och ambitionerna för området.


– Umeå med en trygg och kontinuerlig tillväxt och Tomtebo strand med närhet till flygplats, tåg, E4, Universitetsstaden och även centrum, erbjuder alldeles unika möjligheter för exploatörer. Att dessutom vara med och utveckla verksamhetskvarteren i ett tidigt skede och med en hållbarhetsprofil torde vara intressant för många exploatörer, säger Janet Ågren (S), kommunalråd Umeå kommun.

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Planeringen av Umeås nya hållbara stadsdel har nu kommit fram till utvecklingen av verksamhetskvarteren inom planområdet.

Byggaktörerna i samverkansprojektet planerar att bygga bostäderna. De aktörer som nu lämnar in en intresseanmälan för verksamhetskvarteren, förbinder sig att också vara en aktiv del i detta samverkansprojekt. Det kan vara allt från att lämna synpunkter på styrande dokument till att aktivt delta i workshops eller arbetsgrupper där det behövs. Framför allt när det gäller utvecklingen av verksamhetskvarteren i planområdet.


– Det är viktigt att de verksamheter som tillkommer inom Tomtebo strand samspelar med bostadsbebyggelsen och Tomtebo strands ambition som en hållbar förebild, säger Johan Sjöström, projektledare på Mark och exploatering, Umeå kommun.

Verksamheter som skulle passa in är kontor, forskning, utbildning, hotell, vård, besöksanläggningar och samlingslokaler samt viss handel som inte är trafikalstrande. Byggnaderna som placeras ut mot E4-Kolbäcksvägen ska även agera bullerskydd till de bakomliggande bostadskvarteren.

Exempel på verksamheter som inte passar inom kvarteren är trafikalstrande handel som kräver större parkering vid entré, drivmedelsförsäljning, lager, industri- eller förrådsfack, industrilokaler och liknande. Kvarteren kan heller inte nyttjas för uppställning och upplag.

Intresseanmälningarna ska lämnas senast 14 maj.

Verksamhetsytorna i denna intresseförfrågan omfattar sex kvarter. Varje kvarter är mellan 2.000 – 6.000 kvm och 8.000 – 13 000 kvm BTA. De två nordligaste verksamhetskvarteren utmed E4 är vikta för brandstation och mobilitetshubb och är inte aktuella för fördelning. Parkering ska lösas genom friköp inom de mobilitetshubbar som finns inom Tomtebo strand.

Detaljplanen är inte beslutad. Den ska ut på granskning före sommaren och planeras beslutas av Kommunfullmäktige vid årsskiftet 2021/2022. Det betyder att planen är preliminär och kan komma justeras utifrån de synpunkter som inkommit under samrådstiden.

Utbyggnad av den första etappen förväntas påbörjas under 2023.

Vid utvärderingen kommer bland annat erfarenhet av liknande projekt och genomförandeförmåga att vägas in.

– Vi vill se hur projektidén samspelar med Tomtebo strands visioner kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och hur väl idén fungerar på platsen, säger Frida Lindström, mark- och exploateringsingenjör på Umeå kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vid Brunn centrum på Ingarö kommer VärmdöBostäder AB att bygga sex hus med träpanel i fyra våningar, samt ett hus i en våning.


Förberedande markarbeten har påbörjats för byggnation i Brunn centrum på Ingarö. Nu har ett  ett första spadtag tagits och hösten 2023 beräknas 132 nyproducerade lägenheter stå klara.

Vid Brunn centrum kommer VärmdöBostäder AB att bygga sex hus med träpanel i fyra våningar, samt ett hus i en våning. Det kommer att byggas såväl bostäder som lokaler för handel och service.

– Behovet av nya bostäder i Värmdö kommun ökar generellt och efterfrågan på hyreslägenheter är stor, därför känns det fantastiskt att vi nu äntligen får ta första spadtagen för byggnation av 132 nya lägenheter, säger Göran Jansson, styrelseordförande i VärmdöBostäder.

Förutom 132 hyreslägenheter i olika storlekar, byggs cirka 500 kvm lokalyta. Inflyttning bedöms kunna ske under andra halvan av 2023.

– Det är glädjande att VärmdöBostäders nyproduktion i Brunn nu startar och vi ser fram emot att kunna bygga ännu fler lägenheter framåt för att bidra till att möta efterfrågan på moderna hyresrätter i bra läge, säger Anette Frumerie, vd för Rikshem.

Under vår och sommar 2021 pågår mark- och grundarbeten, därefter kommer stommontage av husen. Under våren 2023 utförs finplanering av kvartersmark.

– Det är ett projekt där planeringsarbetet pågått i många år och därför är det extra roligt att det nu drar igång. Att framöver kunna erbjuda Ingarö, med drygt 7 000 invånare, en större möjlighet även för kommersiell service, känns extra roligt, säger Kenneth Claesson, vd för VärmdöBostäder.

Området uppförs genom totalentreprenad med Lindbäcks Bygg som husentreprenör och YIT Sverige som markentreprenör.

VärmdöBostäder AB ägs till 51 procent av Värmdö kommun och 49 procent av Rikshem. Bolaget äger och förvaltar cirka 2.100 lägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs/Djurö och Ingarö.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Bolagsstämman den 12 april 2021 i Slättö Förvaltning valde Stefan Glevén (bilden) till ny styrelseordförande. I samband med tillträdet som ny ordförande blir Stefan Glevén genom sitt investmentbolag Geltis AB även delägare i Slättö Förvaltning genom en riktad nyemission. Geltis, som sedan tidigare är investerare i fonden Slättö Core+, har även för avsikt att göra substantiella investeringar i Slättös befintliga och framtida fonder.

Stefan Glevén
har en bakgrund som senior partner på EQT där han arbetat i 15 år, bland annat som Head of Nordics och Head of North America vid EQT Infrastructure.

– Jag är glad och stolt över att välkomna Stefan till Slättö. Vårt team växer kontinuerligt och vi är på god väg i vår resa att bli en ledande nordisk förvaltare av alternativa investeringsfonder inom våra valda investeringsstrategier. Stefans erfarenhet inom private equity är uppenbar givet hans bakgrund, men kanske ännu viktigare än affären i sig så tillför han 15 års erfarenhet kring hur man bygger och utvecklar ett världsledande bolag med ett team drivet av starka värderingar. Detta är inspirerande och jag ser verkligen fram emot att samarbeta med Stefan under Slättös fortsatta resa, kommenterar Johan Karlsson, Managing Partner och grundare.

– Jag har följt Slättö en tid och blivit mycket imponerad av vad Johan och hans team har byggt upp. Det är en fantastisk plattform för fortsatt tillväxt, inte enbart inom fastigheter utan också för att etablera nya strategier. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med teamet på Slättö de kommande åren för att ta bolaget till nästa nivå., säger Stefan Glevén.

Avgående ordförande, Per Berggren, som varit ordförande sedan 2016 övergår till en roll som industriell rådgivare och är fortsatt partner och investerare i Slättös fonder
.

– Jag vill verkligen tacka Per för ovärderlig hjälp. Under hans tid som styrelseordförande har Slättö vuxit från en mindre bostadsutvecklare till att nu förvalta över 10 miljarder kronor inom ett flertal fonder med olika investeringsstrategier. Utan honom hade den utvecklingen inte varit möjlig, kommenterar Johan Karlsson.

Valet av ny ordförande är villkorat av sedvanligt godkännande av Finansinspektionen. Omval förväntas på ordinarie stämma den 5 maj 2021 av Stefan Glevén samt av övriga ledamöter i styrelsen; Ann Grevelius, Jan Litborn, Ulrika Danielsson, Georg Ehrnrooth och Magnus Meyer.

Sida 1 av 1242