13 juli 2024
fredag, 13 augusti 2021 12:30

400 nya bostäder i Tyresö

Skrivet av 

  

 

 


Situationsplan över Bollmorabacken i Tyresö. A) Filadelfiakyrkans allaktivitetshus och bostäder. B) Centrias bostäder i punkthus. C) SPG:s bostäder i punkthus. D) SPG:s bostäder i lamellhus.

 

 

 Mellan Bollmoravägen och Granitvägen, sydväst om Tyresö centrum, ska ett nytt område med drygt 400 bostäder och ny kyrka växa fram. Tre olika byggaktörer som är SPG, Centria och Filadelfiakyrkan ska bygga. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av infrastrukturen. Under vår och sommar 2021 pågår det första bostadsbygget och arbete med infrastruktur.


Som en förutsättning för att kunna bygga fler bostäder i området behövs en utbyggnad av infrastruktur: gator, gång- och cykelbana, fjärrvärme, ledningar för vatten och avlopp, med mera. Det är Tyresö kommun, tillsammans med ledningsägare, som kommer att göra detta jobb. Vi ska även bygga en trappa som går från Bollmorabacken ned till Bollmoravägen.

Arbetet med infrastrukturen startade våren 2021, och kommer att pågå ungefär ett år. Delvis parallellt med detta kommer byggaktörerna påbörja bygget av sina bostäder. När byggnaderna finns på plats gör kommunen finplaneringen av infrastrukturen, till exempel lägga kantsten och göra planteringar. Detta gör vi allra sist så att inte stenbeläggningar och växter skadas av tunga maskiner.

Detaljplanen för de 400 bostäderna heter Granitvägen, men nu är det bestämt att de flesta av de nya bostäderna kommer att få adressen Bollmorabacken. Det är ett helt nytt gatunamn, för det som tidigare utgjorde den nedre delen av Granitvägen.

SPG ska bygga fyra lamellhus, som ska innehålla totalt 145 i bostadsrätter
på mellan 1-4 rum och kök. Detta kallar de kvarteret Almandinen. Bygget av Almandinen kommer att utföras av NCC och beräknas pågå från mars 2021 till och med december 2022.

I kvarteret Granaten ska SPG i nästa etapp bygga fyra punkthus, med totalt 80 bostadsrätter
på mellan 1-4 rum och kök.

I Granitvägen västra del ska Centria bygga tre punkthus, sex till åtta våningar höga
. Varje punkthus kommer att bestå av två delar som sitter ihop med ett gemensamt trapphus.


I nordväst längs Bollmoravägen ska Filadelfiakyrkan
uppföra ett nytt allaktivitetshus/kyrkobyggnad. Kyrkohuset ska ha två höga våningar och ytterligare tre indragna våningar med lägenheter på taket.

Filadelfiakyrkan ska även bygga ett kvarter med bostäder öster om kyrkobyggnaden. Dels en länga med flerbostadshus i fem till sex våningar mot Bollmoravägen, dels tre stadsvillor i två våningar mot Granitvägen. Området ska innehålla totalt cirka 155 bostäder.