28 maj 2024
torsdag, 08 juli 2021 11:46

Catena bygger ny logistik i Tostarp i Helsingborg

Skrivet av 

  

 

 


Catena bygger ytterligare en logistikanläggning om 15.000 kvm på Logistikposition Tostarp i Helsingborg.
På området har Catena sedan tidigare hyresgäster som PostNord, Nowaste Logistics och Freja Transport & Logistics.Catena investerar 124 Mkr i nybyggnation av ytterligare en logistikanläggning på Logistikposition Tostarp i Helsingborg.

På bästa skyltläge intill E6:an vid Helsingborg har Logistikposition Tostarp sedan länge etablerat sig som ett av landets mest framträdande logistiknav. På området har Catena sedan tidigare goda samarbeten med hyresgäster som PostNord, Freja Transport & Logistics och Nowaste Logistics. Genom nybyggnation av ytterligare en cirka 15.000 kvm stor logistikanläggning kan Catena nyttja en kvarvarande byggrätt i på fastigheten Plantehuset 3 fullt ut.

– För den nya byggnaden har vi redan skrivit en avsiktsförklaring med Nowaste Logistics som är en befintlig hyresgäst på området. Vi kan konstatera att Helsingborg är oerhört attraktivt som logistikläge och att efterfrågan på hållbara och effektiva anläggningar för lager och logistik i regionen och på platsen ständigt ökar, säger Göran Jönsson, Catenas regionchef för Helsingborg.

Catena har en uttalad miljöambition och det innebär att den nya anläggningen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och det förbereds för en solcellsanläggning på byggnadens tak.

Byggstart planeras till oktober-november 2021 och inflyttning beräknas till efter sommaren 2022.