13 juli 2024
tisdag, 06 juli 2021 17:05

Niras i nytt ramavtal med Trafikverket

Skrivet av 

  

 

 


Andreas Gavér, kundansvarig på Niras Corporate Real Estate Services.

Niras Corporate Real Estate Services har vunnit Trafikverkets upphandling av ramavtal för konsulttjänster inom lokalförsörjning. Ramavtalet är på två år med optioner på ytterligare två år.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal. Trafikverket har cirka 9.000 anställda.

– Vi har bistått Trafikverket sedan myndigheten bildades 2010 och har genomfört ett stort antal lokalprojekt runt om i landet och bistått i flera andra lokalrelaterade frågor. Trafikverket är därmed en kund vi känner väl och det är därför extra roligt att vi fått fortsatt förtroende att bistå Trafikverket i sin lokalförsörjning, säger Andreas Gavér, kundansvarig på Niras Corporate Real Estate Services.