5 augusti 2021
fredag, 11 juni 2021 10:20

N A S investerar 1 miljard euro i Norden

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Steffen Ricken är CEO för NAS Invest – Real Investment Management i Frankfurt.

 

 Den tyska apitalförvaltaren N A S Invest Group (N A S) expanderar sin verksamhet till Norden. I partnerskap med ett danskt bostadsbolag har det Frankfurt-baserade företaget etablerat ett nytt joint venture baserat i Köpenhamn med det medellånga målet att bygga en diversifierad fastighetsportfölj i de nordeuropeiska länderna med ett värde om cirka 1 miljard euro, cirka 10,06 Mdr kr.

Investeringarna kommer huvudsakligen att ske i fastigheter klassade som core plus för kontorsfastigheter, detaljhandels- och logistikfastigheter med geografiskt fokus på Danmark, Sverige, Norge och Finland. Kapitalet kommer att samlas in och förvaltas genom en struktur i Luxemburgbaserad reserverad som en investeringsfond (RAIF), vars lansering för närvarande är under förberedelse.

Enligt joint venture-partnerna är fastighetsmarknaden i de nordiska länderna mycket attraktiv för investerare även efter flera år av högkonjunktur. I framtiden kommer N A S att bidra med sin mångåriga expertis inom fastighetstransaktioner och kapitalförvaltning även i Nordeuropeiska regionen och därmed avsevärt utöka sin investeringsstrategi, särskilt för institutionella och semi-institutionella investerare.

Inom fem år efter introduktionen har den reserverade strukturen för alternativ investeringsfond (RAIF) redan mognat till ett framgångsrikt investeringsmedel för institutionella och halvinstitutionella investerare.

Som en alternativ investeringsfond för institutionella och professionella investerare behöver RAIF inte produktgodkännande av CSSF, den luxemburgska finansiella tillsynsmyndigheten. Istället övervakar CSSF endast den alternativa investeringsfondförvaltaren (AIFM) i dess egenskap av ansvarigt förvaltningsbolag tillsammans med depåbanken.

RAIF-strukturen erbjuder den flexibilitet som är så viktig för alternativa investeringar och är därmed en mycket fördelaktig lösning särskilt för investerarnas behov som familjekontor och stiftelser. Eftersom fondstrukturen tillåter skapande av delfonder kan en enda RAIF stödja en hel produktfamilj.