22 juni 2021
onsdag, 09 juni 2021 12:12

Strategisk Arkitektur satsar inom bostadssegmentet

Skrivet av 

 Strategisk Arkitektur ser nya möjligheter inom bostad och expanderar därför ett av företagets mindre men växande segment. Rekryteringen av Kajsa Sundqvist är ett viktigt led i att stärka kunderbjudandet med ökad kapacitet och styrka i att skapa byggbara, kvalitativa bostäder.Kajsa Sundqvist blir Strategisk Arkitekturs projekt- och kundansvariga arkitekt inom Bostad i augusti 2021.

 

 

Marknaden för arkitekter har under den senaste tiden varit i gungning. Strategisk Arkitektur har med sin bredd av affärsområden stått stabilt trots ett avsvalnande marknadsläge. Med en bostadsmarknad som utvecklas mot förtätning och hållbarhet i alla dess former ser arkitektkontoret stor potential för sitt evidens- och processbaserade erbjudande och satsar därför vidare inom området.

Rekryteringen av Kajsa Sundqvist är ett avstamp i fortsatt expansion och ett viktigt led i att stärka affärsområdet Bostad med en erfaren bostadsarkitekt med vana att vårda kunders förtroenden, att leda medarbetare i att skapa bostäder som förenar kvalitet med byggbarhet, samt att ytterligare utöka företagets kontaktytor mot marknaden och kundrelationer.

Kajsa Sundqvist är utbildad arkitekt och civilingenjör och kommer närmast från rollen som kreativ ledare på Arkitema Architects,
där hon bland annat var med och startade Malmökontoret. Som projekt- ochkundansvarig arkitekt på Strategisk Arkitektur kommer hon att leda bostadsprojekt och aktivt arbeta med företagets sälj och kompetensutveckling.

– Kajsa Sundqvists unika kompetens med dubbelexamen tillsammans med hennes talang förenar arkitektonisk skärpa med ett metodiskt, strukturerat och verklighetsbaserat synsätt. Hennes breda spektrum blir ett viktigt bidrag för att uppnå vårt mål om evidensbaserad och byggbar bostadskvalitet. Med Kajsas erfarenhet och inspiration i teamet kan våra kunder förvänta sig ökad kapacitet och styrka i att skapa byggbara, kvalitativa bostäder på sina marknader, säger Andreas Fries, affärsområdesansvarig Bostad och partner på Strategisk Arkitektur.


Strategisk Arkitektur, mMed cirka 60 medarbetare i Stockholm, verkar vi inom områdena fastighetsutveckling, stadsutveckling, handel, bostad, landskap och interiör arkitektur. Vi skapar bestående värden genom att leverera mer än vad som förväntas av en arkitekt. Bolaget grundades 1991, är partnerägt och har en omsättning på cirka 80 Mkr. Aktuella uppdrag är bland annat ny simhall med kontor i Solna, omdaningen av NK, stadsutveckling av Tomtebo gård i Umeå, utveckling av Bobergs tegelbyggnader i Gasverksområdet, nytt huvudkontor för Tele2 och nya bostäder i Västerås, Täby och Eskilstuna.