22 juni 2021
onsdag, 26 maj 2021 09:23

Starka investerare bildar Granit Bostad

Skrivet av 

  

 

 


Tomas Ingemarsson, chef för Afa Fastigheter blir ny styrelseordförande i Granit Bostad.

 

 

Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, KK-stiftelsen, Bliwa och Tenzing går samman och bildar Granit Bostad, ett nytt bostadsbolag med syfte att investera långsiktigt i hållbara hyresfastigheter.

Anna Berfenstam från Afa Fastigheter är utsedd till vd och det inledande fastighetsbeståndet utgörs av moderna, hållbara hyresfastigheter som kommer från Grön Bostad, ett fastighetsbolag under uppdelning som ägs av Afa Sjukförsäkringsaktiebolag och Byggvesta.


– Granit Bostad har en stark och långsiktig investerargrupp med hög kompetens och en tydlig expansionsplan, säger Tomas Ingemarsson, chef för Afa Fastigheter och styrelseordförande i Granit Bostad.

– Granit Bostad är en fin möjlighet att investera i hållbara bostäder i svenska tillväxtorter tillsammans med likasinnade investerare. För en pensionskassa är det viktigt med långsiktiga investeringar som genererar stabila kassaflöden, vilket vi tror att Granit Bostad kommer kunna göra, säger Anders Evander, CIO och fastighetschef på Försäkringsbranschens Pensionskassa.

Granit Bostad ska långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter i tillväxtorter i Sverige som också bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

– Granit Bostad ska expandera genom förvärv av fler hyresfastigheter, främst äldre befintliga bostäder men nyproduktion kan också vara aktuellt. Vi ser framför oss en fördubblad fastighetsportfölj på tre års sikt, säger Anders Eliasson, partner på Tenzing.

I dag äger Granit Bostad 5 nyproducerade fastigheter med 500 lägenheter och senare i höst kommer beståndet omfatta 16 fastigheter med 1.500 lägenheter belägna i Stockholm, Malmö och Uppsala till ett värde överstigande 4 Mdr kr.