1 december 2021
onsdag, 11 november 2020 00:34

Magnolia och SBB i JV för 2.550 nya bostäder

Skrivet av 

 

 

 


Illustration för Vårby udde i Huddinge.

 

 

Visionsbild för Väsjön i Sollentuna.

 


 

 

 

 

 

 

 

Visionsbild för Orminge i Nacka kommun.


Visionsbild för Drottninghög i Helsingborg.Visionsbild för Hasseludden i Nacka.

 

 

 

 

 

Visionsbild för Norrsken i Östersund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB och Magnolia Bostad bildar ett JV-bolag, där parterna äger hälften var av detta bolag, för utveckling av förvaltningsfastigheter. JV-bolaget förvärvar fem projekt omfattande cirka 2.550 hyresrätter från Magnolia Bostad och SBB. SBB köper även två äldreboenden belägna i Nacka och Östersund från Magnolia Bostad.

SBB säljer ett projekt i Norrköping till det gemensamt ägda JV-bolaget, och Magnolia säljer fyra projekt belägna i Huddinge, Nacka, Sollentuna och Helsingborg. JV-bolaget kommer att ansvara för den framtida finansieringen av uppförandet.

SBB köper samtidigt två projekt med äldreboenden som är belägna i Östersund och Nacka från Magnolia Bostad. Projektens bedömda fastighetsvärde vid färdigställande uppgår totalt till cirka 470 Mkr.


Magnolia Bostad kommer att ansvara för projektledning av samtliga projekt inom såväl JV-bolaget som de sålda äldreboendena till dess fastigheterna är färdigställda. Äldreboendena kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande.

– Med denna affär stärker SBB sin position som största privata ägare av reglerade hyresrätter i Stockholm. Vi har en uttalad ambition att utifrån kommunernas behov bygga nya bostäder och samhällsfastigheter, både för egen förvaltning och genom joint ventures. SBB och Magnolia Bostad utvecklar sedan tidigare hyresrätter i Nykvarn, och vi ser fram mot att nu fördjupa vårt samarbete i detta nya JV, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

Magnolia Bostad säljer fyra projekt som är belägna i Huddinge, Nacka, Sollentuna och Helsingborg till JV-bolaget. Projektet i Huddinge omfattar cirka 1.800 bostäder och försäljningen är villkorad av lagakraftvunnen detaljplan vilket förväntas erhållas 2023. De tre övriga projekten har lagakraftvunna detaljplaner och omfattar sammantaget cirka 500 bostäder som beräknas färdigställas 2023. Det projekt som förvärvas från SBB är beläget i Norrköping. Ambitionen med JV-bolaget är att växa genom fler förvärv över tid. Resultatpåverkande värdeförändring i JV-bolaget uppstår i takt med att projekten marknadsvärderas.

– Det är mycket roligt att vi nu fördjupar vårt samarbete med SBB som långsiktiga partners. Med detta JV-bolag tar vi ett kliv framåt i vår utveckling av fastigheter för egen förvaltning, säger Fredrik Lidjan, vd för Magnolia Bostad.

Wigge & Partners har agerat legal rådgivare till Magnolia Bostad och Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till SBB. Bernström & Partners har varit transaktionsrådgivare i affären.