13 juni 2024
måndag, 20 april 2020 10:08

Fastighetsmarknaden 2020

Skrivet av 

 

 


Fastighetsmarknaden och övriga marknader står inför en okänd utmaning i samband med Coronavirusets järngrepp om Europa.

 

 

Väldigt många människor i Europa sitter i karantän. Kan det öka en framtida efterfrågan på bostadsrätter som innebär ökad kontroll och säkerhet?

 

 

Av Jesper Eriksson, extern skribent

 

Fastighetsmarknaden och övriga marknader står inför en okänd utmaning i samband med Coronavirusets järngrepp om Europa. De vanliga finansiella rapporterna som används för att tolka världens marknader är ej längre gångbara eftersom panik genomsyrar vårt samhälle vilket också återspeglas i finansmarknaderna.

Sverige
Riksbankens penningpolitik det senaste årtiondet har gått ut på att stimulera ekonomin genom väldigt låga räntor, något som till stor del har gynnat fastighetsmarknaden. Ekonomisk stimulans och tillväxt har hela tiden prioriteras, samtidigt som inflationsmålet inte uppnåtts, samt att värdet på den svenska kronan har förlorat väldigt mycket i värde gentemot omvärlden. Den totala inflation har hela tiden varit låg, däremot har inflationen varit väldigt hög för fasta tillgångar som aktiemarknad och fastighetsmarknad, som i många avseenden har nått nya rekordnivåer.

Att inflationen varit hög inom fastighetsmarknaden blir väldigt tydligt när man jämför löneutvecklingen med fastighetsmarknaden. Tidigare kostade en normalstor villa cirka fyra årslöner, idag kostar en normalstor villa uppåt tio årslöner beroende på var man bor.

 

I slutet av 2019 så höjde Riksbanken räntan för första gången sedan 2011, vilket kan vara ett betydande trendbrott. Räntan ligger nu på 0 procent och är fortsättningsvis extremt låg, men det återstår att se hur fastighetsmarknaden kommer att reagera. Om skrämselhicka kommer att infinna sig eller om köparna fortsatt är förförda av det billiga kapitalet.

Bostadspriserna nådde sina högsta noteringar under 2017, och prisökningen har sedan avtagit. Det ökade utbudet genom nybyggnation anses som den stora orsaken till att priserna har upphört att stiga.

Globalt

Sveriges penningpolitik är i stora drag snarlik resten av västvärlden där en expansiv penningpolitik med låga räntor tillämpas. Den svenska kronan har däremot underpresterat markant gentemot de flesta valutor, vilket har resulterat i att Sverige är relativt billigt för utländskt kapital.

Precis som i Sverige så frodas optimism även globalt av den låga ränteläget, och man förutsätter att de låga räntorna l kommer att fortsätta. Det globala förtroendet för en fortsatt lågränteekonomi verkar närmast orubbligt.

Enligt PVC:s undersökning Emerging Trends in Real Estate, Europe 2020 survey, så förväntas fastighetsmarknaden fortsatt vara en attraktiv investering under 2020 trots osäkra politiska vindar som sveper igenom EU. Därtill så spår PVC ökade produktionskostnader, men vidhåller ändå en fortsatt optimism inom branschen.

I samma undersökning fick de tillfrågade svara på vilka riskfaktorer som de anser kommer att påverka fastighetsmarknaden mest. Sammanställningen resulterade i ett tydligt mönster där politisk risk anses vara den största riskfaktorn. Där politisk risk inom EU och utanför EU sågs som störst hot, medan inrikespolitisk risk ansågs något mindre.

Coronaviruset

Coronaviruset har brutit ut i en pandemi och fullständigt chockat världen. Det är omöjligt att säga säkert vad som kommer att ske, och situationen tillåter endast ytterst lösa spekulationer som säkerligen kan vändas uppochned från dag till dag.

Makroekonomi är för stunden inte den drivande motorn i världens marknader. Virusets framfart har helt omkullkastat de förutsättningar man tidigare stod inför, åtminstone kortsiktigt. Sannolikt lär världens marknader drabbas av en extrem volatilitet en tid framöver. Marknaderna kommer att reflektera den kollektivt emotionella paniken med många svängningar upp och ned, innan marknaden åter hittar ett lugn.

Att investera under pandemins tidiga fas kommer sannolikt att innebära rysk roulett. Det är möjligen säkrare att spela på nått av alla nätcasinon som finns, där slipper man denna sanslösa volatilitet.

Det råder outforskade tider som inte upplevts tidigare, vilket ger utrymme för väldigt lösa spekulationer och frågeställningar.

Kommer fastighetsmarknaden att stå emot emotionell volatilitet?
Att sälja en fastighet är en långsam transaktion som tillåter tid till eftertanke, som ofta följs av kloka och rationella beslut. Aktiemarknader och valutamarknader är extremt likvida och handlare kan köpa och sälja positioner inom loppet av sekunder. Det innebär sannolikt många emotionella transaktioner som framförallt styrs av känslor snarare än en långsiktig strategi.

Kommer fastighetsmarknaden anses vara ett safe haven när viruskrisen är över? Finner oroligt kapital trygghet i fasta tillgångar som inte faller ihop av ett virus?

Hur påverkas kommersiella fastigheter som tvingas att stänga tillsvidare? Får de stimulanspaket från staten för att täcka uteblivna intäkter?

Äga sin egen bostad innebär ökad kontroll och trygghet. Väldigt många människor i Europa sitter i karantän. Kan det öka en framtida efterfrågan på bostadsrätter som innebär ökad kontroll och säkerhet?