14 april 2021
onsdag, 29 januari 2020 11:29

Åtal mot sex personer i muthärvan på SFV

Skrivet av 

 

 

Bo Anderson, före detta generaldirektör Statens fastighetsverk, åtalas för tjänstefel. Men även en tidigare fastighetschef åtalas bland annat för trolöshet mot huvudman, grovt tagande av muta samt grovt bokföringsbrott. En tidigare fastighetsförvaltare åtalas för bland annat grovt tagande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman. Även ansvariga hos SFV:s tidigare leverantörer som misstänks ha varit inblandade i oegentligheter åtalasSex personer åtalas misstänkta för bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel i ett ärende där tre av de åtalade tidigare varit anställda på Statens fastighetsverk, SFV, sägs det i ert pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Den huvudåtalade har varit förvaltningsområdeschef på Statens fastighetsverk under åren 2007-2015 med ansvar för att förvalta flera historiska byggnader. Han åtalas nu bland annat för att genom ett brottsupplägg ha låtit Statens fastighetsverk betala för byggnationer på hans privata fritidsfastigheter i Finland och i Roslagen.

De ansvariga företagare som anlitats för byggnationerna på de privata fastigheterna har åtalats för för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

– Jag menar att det funnits en brottsplan enligt vilken kostnaderna för mutorna vidarefakturerats till Statens fastighetsverk och att skattebetalarna därigenom i slutändan fått betala för byggnationen på förvaltningsområdeschefens privata fastigheter. Det innebär att förvaltningsområdeschefen åtalats för mycket allvarlig korruption inom den statliga förvaltningen, där han under flera år tillskansat sig mångmiljonbelopp av skattebetalarnas pengar. Jag bedömer brotten som grova eftersom de avsett mycket betydande belopp, varit systematiska och i en större omfattning av särskilt farlig art, säger vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption som fattat åtalsbeslutet.

Den tidigare generaldirektören Bo Anderson för Statens fastighetsverk har åtalats misstänkt för tjänstefel eftersom Statens fastighetsverk inte gjort en åtalsanmälan inom rimlig tid trots att generaldirektören under en längre tid haft uppgifter om misstänkt brottslighet i förvaltningsområdeschefens anställning. Statens fastighetsverk har gjort en polisanmälan långt senare.

– För att undvika misstankar om att man försöker dölja korruption eller andra oegentligheter inom staten finns det en absolut skyldighet för ansvariga att åtalsanmäla skälig misstanke om allvarligare brott i anställningen. Den tidigare generaldirektören är åtalad för tjänstefel eftersom han vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för uppgiften när han inte sett till att Statens fastighetsverk gjort anmälan i rimlig tid om de brottsmisstankar som han fått information om, säger Martin Bresman.

I ett pressmeddelande från SFV heter det:

”Förundersökningen om misstänkta oegentligheter i delar av SFV:s verksamhet, som startade i början av 2017, är nu avslutad. Vice chefsåklagare Martin Bresman vid Riksenheten mot korruption vid Nationella åklagaravdelningen, har nu väckt åtal mot SFV:s förre generaldirektör för tjänstefel. En tidigare fastighetschef åtalas bland annat för trolöshet mot huvudman, grovt tagande av muta samt grovt bokföringsbrott. En tidigare fastighetsförvaltare åtalas för bland annat grovt tagande av muta och medhjälp till trolöshet mot huvudman. Även ansvariga hos SFV:s tidigare leverantörer som misstänks ha varit inblandade i oegentligheter åtalas.”

– Det har varit en lång process och vi välkomnar att ärendet nu prövas i domstol efter att polis och åklagare har gjort sitt arbete. I övrigt hänvisar vi alla frågor till åklagaren, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

I en kommentar kan sägas att mitt grundtips är att framförallt den före detta fastighetschefen Mikael Sackleen fälls för mutbrott och för grov trolöshet mot huvudman. Troligt är att den före detta generaldirektören fälls för tjänstefel och att han troligen får en villkorlig dom. SF

 

Läs tidigare artiklar i Tidningen Fastighetsaktien om muthärvan på SFV.

 

Alla tre chefer på SFV släppta ur häktet


Björn Anderson, GD för SFV, anhållen