20 juli 2024
fredag, 24 november 2017 17:20

SHH redo att bygga mer

Skrivet av 
alt
SHH Bostad har byggstartat och slutsålt brf Brygghuset med 152 lägenheter mellan 40-55 kvm i Visättra Ängar, Flemingsberg.

 

I takt med fler byggstartade och fler färdigställda projekt redovisade SHH en ökad nettoomsättning under årets nio första månader till 681 Mkr (367). Rörelseresultat förbättrades till 40 Mkr (16) och marginalen till steg 5,8 procent (4,2). Finansnettot för perioden uppgick till -12 Mkr (-5) medan vinsten efter skatt steg till 27 Mkr (11).

 

– Behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder har inte minskat och SHH:s affärsmodell är mer rätt än någonsin. Rådande marknadsläge kommer att gynna SHH jämfört med många andra bostadsutvecklare som enbart erbjuder exklusiva bostäder. Vi avser framöver att öka andelen hyresrätter i vår verksamhet och ser också möjligheter i en marknad med sundare byggrättspriser. Vi har kapacitet att agera i marknaden, själva och tillsammans med våra starka samarbetspartners, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH.

 

Under perioden sålde SHH 325 bostäder (214), samtidigt som antalet produktionsstartade bostäder ökade till 285 (214) och antalet färdigställda bostäder steg till 314 (35). Den totala projektportföljen uppgick till 3.657 bostäder (2.593), varav 549 bostäder (481) var i produktion och 3.108 var vilande byggrätter (2.112). Av bostäderna i produktion var 422 bostadsrätter (409) och 127 hyresrätter (72).

 

En nyemission om 100 Mkr till Fastighets AB Balder bidrog till att SHH Bostads egna kapital ökade till 426 Mkr (307 vid årsskiftet), motsvarande en soliditet om 37,6 procent (16,5). LE