21 juli 2024
torsdag, 29 december 2016 22:42

Serneke bygger campus Eskilstuna

Skrivet av 
alt

Serneke ska bygga ett nytt campus för Mälardalens högskola i Eskilstuna för 700 Mkr.

 


Serneke har ingått genomförandeavtal kring det prestigefyllda uppdraget att bygga ett nytt campus för Mälardalens högskola i Eskilstuna.  Detta efter att Skanska överklagat tilldelningen av projektet men nekats prövningstillstånd i Kammarrätten. Projektet har ett ordervärde omkring 700 Mkr.

 

Ett genomförandeavtal  har tecknats mellan Serneke och Mälardalens högskola. Tillsammans med Eskilstuna kommun kommer parterna att skapa ett levande och modernt campus där alla verksamheter samlas på ett ställe. Den nya högskolebyggnaden kommer att uppföras på Hamngatan i centrum där Sporthallen och Vattenpalatset är belägna idag.

 

– Vi har under en längre period sett på Eskilstuna som en av de strategiskt viktigaste kommunerna i Mälardalen att etablera oss i. Vi valde projektet med omsorg – i samråd med vår projektutvecklingsverksamhet – och önskade en volym och komplexitet som passar vår projektstrategi. Detta kontrakt är ett tydligt bevis på hur starka vi är när det kommer till samverkan inom koncernens olika delar, säger Daniel Åstenius, vd Serneke Bygg.

 

Beslutet om tilldelning av projektet överklagades av Skanska, som också lämnat anbud på uppdraget. Förvaltningsrätten gick dock på högskolans linje och nyligen gav Kammarrätten besked om att de inte tar upp fallet till prövning, vilket Skanska begärt.

 

– Det känns extra kul att vinna för att vi lever upp till kundens höga kravställning snarare än lägsta pris. Detta kommer att borga för ett kanonfint samarbete och genomförande. Vi har haft en väldigt god och lösningsorienterad dialog med högskolan och är glada för att de nu äntligen kommer igång med sitt projekt, säger Daniel Åstenius.

 

Serneke förvärvar samtidigt aktierna i det fastighetsägande bolaget NYAB för drygt sex miljoner kronor av Eskilstuna kommun.

 

Serneke Projektutveckling kommer att leda utvecklingen av projektet med ambition att avyttra fastigheten till ett fastighetsbolag. Hyresavtalet för fastigheten löper på 20 år.

 

– För att skapa ett levande och modernt campus där vi kan samla all verksamhet under ett och samma tak, bygger vi ett nytt campus i centrala Eskilstuna. Dagens avtal med Serneke innebär att byggprocessen nu äntligen kan starta, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

 

Byggstart sker efter att bygglov är beviljat, vilket bedöms kunna ske under första hälften av 2017. Under första kvartalet 2017 påbörjas detaljprojekteringen samt vissa förberedande arbeten såsom rivning av befintliga delar. Campus Eskilstuna beräknas stå klart 2019.

 

Projektets ordervärde, som beräknas uppgå till omkring 700 Mkr, kommer att fördelas mellan affärsområde Bygg och affärsområde Projektutveckling och kommer att inkluderas i orderingången under första kvartalet 2017.