20 juli 2024
tisdag, 27 december 2016 19:29

Catella har noterat Baltic Horizon

Skrivet av 
alt
Från vänster: Arvid Lindqvist, analyschef på Catella och Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catellas Corporate Finance.

 

Den alternativa investeringsfonden Baltic Horizon noterades under fredagen den 23 december på Nasdaq Stockholms nya marknad för Alternativa Investeringsfonder (AIF). Catella var rådgivare till Baltic Horizons förvaltare Northern Horizon Capital i samband med kapitalanskaffning och notering. Genom Catella har Baltic Horizon tillförts mer än 4.000 investerare och totalt handlas nu 57.264.743 fondandelar på Nasdaq i Stockholm och Tallinn.

 

Baltic Horizon Fund är en evig fastighetsfond inriktad på centralt belägna kommersiella fastigheter i de baltiska huvudstäderna. Fonden investerar i fastigheter med långa hyreskontrakt med en stor andel nordiska bolag som hyresgäster. Baltic Horizon noterades på Nasdaq Tallinn den 6 juli 2016 och sekundärnoterats idag på Nasdaq Stockholm. Baltic Horizon har ett eget kapital på över 76 miljoner euro och förvaltas av Northern Horizon Capital AS.

 

– Catella har varit rådgivare nu när Baltic Horizon bryter ny mark och blir den första alternativa investeringsfonden att noteras på Nasdaq Stockholms nya marknad. Noteringen i Stockholm är ett viktigt delmål som nu uppnåtts på kort tid, säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catellas Corporate Finance.

 

– Sekundärnoteringen av Baltic Horizon ger möjlighet för svenska investerare och småsparare att kombinera en tydlig investeringsstrategi, hög transparens och skatteeffektivitet med den goda likviditet vi har på den svenska aktiemarknaden. Vi tror att vi framöver kommer att får sefler noteringar av börshandlade fastighetsfonder, både från Sverige, övriga Norden och Baltikum, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

 

– Skapandet av Baltic Horizon har varit ett komplext projekt där Catellas Corporate Finance har ansvarat för en omfattande koordinering över landsgränser och mellan olika affärsområden på Catella, säger Andrew Smith, projektansvarig på Catella i London.