13 juli 2024
tisdag, 27 december 2016 17:05

Sahlgrenska Life kan byggstartas 2019

Skrivet av 
alt

Det vinnande förslaget ”Flöden” för Sahlgrenska Life Science-klustret ritat av Sweco och Architema Architects.

 

Västfastigheter, Vitartes och Akademiska Hus har tecknat ett samarbetsavtal för utvecklingen av Sahlgrenska Life – ett Life Science-kluster som binder samman Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Göteborgs universitets forsknings och utbildningsverksamhet på Medicinareberget.

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet har i flera år fört en dialog om att skapa ett Life Science-kluster där forskning, vård och näringsliv knyts samman. I ett sådant sammanhang uppstår innovationer, nya jobb och underlag för att attrahera spetskompetens till Västra Götalandsregionen.

 

År 2015 tecknade Västfastigheter och Vitartes samarbetsavtal för att tillsammans undersöka möjligheterna för byggprojektet Sahlgrenska Life och i oktober 2015 startade en arkitekttävling med syfte att få fram förslag på utformningen av byggnaderna. Den 27 april i år presenteras det vinnande förslaget ”Flöden” ritat av Sweco och Architema Architects. Förslaget visar hur Life Science-klustret kan se ut och fungera i området.

 

Akademiska Hus som äger och förvaltar en stor del av marken och byggnaderna på Medicinareberget har under lång tid fört samtal med Göteborgs universitet om deras behov av lokaler och kopplingen till Universitetssjukhuset. Arkitekttävlingen gav inspiration till att undersöka alternativa placeringar av Sahlgrenska Life där Akademiska Hus mark tas i anspråk. Förslaget gillades av Göteborgs universitet varpå Akademiska Hus initierade diskussioner med Västfastigheter och Vitartes om samverkan och utveckling av ett något större område.

 

– När Akademiska Hus mark adderas till projektet uppstår nya möjligheter för Sahlgrenska Life. Vi kom ganska snabbt överens om att gå vidare tillsammans, säger Steinar Stokke, vd Vitartes.

 

– Vi är mycket glada över att delta i projekt Sahlgrenska Life. Det som vi adderar till samarbetet är vår erfarenhet från liknande projekt och vår mark som gör det möjligt för byggnaderna att ansluta till verksamheterna på Medicinareberget på ett ännu bättre sätt, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

 

 

Fakta:

Byggstart: Inte beslutat, prel. 2019
Färdigställande: Beräknat 2021-2023
Byggherrar: Akademiska Hus, Vitartes och Västfastigheter
Arkitekt: Sweco och Arkitema Architects
Total bruttoarea: Cirka 115.000 kvm


Hus 1, på sjukhussidan

Byggnaden som ska rymma cirka 3.000 kvm BTA, ska ägas av Västfastigheter och ha huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Hus 2, över Per Dubbsgatan

Byggnaden, som ska rymma cirka 10.000 kvm BTA, ska ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna samt delvis komma att fungera som strategisk gemensamhetsanläggning för berörda intilliggande fastigheter.

 

Hus 3, på Medicinareberget

Byggnaden, som ska rymma cirka 35.000 kvm BTA, ska ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning.

 

Hus 4, på Medicinareberget

Byggnaden, som ska rymma ca 35.000 kvm BTA, ska ägas av Akademiska Hus och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamheter inom akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning.