13 juni 2024
torsdag, 01 december 2016 11:28

Castellum investerar 521 Mkr

Skrivet av 
alt

Citypassagen i Örebro har formgivits av Roof Arkitekter AB.


Castellum har påbörjat två nybyggnationer, en i Örebro och en i Uppsala. Investeringarna beräknas sammanlagt uppgå till 521 Mkr, varav merparten gäller kontorsfastigheten Citypassagen vid norra infartsleden till Örebro.
    

Citypassagen omfattar cirka 15.000 kvm och investeringen beräknas uppgå till 420 Mkr, varav 45 Mkr avser värdet av egen mark. Byggnaden uppförs i direkt anslutning till Resecentrum och beräknas vara klar under första kvartalet 2019. Det totala årliga hyresvärdet beräknas uppgå till 35 Mkr och Castellum har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för 46 procent av det totala hyresvärdet med Örebro kommun.
    

– Vi är stolta över att med detta stora projekt kunna bidra med moderna och flexibla kontorslokaler på den snabbt växande marknaden i Örebro, säger Henrik Saxborn, vd Castellum.
    

I Uppsala har Castellum påbörjat bygget av en distributionsanläggning i Östra Fyrislund om cirka 6.000 kvm. Investeringen beräknas uppgå till 101 Mkr, varav 20 Mkr utgör värdet av förvärvad mark. Byggnaden beräknas vara färdigställd i mars 2018 och uppförs enligt kriterier för Miljöbyggnad och Green Building.
    

PostNord har tecknat ett 10-årigt hyresavtal för hela byggnaden med ett årligt hyresvärde av 7,8 Mkr.
    

– Det är glädjande för oss att förvärva mark i ett tidigt utbyggnadsskede av detta område i Uppsala. Investeringen innebär att vi fortsätter att utöka vårt stora bestånd av lager- och logistikbyggnader i koncernen, säger Henrik Saxborn.
    

Castellum har, efter avdrag för utestående företagscertifikat, outnyttjade krediter om drygt 4 Mdr kr, vilka kommer att utnyttjas till investeringarna.