28 maj 2024
måndag, 22 december 2014 20:52

Coop och SPP delar upp Handelsbodarna

Skrivet av 
alt

Coop Extras butiksfastighet i Mjölby. 

 

Sedan 2009 har Coop Fastigheter och SPP tillsammans drivit Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB. Bolaget äger 11 fastigheter och ägs till 50 procent av respektive part. Nu har parterna beslutat att dela upp innehavet, med ett undantag. Fastigheten Rävgräva 4:4 i Örebro kommer man även fortsättningsvis att äga tillsammans. Gemensamt för fastigheterna är att alla, med ett undantag, har en Coop-butik som hyresgäst.

 

Köpeskilling för SPPs förvärv är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 361 Mkr, medan Coop Fastigheters förvärv är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 333 Mkr.

 

Genom affären blir SPP Fastigheter AB ägare av 17.700 kvm fördelat på Handelsboden Sigtuna Märsta 1:238 AB, Handelsboden Lund Årdret 3 AB, Handelsboden Lund Välten 10 AB samt Handelsboden Västerås Kungsängen 13 AB.

 

Coop Fastigheters förvärv omfattar 22.300 kvm fördelat på Handelsboden Mjölby Jerikodal 16 AB, Handelsboden Södertälje Rosenlund 1:28 AB, Handelsboden Nyköping Utmålet 10 AB, Handelsboden Nyköping Stenbäret 7 AB, Handelsboden Linköping Elitlaget 1 AB samt Handelsboden Simrishamn Fabriken 1 AB.