2 mars 2024
måndag, 27 oktober 2014 14:32

MER rekryterar de Verdier och Johnfors

Skrivet av 
alt

                                                                     
Arkitekt- och konsultföretaget MER rekryterar två nya medarbetare, Petra de Verdier (bilden t v) och Jenny Johnfors. De Verdier kommer närmast från DAPstockholm och kliver in i rollen som senior projektledare med vana att driva allt från kontors- till studentbostadsprojekt och Johnfors, som närmast har varit creative director för det koreanska retailföretaget Chiel Worldwide, breddar MERs kompentens gällande retail, hotell och restaurang.

 

– Rekryteringarna ligger helt i linje med den utveckling som MER arbetar för. Vi jobbar med hyresgäster och fastighetsägare som vill ha starka, varumärkesbyggande miljöer anpassade till de arbetssätt som gäller på marknaden. Petras och Jennys erfarenheter kommer ytterligare höja vår kompetens på det området, säger Cecilia Bejdén, vd och partner på MER.