20 juli 2024
måndag, 17 mars 2014 20:10

Tina Andersson till Wihlborgs styrelse

Skrivet av 
alt

                                                                                             

Inför årsstämman den 29 april föreslår valberedningen för Wihlborgs att styrelsens antal minskas från åtta till sju ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson och Johan Qviberg samt nyval av Tina Andersson (bilden). Kerstin Fredriksson och Tommy Qvarfort har avböjt omval. Valberedningen föreslår också att Erik Paulsson omväljs till styrelseordförande.

 

Tina Andersson är född 1969, civilekonom, och tjänstgör på Duni AB som Corporate Marketing and Communication Director. Hon är styrelsemedlem i Midsona AB och Fitness24Seven.

 

Arvodet till styrelsen i Wihlborgs föreslås utgå med totalt 905 000 kr (980 000).

 

Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 230 000 kr (230 000) och till övriga ledamöter 135 000 (125 000), förutom vd Anders Jarl.