14 juli 2024
måndag, 09 december 2013 19:38

ALM Equity och ByggVesta i samarbete

Skrivet av 
alt
Fredrik Arpe, vd ByggVesta.

 

 

alt

Joakim Alm, vd Alm Equity.

 

ALM Equity och ByggVesta har tecknat ett samarbetsavtal om framtida utveckling av byggrätter för bostäder i Rinkeby, Stockholm. Fastigheterna, Akalla 4;1 med flera, med arbetsnamnet Rinkebyterassen är obebyggda och ligger i Rinkebystråkets förlängning nära Kista och Ursvik. Detaljplanen för området har nyligen vunnit laga kraft och tillsammans planerar ALM och ByggVesta cirka 400 hyres- och bostadsrätter.

 

– Det har varit viktigt för oss att få med rätt partner för bostadsrättsdelen i detta projekt där vi ska skapa ett modernt avtryck i anslutning till ett miljonprogramsområde. Vi vill tillsammans med ALM Equity utveckla ett attraktivt område som tillför hela stadsdelen mervärden säger Fredrik Arpe, vd ByggVesta AB.

 

I området skapar också Familjebostäder ett nytt handelsstråk med fokus på matkultur. Rinkebystråket blir därmed en levande mötesplats med uteserveringar, restauranger, take-away, kaféer och delikatesser.

 

– Det känns fantastiskt att få vara med att skapa nyproducerade bostäder i utkanten på ett miljonprogramsområde under omdaning. Människor i området som vill äga sitt boende kommer nu få möjlighet till det i stället för att bo i omoderna äldre hyreslägenheter, säger Joakim Alm, vd ALM Equity.