24 september 2023
torsdag, 13 december 2012 00:20

MKB Fastighets AB investerar 185 Mkr

Skrivet av 
alt
MKB Fastighets AB satsar 185 Mkr på Malmö Greenhouse.


Styrelsen för MKB Fastighets AB har beslutat att investera 185 Mkr i konceptet Greenhouse Augustenborg. Investeringen är ett led i MKB:s strategi att bidra till och stärka Malmös attraktionskraft.

 

Projektet består av tre sammanhängande delar: ett fjortonvåningshus med odlarlägenheter, tolv radhus samt det gamla tvätteriet/förrådet med ekoprofilförskola och en ny takträdgård. Tillsammans bildar delarna en innehållsrik miljö där idéer om grönt boende och stadsutveckling kommer till praktiskt uttryck på flera olika sätt.

 

Fastigheten, som ritas av Jaenecke Arkitekter, kommer att bli ett nytt landmärke för Malmö. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i januari 2013. Projektet är tänkt att genomföras som en samverkansentreprenad (partnering) med NCC.


Projektering är tänkt att starta januari 2013, medan rivningsarbeten och byggstart är planerad till hösten och inflyttning beräknas ske under tredje kvartalet 2015.