29 januari 2023
tisdag, 20 november 2012 18:42

Publik verksamhet ska lyfta Fatbursparken

Skrivet av 
alt
Södra Bangårdshuset i Fatbursparken på Södermalm ska rustas för kultur och restaurang.

 

Som en del av visionen Södermalms hjärta har Fastighetsnämnden beslutat att den uppålade byggnaden vid Fatbursparken – Siftelsen 1 – ska rustas upp och utvecklas för att skapa mer liv och rörelse.

 

– Vi vill att Medborgarplatsen, med kringliggande områden, ska bli en attraktiv och trygg plats i världsklass. Genom att inrymma publik verksamhet och öppna upp Stiftelsen 1 mot Fatbursparken kommer platsen bli betydligt mer levande och trygg, säger kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

 

– Det vore positivt om man kunde få in ett kafé, en restaurangverksamhet eller någon kulturverksamhet i huset. Det viktiga är att medborgarna får tillgång till huset och att det rör sig mycket folk i parken under olika delar av dygnet, fortsätter Madeleine Sjöstedt (FP).


Fastigheten Stiftelsen 1 ingår som ett delprojekt inom det pågående projektet ”Södermalms hjärta”, vars vision är att göra Medborgarplatsen med kringliggande områden till en attraktiv och trygg boplats och mötesplats i världsklass. Nuvarande hyresgästen Trafikverket, kommer att flytta ut ur fastigheten när arbetet med Citybanan avslutats.

 

Fatbursparken ligger nära Söder torn, mellan Stockholms södra och Medborgarplatsen. Fram till 1800-talet fanns här den lilla sjön Fatburen. Därefter låg Södra Stations godsbangård på platsen tills stationen på 1980-talet grävdes ned och parken anlades.

 

Av byggnaderna som hörde till Södra Stationsområdet finns Stiftelsen 1, som förr kallades Södra Bangårdshuset, även kallat Banmästarbostället. Byggnaden, som uppfördes 1859, är den enda bevarade från västra stambanans tidigare tid. Södra station var då Stockholms enda järnvägsstation.