2 mars 2024
onsdag, 14 november 2012 23:12

TV-produktion i Gamla riksarkivet

Skrivet av 
alt
Gamla riksarkivet börjar nu fyllas med nya hyresgäster efter att Barnpalatset gjort konkurs.

 

Statens fastighetsverk (SFV) har tecknat ett femårigt hyresavtal med produktionsbolaget Eyeworks i det nyligen varsamt renoverade Gamla riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm. Produktionsbolaget ska hyra 1 500 kvm, med 100-150 arbetsplatsrer samt rum för redigering av film- och tv-produktioner. Övriga delar av byggnaden, bland annat restaurang och filmsal ska enligt planerna vara öppna för allmänheten.

 

Intresset för att hyra den unika och nyligen renoverade institutionsbyggnaden från 1800-talet har varit stort. Bevarandekraven för Gamla riksarkivet är mycket höga vilket omöjliggör större hyresgästanpassningar. Några mindre hyresgästanpassningar ska dock genomföras innan Eyeworks flyttar in i maj 2013.
    – En förutsättning för att bli hyresgäst i den här speciella byggnaden är utöver lämplig verksamhet att man har förmåga att uppskatta huset med alla dess egenheter. Kulturvärdet är Gamla riksarkivets största tillgång, säger Johan Zetterberg, fastighetschef vid SFV.