25 september 2018

Redaktionen

måndag, 24 september 2018 15:31

Skanska/Logicenters bygger i Arlandastad

alt
Vid första spadtaget för Aditros nya anläggning i Arlandastad medverkade Henrik Ahnström (Skanska Fastigheter Göteborg AB), Markus Kvarnlöf (Aditro Logistics), Eva Sterner (Logicenters) och Mathias Forsberg (Sigtuna kommun).

 

Nu har Logicenters och Skanska byggstartat en anläggning för Aditro Logistics i Arlandastad. Logistikanläggningen uppförs på fastigheten Norslunda 1:19. Den blir 24.600 kvm och beräknas stå till förfogande för hyresgästen under andra kvartalet 2019.

 

– Vi stolta över att sätta igång utvecklingen av fastigheten tillsammans med Skanska och att kunna leverera en modern anläggning i ett toppläge till Aditro Logistics, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.

måndag, 24 september 2018 15:17

Sandvik satsar framåt med moduler

alt
Sandviks NOVA-moduler i Svedala.

 

Sandvik i Svedala vårdar sina K-märkta gamla lokaler ömt, men har även satsat på att samla administrationen runt produktionsavdelningen i NOVA-moduler från Temporent. Allt för att skapa bättre arbetsflöde och öka trivseln hos personalen.

 

För ungefär 10 år sedan hyrde Sandvik modulsystemet RYMD från Temporent och nu har bolaget tagit ytterligare ett kliv och utökat med modulsystemet NOVA, som är marknadens rymligaste och modernaste i sitt slag. NOVA består av 4 meter breda och 14 meter långa moduler, vilket innebär att lokalerna kan i hög grad kan anpassas i takt med de förändringar som uppstår.


Per-Olow Karlsson, fastighetschef på Sandvik i Svedala, är nöjd med det lyft som modullösningen har inneburit och han säger:

– Vi är väldigt stolta över våra fina gamla byggnader, men eftersom det är begränsat hur mycket man kan anpassa dem efter existerade behov. Med modullösningen har optimerar vi samordningen och skapar fler naturliga möten. Behöver vi utöka är den ena flygeln förberedd för ytterligare ett plan.

alt
Alla boende i Riksbyggens tre föreningar ovan på Mölndals Galleria får tillgång till den privata, upphöjda innergården. Här finns till exempel grillplats och en väl tilltagen terrass.

 

På torsdag invigs nya Mölndals Galleria med 70 butiker och den 4 oktober har Riksbyggen premiärvisning för sina bostäder som byggs ovanpå gallerian. Riksbyggen uppför bostäder i tre projekt med sammanlagt 145 bostäder ovanpå gallerian.

 

Redan i augusti började inflyttningen i Brf Tigeröga med 26 mindre lägenheter enligt Riksbyggen StegEtt-koncept. Dessa följs av under det fjärde kvartalet av Bonum Brf Rosenrot – 50 bostäder för hushåll där minst en person fyllt 55 år och Brf Grandalia – 69 lägenheter storlekarna 1-4 rum och kök med inflyttning under första kvartalet nästa år.

 

Bostäderna som Riksbyggen skapar ovanpå Mölndals Galleria är något unikt med direkt närhet till butiker, service och pendlingsmöjligheter.

 

– Det är bara att ta hissen ner till butikerna. Samtidigt skapar vi en grön oas ovanpå gallerian som de boende kan njuta av och vi bygger bostäder där hållbarhet funnits med i hela processen, säger Bodil Jönsson, sälj-och marknadsansvarig Riksbyggen Storgöteborg.

alt
Energihamnen sedd från Millesgården på Lidingö, med Cementas byggnader till höger. Bild: Råformat

 

alt

Flygfoto över Loudden. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

 

alt

Inspirationsbild för Lövholmen på Liljeholmen. Illustration: Gehi Architects

 

alt

Planområdet för Lövholmen på Liljeholmen.

 

A. När verksamheter flyttar till Energihamnen i Hjorthagen frigörs mark för cirka 6.000 bostäder, varav cirka 4.000 bostäder ska byggas på Loudden, där det förutom bostäder är tänkt att rymma kontor, handel, skola, förskolor, idrottsanläggningar samt torg och parker. En konsekvens av planen för Energihamnen är att bebyggelsen på Loudden blir tätare och högre.

 

Oljelagringen i Loudden ska avvecklas. Det innebär att stadsutvecklingsprojekt blir möjliga i Lövholmen och Loudden. Dessutom bidrar planen till målet att avveckla fossila bränslena i kraftvärmeverken i Värtan, och att en mer klimatsmart energiproduktion inom Energihamnen kan utvecklas. I detaljplanen för Energihamnen finns också ett trafikområde för en eventuellt kommande framtida spårväg.

 

B. Genom Cementas planerade flytt från Lövholmen till Energihamnen kan mellan 1.500 – 2.000 bostäder byggas i Lövholmen en del av Liljeholmen.


Förslaget om Energihamnen i Hjorthagen och dess planområde omfattar framförallt fastigheterna Shanghai 1, Singapore 3, Alexandria 3, del av Alexandria 4 och del av Port Said 1.

 

Tidplanen för den nya Energihamnen är 1. Start-PM som var november 2017. 2. Samråd mellan den 19 september och den 31 oktober 2018. 3. En Granskning under andra kvartalet 2019. 4. Ett Antagande i stadsbyggnadsnämnden för den nya Energihamnen beräknas ske under det tredje kvartalet 2019.

 

På Lövholmen finns Cementa, som ligger i nordvästra Liljeholmen. Cementas fabrik kommer att flyttas till Energihamnen, medan konsthallen Färgfabriken kommer att ligga kvar. Förslaget till ny planering på Lövholmen innebär att området omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, skola och förskolor, parker och kontor. Den nya stadsdel sker genom Cementas planerade flytt från Lövholmen till Energihamnen, vilket innebär att mellan 1.500 och 2.000 bostäder kan byggas på Lövholmen.

 

Det är stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret som samarbetar med markägarna Skanska, Veidekke, Fastighets AB Lövholmen, Lindengruppen AB, JM och Cementa/Besqab/Järntorget för att utveckla området. 

 

Planen för Lövholmen förväntas förverkligas genom 1. Ett ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden i oktober 2018. 2. Ett samråd i juni 2019. 3. En granskning i juni 2020. 3. Ett antagande i stadsbyggnadsnämnden i november 2020

måndag, 24 september 2018 11:27

Castellum hyr ut 20.400 kvm i Göteborg

alt
Den första och numera fullt uthyrda etappen av Hisingen Logistikpark.


E-handelsbolaget Jollyroom tecknade i våras hyresavtal med Castellum och har nu tillträtt en logistiklokal om 20.400 kvm i Hisingen Logistikpark. Castellum har nyligen färdigställt första etappen om totalt cirka 30.000 kvm i logistikparken som har ett strategiskt läge nära Göteborgs Hamn. Sedan tidigare är e-handelsbolaget Bagaren och Kocken kontrakterade för cirka 10.000 kvm, vilket innebär att den första etappen i Hisingen Logistikpark är fullt uthyrd.
    

Jollyroom hyr sedan tidigare två logistiklokaler av Castellum i Göteborg om totalt närmare 23.000 kvm. Deras lagerkapacitet utökas nu ytterligare genom etableringen i Hisingen Logistikpark.
    

– Uthyrningen till Jollyroom är en av de större logistikuthyrningarna som gjorts i Sverige i år och visar på det ökade lagerbehovet inom e-handeln. Vi är glada över att kunna hjälpa Jollyroom att växa inom vårt fastighetsbestånd och på så sätt ytterligare fördjupa vårt samarbete, säger Mariette Hilmersson, vd Region Väst i Castellum.
    

För att kunna möta marknadens efterfrågan förbereder sig Castellum för lera nya logistikprojekt.

 

– Vi planerar bland annat den andra etappen om cirka 35.000 kvm i Hisingen Logistikpark och vi har även möjlighet att bygga 5.000 kvm på Östra Sörredsvägen och snart även 6.600 kvm i Arendal, säger Mariette Hilmersson.

fredag, 21 september 2018 16:21

Vasakronan först med gröna certifikat

alt
Thomas Nystedt, finanschef på Vasakronan.

 

I november 2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. Sedan dess har 18,5 Mdr kr emitterats, vilket gör Vasakronan till Nordens största emittent av gröna företagsobligationer. Nu emitterar bolaget världens första gröna certifikat där likviden är öronmärkt för gröna tillgångar.

 

Sedan 2008 har Vasakronan halverat energianvändningen i bolagets fastighetsbestånd och sänkt koldioxidutsläppen från verksamheten med 97 procent och miljöcertifierat 85 procent av fastighetsbeståndet. År 2010 lanserade Vasakronan som första bolag i Sverige så kallade gröna hyresavtal, något som idag har utvecklats till branschstandard. Efter emissionen av de gröna företagsobligationerna rankas Vasakronan som etta i Europa inom segmentet kontor och det nionde mest hållbara fastighetsbolaget i världen i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

 

Nästa steg i Vasakronans hållbarhetsarbete är de gröna certifikaten. En förutsättning för att kunna ge ut dessa är att det finns tydliga riktlinjer för vad som får definieras som en grön tillgång. Vasakronan har därför tagit fram ett nytt omarbetat och utvidgat ramverk för grön finansiering; Vasakronan – Green Finance Framework. Ramverket har granskats av Center for International Climate Research (CICERO) och fått högsta betyget Dark Green.

 

– Det är numera uppenbart för alla att det är lönsamt att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt. När vi nu tillför nya gröna låneinstrument erbjuder vi kapitalmarknaden ytterligare möjligheter att aktivt bidra till minskad klimatpåverkan, säger Thomas Nystedt, finanschef på Vasakronan.

 

De första tre gröna certifikaten uppgår till 610 Mkr och har emitterats i samarbete med SEB som även varit delaktiga i arbetet med att ta fram konceptet för gröna certifikat för finansiering av definierade gröna tillgångar. Certifikatet kommer att listas på Nasdaq Stockholms nya lista för gröna certifikat. Bland investerarna återfinns Alcur Fonder AB, LKAB, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Nordea Asset Management, Swedbank Robur Fonder AB och SEB Investment Management.

fredag, 21 september 2018 16:17

Magnolia påbörjar Vårby Udde

alt
Skiss över ett framtida Vårby udde i Huddinge.

 

I fredags gick startskottet för Vårby Udde – Spendrups tidigare bryggeriområde som nu blir Huddinges nya marina stadsdel. Projektet är en del av ett omfattande utvecklingsprojekt i Vårby där 1.800 bostäder, skola, förskolor, vårdboenden, butiker och hotell planeras.

 

– Ett av våra mest attraktiva lägen i kommunen ska omvandlas från ett industriområde till en ny marin stadsdel. Bostäder och nya rekreationsområden planeras här och området blir ett lyft för hela Vårby, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

fredag, 21 september 2018 16:13

Tre Kronor planerar förvärv om 903 Mkr

alt
Tre Kronor Property Investment planerade förvärv överlappar väl med bolagets nuvarande fastigheter. Idag är Systembolaget största hyresgäst och efter förvärvet blir ICA den enskilt största hyresgästen. Bilden visar ICA Supermarket i Tynnered, Göteborg.

 

Tre Kronor Property Investment AB ska genomföra sitt första större förvärv av livsmedelsfastigheter i Sverige sedan bolaget skapades och listades på Nasdaq First North ifjol. Affären omfattar 50 fastigheter med 43 matbutiker i södra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om 903 Mkr.

 

Efter förvärvet beräknas Tre Kronors fastighetsvärde uppgå till 2,3 Mdr kr. Intjäningsförmågan (förvaltningsresultat före skatt) förväntas öka till cirka 80 Mkr (51), vilket motsvarar cirka 9,7 kr per aktie. Affären förväntas även förbättra förutsättningarna för Tre Kronor att skapa aktieägarvärde och stärka bolagets utdelningsförmåga.

 

Affären är villkorad av att en emissionen genomförs och att bolaget därigenom tillförs minst 325 Mkr före emissionskostnader.

 

Catella Bank S.A. är joint bookrunner tillsammans med ABG Sundal Collier AB.

 

DNB Bank ASA filial Sverige är emissionsinstitut. Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är legal rådgivare i samband med emissionen.

 

Catella Property Asset Management AB sköter kommersiell och teknisk förvaltning åt Tre Kronor.

fredag, 21 september 2018 16:10

800 nya bostäder i Ormesta, Örebro

alt
Illustrationsbild över möjlig bebyggelse i Ormesta.

 

För att möta det stora behovet av bostäder har Örebro kommun fattat beslut om att bygga ut Ormesta strax öster om stan med 800 bostäder och två tomter för förskola.

 

Det nya bostadsområdet kommer innehålla en blandning av villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Det kommer även byggas en ny stadsdelspark, som blir en kontrast till den omgivande naturen i naturreservatet och ska binda ihop skogsdungen i norr med naturreservatet i söder.

 

– Förhoppningen är att arbetet med gator och ledningar, markanvisning samt byggstart kan ske 2020/2021 och att en första inflyttning kan göras under 2022/2023, säger Ulf Nykvist, planhandläggare på Stadsbyggnad, Örebro kommun.

fredag, 21 september 2018 16:04

David Carlsson blir ny vd för Balticgruppen

alt

                                                                                                                                      

Jonas Olsson ägare och vd för Balticgruppen i Umeå går från och med den 1 oktober in i rollen som arbetande styrelseordförande. Ny vd blir David Carlsson (bilden).

 

David Carlsson, som idag är vice vd, kom till Balticgruppen från Akademiska Hus i december 2016. Han första prioritering blir att implementera den affärsplan som han tillsammans med Jonas Olsson och ledningsgruppen, arbetat fram för bolagets nästa steg.

Sida 1 av 779