19 juli 2018

Redaktionen

torsdag, 28 juni 2018 11:58

Molund Tunborn, ny vd för Poseidon

alt

                                                                                                                              
Styrelsen för kommunägda Bostads AB Poseidon i Göteborg har utsett Lena Molund Tunborn (bilden) till ny vd för bolaget från och med den 1 juli. Hon har en lång och bred erfarenhet inom Poseidon och har senast varit distriktschef i Väster.
    

– Det känns mycket hedrande och ansvarsfullt att jag nu fått förtroendet att axla rollen som vd. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete med Göteborgs Stad och andra aktörer, som vill bidra till att skapa en hållbar stad med levande och trygga stadsdelar, säger Lena Molund Tunborn.

torsdag, 28 juni 2018 11:56

HEBA investerar 140 Mkr i Hökarängen

alt
HEBA köper 85 ungdomsbostäder nära tunnelbanan i Hökarängens centrum.


HEBA har tecknat avtal med Wästbygg avseende förvärv av ungdomsbostäder i Hökarängen i södra Stockholm. Affären genomförs som en så kallad forward funding affär där HEBA förvärvar samtliga aktier i bolaget Hökarängen Ungdomsbostäder AB, som innehar tomträtten för fastigheten och som tecknar ett totalentreprenadavtal med Wästbygg för uppförandet av bostäderna.
    

Projektet omfattar en byggnad med totalt 85 lägenheter och fyra parkeringsplatser. Byggnaden är i fem våningsplan och omfattar totalt 3.072 kvm bostadsarea. Villkor för tillträde enligt aktieöverlåtelseavtalet är att bygglov har erhållits och att upphandling av entreprenör har ägt rum, vilket bedöms ske under september 2018. Färdigställande av totalentreprenaden planeras ske hösten 2020.
    

Värdet på affären inklusive ersättning för totalentreprenaden uppgår till cirka 140 Mkr. Betalningen sker enligt lyftplan vartefter byggprojektet fortskrider. Förvärvet kommer att lånefinansieras.
    

– Den aktuella fastigheten i Hökarängen ligger i ett fantastiskt läge precis vid tunnelbanan i Hökarängens centrum med 20 minuter till T- Centralen, säger Patrik Emanuelsson, vd på HEBA Fastighets AB.

alt
Skanskas projekt Visionary i Prag färdigställdes i april och är uthyrt till 90 procent.


Skanska har sålt den nyligen färdigställda kontorsbyggnaden Visionary i Prag, Tjeckien, till CA Immo, ett fastighetsbolag baserat i Österrike, för cirka 690 Mkr.
    

Kontorsbyggnaden Visionary har en total uthyrningsbar yta på cirka 23.000 kvm och är redan till över 90 procent uthyrd till företag som Accenture, Business Link och WMC/ACTUM Digital. Byggnaden, som förväntas få certifieringarna LEED Platinum och WELL Core & Shell, ligger i det snabbväxande distriktet Prag 7.
    

Det är det första och mest moderna kontorsprojektet i närheten av tunnelbanestationen Nádraží Holešovice och den första byggnaden i Tjeckien med löparspår på taket. Byggnaden har  även en trädgård, ett multisportområde och kaféer som är öppna för allmänheten.

torsdag, 28 juni 2018 11:52

Diös köper för 70 Mkr i Umeå

alt

Diös ökar sitt innehav i kv Vale i Umeå.


Diös förvärvar en kommersiell fastighet på Vasagatan 12 i centrala Umeå och utökar därmed sitt befintliga bestånd i kvarteret Vale. Säljare är Balticgruppen och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 70 Mkr.
    

Den förvärvade fastigheten, Vale 18, omfattar totalt 2.200 kvm. Köpet kompletterar Diös befintliga bestånd i kvarteret, där detaljplanearbete, för både utveckling av bostäder och kommersiella ytor, pågår. Den största hyresgästen i fastigheten är Kriminalvården.
    

– Köpet är ett bra komplement till våra befintliga fastigheter i kvarteret och ger oss större möjligheter att utveckla området med våra kommande projekt. Vi vill vara en aktiv fastighetsägare och driva stadsutveckling i Umeå och på så vis bidra till ett modernt och attraktivt centrum, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

torsdag, 28 juni 2018 11:49

Riksbyggen avtalar med BAB i Malmö

alt
Det gamla Polishuset på Davidshall, Malmö, byggs om till bostadshus.


Riksbyggen har tecknat samverkansavtal med BAB för omvandlingen av det gamla Polishuset på Davidshall i centrala Malmö. I höst sker byggstart för det som ska bli 122 lägenheter.
    

– Vi vill skapa lägenheter utöver det vanliga på Davidshall. Det kommer att bli både helt nya och yteffektiva lägenheter blandat med gamla härliga lägenheter som med dagens nya byggkrav och stort fokus på hållbarhet blir unika i området. Det känns väldigt tryggt att kunna knyta till sig en stabil partner som BAB i ett så viktigt projekt som detta, säger Emil Nilsson, projektledare på Riksbyggen.
    

– Vi är stolta att Riksbyggen har valt BAB som partner i detta projekt. De lägger ett stort fokus på att bygga hållbart och miljövänligt, vilket går helt i linje med våra värderingar, säger Stefan Rosenlöf, regionchef BAB Malmö.

alt
Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

 

De senaste åren har intresset för fastighetsmarknaden varit stort vilket har resulterat i rekordhöga transaktionsvolymer. Årets sex första månader präglades av ett fortsatt intresse från köparsidan men resulterade inte i lika många stora affärer som motsvarande period i fjol. Den totala transaktionsvolymen för halvåret bedöms nå 52 Mdr kr (transaktioner över 40 Mkr), vilket kan jämföras med 82 Mdr kr motsvarande period 2017.

 

– Även om vi just nu ser en lägre transaktionsvolym förutspår vi att helårsresultatet kommer att landa på ungefär samma nivåer som 2017, omkring 150 Mdr kr. Däremot tror vi att marknaden kommer att präglas av en annan typ av affär än vad vi sett under 2015-2017. Vi bedömer att det under hösten kan genomföras en eller ett par stora strukturaffärer som får stor inverkan på helårsresultatet, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

 

Bostäder och kontor fortsätter att vara de populäraste segmenten och står för cirka 30 procent av transaktionsvolymen vardera och på kontorssidan har vi sett rekordnivåer i transaktionerna i centrala Stockholm. Inom bostadssegmentet ligger tyngdpunkten för efterfrågan främst på befintliga bestånd snarare än nya projekt. Den rådande osäkerheten kring e-handelns genomslagskraft på olika typer av handelsfastigheter har resulterat i att intresset från investerare svalnat i vissa delar av detta segment. Under det första halvåret 2018 minskade transaktionsvolymen för handelsfastigheter och ligger nu på 13 procent. Logistiksegmentet är på framfart med många transaktioner och står för 10 procent av volymen.

 

Geografiskt sett dominerar Stockholm och står för nästan hälften av transaktionsvolymen, 45 procent. Göteborg och Malmö står för 10 respektive 9 procent av den totala transaktionsvolymen.

onsdag, 27 juni 2018 14:26

Fredrik Häggbom ansluter till NREP

alt

                                                                                                     
NREP har rekryterat Fredrik Häggbom (bilden) till sitt affärsutvecklingsteam i Stockholm. Häggbom har en B.Sc. inom byggteknik från Uppsala universitet och en civilingenjör inom industriell ekonomi och management från Blekinge Tekniska Högskola. Han har tio års erfarenhet av projektledning och projektutveckling och kommer närmast från Hemsö Fastighets AB där hans fokus var samhällsfastigheter.
    

– Genom att rekrytera Häggbom stärker vi vårt utvecklingsteam att ta ledning inom segmentet samhällsfastigheter. Vårt mål är att vara den ledande fastighetsutvecklaren och långsiktiga partnern till kommuner över hela landet. Vi vill göra fastigheter bättre och det kräver rekryteringar med djupare insikter och fräscha perspektiv. Därför är vi glada att välkomna Häggbom till NREP, säger Andreas Lindelöf, Senior Development Director på NREP.

alt
Olov Lindgren ska bygga två punkthus om 6-9 våningar i Björkhagen med 55 hyresrätter samt ett lamellhus med 30 hyresrätter. Integrerat i ett av punkthusen ska det finnas en förskola i två våningar.

 

alt

Fastighetsbeteckningarna i det aktuella nybyggnadsområdet i Björkhagen.

 

Olof Lindgren ska bygga cirka 85 nya hyresrätter vid Karlskronavägen i Björkhagen. Den planerade bebyggelsen består av två punkthus i sex till nio våningar med sammanlagt cirka 55 lägenheter och ett lamellhus i fyra våningar med cirka 30 lägenheter. Idag finns en förskola med ett tidsbegränsat bygglov på platsen. Denna förskola planeras att ersättas av en ny permanent förskola i två våningar, delvis integrerad i ett av punkthusen, med fem avdelningar.

 

Planområdet, som är ungefär 8.000 kvm stort, ligger cirka 300 meter fågelvägen från Björkhagens tunnelbanestation. Förslaget är ett viktigt bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och skapa goda boendemiljöer. Det bidrar även till att täcka dagens och framtidens behov av förskoleplatser i staden.

 

Preliminär tidplan

Start-PM godkändes i september 2017. Detaljplanen är på samråd 26 juni - 28 augusti, 2018. Samrådsmöte hålls den 21 augusti. Granskning: Preliminärt kvartal 1, 2019. Antagande: Preliminärt kvartal 2, 2019.

 

Markägare 

Fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 ägs av Stockholms stad. Fastigheten Snöfallet 2 upplåts med tomträtt av Stockholms stad till Olov Lindgren AB. Fastigheten Snötäcket 4 upplåts med tomträtt av Stockholms stad till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

onsdag, 27 juni 2018 12:55

Colliers gör uthyrningar i Stockholm

alt
Axfood hyr 583 kvm lager av Castellum i Norsborg.


Colliers har varit rådgivare vid två uthyrningar i Stockholm med Christer Randmaa som ansvarig projektledare.
    

Den ena uthyrningen avser en lokal på Kumlagårdsvägen 21 i Norsborg, där Axfood signat ett 3-årigt avtal hos Castellum. Avtalet avser ett lager om 583 kvm för att mellanlagra butiksinredning när det byggs om i deras olika butiker.
    

Den andra lokalen avser en lokal om 115 kvm på Sibyllegatan 15, Stockholm. Ny hyresgäst är Rahim Rugs AB, en mattkedja från Kalifornien, som kommer att använda lokalen som showroom för exklusiva mattor.

onsdag, 27 juni 2018 12:53

Wihlborgs avtalar med Exakta i Malmö

alt
Exakta flyttar produktion och kontor till Wihlborgs fastighet Stenshuvud 3 i Norra Hamnen i Malmö.


Wihlborgs har tecknat ett tolvårigt hyresavtal med Exakta om 10.700 kvm produktionsyta och 4.000 kvm kontor i Norra Hamnen i Malmö. Exakta är en av Sveriges ledande grafiska koncerner och erbjuder en mängd kommunikationsrelaterade tjänster, både konceptuella, digitala och tryckta. Verksamheten som är koncentrerad i Malmö, Borås och Hässleholm har cirka 260 anställda och en omsättning om 500 Mkr.
    

I januari 2019 flyttar Exakta in sin produktion i fastigheten Stenshuvud 3 i Norra Hamnen i Malmö och i oktober flyttar företaget även sitt huvudkontor till samma fastighet. Därmed slår Exakta samman fyra enheter som alla suttit på olika platser i Malmö och bildar en stor enhet i Norra Hamnen.
    

– Malmö växer åt flera håll och genom att samlokalisera Exaktas verksamhet till en effektiv enhet i ett intressant geografiskt läge får området som helhet ytterligare växtkraft, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
    

– Det är en utmanande tanke att flytta hela verksamheten i Malmö till ett och samma ställe. Wihlborgs har från första mötet varit en trygg partner och hjälpt oss att hitta en bra lösning. Den erfarenhet och bredd som Wihlborgs har är av stort värde för Exakta, säger Håkan Larsson, koncernchef på Exakta.