20 september 2018

Redaktionen

torsdag, 06 september 2018 16:04

Telge Bostäder inviger mötesplatsen Lina hage

alt
Juan Copovi Mena, vd Telge Bostäder.

 

Läsland, sport och odling, det är bara några av aktiviteterna som ska bli verklighet i och kring Telge Bostäders nya mötesplats i Lina hage. Nu på fredag invigs träffpunkten av Telge Bostäders styrelseordförande Ingela Nylund Watz (s)

 

Under invigningen, som pågår mellan 16.00 och 19.00 på fredagskvällen kommer Telge Bostäder bjuda på tilltugg och fika samtidigt som de visar upp de nyrenoverade lokalerna. På plats kommer Linaborna och besökare också få möjlighet att se och diskutera de idéer som finns för mötesplatsen och området.

 

– Vi har många engagerade hyresgäster i Lina hage. Tack vare att de gjort sina röster hörda kan vi tillsammans få området att blomstra på riktigt. Vi som bostadsbolag kan göra mycket för att hjälpa till, i samarbete med de boende, föreningslivet och andra aktörer, säger Juan Copovi Mena, vd Telge Bostäder.

 

Under kvällen kommer även kommunen att vara på plats och visa förslaget till ”Strukturplan för Lina” - en långsiktig vision för stadsdelens utveckling. Måla odlingslådor och fågelholkar står också med på schemat.

 

Projektarbetet för ”Strukturplan för Lina” blev klar i sitt första skede under andra kvartalet i år.

torsdag, 06 september 2018 12:01

Fabege utvecklar bostäder i Råsunda

alt
Genom ett samarbete med TB-Gruppen medverkar Fabege till att det byggs 130 bostadsrätter i och kring det så kallade Dallashuset i Råsunda, Solna.


Fabege och TB-Gruppen har tecknat avtal om att gemensamt utveckla cirka 130 bostadsrätter vid gamla Råsundastadion, intill Solna Centrum och tunnelbanan. Fabege äger sedan tidigare det så kallade Dallashuset (Lagern 3) som nu tillsammans med del av gamla västra läktaren byggs om till attraktiva bostadsrätter. TB-Gruppen har köpt 50 procent av projektet och parterna har avtalat om att driva ett joint venture. Projektstart sker under hösten och  inflyttning planeras ske hösten 2020.
    

För Fabege är joint venture-strukturen ett sätt att tillvarata en större del av ett värdeskapande projekt och utvärdera en samarbetsform inför andra bostadsutvecklingsprojekt i framtiden. TB-Gruppen kommer att ta ledningsansvaret för projektering, produktion och försäljning av bostadsrätterna.
    

– Projektet i Solna och samarbetet med TB-Gruppen är ytterligare ett exempel på ett sådant initiativ där Fabege aktivt medverkar till att det byggs fler bostäder, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling, Fabege.     
    

Försäljningen till TB-Gruppen kommer inte att innebära någon redovisningseffekt initialt.

torsdag, 06 september 2018 10:31

Uppsala växer i Södra Gunsta

alt
I Södra Gunsta planerar Uppsala kommun för att 1.500 bostäder och samhällsservice ska byggas.


Uppsala kommun har fattat beslut om att skapa den nya stadsdelen Södra Gunsta strax öster om stan. Här planeras för 1.500 bostäder, ett lokalt centrum, skola, förskolor och idrottshall. Utbyggnaden är ett led i kommunens målsättning om en levande landsbygd. Utbyggd kollektivtrafik ska göra det enkelt och smidigt att ta sig till och från området.
    

– Vi gör stora satsningar på landsbygden för att förbättra villkoren för de som bor och driver företag utanför den centrala staden. Uppsala kommun är en av Sveriges största landsbygdskommuner, och det måste märkas i våra prioriteringar och satsningar, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor.
    

En andel av bostäderna i Södra Gunsta ska vara hyresbostäder med hyror inom gränsen för statligt investeringsstöd.
    

– Vi är i ett skede där vi börjar växla till byggande av fler bostäder med lägre boendekostnader så att fler får möjlighet till ett eget boende, och det kommer att märkas också i nya bostadsområden som Södra Gunsta, säger Erik Pelling.
    

Byggstart har skett i etapp 1 Södra Gunsta och första inflytt är beräknad till sommaren 2019.

torsdag, 06 september 2018 10:30

Midroc och Scandic byggstartar i Helsingborg

alt
Vid första spadtaget för WTC och Scandics nya hotell på Oceanpiren i Helsingborg medverkade Peter Syrén, vd Midroc Properties, Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg och Thomas Hansen, hotelldirektör Scandic Helsingborg Nord.


I april tecknade Scandic avtal med Midroc om driften av ett hotell på Oceanpiren i Helsingborg. I onsdags togs det första spadtaget för det nya hotellet som beräknas stå klart hösten 2021. Det blir Scandics andra hotell i Helsingborg och kommer rymma cirka 180 rum, konferensfaciliteter, gym, restaurang och bar.
    

Det nya Scandichotellet är en del av det stora H+-projektet där den gamla industrihamnen i Helsingborg omvandlas till ett modernt urbant område, kallat Oceanhamnen. Den industriella ytan kommer helt konverteras till att inhysa hotell, bostäder, kontor och butiker. Ett World Trade Center planeras i samma hus som hotellet vilket ger Scandic stora möjligheter till kommersiella samarbeten, samtidigt som hotellet kommer vända sig till både affärs- och fritidsresenärer. Hotell- och kontorsfastigheten att omfatta cirka 11.000 kvm, varav hotelldelen utgör cirka 7.000 kvm.
    

– Det nya hotellet kommer att stärka vår position som den ledande aktören i regionen och vara ett bra komplement till vår befintliga portfölj både i regionen och i Helsingborg. När det blir färdigt kommer det att vara ett av Helsingborgs nya landmärken och vi kommer att kunna ge våra gäster en riktigt härlig hotellupplevelse i en helt ny och spännande stadsdel, säger Åsa Keller Wannhem, distriktsdirektör Syd, Scandic.

alt
AMF Fastigheters projekt Stockholmsverken på Södermalm omfattar två kvarter, fyra byggnader, två innergårdar och ett torg. Totalt planeras för cirka 20.000 kvm kontor och cirka 3.000 kvm handel och restaurang.

alt
Tove Törneman, projektchef för Stockholmsverken, AMF Fastigheter.


Spelutvecklaren Experiment 101 blir hyresgäst i AMF Fastigheters Stockholmsverken. De flyttar in på cirka 450 kvm i korsningen mellan Rosenlundsgatan och Magnusladuslåsgatan på Södermalm. 
    

– Den inspirerande miljön, umgängesytorna och den industriella känslan som Stockholmsverken erbjuder är väldigt lockande för oss. Vi befinner oss i en intensiv fas i utvecklingen av vår nya titel Biomutant och då behöver vi en arbetsplats som ger våra medarbetare de bästa förutsättningarna, säger Stefan Ljungqvist, vd för Experiment 101.
    

Stockholmsverken är ett av Södermalms klassiska industrikvarter som AMF Fastigheter utvecklar till en ny plats för arbete, möten och umgänge. Totalt utvecklas 23.000 kvm till arbetsplatser som kan välkomna en bredd av företag, samtidigt som gatuplanen öppnas för restauranger och caféer. Kvarterens innergårdar kommer också att utvecklas och öppnas för allmänheten.
    

– Vi är glada att Experiment 101 blir en del av Stockholmsverken. De är ett fantastiskt komplement till området och kommer att bidra till en härlig och kreativ puls, säger Tove Törneman, projektchef för Stockholmsverken, AMF Fastigheter.

alt
Grön Bostads Nobelus i Campus Flemingsberg, Huddinge, är det största nybyggnadsprojektet för studenter och forskare som nu blivit färdigtställt och helt uthyrt med hela 433 bostäder i storlekar mellan 25 och 80 kvm för totalt 850 boenden. Foto: Veroni Ankarcrona

 

alt

Ledningsgruppen i ByggVesta under invigningen av Nobelus. Från vänster: Marcus Svensson, projektchef, Anna Maria Sjölin, projekledare, Rolf Eriksson, vd ByggVesta, Marit Appelgren, vd ByggVesta Förvaltning, Monica Salmi, förvaltare och Jenny Jonsson, ägarrepresentant för ByggVesta. Foto: Gunilla Larsén.

 

alt

ByggVesta har varit noga i planeringen av gården med att bevara de naturliga elementen. Foto: Thomas Mattsson

 

alt

Dekorativa och färgglada balkonger. Alla bostäder har balkonger i Nobelus. De högsta husen är i 10 respektive 9 våningar. Foto: Veroni Ankarcrona

 

alt

Under invigningen talade Heléne Hill, chef för samhällsbyggnadskontoret i Huddinge. Hon framhöll att kunskapsklustret Flemingsberg kommer att växa stort med ett nytt centrum med stort antal restauranger och butiker. Foto: Gunilla Larsén

 

alt

Marit Appelgren, vd ByggVesta Förvaltning, betonade att Nobelus är helt uthyrt till forskare och studenter, vilket inneburit att kvarteret fått ett stort antal barnfamiljer. Foto: Gunilla Larsén

 

alt

Anna Maria Sjölin, projektledare ByggVesta, framhöll i sitt tal, att färdigställande av kvarteret Nobelus har gått ovanligt snabbt på 3 år. Foto: Veroni Ankarcrona

 

alt

Under invigningen spelade en orkester njutbar jazz. Foto: Thomas Mattsson

 

alt

Studenterna Gabriella och David Sire, från Tjeckien, är två nöjda boenden i Nobelus. De båda menar att boendet är fräscht och modernt med rimlig hyra. Foto: Thomas Mattsson

 

alt

Kök och vardagsrum i en 3:a som fungerar som kompislägenhet. Foto: Gunilla Larsén

 

alt

Ett miljörum utrustad med röster för instruktioner för sortering samt med ljud från hav och fiskmåsar. Foto: Veroni Ankarcrona

 

Av Thomas Mattsson


Under onsdagen den 5 september invigde Grön Bostad, ägt av ByggVesta och AFA Fastigheter, Stockholms största nybyggda student- och forskarbostäder, Nobelus i campus Flemingsberg, Huddinge. Totalt har ByggVesta färdigställt och hyrt ut 433 student- och forskarbostäder i storlekar om 25 till 80 kvm för 850 boenden. De boendena är allt från läkarforskare till aspirerande poliser och utbytesstudenter från hela världen.

 

Av de 443 bostäderna har 150 bostäder hyrts ut på så kallade kompisavtal, där en student i sin tur tecknar ett inneboende-avtal med en kompis. Allt har blivit mycket lyckat och färdigställandet har gått snabbt på cirka 3 år. Arkitekter har Winell & Jern varit.

 

I Nobelus finns det fyra lokaler: gym, café, en second hand-butik och ett kontor för ByggVestas områdesansvariga. I husen finns även parkeringsplatser och cykelförråd.

 

ByggVesta har varit noga i planeringen av innergården med att bevara de naturliga elementen, bland annat genom att behålla det berg som låg här innan bostadsområdet byggdes. På gården finns även groddammar, fågelholkar, fjärilsblommor, insektsstockar, biholkar, trädäck och solplatåer.

 

Tidigare i år beslutade kommunstyrelsen i Huddinge att teckna intentionsavtal med ByggVesta och Stiftelsen Clara, vilket kommer resultera i ytterligare 450 student- och forskarbostäder i Campus Flemingsberg i framtiden.

 

ByggVestas studentboenden drivs enligt konceptet Live to Grow by ByggVesta. Det innebär bland annat att det finns gemensamma ytor att umgås på samt områdesansvariga som själva är studenter och bor i huset.

 

– Vi bygger vårt studentkoncept på att möjliggöra spontana möten samt att erbjuda en nära service till våra studenter. Vi tror att vi på det sättet ökar den sociala tryggheten och trivseln för alla som lever och bor i området. Som en bonus har vi upptäckt att delningsekonomi uppstår alldeles spontant. Det tycker vi är fantastiskt roligt för det är ju bra både för människa och miljö, sa Marit Appelgren, vd på ByggVesta Fastighetsförvaltning, under invigningen.

 

Flemingsberg har blivit verkligt kunskapskluster med Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet, Södertörns högskola och Röda korsets högskola. Dessutom kommer Stockholms musikpedagogiska institut att flytta hit under sommaren 2017.

 

Stämningen under invigningen var lyckad med cirka 100 boenden med barn som deltog.

onsdag, 05 september 2018 21:05

Fredrik Arpe blir ny vd för Järntorget

alt

                                                                                                                                     

Styrelsen i Järntorget Byggintressenter har utsett Fredrik Arpe (bilden) till ny vd för koncernen. Han kommer närmast från rollen som vice vd inom ALM Equity AB samt som vd för dotterbolaget Småa AB. Dessförinnan har han verkat på en rad ledande befattningar inom branschen bland annat på NCC.

 

Fredrik Arpe tillträder sin tjänst den 12 november, samtidigt som Eje Schönning lämnar sin roll som tf vd. I våras avgick Martin Arkad som vd för Järntorget efter oenighet med styrelsen.

 

– Fredrik Arpe är en kompetent ledare med gedigen kunskap och erfarenhet från branschen. Han har även visat sig ha förståelse för hur man skapar långsiktigt stabil tillväxt. Vi är övertygade att han är rätt person att nu ta bolaget till nästa nivå och hälsar honom varmt välkommen till Järntorget Byggintressenter, säger Per Schönning, styrelseordförande Järntorget Byggintressenter.
   

onsdag, 05 september 2018 21:00

Regus och DNB klara för The Point

alt
Byggnationen av kontorshuset The Point på Hyllie Stationstorg i Malmö är nu uppe på våning 15 av 29. Byggnaden beräknas bli inflyttningsklar under första kvartalet 2020. Foto: Klas Andersson

 

En av världens största coworking-space aktörer, Regus, DNB Bank och Quality Hotel View, har valt att etablera sig i kontorsbyggnaden The Point på Hyllie i Malmö. The Point blir med sina 29 våningar, 110 meter och 20.500 kvm, det nya landmärket i regionen.

 

– Det är fantastiskt att ha med oss tre starka aktörer in i projektet. Regus produkt blir ett bra komplement till huset i övrigt och hotellets expansion in i The Point, kommer öka servicen till våra hyresgäster, säger Lars Bengtsson, fastighetschef på Peabs dotterbolag Annehem Bygg & Projekt.

 

Projektet The Point samt det intilliggande hotellet Quality Hotel View ägs gemensamt av Peab och Volito Fastigheter AB.

alt
Rolf Buch, CEO för Vonovia.

 

Vonovia har köpt Starwood Capital Groups hela innehav i Victoria Park AB. Förvärvet omfattar cirka 27,1 miljoner A-aktier och cirka 32,5 miljoner B-aktier och ger Vonovia kontroll över 81,4 procent av totalt antal aktier i Victoria Park och 81,1 procent av totalt antal röster. Det sker vidare på villkor som inte är mer förmånliga än vederlaget i Vonovias offentliga uppköpserbjudande av den 3 maj. Dessutom har Vonovia rätt, men inte skyldighet, att under maj 2019 förvärva aktier i Victoria Park motsvarande ytterligare cirka 10,04 procent av totalt antal aktier och 12,35 procent av totalt antal röster i Victoria Park, i enlighet med de optionsavtal som ingicks i maj 2018. Troligt är att när Vonovia har 90 procent av aktier och röster kommer bolaget begär tvångsinlösen för att avnotera bolaget.

 

Det var i början av april som Starwood lämnade ett kontantbud om 34,40 kr för A-respektive B-aktierna i Victoria Park samt 315 kr för preferensaktien, vilket värderade Victoria Park till cirka 8,7 Mdr kr. En månad senare inkom Victora Park med ett bud om 38 kr för aktierna respektive 316 kr för preferensaktien – ett bud värt cirka 9,6 Mdr kr. Starwood kontrollerade då 24,4 procent av totalt antal aktier och 32,1 procent av totalt antal röster i Victoria Park.

 

Vonovia äger för närvarande omkring 400.000 hyreslägenheter i attraktiva städer och regioner i Tyskland och Österrike. Dess fastighetsportfölj är värderad till cirka 41,7 miljarder euro. Bolaget utvecklar även ett ökande antal nya lägenheter genom nybyggnationsprojekt och genom tillbyggnationer. Vonovia är baserat i Bochum, Tyskland, har varit börsnoterat sedan 2013 och ingår sedan september 2015 i DAX 30.

 

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1,11 miljoner kvm, fördelat på 14.000 lägenheter med ett marknadsvärde om 17,1 Mdr kr.

onsdag, 05 september 2018 12:03

Heimstaden planerar trygghetsboende i Umeå

alt
Idébild av Heimstadens planerade lägenheter i Carlshem, Umeå. Byggstart är planerad till vintern 2018/2019 och inflyttning våren 2021. Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.


Heimstaden planerar att i ett förtätningsprojekt uppföra ett trygghetsboende i Carlshem, Umeå. Trygghetsboendet består av två höghus med totalt 151 lägenheter. Husen, som blir sju respektive nio våningar höga, har mellanliggande gemensamma lokaler som kommer att rymma bland annat matsal, gym, bastu och uteservering. Även bibliotek, kafé, fotvård, frisör, hemtjänst, övernattningslägenhet och spelrum kommer att få plats.
    

− Det känns oerhört stimulerande att vi på Heimstaden kan erbjuda våra hyresgäster ett boende för livets alla skeden, allt från studentlägenheter, små och stora ”vanliga lägenheter” till radhus med trädgårdstäppa och centrala trygghetsboenden, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.
    

Även utomhus står gemenskapen i fokus på trygghetsboendet. Här planeras grillplatser, boulebana och ett rymligt orangeri.
    

− Vi kommer nu att lämna in bygglov och hoppas att processen kan gå snabbt så att vi kan komma igång innan året är slut, säger Jakob Fyrberg, vd Heimstaden projektutveckling.