23 februari 2019

Redaktionen

tisdag, 12 februari 2019 12:58

Humlegården stärker närvaron i Hagastaden

 

Illustrationen visar framtidens Hagastaden. År 2025 beräknas stadsdelen innehålla 6.000 nya bostäder och 50.000 arbetsplatser.

 Stockholms stad föreslår markanvisning till Humlegården i kvarteret Ribosomen i Hagastaden. Kvarteret kommer att innehålla cirka 100 bostäder, samt inslag av kommersiella ytor, och påverkar den detaljplan för den nyligen påbörjade Östra Hagastaden. Detaljplanearbetet beräknas pågå till 2021 och inflyttning sker preliminärt under 2024.

Humlegården fokuserar alltmer på att utveckla de platser där bolaget är etablerat utifrån en helhetssyn, med ambitionen att skapa både tillväxtmöjligheter och stadsmässiga kvaliteter. I Hagastaden äger Humlegården sedan tidigare två kontorsfastigheter, dels Härden 15 på Hälsingegatan/Norra Stationsgatan, dels den intilliggande Härden 16 belägen vid Sankt Eriksgatan/Norra Stationsgatan.

– Hagastaden är en intressant plats som vi ser en stor potential i. Vi är verksamma i området sedan flera år och vill nu fortsätta vår satsning i stadsdelen och skapa levande kvarter, säger Maria Lidström, stadsutvecklingschef på Humlegården.

Fullt utbyggd 2025 kommer Hagastaden att omfatta omkring 50.000 arbetsplatser och 6.000 bostäder.

tisdag, 12 februari 2019 11:36

Cushman & Wakefield anställer Airin Ardalan

 

 Cushman & Wakefield växer inom Retail Services genom att anställa Airin Ardalan (bilden), som närmast kommer från en roll som managementkonsult hos Sharing Capabilities.

Inom Retail Services fokuserar Cushman & Wakefield på att hjälpa fastighetsägare att utveckla sitt handelsfastighetsbestånd samt att bistå internationella varumärken vid etableringar.

– Digitaliseringen gör att det blir än viktigare för fastighetsägare att profilera sina fastigheter, utveckla stråk och vässa sin uthyrning. 2018 var ett bra år för oss då vi på ett framgångsrikt sätt hjälpte flera fastighetsägare med utveckling och uthyrning samt etablering av internationella varumärken bl.a. bidrog vi till att Jimmy Choo, Samsung, VIU Framing Characters och Tumi etablerade sina första butiker på den svenska marknaden, säger Jens Linderstam, Head of Retail Services.

– Inför 2019 har vi 20-tal retailuppdrag för fastighetsägare och internationella varumärken, tillägger han.

 

 

Serneke och byggherren KFUM Central har undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt utveckla ett nytt idrotts- och kulturcenter om cirka 40.000 kvm BTA vid Torsplan i centrala Stockholm. Bild: White arkitekter

 


Sernekes utvecklingsförslag, som utarbetats tillsammans med KFUM Central och White Arkitekter, omfattar en multifunktionell idrottsarena med plats för 2.000 åskådare, en specialhall för gymnastik samt ytterligare en idrottshall och lokaler för kulturverksamhet. Även byggnader för kontor, hotell och gymnasieskola finns i förslaget. Totalt handlar det om byggnader på totalt 40.000 kvm BTA. Samverkan mellan de olika funktionerna är en central del i förslaget och de planerade anläggningarna kommer att ligga i direkt anslutning till en tunnelbanestation. Sernekes förslag valdes ut bland flera andra för att det allra bäst motsvarade föreningens och stadens behov.

 

– Det känns väldigt tillfredsställande att få utveckla denna typ av anläggning i samverkan med KFUM Central och Stockholm stad. Detta är vad Sernekes vision handlar om – att med idrott och kultur i centrum, skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas, att erbjuda goda förutsättningar för utbildning och en god folkhälsa, säger Ted Mattsson regionchef på Serneke Projektutveckling.

 

– Våra planer på att bygga ett idrotts- och kulturcenter har konkretiserats rejält under den gångna hösten. Sernekes förslag gör att vår förening kan växa och ge Stockholms unga ett välbehövligt tillskott av mötesplatser för sina intressen och passioner, säger Hans von Uthmann, styrelseledamot KFUM Central och projektansvarig KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter.


Parterna kommer inom kort att inleda samtal med Stockholms stad gällande villkor för det markanvisningsavtal som blir nästa steg i processen. Därefter ska ett detaljplanearbete inledas. Enligt en bedömd tidplan ska detaljplanearbete och projektering kunna ske under 2019–2020 följt av byggnation under tiden 2021–2023.

måndag, 11 februari 2019 18:54

Patrizia säljer i Helsingfors för 430 Mkr

 

Efter försäljningen av Itämerenkatu 5, om 8.800 kvm i Helsingfors, äger Patrizia Immobilien AG fortfarande över 55.000 kvm av uthyrningsbara lokaler i Finland.

 


Patrizia Immobilien AG, den globala samarbetspartnern för paneuropeiska fastighetsinvesteringar, meddelar att den har slutfört försäljningen av en kontorsbyggnad på Itämerenkatu 5 i Helsingfors för 41 MEUR, cirka 430 Mkr. Fastigheten såldes till en finsk investeringsfond, Special Investment Fund eQ Finnish Real Estate.

 

Itämerenkatu 5, som uppfördes 2005, är en kontorsfastighet i flera byggnader, omfattande totalt 8.800 kvm, i det populära kontorsområdet Ruoholahti, nära Helsingfors centrum.

 

Efter förvärvet av fastigheten i juli 2016 genomförde Patrizia ett omfattande förvaltningsprogram, inklusive energieffektiviseringsarbeten och en fullständig renovering av restaurangen och lobbyn. Patrizia lyckades slutföra ett antal framgångsrika uthyrningar. Fastigheten uppnådde också ett LEED Gold-certifikat i augusti 2017.


Essi Sten, landschef och chef för kapitalförvaltning Patrizia, Finland säger i en kommentar:

– Vi har omvandlat fastigheten till ett uppskattat kontor i Helsingfors och vi tror att det nu är rätt tid att utnyttja marknadsvillkoren och kapitalisera det värde vi har skapats. Vi äger fortfarande över 55.000 kvm av uthyrningsbara lokaler i Finland, vilka i stor utsträckning består av kontor i huvudstadsregionen. Vi ser nu att vi aktivt kan förvärva fler fastighetstillgångar inom flera sektorer.

 

Patrizias rådgivare var Hannes Snellmann (juridik), PwC (finansiell) och JLL (kommersiell).

 

Patrizia förvaltar fastigheter i Europa till ett värde om cirka 14,5 miljarder euro, cirka 152 Mdr kr.

 

måndag, 11 februari 2019 17:07

Wikström, ny CFO på Prime Living

 

 


Lars Wikström (bilden) har börjat som CFO i Prime Living och medlem i bolagets ledningsgrupp. Han har mångårig erfarenhet från fastighets- och byggbranschen och kommer närmast från egen konsultverksamhet med inriktning på ekonomisk och finansiell rådgivning. Dessförinnan har han bland annat varit finansdirektör och styrelseledamot i Westinghouse Electric Sweden AB samt arbetat inom ThyssenKrupp och NCC.

 

Under våren planerar Prime Living att refinansiera bolaget för att i ett första steg kunna genomföra byggnationen av totalt cirka 800 lägenheter i bolagets fastighetsprojekt i Spånga.

 

– Lars Wiktröms erfarenhet från finansierings och utvecklingsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen kommer att innebära ett stort tillskott för bolaget, säger styrelseordförande Peter Gustafson.

 

måndag, 11 februari 2019 16:35

Avtal för Masthuggskajen klart

 

Masthuggskajen blir en förlängning av Linnéstaden och Masthugget med plats för 1.300 bostäder och upp emot 6.000 nya arbetsplatser. Visionsbild: Kanozi

 

 

Nu möjliggörs en helt ny stadsdel i Göteborg, som fullt utbyggd kommer att omfatta 1.300 nya bostäder och 5.000 – 6.000 nya arbetsplatser då konsortiemedlemmarna för utvecklingen av nya Masthuggskajen i Göteborg undertecknat ett mark- och exploateringsavtal.

 

– Det kommer bli en stadsdel full av kontraster. Framförallt utmärkande för konsortiets arbete med den här detaljplanen är att kulturen har varit ett bärande och tydligt uttalat element och att Masthuggskajen har varit ett pilotprojekt för hållbar stadsutveckling, det gör området unikt och väldigt spännande, säger stadsutvecklingschef Rune Arnesen, Älvstranden Utveckling.

 

De fem byggaktörer som har undertecknat avtal är Elof Hansson Fastigheter som med Global Business Gate ger internationellt inriktade företag och organisationer en spännande kontors- och mötesplats; Stena Fastigheter som utvecklar bostäder, lokaler och flera olika mötesplatser, bland annat ett visitor center för Ostindiefararen Götheborg; Balder Fastigheter, som fokuserar på det nya hotellet Hotell Draken tillsammans med Folkets Hus; NCC som satsar på moderna arbetsplatser och Riksbyggen som tar hand om flertalet av bostadsprojekten.

 

– Det här är verkligen en milstolpe för hela staden och resultatet av ett fokuserat arbete. Vi är väldigt glada över att vi går in i en genomförandefas för att förverkliga Masthuggskajen. Byggstart planeras till i vår och området väntas stå färdigt om cirka 10 år, avslutar Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

måndag, 11 februari 2019 15:40

NCC byggstartar ny stadsdel i Bromma

 

Hangar 5 vid Bromma Blocks, ska omfatta 30.000 kvm kontor samt 11.000 kvm butikslokaler.

 

 

Det råder stor brist på attraktiva arbetsplatser i Stockholm. Nu vill NCC samarbeta med staden, kranskommunerna och branschen för att skapa nya centrala och attraktiva lägen för kontor. Detta när NCC tar första spadtaget för nya Hangar 5 vid Bromma Blocks, omfattande 30.000 kvm kontor samt 11.000 kvm butikslokaler.

 

 

Stockholms akuta kontorsbrist är temat när NCC:s koncernchef Tomas Carlsson tillsammans med Stockholms stads finansborgarråd Anna König Jerlmyr och Andreas Hatzigeorgiou, vd för Handelskammaren, tar ett första spadtag för Brommas nya stadsdel Hangar 5.

 

 

Stockholms Handelskammare pekar i en rapport från 2018 ut den akuta kontorsbristen som en stor risk för Stockholms stads tillväxt. Vid tillfället för första spadtaget kommer kontorsbristen och behovet av samarbete att diskuteras, men även hur aktuella stadsutvecklingstrender påverkar företagens val av etableringsort.

 

 

I C F Møllers uppdrag för Haninge kommun ingår Vega skola, ett aktivitetshus och tio förskolor.

 

 

C F Møller Architects har fått i uppdrag att rita Haninge kommuns nya landmärken: Vega skola och aktivitetshus. Dessutom ingår i uppdraget att rita tio nya förskolor utifrån en typförskola.

 

Den nya Vegaskolan kommer att bli den centrala mötesplatsen i det nya Vegastaden som ligger söder om Stockholm. Här kommer F-9-skola, kulturskola, specialskola, träningsskola, idrottshall, bibliotek, mötesplats, rekreationscenter och föreningsliv att integreras i en och samma byggnad.

 

Målet är att skapa en innovativ och väldesignad byggnad som förbinder inomhus- och utomhusmiljöer. En byggnad som utnyttjar ytor och funktioner på bästa möjliga sätt. Byggnaden ska vara en naturlig och attraktiv mötesplats i kommunen och uppmana till besök under stora delar av dygnet. Byggnaden kommer att bli kommunens stora investering i det nya distriktet Vega, en byggnad på totalt cirka 12.500 kvm BRA, som rymmer skollokaler för cirka 900 elever och arbetsplats för cirka 150 personer. Projektet kommer att genomföras som ett samarbetsprojekt tillsammans med Haninge kommun och Byggdialog, som även byggde Tiundaskolan i Uppsala, ritad av C.F. Møller Architects.

 

– Vi är väldigt glada över att ha fått uppdraget och ser fram emot att samarbeta med Haninge kommun, och att vi utvecklar det fina samarbete med Byggdialog som vi har från när vi ritade Tiundaskolan. Vi kommer att använda vår erfarenhet från våra senaste skolprojekt i exempelvis Sverige och Danmark, som bygger på en helhetssyn som förenar byggnad och landskap och skapar mervärde för barn, lärare och kommunens medborgare, säger Mårten Leringe, partner, arkitekt och vd för C.F. Møller Architects.

 

Experter på lärande
C.F. Møller Architects har den senaste tiden gjort starkt avtryck i läromiljöer i form av moderna skolor, universitet och högskolor i Sverige, Danmark och Norge.

 

Det senaste exemplet är Tiundaskolan i Uppsala, som invigdes tidigare i år. Dessutom har Molde Kulturskole i Oslo och Ny Islands Brygge Skola i Köpenhamn nyligen färdigställts. Köpenhamns Internationella skola, som invigdes 2017, har även den uppmärksammats, både nationellt och internationellt. På denna skola höll C.F. Møller Architects nyligen ett seminarium om framtida skolor för pedagogiska experter, skolledare, studenter, politiker och arkitekter, och som utgick från tanken att alla parter ska vara inblandade i att skapa en bra skola.

 

 

 

 

måndag, 11 februari 2019 15:16

Akademiska Hus ökar sin satsning på konst

 

Konstverk av Ann Lislegaard vid Humanistiska teatern, Uppsala universitet. Foto: Ricard Estay

 


 

Akademiska Hus kommer med start 2019 att investera minst 10 miljoner kronor per år i konst vid landets universitet och högskolor. Satsningen sker genom ett fördjupat samarbete med Statens konstråd, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt. Akademiska Hus blir därmed det första statliga fastighetsbolaget som förverkligar det nya politikområdet för ökat fokus på konst när staten bygger.

 

Tillsammans med landets universitet och högskolor verkar Akademiska Hus för att skapa levande och konkurrenskraftiga campus. Med det menas miljöer som förutom hög kvalitet på undervisning och forskning också erbjuder mötesplatser som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi, näringsliv och det omgivande samhället, men även att det ska finnas tillgång på campusnära studentbostäder, service, idrott och kultur.

 

Akademiska Hus har genom ett långt samarbete med Statens konstråd en av de största samlingarna av offentlig konst i Sverige med flera hundra permanenta verk i sitt fastighetsbestånd. Nu intensifieras det arbetet ytterligare genom att parterna har skrivit under ett avtal, som markerar startskottet för hur Akademiska Hus och Statens konstråd tillsammans vill bryta ny mark för hur konst kan bidra i forsknings- och lärandemiljöer. Avtalet innebär också att Akademiska Hus sätter som riktvärde att från och med 2019 investera minst 10 miljoner kronor per år i ny konst på campus.

 

– Vi är stolta över att vi som första statliga fastighetsbolag gör en kraftfull satsning på konsten. Tillsammans med Statens konstråd kommer vi nu att integrera den konstnärliga gestaltningen i våra tidiga skeden när ett campusområde eller enskild byggnad ska utvecklas. Genom att involvera konstnärer och kuratorer redan från början öppnar vi upp för oväntade infallsvinklar och lösningar på hur miljöerna kan gestaltas. Med mer konst på campus vill vi inspirera alla som vistas där till nya perspektiv och tankar, säger Catarina Fritz, ekonomi & finansdirektör och vice vd Akademiska Hus.

 

Det fördjupade samarbetet mellan Akademiska Hus och Statens konstråd är även ett led i att riksdagen under 2018 har fastslagit en ny politik för arkitektur, form och design. Statens konstråd har genom den nya politiken getts ett särskilt uppdrag att i samarbete med statliga fastighetsförvaltare utarbeta ett metodstöd för hur upp till en procent av budgeten för ett byggprojekt, vid nybyggnation, om- eller tillbyggnad, kan avsättas till bild- eller formkonstnärlig gestaltning när staten bygger.

 

–  Vi är mycket glada att tillsammans med Akademiska Hus gå i täten för att implementera det nya politikområdet. Vår gemensamma förhoppning är att detta arbete ska inspirera andra till nya former av samverkan, innovation och utveckling av goda livsmiljöer, säger Magdalena Malm, direktör vid Statens konstråd.

 


 

 

 

måndag, 11 februari 2019 15:09

Round Hill omfinansierar nordisk portfölj

 

Round Hill Captals fastighet Värmet 3 i Östra hamnen, Malmö. Fastigheten är uthyrd till BE Group. Round Hill planerar att riva den mindre byggnaden om 6.500 kvm och uppföra en ny modern logistikbyggnad om 11.000 kvm.

 


 

Round Hill Capital har i partnerskap med StepStone Group Real Estate LP omfinansierat en gemensamt ägd logistik- och industriportfölj i Norden, omfattande 13 fastigheter på 327.649 kvm. Den nya finansieringen tillhandahålls av en ledande global försäkringsinstitution och har en löptid om fem år och inkluderar även finansiering för samtliga framtida ”value add”-projekt i portföljen.

Omfinansieringen har möjliggjorts genom Round Hills arbete med att stärka, ompositionera och genomföra värdehöjande projekt i fastigheterna sedan förvärvet i september 2016. Bland annat har 44 nya hyresavtal tecknats, totalt omfattande 130.143 kvm, motsvarande 40 procent av den totala uthyrningsbara ytan. I samband med detta har uthyrningsgraden höjts med över 10 procent till 85 procent och den genomsnittliga viktade hyresdurationen ökat från tre till nästan fem år.

Sedan förvärvet har Round Hill även sålt fem fastigheter till attraktiva avkastningsnivåer som ett i led i att renodla och optimera portföljen. Dessutom har värdehöjande initiativ tagits, exempelvis i form av en utbyggnation om 8.000 kvm åt IAC Group i Sverige och planer på två logistikbyggnader om vardera cirka 10.000 kvm i Malmö respektive Fredrikstads hamn i Norge.

Michael Bickford, grundare och VD på Round Hill Capital, kommenterar omfinansieringen och den nordiska portföljen:
– Vi är nöjda med att ha säkrat denna mycket attraktiva omfinansiering, som mottogs med ett stort intresse från institutionella långivare, och ger Round Hill Capital en finansiering på mycket konkurrenskraftiga villkor och med en väsentlig operationell flexibilitet. Vi välkomnar denna ledande globala försäkringsinstitution som en god samarbetspartner till Round Hill och vi ser fram emot att fortsätta ett långsiktigt samarbete.

Han tillägger:
– Vi fortsätter att söka efter ytterligare investeringsmöjligheter i logistik- och lättindustrifastigheter i Norden och resten av Europa i enlighet med vår fastlagda tillväxtstrategi.

Round Hills och Stepstone Real Estates rådgivare i omfinansieringsprocessen var DLA Piper och CBRE Debt Advisors.