14 augusti 2018

Redaktionen

alt
Vid Munksjöns östra strand, i centrala Jönköping, ligger fastigheten Öriket 2, med en uthyrningsbar yta om totalt ca 16.300 kvm. Fastigheten inrymmer uteslutande kontorshyresgäster samt en lunchrestaurang.

 

Castellum har nyligen kundanpassat kontorslokaler i fastigheten Öriket 2 vid Munksjön i Jönköping. Hyresgästerna Yellon, Sogeti, Almi och Nyföretagarcentrum har nu flyttat tillbaka in moderna lokaler med aktivitetsbaserade arbetsplatser och i april välkomnas även Greencarrier till fastigheten. Företaget har sedan ett antal år tillbaks varit Castellums hyresgäst i fastigheten Visionen på A6.

 

– Som en röd tråd i ovanstående projekt har kundens vilja att förändra både sitt arbetssätt och sin arbetsplats föranlett en dialog med oss på Castellum. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bidra till att skapa framgångsrika arbetsplatser där behovet varit aktivitetsbaserade kontorslokaler för effektivare användning med flexibla, moderna och öppna planlösningar, säger Andreas Georgii, fastighetschef på Castellum.

alt
Grundare av och huvudägare i Northfolk är Peter Carlsson, f.1970.

 

Northvolts har en förhoppning om att stommen till fabriken för tillverkning av litiumjonbatteri i Skellefteå, främst för el-bilar, ska kunna börja byggas i december i år. Det framkom vid huvudförhandlingen vid mark- och miljödomstolen i Skellefteå i juni år då domstolen meddelade ett miljötillstånd för både konstruktion och drift och gäller för den första delen av fabriken som kommer att slutföras år 2020 och svara för en fjärdedel av produktionen som planeras.

 

Tillståndet omfattar rätt att tillverka högst 35.000 ton litiumjonbatterier per år, högst 15.000 ton metalloxider per år samt grafitelektroder till nämnda litiumjonbatterier. Det är förenat med ett antal villkor och vissa frågor avseende bland annat utsläpp till vatten och luft och är under en prövotid av tre år föremål för ytterligare utredning innan slutlig ställning kan tas. Den ansökta verksamheten ska ha satts igång senast fem år från det att domen har vunnit laga kraft.

 

Som investeringsbehov har nämnts ”över 40 Mdr kr”, med ett antal anställda om cirka 2.500 personer. Detta skulle göra investeringsprojektet Northvolt till ett av Sveriges hittills största industriella investeringsprojekten under 2000-talet. Det är ett av de två första diskuterade projekten för en större fabrik för litiumjonbatterier i Europa.

 

Investerare är de två huvudägarna i Northvolt Peter Carlsson via Rocarma Consulting och Harald Mix genom Vargas Invest, samt Stena och Vattenfall.

 

Det har dock rapporterats om att det gått trögt med att säkra finansieringen. Men Northvolts planer är att testanläggningen i Västerås ska vara klar 2019 och den stora fabriken för batteriproduktion ska vara helt klar i Skellefteå 2023.


I februari i år beviljades Northvolt ett lån på 520 Mkr av Europeiska investmentbanken (EIB). Lånet ska användas till den första testanläggningen som bolaget planerar att uppföra i Västerås. Den totala kostnaden för testanläggningen beräknas till 1 Mdr kr. Testanläggningen är till för att bygga batterifabriken i Skellefteå.

 

Flera vill bygga bostäder i Skellefteå i samband med färdigställande av batterifabriken. Det är Lindbäcks som planerar att tillsammans med Skebo, Riksbyggen och Heimstaden bygga ytterligare tusen nya lägenheter i Skellefteå. Detta för att säkra bostadsförsörjningen vid en etablering av Northvolts batterifabrik.

alt
Midroc och Serneke ska förvandla ett äldre industriområde väster om Trelleborgs centrum till ett nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1.000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad.

 

Midroc och Serneke har tecknat en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun rörande utveckling av en ny stadsdel i centrala Trelleborg. Den ingår i Kuststad2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt. Ett äldre industriområde väster om Trelleborgs centrum kommer att omvandlas till ett nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1.000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad.

 

Midroc och Serneke har förvärvat två strandnära fastigheter i västra Trelleborg i syfte att utveckla den nya stadsdelen, som fått arbetsnamnet Västra Sjöstaden, tillsammans med kommunen. De två fastigheterna som Midrocs och Sernekes gemensamma bolag nyligen har förvärvat är fastigheterna Masten 6 och Bogsprötet 3 i Trelleborg. Säljare var Pergo AB. Fastigheternas markyta uppgår till 56.000 kvm

 

– Det här kommer att betyda mycket för oss. Genom utvecklingen av den nya stadsdelen tillförs Trelleborg många nya bostäder med havsutsikt som kan locka till oss nya invånare. Vi knyter samtidigt staden närmare havet, säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Trelleborgarna får också nya mötesplatser, bland annat en ny strandpromenad och förhoppningsvis även en helt ny sandstrand.

 

– Det här är en spännande satsning och en fantastisk möjlighet. Trelleborg har stor potential med fint kustläge i en tillväxtregion, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande i Midroc. Planmrådet är för staden stort, så det är en fördel att vi är flera aktörer som kan utveckla området gemensamt.

 

– Med det här projektet etablerar vi Serneke i Trelleborg, en stad med ett utmärkt läge, fina miljöer och goda kommunikationer, säger Ola Serneke, vd för Serneke. Utvecklingen av den nya stadsdelen kommer öka attraktiviteten ytterligare.

 

Som nästa steg kommer ett detaljplanearbete att starta, förhoppningsvis redan under 2018. Den första detaljplanen beräknas bli klar under 2020. Därefter kan exploateringsarbeten påbörjas, vilket möjliggör en byggstart för de första bostäderna 2021/2022 med inflyttning 2023/2024.

 

Ett äldre industriområde väster om Trelleborgs centrum kommer att omvandlas till ett nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1.000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad.

 

tisdag, 14 augusti 2018 12:51

Stureplansgruppen öppnar Bank Hotel

alt
Det gamla bankpalatset på Arsenalsgatan, intill Berzelii Park, blir nu Bank Hotel. Foto: KjellÅke Nilsson.

 

alt

Baren i Bank Hotel. Foto: Stureplansgruppen.

 

alt

Bank Hotell har en takterrass. Foto Niklas Nyman.
alt
General Manager för Bank hotel är Patrik Tuomisto. Foto: Stureplansgruppen.

 

På Arsenalsgatan 6 nära Nybrovikens kaj på Blasieholmen ligger det kommande botiquehotellet som kommer att erbjuda totalt 115 rum. Byggnaden som är från 1910 har tidigare inrymt ett bankpalats, vars originaldetaljer har tagits tillvara på. Bank Hotel öppnar måndagen den 22 augusti 2018 – men i Fastighetsaktien i maj citerade vi ett pressmeddelande som menade att Bank Hotel skulle öppna under år 2017.


I fastigheten har originaldetaljer som väggmålningar, ett sex meter högt glastak, och marmorgolv bevarats vilket bildar en historisk fond.


– Det här är Stureplansgruppens vision av ett livsstilshotell där inspiration har hämtats från resor runtom världen. Med en inbjudande atmosfär och förstklassiga restauranger får hotellet en unik plats på Stockholmsmarknaden. Här har vi skapat ett internationellt boutiquehotell för både tillresande och de som bor i staden. Det här är ett hotell som utmärker sig, säger Stureplansgruppen vd och huvudägare Vimal Kovac.


Förutom de 115 rummen så erbjuder Bank Hotel både restauranger och barer med kapacitet för upp till 1.000 gäster. Inriktningen på menyn kommer att vara inspirerad av det franska och italienska köken. Av de 115 rummen kommer åtta vara designade sviter varav den största, Bank Extreme Terrace Suite, om 185 kvadratmeter med fönster från golv till tak med utsikt över Nybroviken.


Fastigheten Näckström 24 på Arsenalsgatan 26, som ägs SEB Trygg Liv, uppfördes 1907-1910 av Bankaktiebolaget Södra Sverige. En bank som fusionerades med Handelsbanken 1919. Arsenalsgatan 26 har även inrymt Diskontobanken och Wermlands Enskilda bank.


På uppdrag av SEB Trygg Liv förvaltar Novi Real Estate fastigheten Näckström 24.

 

Stureplansgruppen driver även Berns hotell, ägt av Balder samt Stureplansgruppen har även avtalat om ett tredje hotell i Sturekvarteret med ADIA som fastighetsägare.

 

I maj 2015 skrev jag i Fastighetsaktien:

 

I en kommentar kan sägas att jag själv har erfarenhet från 80-talet av att Arsenalsgatan är det bästa finläget i Stockholm. Redan då hade Trygg-Hansa sina högsta hyror på denna gata. Detta bekräftas även idag av Aberdeens uthyrningschef Erik Skalin då han säger att Aberdeen har nått en hyresnivå om nära 6.000 kronor per kvm för en särskild våning på Arsenalsgatan. Det fridfulla läget vid Berns och Berzelii park, Bukowskis och närheten till Norrmalmstorg, Operabaren och Grand Hotel talar för Arsenalsgatans fortsatta toppläge. SF


 

tisdag, 14 augusti 2018 11:31

SSM: Projekt med 255 lägenheter slutsålda

alt
Turbinhallen i Järla Sjö innefattar 205 bostadsrätter samt en högstadieskola och en restaurang.

alt

Projektet The Tube med 50 borätter i Ursvik, Sundbyberg.


SSM Holdings projekt Turbinhallen, som består av 205 bostadsrätter i Järla Sjö, Nacka, är slutsålt. Inom de närmaste veckorna flyttar de allra sista bostadsrättsinnehavarna in i det karaktärstarka boendet i Gustaf de Lavals fabriksfastighet från 1911. Projektet försäljningsstartades under fjärde kvartalet 2015 och har drivits i ett JV-samarbete med Profi Fastigheter.
    

SSM meddelar dessutom att projektet The Tube, bestående av 50 bostadsrätter i Ursvik, Sundbyberg, är slutsålt. Detta projekt har SSM drivit i egen regi. Tillträde och inflyttning har skett under första halvåret.
    

Projekt Turbinhallen i Järla är ett om- och nybyggnadsprojekt med höga antikvariska bevarandekrav som påbörjades under 2015 i Gustaf de Lavals fabriksfastighet från 1911. Utöver de drygt 200 lägenheterna innefattar projektet en högstadieskola samt en restaurang, vilka genererar långsiktiga kommersiella intäkter till föreningen.
    

Från och med årsskiftet 2016/2017 fram till augusti 2018 har SSMs kunder tillträtt och flyttat in i 763 bostadsrätter inom ramen för de slutsålda projekten The Lab (266 bostäder), Bromma Tracks (249 bostäder), Turbinhallen (205 bostäder) och The Tube (50 bostäder).

tisdag, 14 augusti 2018 11:29

Willhem ska emittera grön obligation

alt
Mikael Granath, vd för Willhem.


Willhem AB, med A- (stable) rating från Standard & Poor’s samt helägt av Första AP-fonden, etablerar ett grönt ramverk som därmed gör det möjligt att emittera gröna obligationer under bolagets befintliga MTN-program.
    

SEB har varit rådgivare vid framtagandet av ramverket för gröna obligationer som granskats av det oberoende klimatforskningsinstitutet Cicero. SEB kommer även att arrangera en investerarpresentation för obligationsinvesterare i Stockholm den 23 augusti där Willhem presenterar sitt nya gröna ramverk. En senior icke säkerställd SEK-denominerad benchmarktransaktion med förväntad löptid om 5 år kommer att följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor.
  

Willhem äger hyreslägenheter för 33,3 Mdr kr på utvalda tillväxtorter i Sverige. Bolaget arbetar ständigt med att utveckla nya ideér inom service, fastighetsutveckling, hållbarhet och digitalisering med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Etableringen av ett grönt ramverk är ett led i bolagets finansiella hållbarhetsarbete.

alt
Den 1 december 2016 bytte KI namn på universitetsområdet i Huddinge till campus Flemingsberg.

 

Huddinge kommun och ett konsortium bestående av Fabege och WA-fastigheter, som båda har stort fokus på stadsutveckling, och där den senare också är fastighetsägare i området, har under måndagen den 13 augusti ingått en avsiktsförklaring om att utveckla centrala delar av Flemingsberg till ett ledande internationellt affärsdistrikt. Beslutet är första steget i visionen att Flemingsberg ska gå från en regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District.

 

Under måndagen den 13 augusti beslutade kommunstyrelsen i Huddinge att godkänna avsiktsförklaringen mellan kommunen och konsortiet, däribland fastighetsbolaget Fabege AB som innehar en central roll. Starten för en spännande resa, vilken över närmsta 10 åren kommer förvandla dagens Flemingsberg, har därmed gått.

 

Öppen internationell stad för alla
Intentionen med samarbetet är att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar och skapa plats för 50.000 arbetande, 50.000 boende och 50 000 besökare inom Flemingsberg. En plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.

 

– Detta är ett gigantiskt utvecklingsprojekt, ett av de största i landet, som kommer att göra Flemingsberg till centrum för södra Stockholm. Vi planerar för tiotusentals nya arbetsplatser och bostäder i en attraktiv stadsmiljö, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Bred uppslutning möjliggör stark regional och nationell utveckling
I dag samlar Flemingsberg högre utbildning, världsledande forskning, myndigheter och företag. Därför är Flemingsberg utpekad som en regional stadskärna och lyfts fram som en självklar knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Med de regionala och nationella investeringar som redan är beslutade, tillsammans med de förutsättningar som redan finns på platsen besitter Flemingsberg unika förutsättningar att växa och skapa en balans i Stockholmsregionen.

 

– Ett starkt alternativ söder om Stockholm ger inte bara jobb och lokal tillväxt utan skapar en bättre balans och konkurrenskraft för hela Stockholmsregionen. Det nya Stockholm South Business District är ett lyft, inte bara för Huddinge och Stockholm, utan för hela Sverige, enligt Daniel Dronjak (M).

 

– Tillsammans med Huddinge kommun och övriga aktörer vill vi utveckla Flemingsberg som stadsdel från en given regional kärna till en dynamisk internationell stjärna, säger Klaus Hansen Vikström, vd för konsortiet.

 

Slutgiltigt beslut kring avsiktsförklaringen fattas i kommunfullmäktige den 20 augusti. För Fabeges räkning innebär detta att investeringar i större utsträckning tidigast kommer att ske 2021/2022 då detaljplaner bedöms bli antagna.

alt
.I Mjölkuddens sydöstra del i Luleå planeras nu 700 bostäder i en långsiktig plan om 10 år.

 

Fastighetsutvecklarna Galären, HSB, Riksbyggen, Rikshem och Samhällsbyggnadsbolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Luleå kommun kring den framtida utvecklingen av Munkeberg strand.

 

Området, som idag består av skog och strandängar, ligger utmed Stadsfjärden i Mjölkuddens sydöstra del. Enligt detaljplaneprogrammet kan här på sikt inrymmas cirka 700 nya bostäder.

 

– Det här är ett viktigt steg för att utveckla Luleå. Vi är många som tror på det här och vi siktar på en långsiktig plan med ett 10-års-perspektiv, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande.

 

Innan projektet kan förverkligas ska ett antal utredningar och processer genomföras, däribland miljöprövning, vattendom och artskyddsdispens.

måndag, 13 augusti 2018 10:43

Starkt första halvår för Logicenters

alt
Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.


Det har varit ett framgångsrikt halvår för Logicenters. Med hela 15 viktiga avtal på plats som avser förvärv, uthyrning och nya utvecklingsprojekt förstärkte bolaget sin position ytterligare på strategiska platser såsom Arlanda, Jönköping, Odense och Hämeenlinna. Förvärven omfattade 55.000 kvm och hyresavtalen 113.500 kvm. Under perioden färdigställde Logicenters även tre fastigheter om över 67.000 kvm och tecknade tre avsiktsförklaringar. Totalt innehar nu bolaget över 1,6 miljoner kvm logistikutrymme i Norden.
    

– Vi har kunnat stärka vår konkurrenskraft ytterligare detta halvår genom att vara snabbfotade och alltid erbjuda anpassningsbara anläggningar med moderna specifikationer. Utöver fastighetsutvecklingen har vi dessutom stärkt upp internt med fem viktiga rekryteringar, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head på Logicenters.
    

Flexibiliteten har varit en grundläggande framgångsfaktor för Logicenters. Företaget har gjort långsiktiga investeringar i fastigheterna för att möta framförallt e-handlarnas skiftande tillväxtbehov. Zalando, Babyshop och snart även Bythjul är nätbutiker som disponerar Logicenters fastigheter som distributionscenter.
    

– Vår affärsmodell är anpassad till kunder med föränderliga verksamheter och den flexibiliteten gör oss till en långsiktig logistikpartner. Vi var väl förberedda när e-handelns frammarsch drog igång och kunde därför stötta deras affär fullt ut redan från start. Nu räknar vi med att fortsätta med ett lika starkt andra halvår och planerar flera viktiga etableringar i områden som Brunna Logistikpark, Ventrupparken och Viared, avslutar Matthias Kettelhoit.

måndag, 13 augusti 2018 10:41

SHH ökar i Rikstens friluftstad

alt
Detaljplan 4 i Rikstens friluftsstad vann nyligen laga kraft. Här planerar SHH Landbolaget att utveckla tvåvånings flerbostadshus och radhus.


SHH Bostad AB fullföljer via intressebolaget SHH Landbolaget AB (där SHH äger 50 procent) förvärvet av byggrätter för cirka 160 bostäder från Peab Bostad i Rikstens friluftstad, Tullinge. Byggrätterna ingår i etapp 4 i Tullinges södra del av Rikstens friluftstad.
    

Detaljplanen för etapp 4 och ett exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Peab vann laga kraft i juni i år. Planområdet omfattar totalt cirka 350 bostäder samt en förskola. Landbolaget förvärvar drygt hälften av bostadsbyggrätterna.
    

– Vi har tidigare i gott samarbete med Peab utvecklat bostäder i Rikstens friluftstad och har sett fram emot att förvärva mer bostadsbyggrätter här. Nu är äntligen detaljplanen lagakraftvunnen och vi kan gå vidare med detaljprojekteringen. Vi planerar att utveckla framförallt tvåvånings flerbostadshus och radhus för försäljning och produktion under 2019, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad.
    

– Rikstens friluftstad är ett strategiskt viktigt område för oss i Peab att fortsätta utveckla. Det tidigare flygfältet omvandlas successivt till en levande och hållbar stadsdel för över 12.000 boende och cirka 1.000 arbetsplatser med tillhörande skolor, service och mycket mer. Genom samarbetet med SHH och andra parter får vi en bra kombination av bebyggelse och boendemiljö, säger Peter Svensson, vd Peab Bostad.

Sida 1 av 759