20 februari 2019

Redaktionen

tisdag, 19 februari 2019 16:41

Scandic ökade omsättningen till 18 Mdr

 

Jens Mathiesen tillträdde nyligen som vd och koncernchef för Scandic Hotels. Han kom närmast från rollen som
chef för Scandic i Danmark.Scandic Hotels redovisade en ökad nettoomsättningen med 23,5 procent till drygt 18,0 Mdr kr (14,6) under fjolåret. Under året förvärvade bolaget den finska kedjan Restel med 43 hotell. Exklusive dessa hotell och valutaeffekter steg nettoomsättningen med 6,0 procent och för jämförbara enheter steg omsättningen med 1,2 procent.

 

Justerat EBITDA uppgick till 1.957 Mkr (1.573) motsvarande en marginal på 10,9 procent (10,8). Restel bidrog med 196 Mkr till justerat EBITDA motsvarande en marginal på 9,1 procent. Helårsvinsten per aktie minskade till 6,54 kr (6,86). Exklusive jämförelsestörande poster, effekt från finansiell leasing samt valutakurseffekter vid omvärdering av lån ökade resultat per aktie med 7,5 procent, vilket bidrog till att styrelsen inför årsstämman föreslår att utdelningen höjs till 3,50 kr (3,40) per aktie.

 

Vid årsskiftet hade Scandic i  pipeline en nyproduktion med 5.655 rum, motsvarande 11 procent av kedjans totala portfölj, vilket utgör en solid grund för att nå tillväxtmålet, som är satt till 5 procent per år över en konjunkturcykel.

 

– Vi har en långsiktigt positiv syn på våra marknader, även om det finns risk att ökad kapacitetstillväxt på vissa destinationer kan ha en temporär negativ effekt på marknadsbalansen under 2019. I Oslo tillkommer ny kapacitet i början av året och i Köpenhamn förväntas en omfattande ökning från andra kvartalet. Utbudstillväxten i Stockholm och Helsingfors förväntas dock vara på en förhållandevis begränsad nivå under 2019, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic. LE

tisdag, 19 februari 2019 15:28

1.000 nya bostäder i Bromstenstaden

 

Mitt i den nya stadsdelen formas ett nytt centralt rum – Stora parken som öppnar sig mot Spångaån och länkar samman de två sidorna. Parken ramas in av trädrader utmed omgivande gator och gräsparterren försänks i förhållande till gator och bostadskvarter. Bild: White arkitekterStockholms kommunfullmäktige har godkänt en ny detaljplan för Bromstensstaden med 1.000 lägenheter i nio stadskvarter.

 

– Vi i den grönblåa majoriteten upprätthåller byggtakten i Stockholm, trots den allt mer avmattade byggkonjunkturen. Bromstensstaden utgör ett välkommet tillskott på 1.000 bostäder i stadsmiljö. Det kommer att bli ett tryggt område med levande bottenvåningar och riktig kvartersstruktur, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

 

Staden skriver nu: ”Ut med gamla industrier, in med moderna lägenheter, butiker, en park, förskolor och skola.”

 

Planen på att göra om Bromstens industriområde godkändes redan 2006, men än har inte spaden satts i marken. Det beror till stor del på att marken egentligen är ganska värdelös att bygga på. Det är mycket lermark som måste förstärkas och projekteringen behöver ta höjd för Spångaåns översvämningsrisk.

 

tisdag, 19 februari 2019 15:04

Stena har nya planer för Fisksätra


Nya hus och nya gator i Fisksätra.I Fisksätra Entré vill Stena Fastigheter bygga 375 lägenheter, 86 lägenheter i äldreboende samt förskola.

 

 

 

 

 

 

 

En grön gård i nya Fisksätra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisksätra idag.

 

Nu har Stena Fastigheter öppnat två nya kanaler för dialog och områdesutveckling i Fisksätra. Det är "Dialogloungen" i Fisksätra Centrum, som är en fysisk mötesplats samt "Dialogportalen" som alla kan besöka när det passar dem själva.

 

Till Dialogloungen är alla välkomna att prata om utvecklingen av Fisksätra eller bara ta en kopp kaffe. Mötesplatsen kommer till en början att vara öppen två timmar per dag måndag till torsdag.

 

– Stena Fastigheter har stora utvecklingsplaner för Fisksätra, både vad gäller de befintliga fastigheterna som nyproduktion. Här tror vi att Dialogloungen fyller en funktion för boende att få svar på frågor och komma med egna synpunkter och idéer, säger Karin Linander, fastighetschef Stena Fastigheter Stockholm.

 

Dialogportalen är ett digitalt verktyg för dialog som i kombination med det fysiska mötet ska underlätta för boende att tycka till när det passar dem själva. Här är man välkommen att tycka till om de kvarter och platser där vi behöver idéer och förslag för att kunna skapa en bättre boendemiljö! Först ut är Fisksätra Torg. I verktyget kan man välja mellan olika aktiviteter man vill se på torget.

 

– Med ett digitalt verktyg skapar vi förutsättningar för alla att tycka till och bidra med idéer. Vi vill underlätta även för dem som inte har möjlighet att delta på ett fysiskt möte. På det här sättet så breddar vi deltagandet och de synpunkter vi får in har en bättre förankring bland boende i området, poängterar Karin Linander.


Den första delen av nyproduktionen i Fisksätra är Fisksätra Entré. Under våren/sommaren 2019 kommer detaljplanen för Fisksätra Entré att gå in i den del som kallas ”granskning”. Om Nacka kommun går vidare med planerna efter granskningen förväntas detaljplanen bli klar i början av 2020 och i så fall planerar Stena Fastigheter att börja bygga tidigast ca 1 år senare, i slutet av 2020. Fisksätra Entré innehåller 375 lägenheter, 86 lägenheter i äldreboende samt förskola.

 

 

Visionsskiss som visar korsningen mellan Gelbgjutarevägen och Industrivägen. Illustration: Archus Arkitekter

 Efter en stark försäljning är det nu klartecken för att starta byggandet av 61 bostadsrätter i Brf Murgrönan – Riksbyggens tredje projekt i Kungälvs nya stadsdel Kongahälla. Inflyttningen är planerad till våren 2021. Ett entreprenadavtal om 78 Mkr har tecknats med Serneke, som ska börjar bygga lägenheterna i november med beräknad inflyttning våren 2021.

– Bostäderna får ett fantastiskt bra läge mitt i mot det nya köpcentrumet Kongahälla Center och Kungälvs nya resecentrum, vilket gör bostäderna attraktiva för många. Sedan säljstarten i november har 45 procent av lägenheterna i Brf Murgrönan sålts och nu byggstartas projektet, säger Karin Ekström, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad Bohus Vänern.

De 61 bostäderna är fördelade på fem trapphus, varav fyra är vända mot det nya torget Marknadsplatsen som kommer bildas mellan Brf Murgrönan och Kongahälla Center, som slår upp portarna den 28 mars 2019. I bottenvåningen på Brf Murgrönan finns butiks- och restauranglokaler.

 

Den nya bebyggelsen i Södra Hagalund kommer framför allt att omfatta cirka 500 lägenheter. Inom bebyggelsen åtar sig Humlegården också att uppföra en förskola med 6 avdelningar och 15 LSS- eller andra sociala lägenheter. Illustration: Archus Arkitekter

 Solna stad och Humlegården har tecknat en principöverenskommelse för första etappen i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde. I området kommer kommunikationerna att förstärkas genom en ny tunnelbanestation, Södra Hagalund, som beräknas stå klar 2024.

Utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde kommer att ske i flera etapper och beräknas pågå under 15 år. Tillsammans med den utbyggda kollektivtrafiken är tanken att utvecklingen av området, som ligger i anslutning till Solnavägen, ska knyta samman Solna och Stockholm. Humlegården äger samtliga fastigheter i denna första etapp, som omfattar 48.000 kvm ljus BTA inom kvarteren Gelbgjutaren samt en del av kvarteret Instrumentet – närmast den framtida tunnelbanestationen.

Solna stad och Humlegården har höga ambitioner i utvecklingen av området. Här vill parterna skapa en tät stadsbebyggelse bestående av bostäder, kontor och inslag av handel och service i gatuplan.

– Vi har varit verksamma i Hagalunds arbetsplatsområde i drygt tio år och genom principöverenskommelsen går utvecklingen av stadsdelen nu in i en ny fas. Vi ser fram emot att ta nästa steg i arbetet, där vi tillsammans med Solna stad vill skapa en hållbar, attraktiv stadsdel med levande kvarter, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården.

Som en del i Humlegårdens utveckling av Hagalunds arbetsplatsområde kommer bolaget att bidra med omkring 57 Mkr till Solna stads medfinansiering till utbyggnaden av tunnelbanan. Utbyggnaden, som som sträcker sig från Odenplan till Arenastaden, beräknas stå klar 2024.

– Det här är första etappen i omvandlingen av industriområdet vid Hagalund till en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och förskola, i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Ett viktigt steg i utvecklingen av Solna till en mer sammanhållen stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

tisdag, 19 februari 2019 11:35

Profi rustar och hyr ut i Kista

 

Profi skapar moderna ytor i fastigheten Nordic Forum i Kista.

 Tillsammans med Sabis investerar Profi Fastigheter i en helt ny restaurang, en ny konferensanläggning och en helt ny receptionslösning i fastigheten Nordic Forum i Kista. Två stora ljusgårdar omvandlas till loungeytor samtidigt som ett gym för hyresgästerna byggs.  Samtidigt har ett flertal nya hyresavtal tecknats med bland andra FVB AB, TechTrade International AB och Direkt Press Tidningsförlag AB om cirka 2.200 kvm.

Det var i november 2016 som Profi köpte Nordic Forum omfattande 44.000 kvm med stora vakanser och har sedan dess drivit ett aktivt uthyrnings- och förvaltningsarbete.

Genom ny planlösning effektiviseras entrévåningens ytor vilket innebär att Profi kan erbjuda större flexibilitet för nya hyresgäster. I kombination med bolagets koncept för flexibla kontor och cowork, C/O, omfattar kontorserbjudandet allt från kontorsplats för en person till sammanhängande lokaler om 5.000 kvm.

– Det är jättekul att vi är igång på riktigt med förändringsarbetet av Nordic Forum. Vi utvecklar en ny attraktiv kontorsprodukt så att vi kan skräddarsy effektiva lokaler för våra kunder, parallellt med att vi uppdaterar gemensamma ytor och förbättrar facilitetserbjudandet, säger Erik Löfberg, chef Aktiv Förvaltning på Profi.

måndag, 18 februari 2019 16:35

Schmidt Hammer Lassen förnyar i Bostons hamn

 

Schmidt Hammer Lassen Architects står tillsammans med den lokala samarbetspartnern CBT Arhitects bakom den kommande förnyelsen av Seaport World Trade Center i Boston, USA. Visualisering: Cityscape Digital for Pembroke

 


Schmidt Hammer Lassen Architects står bakom en omfattande omvandling av det historiska Seaport World Trade Center vid Commonwealth Pier i Boston, USA. Den över ett sekel gamla byggnaden om 68.500 kvm, som ägs av Pembroke, ska transformeras och innehålla fler allmänna ytor. Kontorsytorna ska moderniseras och kompletteras med kaféer, restauranger, butiker samt olika utställnings- och evenemangsytor – samtidigt som byggnadens historiska karaktär ska bevaras.

 

– En av våra ambitioner med Seaport World Trade Center är att skapa en öppen byggnad, där arbetsliv och avkoppling lätt glider ihop. Vi har föreslagit visuella förbindelser genom byggnaden, och spelat med de enorma utrymmena genom att sätta in däck och låga anslutningsvägar. Inte minst har vi gjort attraktiva offentliga platser i komplexet, säger Kristian Ahlmark, partner och kreativ chef på Schmidt Hammer Lassen.

 

I förslaget ingår hela 15.200 kvm nytt offentligt urbant rum, vilket ska tillföras i och i kring komplexet. Inför den kommande förnyelsen har arkitekterna också lagt stor vikt vid hållbarhetsaspekten, bland annat vad gäller materialval och tekniska lösningar, med målet att nå en certifiering enligt LEED Gold.

 

Seaport World Trade Center är Schmidt Hammer Lassens andra stora projekt på kort tid i USA. I december ifjol togs det första spadtaget för en förnyelse av Monroe Blocks i Detroits historiska centrum – här har Schmidt Hammer Lassen på uppdrag av Bedrock Management Service LLC skapat en stor helhetsplan som bland annat omfattar 75.000 kvm kontor, 480 bostäder, 15.000 kvm detaljhandel samt allmänna ytor.

måndag, 18 februari 2019 16:29

Einar Mattsson bygger 262 bostäder i Rissne

 

Einar Mattssons kvarter är Stadshuslunden med 198 bostadsrätter och Hjulmakaren med 64 hyresrätter på samma plats där Sundbybergs tidigare stadshus stod.

 


Stadsdelen Rissne, nära Sundbybergs centrum, mellan Duvbo och Stora Ursvik, har fått ett lyft med bland annat nybyggda bostäder, affärsverksamhet och förskola. Med investeringar från kommunen och landstinget, i samarbete med Einar Mattsson och andra bostadsutvecklare kommer Rissne att vara en knutpunkt i kommunen med bland annat spårvagnsutbyggnad.


Einar Mattssons kvarter är Stadshuslunden med 198 bostadsrätter och Hjulmakaren med 64 hyresrätter på samma plats där Sundbybergs tidigare stadshus stod.

 

Att Einar Mattsson deltar aktivt i stadsutvecklingsområden runtom i Storstockholm är sedan länge naturligt.

 

– Vi är alltid med och utvecklar staden. Vi tänker långsiktigt och deltar gärna i vidareutveckling och förädling av befintliga områden. När vi började bygga hus på Södermalm, var det långt ifrån den attraktiva stadsdel det är i dag. Nu är vi delaktiga i omvandlingsprocesser i bland annat Barkarbystaden, Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och Huddinge. Rissne är ytterligare ett utvecklingsområde i raden, säger Britta Blaxhult, affärsutvecklingschef.

 

Totalt ska 3.300 nya bostäder utvecklas i den nya stadsdelen. Stadshuslundens grönska har bevarats när nya bostäder utvecklas. Grönytorna förädlas ytterligare med fokus på trygghet och trivsel.


Rissne blir alltmer stadslikt. Sundbybergs stad har tillsammans med Region Stockholm nu omvandlat genomfartsleder till stadsgator så att Tvärbanan går mitt i gatan, som en spårväg. När tvärbanan förlängs från Ulvsunda till Kista blir detta en ny nod i kollektivtrafiken där tvärbanan möter tunnelbanan. De sociala och kommersiella funktionerna kring Rissne Torg kommer också att utvecklas.

 

måndag, 18 februari 2019 16:16

Wingårdhs, JSB och SBU i projekt om 1 Mdr

 

Kilströmskaj i Karlskrona är ett av SBU:s projekt där Wingårdhs har svarat för gestaltning och JSB för entreprenad.

 


Wingårdhs, JSB och SBU bildade i slutet av förra veckan SBU Framtid AB efter att JSB och Wingårdhs förvärvat totalt 67 procent av röster och kapital i SBU Framtid AB. Med förvärvet följer det helägda dotterföretaget Svensk Bostadsutveckling AB. Med förvärvet följer ett antal bostadsprojekt i Mälardalen, Södertälje och Karlskrona med ett totalt försäljningsvärde om strax över 1 Mdr kr, och ytterligare projekt är på väg in.

 

Affärsmodellen i SBU Framtid AB är att med gemensamma kompetenser och erfarenheter kunna projektera och bygga kostnads- och priseffektiva bostäder med hög och utmärkande arkitektonisk gestaltning. Wingårdhs bidrar med det arkitektoniska, JSB står för produktionserfarenhet och produktionsresurser medan Torsten Kai-Larsen från SBU med omfattande nätverk och flerårig erfarenhet av fastighetsutveckling.


Atrium Ljungbergs huvudkontor, som ligger i Luftverkstaden, blir med solcellerna på taket helt elneutralt, eftersom produktionen och användningen går jämnt ut.


Emma Henriksson, chef digital utveckling och hållbarhet på Atrium Ljungberg.

 


Atrium Ljungberg har installerat solceller på taken till tre fastigheter i Sickla. Med sina 4.500 kvm blir anläggningen den största av sitt slag i Stockholm och stärker ytterligare Sicklaområdets hållbara stadsutveckling.

 

– Det här är en milstolpe i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete, som vi tror kommer uppskattas av både invånare i Nacka kommun och besökare. Att ta tillvara på den energi som solen ger och producera förnyelsebar el är ett bidrag för att klara de klimatutmaningar som vi står inför, säger Emma Henriksson, chef digital utveckling och hållbarhet på Atrium Ljungberg.

 

Under ett år kommer anläggningen att kunna producera 550.000 kilowattimmar el, vilket motsvarar den mängd som skulle krävas för att driva en elbil tre miljoner kilometer.

 

Med satsningen på solceller i Sickla vill Atrium Ljungberg bidra ytterligare till att skapa en hållbar stad, där människor kan mötas på ett klimatvänligt sätt. Framöver finns planer på att bygga solcellsanläggningar på fler fastigheter i landet, både handels-, kontors- och bostadshus.

 

– Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och solcellsanläggningen i Sickla kommer att löna sig både ekonomiskt och miljömässigt. Jag är otroligt stolt över att vi kan gå i bräschen för en klimatsatsning på den här nivån, det visar att det går att driva storskaliga hållbarhetsprojekt ekonomiskt lönsamt, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

 

Solcellsanläggningen i Sickla täcker dels taket på Luftverkstaden, dels taken på Gallerian och Magasinet. Atrium Ljungbergs huvudkontor, som ligger i Luftverkstaden, blir med solcellerna på taket helt elneutralt, eftersom produktionen och användningen går jämnt ut.

 

 

 

 

Sida 1 av 848