24 maj 2018

Redaktionen

alt
FastPartner och Åke Sundvall ska bygga 200 bostäder i tre byggnader samt ett parkeringshus i Märsta Centrum. Illustration: Vera Arkitekter

 

FastPartner och Åke Sundvall ska bygga tre separata bostadshus samt ett parkeringshus i två plan i Märsta Centrum. Det första spadtaget tas nu under maj. Bostadshusen varierar i höjd från 8 våningar upp till 16 våningar. Lägenheternas storlek är från 1 till 5 Rum och kök. Bostäderna ska upplåtas både som hyresrätter och som bostadsrätter. Under ett av bostadshusen kommer ett parkeringsgarage att byggas, vilket tillsammans med parkeringshuset kommer att underlätta för såväl boende som besökare i Märsta Centrum att hitta parkering.

 

– Vi är mycket glada och stolta att få vara en del av Märsta Centrum som är en av våra största entreprenader i modern tid och det fjärde projektet i ordningen åt FastPartner vilket vittnar om vårt väl fungerande och utvecklande samarbete. Det är också roligt att arbeta med sådana här stora projekt där våra kunskaper om hur omtyckta områden utvecklas kommer väl till användning, säger Stefan Martinsson, vice vd och chef Entreprenad på Åke Sundvall.

 

Under en längre tid har Åke Sundvall och FastPartner tillsammans med Vera Arkitekter arbetat fram bostadsområdet och tittat på alla detaljerna som gör bostadsområdet både attraktivt samt hållbart över tid.  

 

– Nu tar vi nästa stora steg i utvecklingen av Märsta Centum. Genom att bygga 200 nya lägenheter blir det en viktig milstolpe i det stadsutvecklingsprojekt som Fastpartner framgångsrikt driver i Märsta Centrum. Målet är att skapa Sigtuna kommuns naturliga stadscentrum med ett brett utbud av handel, kommersiell service, kontor och bostäder. Vi ser framemot att fortsätta det sedan länge etablerade samarbetet med Åke Sundvall och tillsammans med dem bygga miljöcertifierade bostadshus, säger Patrik Arnqvist, regionchef på Fastpartner.

 

Alla tre huskroppar samt ett parkeringshus beräknas stå klara under första kvartalet 2021.

alt
Totalt ska Årstafältet rymma 6.000 bostäder. Nu byggstartas etapp 1 med 1.000 bostäder. Illustration: White arkitekter

 

I den första bebyggelseetappen på Årstafältet kommer det att byggas cirka 1.000 lägenheter, varav cirka 125 studentlägenheter och cirka 15 stadsradhus, samt butikslokaler och förskolor. Nu i juni 2018 påbörjar staden de förberedande markarbetena. På lördag den 26 maj kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (S) det första spadtaget tillsammans med bostadsföretagen.

 

Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med vackra offentliga miljöer. Husen kommer därför att få entréer ut mot gatan och verksamheter i bottenvåningarna. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

 

Bilparkeringsplatser för de boende byggs i garage under marken. Staden räknar med 0,5 platser per lägenhet och 0,1 platser per studentlägenhet.

 

Innan bostäderna börjar byggas kommer delar av parken att anläggas. En ny dagvattendamm ska byggas och koloniområdet flyttas till en ny plats på fältet. Det kommer också att byggas ett bullerskydd utmed Huddingevägen för att minska bullernivåerna i parken.

 

Flera olika byggaktörer medverkar i etappen. Det ger stor variation i bebyggelsens typ, höjd, form och stil. Många har hämtat inspiration från Årsta centrums 50-talsstil.

 

Byggaktörer är Abacus, Järntorget, HSB, Gyllenforsen, Erik Wahlin, Maxera, Ikano, Svenska Bostäder, SKB, Einar Mattson, SISAB (förskolan) och Veidekke.

 

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken i december 2015. Planerna har sedan dess överklagats i olika instanser upp till Mark- och miljööverdomstolen. Den 24 maj 2017 fattade domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Detaljplanerna vann därmed laga kraft. 

 

Markarbetena startar i juni 2018. I slutet av 2019 är det beräknad byggstart för de första bostadskvarteren. Första inflyttning blir tidigast under 2021.

 

Hela Årstafältet beräknas vara färdigbyggt 2030 och Stockholms stad har som att Årstafältet ska bli en levande och varierad stadsdel med cirka 6.000 nya bostäder, skolor, förskolor och lokaler för butiker och verksamheter.

 

Mitt i området anläggs en park som blir lika stor som Skansen.

alt

                                                                                                                    
Med start den 1 augusti tar Gith Thellsén (bilden) över rollen som kontorschef för White arkitekters Linköpingskontor. Nuvarande kontorschef Barbara Vogt går in i en ny roll med ansvar för att utveckla White på den tyska marknaden.
     

Gith Thellsén började arbeta på White redan under 90-talet och har haft uppdrag inom en rad olika marknadsområden såsom kontor, skolor och vård. Under senare år har hon bland annat medverkat i sjukhusprojektet Framtidens US som intern projekteringsledare. Hon har även en nyckelroll i det pågående uppdraget Vision Vrinnevi 2020, där hon också fortsättningsvis kommer att vara uppdragsledare.
    

Sedan 2013 har Gith Thellsén varit både gruppchef och ställföreträdande kontorschef. Sedan december 2017 har hon varit tillförordnad kontorschef, medan nuvarande kontorschef Barbara Vogt är tjänstledig.

alt

Illustration av potentiell utveckling av fastigheten Vårdaren 8 i Rosenlund, Jönköping. Vy från Hermansvägen.


Genom att köpa del av fastigheten Vårdaren 8 planerar nu Riksbyggen för 200-250 lägenheter i området Rosenlund i Jönköping. Planen är att majoriteten av de nya bostäderna blir bostadsrätter och en mindre andel blir hyresrätter. Säljare är Bostadsbyggen i Jönköping AB –  ett bolag som till hälften ägs av Regionen Jönköpings län och till hälften av Riksbyggen ekonomisk förening.
    

– Det här är en affär som är mycket bra för båda parter. Affären möjliggör för Bostadsbyggen att bygga studentlägenheter, enligt ägarnas önskemål. Region Jönköpings län i samarbete med Linköpings Universitet startar en läkarutbildning i Jönköping våren 2019 vilket ökar behovet av fler lägenheter för studenter. Nu öppnas möjligheten att uppföra cirka 50 mindre lägenheter, säger Arnold Carlzon, styrelseordförande i Bostadsbyggen i Jönköping AB.

 

Rosenlund är ett attraktivt område i Jönköping med närhet både till Vättern och till kommunikationer och arbetet med detaljplan för de nya bostäderna beräknas komma igång under 2019.
  

– Det finns tydliga ambitioner från kommunens sida att Rosenlund ska växa och det ligger helt linje med Riksbyggens planer för Jönköping, säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

alt

Mengus köpte fastigheten Härolden 44 2013 av GE Capital Real Estate. Sedan dess har Mengus byggt på, moderniserat och tecknat långa avtal i fastigheten, som nu säljs för 1,1 Mdr.


Mengus andra fond (Mengus 2011) säljer sitt sista portföljinnehav, kontorsfastigheten Härolden 44, av Mengus namngiven Fleming 7. Fastigheten omfattar 10.000 kvm uthyrbar area samt garage och avyttras till Barings Real Estate till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 1,1 Mdr kr.
    

Fastigheten, attraktivt belägen på Fleminggatan nära Stockholms Centralstation, var uthyrd på korta kontrakt tecknade under finanskrisåren när den förvärvades av Mengus i september 2013. Sedan dess har Mengus omförhandlat och tecknat nya hyresavtal, samt uppgraderat och utvecklat byggnaden som också har byggts på med två nya kontorsplan om totalt cirka 1.500 kvm. Fastigheten är idag fullt uthyrd på långa kontrakt till bland andra DF Kompetens, Hypergene, FAR och Quesada.
    

– Investeringen i Fleming 7 har varit väldigt lyckad. Vi har genomfört omfattande fastighetsutvecklingsprojekt, inklusive en påbyggnad av två nya kontorsvåningar och tillskapande av nya restaurang-, receptions- och konferensfaciliteter, säger Per Niklasson, Managing Partner på Mengus. 

    

Transaktionen genomfördes som en bolagsförsäljning. Cushman & Wakefield och Roschier agerade finansiell respektive juridisk rådgivare till Mengus.

alt
Mark- och miljödomstolen bedömer bland annat att detaljplanen för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl skulle på ett oåterkalleligt sätt påverka den s.k. läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad. När det gäller enskilda intressen bedöms planen påverka grannfastigheten, ägd av Fastighets AB L E Lundberg,  bl.a. när det gäller förlust av unik sjöutsikt på ett sätt som det inte har funnits anledning för dem att räkna med på platsen och som går utöver vad de kan anses skyldiga att tåla, trots att detta är en storstadsmiljö.

 

Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom Stockholm stads beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömer bland annat att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet.

 

Det var den 25 april 2016 som kommunfullmäktige i Stockholm beslutade att anta detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. Beslutet överklagades av ett 40-tal parter till Länsstyrelsen i Stockholms län, som inte upphävde inte planen och flera klagade därför vidare till mark- och miljödomstolen.

 

Mark- och miljödomstolen har bedömt målet på talan av fem klagande, varav två enskilda parter och tre ideella föreningar.

 

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans i frågan. Ett överklagande kan ske senast den 12 juni 2018.

alt
Anders Lindh, vd för ETTELVA Arkitekter AB. Foto: Cato Lein

 

ETTELVA hamnar på tredje plats när tidningen Byggfakta listar de tjugo största arkitektkontoren. Listan baseras på projektens totala byggvärde, det vill säga den totala byggkostnaden för kontorens projekt som byggstartats under andra halvåret under 2017. Tio av ETTELVAs projekt startades under perioden, med ett sammanlagt byggvärde av 1730,8 Mkr.

 

I topp 20 placerar Byggfakta de största arkitektbyråerna under andra halvåret 2017 med uppgifter om totalt byggkostnad för ansvariga projekt.

1. White arkitekter AB med en byggkostnad om 3.286,5 Mkr. 2. Sweco Architects AB med 3.123,3 Mkr. 3. ETTELVA Arkitekter AB med 1.730,8 Mkr. 4. Tengbomgruppen 1.646,5 Mkr. 5. Nyréns Arkitektkontor AB med 1.570 Mkr. 6. LILJEWALL Arkitekter AB med 1.502,5 Mkr. 7. Marge Arkitekter AB med 1.207,5 Mkr. 8. Eg Architects AB med 1.000 Mkr. 9. Enter Arkitektur AB med 967,5 Mkr. 10. Tyréns AB med 878 Mkr. 11. Jägnefält Milton AB med 840 Mkr. 12. Byrån för Arkitektur och Urbanism AB, BAU AB med 835 Mkr. 13. Arkitema AB med 833,8 Mkr. 14. Norconsult AB med 798 Mkr. 15. Sydark Konstruera AB med 782 Mkr. 16. Jals Arkitekter AB med 770 Mkr. 17. Ramböll Arkitekter AB med 732,5 Mkr. 18. Wingårdh Arkitekter AB med 724,5 Mkr. 19. ABAKO Arkitektkontor AB med 724,3 Mkr. 20. Achus Arkitekter AB med 705 Mkr.      

alt
Logicenters nya anläggning i Ishøj, Köpenhamn, kommer att innehålla frys-, kyl- och traditionellt lager.


NREPs Logicenters ska utveckla en distributionsanläggning på Vejleåvej 11 i området Winthersminde i Ishøj kommun, strax utanför Köpenhamn. Ett kontrakt har tecknats med Havi Logistics som ska hyra 4.500 kvm. För resterande 8.900 kvm letar Logicenters  efter hyresgäster. Anläggningen ska stå klar i april nästa år.
    

– Vi är glada att utveckla en ny anläggning i ett så strategiskt läge som Ishøj har. Den nya anläggningen med moderna specifikationer kommer att möta Havi Logistics behov och vi är glada att kunna erbjuda ytterligare 8.900 kvm modernt lager till andra hyresgäster, säger Mikael Olesen, Asset Manager på Logicenters.

tisdag, 22 maj 2018 10:46

JM pressar priserna stort

alt
Det går trögt för JM att sälja 229 bostäder vid Liljeholmskajen till höga priser. Där sänker nu bolaget priserna för Sjövikskajen vid vattnet.

 

Den oroliga och svaga marknaden för bostadsrätter i Stockholm innebär att JM har sänkt priserna på bostadsrätter i det stora projektet Sjöviksbacken omfattande 229 bostäder vid Liljeholmskajen i Stockholm med inflyttning sommaren 2019 och 2020. Bolaget har bara meddelat att det finns en ”ny prislista”. Men sökningar på Booli som nyhetsbyrån Direkt gjort indikerar att priserna på en rad lägenheter i projektet sänkts med mellan 4 och 19 procent och i något fall till och med 29 procent, framhåller Omni Ekonomi.

 

Priserna är höga, erfar Fastighetsaktien, för populära Liljeholmskajen och de 229 bostäderna i projektet Sjöviksbacken med priser mellan 2.520.000 kr och 11.750.000 kr för 29-144 kvm, med månadsavgifter mellan 2.382 kr och 6.814 kr, exkluderat varmvatten.

 

– Vi gör inga breda prissänkningar men viss kalibrering kan krävas i projekt som startades när priserna låg högre, skriver kommunikationschefen Sepideh Imani i ett mejl till nyhetsbyrån.

 

I söndags anordnade JM sin stora visningsdag där samtliga visningsbostäder och bostadsbutiker runtom i Sverige visas samtidigt. Sammantaget hade JM ”något färre besökare” jämfört med visningsdagen i mars men enligt Imani är det ett normalt säsongsmönster.

 

JM genomför nu "prisanpassningar som en naturlig del när så krävs", skriver JM:s kommunikationschef Sepideh Imani i ett e-mejl till Direkt. Svaret kommer med anledning av frågor i och med att JM i projektet Sjöviksbacken vid Liljeholmskajen just söder om Stockholms tullar på sin hemsida uppger att det har en "ny prislista".

 

En sökning på Booli indikerar att priserna på en rad lägenheter i projektet – som sammantaget består av 229 bostäder med tillträden från det andra kvartalet 2019 till det andra kvartalet 2020 – sänkts med mellan 4 och 19 procent och i något fall till och med 29 procent.

 

I söndags på JM:s stora visningsdag återfanns inte Sjöviksbacken bland projekten som visades i Stockholm, däremot planeras en visning nästa tisdag.

 

I Sjöviksbacken är priserna per kvadratmeter höga för de mindre lägenheterna med ett pris om cirka 86.700 kr/kvm.

 

Sammantaget hade helgens stora visningsdag "något färre besökare" sett till hela Sverige i förhållande till föregående stora visningsdag i mars, svarar Sepideh Imani.

 

– Detta är ett normalt säsongsmönster. Samtidigt var intresset på fortsatt god nivå, skriver hon vidare.

alt
Mikkel Bülow Lehnsby och Rickard Dahlberg.


Genom den nya fonden NREP Nordic Strategies Fund III som 900 MEUR (9,2 Mdr kr) ska NREP investera i fastighetssegment såsom studentbostäder, flexibla boenden för unga yrkesverksamma, hyresrätter för låg- och medelinkomsttagare, seniorboenden, vårdhem, detaljhandeldcentrum och modern logistik. I dagsläget har NREP säkerställt investeringar för 25 procent av fonden.
    

– Vi har sett en ökning i efterfrågan från investerare och kommuner som delar vår tro på att fastighetsbranschen bättre kan tillhandahålla produkter som tillgodoser människors behov, är en stor möjlighet att skapa mer värde för alla intressenter, säger Mikkel Bülow Lehnsby, vd NREP.
    

– Baserat på vårt teams operativa kapacitet har vi begränsat fondens storlek till 900 MEUR, jämfört med ett totalt investerarintresse på cirka 2,3 miljarder euro, säger Rickard Dahlberg, CIO, NREP.
    

Investerarna i fonden är huvudsakligen pensionsfonder, försäkringsbolag och suveräna förmögenhetsfonder från Norden, Europa, USA och Östasien. Rådgivare till NREP har varit Goodwin Procter LLP och Elvinger Hoss & Preussen.

Sida 1 av 731