26 mars 2019

Redaktionen

 

Med egenutvecklade och patenterade ZIP-Element, är Zenergys företagsidé att leverera bostadsmoduler och byggbodar över hela Sverige.

 

 

Den nu konkurshotade modulhustillverkaren Zenergy tecknade i juli 2017 ett ramavtal med K-fastigheter, Karlsson Equity Holding, om beställning och leverans av minst 750 modulbostäder. I detta avtal säger nu Zenergy att ett första projekt om 26 lägenheter i Ödåkra har påbörjats och vid godkänd slutbesiktning åligger det K-Fastigheter enligt ramavtalet att fullfölja beställningsåtagande om minst 750 lägenheter.


Men K-Fastigheter, ägt av Jacob Karlsson och Balders vd Erik Selin, har meddelat att de efter färdigställd byggnation i Ödåkra inte kommer fullfölja sitt beställningsåtagande på resterande bostäder och K-Fastigheter har därför krävt att Zenergy meddelar marknaden detta.

 

Det innebär, säger Zenergy i ett pressmeddelande, att bolagets styrelse lämnar därför denna information utan att ha analyserat situationen ytterligare, men bolaget har tillsatt en projektgrupp för vidare hantering av ärendet och bolaget utesluter inte att rättsliga åtgärder kan bli aktuella.

 

I januari i år ansökte Zenergy om företagsrekonstruktion som beviljats av Jönköpings tingsrätt för rekonstruktören advokat Johan Sölveland på Glimstedts Advokatbyrå. Moderbolaget Zenergy AB omsatte enligt senast tillgängliga bokslut endast cirka 38 Mkr med en förlust om hela 30 Mkr.

 

Noterade Zenergy, som har sitt säte i Skillingaryd i Jönköpings län och som grundades 2009, är en aktör inom utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. För snart två år sedan menade bolagsledningen i Zenergy att den hade landat ett kontrakt med K-Fastigheter värt cirka 700 Mkr under en femårsperiod. Men när nu detta kontrakt sägs upp under tisdagen av K-Fastigheter medförde det att aktien för Zenergy B rasade med hela 22,36 procent till endast 0,39 kr/aktie. Aktien noterades i januari 2016 på 20 kr.

 

Noterbart är att Zenergys styrelse förstärktes nyligen med tre personer som adjungeras in i bolagets styrelsearbete intill ordinarie årsstämma den 6 maj 2019. Dessa är Stefan Attefall, före detta bostadsminister, Johan Lind, före detta vd för Hökerum Fastigheter och Christian Brännström, som har erfarenhet från ledande befattningar inom industriell småhustillverkning. SF


tisdag, 26 mars 2019 15:16

Fastator köper för 220 Mkr

 

Joachim Kuylenstierna, vd för Fastator.

 


Aktiebolaget Fastator har via dotterbolag i tre separata transaktioner förvärvat och tillträtt fem centrala fastigheter i Bollnäs, Ludvika och Sala. Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 220 Mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 27,7 Mkr.

I förvärven, som finansieras med eget kapital och banklån, ingår en total uthyrningsbar yta om 24.328 kvm och därutöver 337 p-platser. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 89 procent och den genomsnittliga återstående kontraktstiden uppgår till 2,7 år. Största hyresgäst är Skatteverket som står för 11 procent av hyresvärdet.

– Vi är mycket nöjda att ges möjlighet att förvärva dessa fem centrala fastigheter med strategiska lägen för respektive ort och vi ser mycket fram emot att vara med och utveckla dessa orter och fastigheter, säger Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.


 

Henrik Einarsson, etableringschef, och Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

 Göteborgsregionen fortsätter att gå bra trots internationella orosmoln. Personbilsexporten växer starkt, företagens lönesumma ökar klart mer än genomsnittet för riket, jobbtillväxten ser urstark ut och arbetslösheten är alltjämt lägst bland storstadsregionerna i Sverige. Det framgår av Business Region Göteborgs första konjunkturrapport för året.

– Konjunkturen i världen har saktat ner fast det märks inte fullt ut här än så länge. Exporten går spikrakt uppåt, företagens lönesumma ökar vilket betyder att sysselsättningen har ökat och den växer betydligt bättre än riket i övrigt. Den har inte varit så här stark sedan 2012, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Sveriges BNP ökade med 1,2 procent under det fjärde kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet samma år. Störst bidrag till uppgången mellan kvartalen hade exporten. För helåret 2018 ligger BNP-tillväxten i linje med den genomsnittliga tillväxten för 2000-talet vilket motsvarar 2,3 procent.

– Alla prognoser pekar på att tillväxten kommer dämpas framöver. Frågan är dock om det kommer dämpas så mycket att det innebär lågkonjunktur. Jag tror inte det, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Han tror att den utplanade effekten inte slår igenom kan bero på att företagen hittat en marknadspenetrering som balanserat upp handeln. Trots att exempelvis bilexporten gått ner i USA med 30 procent på årsbasis ökar den totala handeln, framför allt genom ökad export till Kina, Finland och Norge.

– Vi vet inte men det kan vara så att företagen är mer medvetna i dag. Är man ett globalt företag har man mycket tillgång till information, man har analytiker och marknadskunniga agenter som studerar marknader och som kanske kan flagga tidigare när konjunkturer viker. Det gör att företagen kan ställa om, både vad gäller marknadsföring och marknadsval för att dämpa effekten, säger Peter Warda.

Samtidigt pekar Peter Warda och Henrik Einarsson på en rad internationella faktorer som kan skapa oreda för näringslivet: ökad protektionism med biltullar och ståltullar, Brexit och Kinas ekonomiska läge. Enligt en rapport från World Trade Institute i Bern kan 3.500-4.000 jobb i Sverige försvinna om biltullar införs av USA. Närmare hälften av jobben inom den svenska bilindustrin finns koncentrerade i Göteborgsregionen med omnejd.

Av konjunkturrapporten framgår också att bostadspriserna verkar ha stabiliserats på senare tid. Däremot syns tydliga signaler på att försäljningen av bostadsrätter går fortsatt trögt.

– En följd av att försäljningen går trögare är att man nu verkar dra ner på produktionen av bostadsrätter något, vilket i sin tur kan bidra till att prisbilden stabiliseras. Men behovet av bostäder är fortsatt stort i regionen, avslutar Peter Warda.

 

Riksbyggen uppför 138 hyresrätter i Marieberg i den norra delen av Nyköping. Området ligger nära E4-påfarten, det tar ungefär en timme till Stockholm och 40 minuter till Södertälje. Sträckan går även att resa med SJ. Stadsbussen trafikerar området och en promenad utmed ån in till stadens centrum tar cirka 15 minuter.

 


Riksbyggen bygger 138 hyreslägenheter i Marieberg, Nyköping, med beräknad inflyttning under våren 2020. De kommer att förmedlas både av Riksbyggen själva och Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det är första gången som Bostadsförmedlingen och Riksbyggen samarbetar i Nyköping.

För Riksbyggen innebär samarbetet med Bostadsförmedlingen att bostäderna blir synliga för hela gruppen bostadssökande i bostadskön.

– Vi har sedan tidigare ett bra samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm. När vi nu bygger nya hyresrätter i Nyköping, en stad som Bostadsförmedlingen vill satsa på, såg vi dem som en naturlig samarbetspartner, säger Carl-Johan Hansson, affärsområdeschef på Riksbyggen.

Förbättrade kommunikationer har gjort Stockholm och Mälardalen till en allt mer sammanhållen region och Bostadsförmedlingen har sett ett växande intresse även för orter på lite längre pendlingsavstånd från Stockholm. Ifjol förmedlades lägenheter i 23 av länets 26 kommuner och dessutom för första gången i Västerås, Håbo och Strängnäs. Med en timmes avstånd till Stockholm och ungefär 40 minuter till Södertälje är Nyköping en plats med liknande förutsättningar.

Tidigare har Bostadsförmedlingen och Riksbhyggen samarbetat för uthyrning av hyresrätter i Stockholmområdet, till exempel i Porslins-kvarteren i Gustavsberg.

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet från Riksbyggen och ser fram emot det här samarbetet. Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda de bostadssökande ett så brett utbud som möjligt. Att vi nu etablerar oss i Nyköping stärker Stockholms växande arbetsmarknadsregion, säger Christer Edfeldt, vd för Bostadsförmedlingen.
tisdag, 26 mars 2019 11:10

Wihlborgs bygger nytt i Helsingborg

 

Den nya anläggningen som Wihlborgs bygger på fastigheten Musköten 20 på Berga i Helsingborg åt försvarsbolaget MilDef, omfattar 2.700 kvm kontor och 1.700 kvm produktions- och laboratorielokaler

 


Wihlborgs har tecknat ett tioårigt avtal med försvarsbolaget MilDef för 4.400 kvm nybyggda kontors- och produktionslokaler på Berga i Helsingborg.

 

Helsingborgsföretaget MilDef utvecklar stryktåliga datorer och elektronik för försvarstillämpningar och är hyresgäster hos Wihlborgs på Berga redan idag. Företaget befinner sig i stark tillväxt och med den nya anläggningen mer än dubblerar man sin yta genom en utökning från 1.900 till 4.400 kvm.

 

– Vi är mycket glada att få möjlighet att fortsätta relationen med MilDef och hjälpa dem med nya, toppmoderna lokaler i närheten av de nuvarande. Helsingborg har ett spännande näringsliv med företag inom vitt skilda sektorer och MilDef är ett utmärkt exempel på hur man tar vara på den entreprenörsanda och den spetskompetens som finns i staden och regionen, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

 

– MilDefs internationella expansion accelererar, och det ställer nya krav på vår verksamhet i Sverige. Behoven framåt handlar dels om utökad storlek och kapacitet men ännu mer om framtidssäkrade lokaler anpassade för vår verksamhet. Vårt mångåriga samarbete med Wihlborgs har under detta kreativa projekt fördjupats ytterligare, säger Björn Karlsson, vd för MilDef Group.

 

Den nya anläggningen som byggs på fastigheten Musköten 20 på Berga omfattar 2.700 kvm kontor och 1.700 kvm produktions- och laboratorielokaler och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Investeringen beräknas till 97 Mkr. Byggstart sker under april och inflyttning planeras till 1 oktober 2020.

 

 

De fyra fastigheter som HEBA säljer är från vänster, överst: Korsö 3, Storforsplan 1, Farsta. Byggår: 1960. Skrubbhyveln 5, Karmstolsvägen 14-24, Gubbängen. Byggår: 1949. Datumblocket 1, Skattegårdsvägen 49-55 i Vällingby. Byggår: 1954 och Sticksågen 1, Skrinvägen 1-11, Gubbängen. Byggår: 1947.

 

 

HEBA har tecknat avtal om överlåtelse av totalt fyra fastigheter till tre olika köpare. De överlåtna fastigheterna är Datumblocket 1 i Vällingby, Sticksågen 1 och Skrubbhyveln 5 i Gubbängen samt Korsö 3 i Farsta. Alla fastigheterna är upplåtna med tomträtt. Affärerna genomförs som bolagsaffärer med tillträden planerade under juni 2019.

 

Köpare av Datumblocket 1 är Brovalvet Förvaltnings AB. Byggnaderna på fastigheten omfattar 102 lägenheter om totalt 5.528 kvm och 876 kvm lokaler. Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 180,0 Mkr och uppgår (preliminärt) till cirka 147,7 Mkr. På tillträdesdagen kommer HEBA utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 25,4 Mkr.


Köpare av Sticksågen 1 och Skrubbhyveln 5 är CELON AB. Byggnaderna på fastigheterna omfattar totalt 73 lägenheter om totalt 4.146 kvm och 248 kvm lokaler. Köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 130,0 Mkr och uppgår (preliminärt) till cirka 117,0 Mkr. På tillträdesdagen kommer HEBA utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 7,2 Mkr.


Köpare av Korsö 3 är Primula Byggnads AB. Byggnaden på fastigheten omfattar 74 lägenheter om totalt 5.509 kvm och 62 kvm lokaler. Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 155,0 Mkr och uppgår (preliminärt) till cirka 139,2 Mkr. På tillträdesdagen kommer HEBA utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 9,1 Mkr.

 

Det sammanlagda underliggande fastighetsvärdet överstiger den externa värderingen per årsskiftet 2018/2019 med cirka 10 procent. Reserverad skatteskuld kommer att återföras och innebär en skatteintäkt om cirka 64,4 Mkr.

 

HEBA har ett omfattande ROT- och nybyggnadsprogram som medför stora investeringar.

– Genom försäljningarna får vi möjligheter till att ytterligare öka vår nyproduktion av bostäder och äldreboenden och samtidigt förbättra bolagets intjäningsförmåga, säger Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Liljeholmstorget Galleria invigdes i november 2009. I maj 2010 tilldelades Liljeholmstorget Galleria, Platinum, den högsta nivån av miljöcertifieringen LEED. Gallerian har 90 butiker och 900 parkeringsplatser under jord.

 

 

 

 

Liljeholmstorget Galleria och Högdalen Centrum fortsätter att utvecklas starkt. Förra året ökade Liljeholmstorget Galleria omsättningen med 5 procent till 1,89 Mdr kr. Antalet besökare ökade till 9,8 miljoner. Högdalen Centrum ökade försäljningen med 4 procent till 698 Mkr.

 

Liljeholmstorget Galleria har haft en 100-procentig uthyrningsgrad de senaste tre åren och försäljningen har fördubblats sedan gallerian slog upp dörrarna för tio år sedan. Förra året öppnade den danska heminredningskedjan Söstrene Grene och det prisbelönta hamburgerkonceptet Bastard Burgers i gallerian.

 

– Liljeholmstorget Galleria är ett bra exempel på att den fysiska handeln fortsätter att trivas i de bästa lägena. Gallerian utmärker sig om ett mycket välfungerande centrum med ett brett utbud av bland annat livsmedel, mode, service och vårdtjänster, i ett centralt läge vid tunnelbana, spårvagn och busscentral. Utbudet av livsmedel håller en mycket hög klass med bland annat en av Stockholms bästa och mest innovativa ICA Kvantum-butiker, säger Martin Kjellman, affärsområdeschef,på Citycon.

 

Även Högdalen Centrum med sitt utbud för vardagslivets behov har en hög uthyrningsgrad om 99,4 procent.

 

– Högdalen Centrum bjuder på småstadscharm trots närheten till Stockholms innerstad med sina många små butiker och ett starkt utbud av dagligvarubutiker. Centrumet erbjuder ett bra utbud av vardagsshopping och service, säger Martin Kjellman.

 

I januari utsågs Liljeholmstorget Galleria för sjunde året i rad till bästa stadsdelscentrum i Evimetrix årliga undersökning ”Stockholmarnas favoritcentrum”. Högdalen Centrum hamnade på tredje plats i kategorin årets klättrare.

måndag, 25 mars 2019 12:48

Sex byggherrar i Landvetter Södra

 

Landvetter Södra blir en helt  ny stad för minst 25.000 invånare. Visionsbild: Arkitekterna Krook & Tjäder

 


I ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås utvecklas Landvetter Södra – en helt ny stad för minst 25.000 invånare nära Göteborg Landvetter Airport. Nu har sex byggherrar valts ut att, tillsammans med Härryda kommun, driva utvecklingen. Första byggstart sker redan under nästa år, 2020.

De utvalda byggherrarna är: GBJ Bygg, Riksbyggen, Serneke Projektstyrning /Semrén & Månsson Arkitekter, Skanska Sverige/BoKlok Housing, Veidekke Bostad och Wallenstam.

– Intresset för Landvetter Södra är stort, vilket är oerhört roligt. Efter en lång och noggrann process med många intressanta och kompetenta aktörer som visat intresse är det fantastiskt att ha landat i de sex bolag vi nu har valt ut. Vi kan nu börja det spännande arbetet med att konkretisera och visualisera för den unika stad vi vill skapa med människan i centrum, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Stort fokus i urvalet har lagts vid företagens ambition och kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030, innovativt, internationellt och mänskligt i samklang med naturen.

Landvetter Södra är av regeringen utsedd som en av nio intressanta stadsutvecklingsprojekt i Sverige. Ambitionen är att bli ett föredöme och en del av en nationell världsutställning för hållbart stadsbyggande från scratch.

– Vi är oerhört stolta och trygga med att nu ha beslutat om kärntruppen som ska göra nationellt och internationellt avtryck i framtidens stadsutveckling genom att skapa Landvetter Södra. Utöver de nu valda byggherrarna kommer flera av de andra aktörerna som visat intresse att involveras på olika sätt framöver, säger Per Vorberg (M), styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Nästa steg är att bilda konsortium för att tillsammans lägga strategin och plan för arbetet med att utveckla den första etappen av Landvetter Södra. Till att börja med är det 15 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas i nära anslutning till Landvetter samhälle och Göteborg Landvetter flygplats och Airport City. Detaljplanearbetet som blir exploatörsdrivet väntas påbörjas under kvartal tre och fyra 2019.  

– Vi har medvetet valt ut både större och mindre aktörer med olika styrkeområden sett till gestaltning, materialval och innovativt förhållningssätt. De vi nu valt ut kommer att bidra med både långsiktighet, stabilitet och dynamiskt arbetssätt, säger Patrik Linde (S), vice ordförande Landvetter Södra Utveckling AB. 
måndag, 25 mars 2019 12:39

Sollentuna kommun hyr hela The Factory

 

Sollentuna kommun har tecknat avtal med Wellstreet om att hyra The Factory i Häggvik mellan 2020-2022 då kommunhuset i Sollentuna centrum renoveras. Foto: Wellstreet

 

 

Nu är det klart att Sollentuna kommun flyttar större delen av sina verksamheter till The Factory, omfattande 14.000 kvm, i det gamla ABB-huset när kommunhuset i Sollentuna centrum evakueras, enligt Mitt i Sollentuna. Sollentuna kommunfastigheter AB har avtalat med företaget Wellstreet om att hyra delar av det välvda glashuset i södra Häggvik under renoveringen av det gamla kommunhuset i Sollentuna centrum under tiden 2020 och 2022.

 

– I lokalerna i The Factory får vi möjligen att fortsätta sitta samlat och det är något vi värdesätter högt eftersom det sker mycket samarbete mellan våra verksamheter. Dessutom ligger lokalerna bra till kollektivtrafiksmässigt med Häggviks pendeltågsstation på gångavstånd. Det här blir en mycket bra lösning för kommunen under ombyggnationen av Turebergshuset, säger Manfred Holmelin, tillförordnad kommundirektör, till kommunens hemsida.

 

Ersättningslokalerna i The Factory kommer att kosta omkring 25 Mkr per år. Därutöver tillkommer lokalkostnader för de verksamheter som behöver finnas närmare centrum. I dag betalar Sollentuna kommun 24,7 Mkr per år för kommunhuset.

 

Renoveringen av kommunhuset i Sollentuna centrum kommer att påbörjas 2020 och beräknas vara klar 2022. Kommunhuset ska renoveras och byggas om för 450–570 Mkr, enligt en grov uppskattning. Under tiden måste samtliga cirka 600 tjänstemän och förtroendevalda flytta ut ur huset.

 

Riskkapitalbolaget Wellstreet tecknade under 2018 ett avtal om att hyra hela det före detta ABB-huset av fastighetsägaren Centria för att förvandla det till en innovationshubb. Niam sålde år 2015 glashuset i Häggvik, tidigare ägt av Vasakronan, till Centria i Linköping.

 

 

 

 

IT-konsulten Tobias Lennér har antagit utmaningen att vara ny styrelseordförande i krisdrabbade Prime Living.

 


Peter Gustafson, styrelseordförande i Prime Living AB, har lämnat styrelsen. Som ny styrelseordförande har styrelsen valt Tobias Lennér. Övriga styrelseledamöter kvarstår i styrelsen och den kommer bestå av Jonas Andersson, Tobias Lennér och Mikael Wandt.

 

Valberedningen har informerats och förslag till styrelse kommer att presenteras inför årsstämman 2019.

 

– I och med brygglånet som kommunicerades igår och att obligationsförandena är genomförda har bolagets likviditet säkerställts i det korta perspektivet och styrelsearbetet går in i en ny och intensiv fas. I samband med det väljer jag att lämna styrelsen, säger avgående ordförande Peter Gustafson i en kommentar.

 

– Nästa steg för Prime Living att lösa den långsiktiga finansieringen. Sedan den nya styrelsen tillträdde i slutet av oktober har affärsrelationer med vissa tidigare underleverantörer avslutats och upprustning av befintligt fastighetsbestånd pågår. Bolaget har möjlighet att skapa stora utvecklingsvärden både genom att fortsätta exploateringen i Spånga med totalt 1136 lägenheter samt genom att fortsätta driva utvecklingen av bolagets fastighetsprojekt med upp till drygt 700 lägenheter på Irland vidare, säger Tobias Lennér i en kommentar.

 

Prime Living utvecklar studentbostäder med kortare produktionstider. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1.038 lägenheter på fyra orter. Ännu finns ingen information om när det problemfyllda stora projektet vid Spånga station med 1.136 studentbostäder.

 

Prime Living gjorde storförlust under 2018 med ett resultat efter skatt om –587 Mkr (142), motsvarande –39,8 kr (9,6) per stamaktie. Försvagningen berodde främst på sjunkande fastighetsvärden om –341 Mkr (222) och reaförluster i samband med fastighetsförsäljningar om –83 Mkr (0). I rörelseresultatet ingick kostnadsöverdrag med –166 Mkr, varav –80 Mkr var en reservering för kommande kostnader, för färdigställandet av projekt Ferdinand, bestående av 1.054 lägenheter i Spånga. Se länk:

 

Frågan är om någon vill finansiera Prime Living långsiktigt? Av det extremt dåliga brygglånet från den 21 mars om 39,3 Mkr erhåller Prime Living endast 29,5 Mkr och lånet ska återbetalas redan den 30 juni. Som säkerhet har Prime Living pantsatt aktierna, aktier som har blivit allt mindre värda. Under måndagen sjönk kursen med 7,5 procent till 1,70 kr. I januari 2017 stod Prime Livings aktiekurs i 122,50 kr. SF

 

 

 

 


 

 

Sida 1 av 865