23 maj 2018

Redaktionen

alt
Mark- och miljödomstolen bedömer bland annat att detaljplanen för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl skulle på ett oåterkalleligt sätt påverka den s.k. läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad. När det gäller enskilda intressen bedöms planen påverka grannfastigheten, ägd av Fastighets AB L E Lundberg,  bl.a. när det gäller förlust av unik sjöutsikt på ett sätt som det inte har funnits anledning för dem att räkna med på platsen och som går utöver vad de kan anses skyldiga att tåla, trots att detta är en storstadsmiljö.

 

Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom Stockholm stads beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömer bland annat att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet.

 

Det var den 25 april 2016 som kommunfullmäktige i Stockholm beslutade att anta detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. Beslutet överklagades av ett 40-tal parter till Länsstyrelsen i Stockholms län, som inte upphävde inte planen och flera klagade därför vidare till mark- och miljödomstolen.

 

Mark- och miljödomstolen har bedömt målet på talan av fem klagande, varav två enskilda parter och tre ideella föreningar.

 

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans i frågan. Ett överklagande kan ske senast den 12 juni 2018.

alt
Anders Lindh, vd för ETTELVA Arkitekter AB. Foto: Cato Lein

 

ETTELVA hamnar på tredje plats när tidningen Byggfakta listar de tjugo största arkitektkontoren. Listan baseras på projektens totala byggvärde, det vill säga den totala byggkostnaden för kontorens projekt som byggstartats under andra halvåret under 2017. Tio av ETTELVAs projekt startades under perioden, med ett sammanlagt byggvärde av 1730,8 Mkr.

 

I topp 20 placerar Byggfakta de största arkitektbyråerna under andra halvåret 2017 med uppgifter om totalt byggkostnad för ansvariga projekt.

1. White arkitekter AB med en byggkostnad om 3.286,5 Mkr. 2. Sweco Architects AB med 3.123,3 Mkr. 3. ETTELVA Arkitekter AB med 1.730,8 Mkr. 4. Tengbomgruppen 1.646,5 Mkr. 5. Nyréns Arkitektkontor AB med 1.570 Mkr. 6. LILJEWALL Arkitekter AB med 1.502,5 Mkr. 7. Marge Arkitekter AB med 1.207,5 Mkr. 8. Eg Architects AB med 1.000 Mkr. 9. Enter Arkitektur AB med 967,5 Mkr. 10. Tyréns AB med 878 Mkr. 11. Jägnefält Milton AB med 840 Mkr. 12. Byrån för Arkitektur och Urbanism AB, BAU AB med 835 Mkr. 13. Arkitema AB med 833,8 Mkr. 14. Norconsult AB med 798 Mkr. 15. Sydark Konstruera AB med 782 Mkr. 16. Jals Arkitekter AB med 770 Mkr. 17. Ramböll Arkitekter AB med 732,5 Mkr. 18. Wingårdh Arkitekter AB med 724,5 Mkr. 19. ABAKO Arkitektkontor AB med 724,3 Mkr. 20. Achus Arkitekter AB med 705 Mkr.      

alt
Logicenters nya anläggning i Ishøj, Köpenhamn, kommer att innehålla frys-, kyl- och traditionellt lager.


NREPs Logicenters ska utveckla en distributionsanläggning på Vejleåvej 11 i området Winthersminde i Ishøj kommun, strax utanför Köpenhamn. Ett kontrakt har tecknats med Havi Logistics som ska hyra 4.500 kvm. För resterande 8.900 kvm letar Logicenters  efter hyresgäster. Anläggningen ska stå klar i april nästa år.
    

– Vi är glada att utveckla en ny anläggning i ett så strategiskt läge som Ishøj har. Den nya anläggningen med moderna specifikationer kommer att möta Havi Logistics behov och vi är glada att kunna erbjuda ytterligare 8.900 kvm modernt lager till andra hyresgäster, säger Mikael Olesen, Asset Manager på Logicenters.

tisdag, 22 maj 2018 10:46

JM pressar priserna stort

alt
Det går trögt för JM att sälja 229 bostäder vid Liljeholmskajen till höga priser. Där sänker nu bolaget priserna för Sjövikskajen vid vattnet.

 

Den oroliga och svaga marknaden för bostadsrätter i Stockholm innebär att JM har sänkt priserna på bostadsrätter i det stora projektet Sjöviksbacken omfattande 229 bostäder vid Liljeholmskajen i Stockholm med inflyttning sommaren 2019 och 2020. Bolaget har bara meddelat att det finns en ”ny prislista”. Men sökningar på Booli som nyhetsbyrån Direkt gjort indikerar att priserna på en rad lägenheter i projektet sänkts med mellan 4 och 19 procent och i något fall till och med 29 procent, framhåller Omni Ekonomi.

 

Priserna är höga, erfar Fastighetsaktien, för populära Liljeholmskajen och de 229 bostäderna i projektet Sjöviksbacken med priser mellan 2.520.000 kr och 11.750.000 kr för 29-144 kvm, med månadsavgifter mellan 2.382 kr och 6.814 kr, exkluderat varmvatten.

 

– Vi gör inga breda prissänkningar men viss kalibrering kan krävas i projekt som startades när priserna låg högre, skriver kommunikationschefen Sepideh Imani i ett mejl till nyhetsbyrån.

 

I söndags anordnade JM sin stora visningsdag där samtliga visningsbostäder och bostadsbutiker runtom i Sverige visas samtidigt. Sammantaget hade JM ”något färre besökare” jämfört med visningsdagen i mars men enligt Imani är det ett normalt säsongsmönster.

 

JM genomför nu "prisanpassningar som en naturlig del när så krävs", skriver JM:s kommunikationschef Sepideh Imani i ett e-mejl till Direkt. Svaret kommer med anledning av frågor i och med att JM i projektet Sjöviksbacken vid Liljeholmskajen just söder om Stockholms tullar på sin hemsida uppger att det har en "ny prislista".

 

En sökning på Booli indikerar att priserna på en rad lägenheter i projektet – som sammantaget består av 229 bostäder med tillträden från det andra kvartalet 2019 till det andra kvartalet 2020 – sänkts med mellan 4 och 19 procent och i något fall till och med 29 procent.

 

I söndags på JM:s stora visningsdag återfanns inte Sjöviksbacken bland projekten som visades i Stockholm, däremot planeras en visning nästa tisdag.

 

I Sjöviksbacken är priserna per kvadratmeter höga för de mindre lägenheterna med ett pris om cirka 86.700 kr/kvm.

 

Sammantaget hade helgens stora visningsdag "något färre besökare" sett till hela Sverige i förhållande till föregående stora visningsdag i mars, svarar Sepideh Imani.

 

– Detta är ett normalt säsongsmönster. Samtidigt var intresset på fortsatt god nivå, skriver hon vidare.

alt
Mikkel Bülow Lehnsby och Rickard Dahlberg.


Genom den nya fonden NREP Nordic Strategies Fund III som 900 MEUR (9,2 Mdr kr) ska NREP investera i fastighetssegment såsom studentbostäder, flexibla boenden för unga yrkesverksamma, hyresrätter för låg- och medelinkomsttagare, seniorboenden, vårdhem, detaljhandeldcentrum och modern logistik. I dagsläget har NREP säkerställt investeringar för 25 procent av fonden.
    

– Vi har sett en ökning i efterfrågan från investerare och kommuner som delar vår tro på att fastighetsbranschen bättre kan tillhandahålla produkter som tillgodoser människors behov, är en stor möjlighet att skapa mer värde för alla intressenter, säger Mikkel Bülow Lehnsby, vd NREP.
    

– Baserat på vårt teams operativa kapacitet har vi begränsat fondens storlek till 900 MEUR, jämfört med ett totalt investerarintresse på cirka 2,3 miljarder euro, säger Rickard Dahlberg, CIO, NREP.
    

Investerarna i fonden är huvudsakligen pensionsfonder, försäkringsbolag och suveräna förmögenhetsfonder från Norden, Europa, USA och Östasien. Rådgivare till NREP har varit Goodwin Procter LLP och Elvinger Hoss & Preussen.

tisdag, 22 maj 2018 10:28

Genesta köper stort av AFA

alt
Kvarteren Svea Artilleri 10 och Svea Artilleri 11 ligger längs med Lidingövägen på Ladugårdsgärdet i Stockholm.


Genesta har ingått ett avtal med AFA Fastigheter om att förvärva kontorsfastigheterna Svea Artilleri 10 & 11 om tillsammans 12.800 kvm. Någon köpeskilling har inte meddelats. Fastigheterna ligger på gångavstånd från CBD i Stockholm och strategiskt i anslutning till tunnelbanan och Norra länken. De största hyresgästerna är Universitetskanslersämbetet och Thoren Innovation School.
    

– Fastigheterna passar vår investeringsstrategi perfekt och är ett välkommet tillskott till vår portfölj av centralt belägna kontorsfastigheter i de nordiska huvudstäderna. Nu ska vi arbeta med att skapa kontorsytor som möter de krav hyresgäster har på moderna kontor. Detta är det tionde förvärvet Genesta Nordic Real Estate Fund II har gjort och vi kommer att fortsätta köpa fastigheter med stor utvecklingspotential i Norden, säger David Neil, vd Genesta.
    

– Vi har ägt fastigheterna under lång tid och lämnar nu över utvecklingen till Genesta, säger Anna Berfenstam, transaktionschef AFA Fastigheter.
    

Roschier var Genestas legala rådgivare under transaktionen.

 

Genestas fond, GNRE Fund I, som förvärvar har en strategi är att erbjuda institutionella investerare värdeskapande investeringar i kommersiella fastigheter i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Fonden investerar även i butiks- och logistikfastigheter i nordiska storstadsområden. GNRE Fund II har i dag 373 miljoner euro i kapital från tolv institutionella investerare.

alt
Viktor Rydbergs högstadium och gymnasium kommer att bli Sundbybergs största skola i Skandia Fastigheters Fabriksparken.

 

alt

Det första spadtaget för Fabriksparken i Sundbyberg togs i juni 2017 av från vänster: Stefan Bergström (C), stadsmiljö- och exploateringskommunalråd i Sundbybergs stad, Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande och Anders Kupsu, vd för Skandia Fastigheter.

 

Skandia Fastigheter införlivar Viktor Rydbergs högstadium och gymnasium i sitt bestånd i Skandias Fabriksparken i Lilla Alby, Sundbyberg. Skolan kommer att slå upp sina portar till en välbevarad tidstypisk industribyggnad med exteriöra och interiöra arkitekturhistoriska värden, som blir varsamt renoverad och omvandlad till effektiva undervisningslokaler. Här öppnar hösten 2019 det som planeras att bli Sundbybergs största skola, omfattande cirka 9.000 kvm.

 

Det var i juni 2017 som Skandia Fastigheter tog det första spadtaget för en blandstad med 450 nya bostäder i hjärtat av Sundbyberg. I en första etapp byggs 150 bostäder, som alla blir miljöklassade enligt Miljöbyggnad Silver. Inflyttning beräknas ske från våren 2019. Vid spadtaget framhöll Anders Kupsu, vd Skandia Fastigheter, att Fabriksparken i Lilla Alby i Sundbyberg, som tidigare har varit ett slutet parkeringsområde, snart får nya årsringar, en ny historia. Det nya blir att Skandia Fastigheter förädlar det historiska arvet genom att bygga 450 bostäder, butiker, restauranger och kontor, nära Sieverts kabelverk. Snart är den grå parkeringsytan i kontorsområdet invid Max Sieverts historiska kabelverk ett minne blott.

 

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har varit verksam i 24 år och driver idag, utan vinstsyfte, tre gymnasieskolor och två högstadieskolor med ambitionen att vara en föregångare på skolans alla områden. Att vetenskap och konst går hand i hand och att hjärnan vill ha roligt är begrepp som genomsyrar verksamheten. Sedan starten 1994 har köerna till stiftelsens skolor varit långa. En av skolorna finns redan idag i Sundbyberg i tillfälliga lokaler, i väntan på de nya som nu färdigställs. Och nu väntar man på godkännande från Skolinspektionen för att högstadiet ska få sällskap av ett gymnasium. 

 

– Att stiftelsen väljer att etablera sig hos oss i Sundbyberg är positivt för hela staden, säger Mikael T Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Både Sundbyberg och Stockholm i övrigt har ett mycket stort behov av fler gymnasieplatser och nu kommer vi att kunna erbjuda tusen skolungdomar plats här hos oss. Det är våra barn och unga är vår framtid och det är utbildning som lägger grunden. Skolan kommer också att bidra till en än mer attraktiv och levande stadsmiljö i Sundbyberg.

 

– Vi ser många synergier i att etablera högstadium och gymnasium på samma adress, säger Louise Westerberg, en av grundarna av Stiftelsen Viktor Rydberg. Vi kommer att kunna samnyttja funktioner som kök, matsal, hörsal, studiehall och bibliotek. Även när det gäller lärare, administrativ personal och övriga resurser ser vi hur vi kommer att kunna optimera tjänsterna mer än vad som är möjligt på en skola som spänner över färre årskurser.

 

Skandia Fastigheter finns sedan länge i Sundbyberg i bland annat Fabriksparken – en grön och blandad del av staden med arbetsplatser, mataffär och fik. Nu utvecklas stadsdelen ytterligare med bland annat Viktor Rydbergs skola samt 450 nya bostäder, varav 150 står inflyttningsklara till 2019. Omedelbar närhet till tunnelbana, pendeltåg, fjärrtåg, bussar, tvärbana och cykelbanor leder hit.

alt
Vectura köper 74 lägenheter av Skanska i Limhamn, Malmö.

 

Skanska ska bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i stadsdelen Limhamn i Malmö. Aleris AB kommer att driva vårdboendet och Vectura Fastigheter AB tillträder som ny fastighetsägare under hösten 2018.

 

Det nya vård- och omsorgsboendet blir fem våningar högt och kommer få 74 lägenheter med en total area på 5.300 kvm samt en omkringliggande trädgård. Byggstart sker i sommar och huset beräknas vara färdigt under våren 2020.

 

– Det känns fantastiskt att få utveckla ett boende på den mark där Skanska eller då Skånska Cementgjuteriet startade sin resa för cirka 130 år sedan, säger Daniel Fex, affärsutvecklare på Skanska.

 

Husfasaderna kommer att bestå av olika kulörer av tegel för att återknyta till det gamla industriområdet. Byggnaden uppförs för att kunna certifieras enligt det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

 

– Vi känner oss trygga med att ha Skanska som samarbetspartner i detta projekt. De arbetar aktivt med säkerhet på sina arbetsplatser, kvalitets- och miljöfrågor och de har också värderingar som ligger helt i linje med våra, säger Susanne Ekblom, vd på Vectura Fastigheter AB.

 

På området som kallas Limhamns Sjöstad kommer det förutom äldreboende byggas cirka 1.000 bostads- och hyresrätter samt ett parkeringshus.

måndag, 21 maj 2018 16:36

AFA anlitar JLL för uthyrning i city

alt
Uthyrningsprojektet Sergel Nova avser 3.600 kvm i fastigheten Hägern Större 14 som omfattar 13.169 kvm. Fastigheten, som även kallas Sergels Hus, är belägen i hörnet av Klarabergsgatan och Drottninggatan med Sergels Torg direkt utanför dörren.

 

alt

JLL:s uppdrag utgörs av 3.611 kvm uthyrningsbar yta i 3 plan i Hägern Större 14. Inflyttning beräknas ske sommaren 2019. Uthyrningsprojektet har fått namnet Sergel Nova.

 

AFA Fastigheter anlitar JLL för uthyrning av Hägern Större 14 i centrala Stockholm. Byggnaden, som uppfördes 1957, ligger vid Sergels Torg och huserar idag Manpowers huvudkontor. Uppdraget utgörs av 3.611 kvm uthyrningsbar yta i 3 plan. Inflyttning beräknas ske sommaren 2019. Uthyrningsprojektet har fått namnet Sergel Nova.

 

– Det här är ett roligt uppdrag och vi är stolta över förtroendet vi fått från AFA. Här kan vi erbjuda det som idag saknas på kontorsmarknaden, extremt effektiva och toppmoderna lokaler med attraktivt läge mitt i city, säger Marie Meyer, ansvarig projektledare på JLL.

 

För närvarande genomgår Sergels Torg med omgivande gator en totalrenovering. En helt ny stadsmiljö skapas med bilfria gator och uteserveringar.

alt

                                                                                                                                             

Maria Börtemark (bilden t v), idag vd för Strategisk Arkitektur, blir ny vd för AB Borätt och Seniorgården AB inom JM-koncernen. Börtemark har erfarenhet från olika ledande roller inom fastighets- och bostadsutveckling med tyngdpunkt på att driva affär, värdeskapande i tidiga skeden och konceptutveckling för att stärka platser och stadsdelar. Maria Börtemark är utbildad civilingenjör på Lantmäteri, KTH.

 

– Jag är glad över förtroendet att tillsammans med medarbetare och styrelsen för AB Borätt och Seniorgården AB ta nästa steg i att utveckla redan starka varumärken inom bostadsutveckling, säger Maria Börtemark.

– Vi är mycket glada att Maria börjar som vd för AB Seniorgården och Borätt AB. Med Marias långa och breda erfarenhet finns mycket goda förutsättningar för att bygga vidare på de framgångsrika varumärkena Seniorgården och Borätt, säger Lars-Olof Höglund, ordförande för Seniorgården AB och AB Borätt.

Maria Börtemark tillträder senast 15 oktober 2018 och efterträder nuvarande vd Birgitta Seeman (bilden t h) som därmed lämnar rollen som vd efter många synnerligen framgångsrika år, men Seeman kommer att arbeta kvar inom Seniorgården/Borätt fram till pensionen i maj 2019.

Sida 1 av 730