16 augusti 2018

Redaktionen

onsdag, 15 augusti 2018 18:32

Diös utvecklar infrastruktur för elbilar

alt
Vattenfall InCharge kommer att installera cirka 700 laddplatser för elbilar åt Diös.

 

Med start i höst kommer Diös tillsammans med Vattenfall att samarbeta gällande utveckling av infrastruktur för elbilar i Diös tio prioriterade tillväxtstäder från Gävle till Luleå. Satsningen bygger på Vattenfalls lösning InCharge och innebär att cirka 700 laddplatser kommer att etableras på lättillgängliga platser under en period av tre år.

 

Utvecklingen av laddplatser för elbilar ligger inom ramen för Diös hållbarhetsplan och strategi kring stadsutveckling. Laddstationerna kommer att vara förberedda för semisnabb laddning på 22 kW varav de flesta kommer att installeras vid kommersiella lokaler och kunna användas av anställda och besökare.

 

Förutom satsningen på laddstationer kommer Diös, också med start under hösten, att byta ut hela bilparken för sina servicebilar till 100 procent elbilar.

 

– Att bidra till fler möjligheter för laddning av elbilar är del av vår strategi kring hållbar stadsutveckling. Våra beteenden förändras och utvecklingen av elbilar går snabbt, vilket leder till att efterfrågan på laddstationer har ökat snabbt både bland hyresgäster och medarbetare. Det skapar nya förutsättningar och ger oss nya möjligheter att utveckla våra städer. Vattenfall har en bred kompetens inom laddlösningar och vi har haft ett bra samarbete när det gäller de olika behov som vi och våra hyresgäster har, säger Kristina Grahn Persson, hållbarhetschef, Diös.

onsdag, 15 augusti 2018 18:11

Restate rådgivare för brf Brännaren 12

alt
Ombildningskonsult Carl Dutina, Restate.

 

Restate var ombildningskonsult när sekelskifteshuset Brännaren 12, omfattande 2.489 kvm, varav 657 kvm lokaler, belägen i korsningen Kommendörsgatan 27 och Jungfrugatan 28 på Östermalm, Stockholm, nyligen bytte ägare.

 

Bostadsrättsföreningen Brännaren 12 bildades redan 1994 och hyresgästerna har sedan dess haft önskan att köpa fastigheten. Köpeskillingen uppgick till 187 Mkr, motsvarande 63.078 kr/kvm. Transaktionen genomfördes som en fastighetsförsäljning. Ombildningskonsult från Restate var Carl Dutina.

 

Detta är det andra huset som Restate på kort tid ombildat på Östermalm. Båda fastigheterna såldes via hembud.

onsdag, 15 augusti 2018 18:06

Aberdeen Standard köper för 400 Mkr

alt
Aberdeen Standard köper XXL:s logistikanläggning om 43.000 kvm i Örebro.

 

Pilängen Logistik, ett bolag bildat och förvaltat av Pareto, har sålt XXLs logistikanläggning i Örebro till Aberdeen Standard Investments för cirka 400 Mkr. Anläggningen omfattar cirka 43.000 kvm och är fullt uthyrd till den norska sportdistributören XXL med över 10 års återstående hyresperiod.

 

– Vi är glada att ha genomfört en bra affär för våra investerare och är övertygade om att Aberdeen Standard Investments fortsätter att stödja XXLs tillväxt inom e-handel, säger Sven I Hegstad, vd för Pilängen.    

 

Rådgivare till Pilängen var Pangea Property Partners och MAQS, medan Aberdeen Standard Life rådgavs av NCAP och Linklaters.

onsdag, 15 augusti 2018 18:00

Robust tillväxt för CLS Holdings

alt
Henry Klotz, arbetande ordförande i CLS Holdings.

 

CLS Holdings, med en portfölj om 1,9 miljarder pund, fortsatte att leverera starka siffror grundade på en stark och disciplinerad tillväxt under årets första sex månader. Under perioden sålde bolaget fem fastigheter, bland annat Vauxhall Square i London, med en vinst om 26,2 MGBP, och köpte fastigheter för 69,3 MGBP i England och Frankrike till en genomsnittlig avkastning om 5,8 procent. Substansvärdet (EPRA net asset value) ökade under perioden med 3,0 procent till 294,7 pence, medan vinsten per aktie steg med 15,1 procent till 6,1 pence. Resultatet före skatt sjönk till följd av försäljningen av Vauxhall Square till 64,9 MGBP (119,4). Utdelningen ökas med 7,3 procent till 2,20 pence per aktie och utbetalas den 28 september.

 

– Styrkan i våra resultat för första halvåret understryker fördelarna med vår geografiska diversifiering i Europas tre största ekonomier: Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Under perioden har koncernen skapat underliggande vinst- och värderingsvinster i alla regioner där vi är verksamma, vilket har resulterat i en stabil substansvärdetillväxt, säger Henry Klotz, arbetande ordförande i CLS Holdings.

 

Han fortsätter:

–Vi har lokalt etablerade ledningsgrupper och är väl positionerade för att förbättra och växa vår verksamhet. Med vår beprövade strategi att äga och förvalta högavkastande kontorsfastigheter över våra tre kärnmarknader och vår progressiva utdelningspolitik är jag övertygad om att vi fortsätter att leverera värde för våra aktieägare.

 

Under perioden fortsatte även CLS sitt ständigt pågående arbete med att sänka finansieringskostnaderna. Överenskommelser träffades för nya respektive refinansierade lån om 111,6 MGBP, varav 91,6 MGBP till en genomsnittlig fast ränta om 2,20 procent.

 

Per den 31 juli var den genomsnittliga räntekostnaden för bolagets lån 2,42 procent (2,51 den 31 december 2017). Av den totala låneportföljen hade 79 procent (74) fast ränta. LE

onsdag, 15 augusti 2018 13:10

Fortsatt butiksdöd i England

alt
Över 11.000 butiker har slagit igen sedan år 2008 i England. Nu tvingas Homerun, en kedja med trädgårdbutiker slå igen 42 försäljningsställen.

 

Enligt Center for Retail Research har mer än 11.000 butiker på huvudgator i engelska större städer slagit igen sedan år 2008, vilket har medfört att över 140.000 anställda har sagts upp. Kedjor med kläder som Agent Provocateur, Jaeger och Store Twenty One har gått under, men det är inte bara klädbutiker som slagit igen – det gäller även fotobutiker, glassbarer, leksaksbutiker och cykelaffärer. De senaste kedjor vars butiker har slagit igen är Toys R Us (leksaker) och Maplin (elektronik). Nu ska kedjan Mothercare (babyartiklar) omstrukturera sin ekonomi och Debenhams (varuhus) överväger stängningar. Claire (smycken och skönhetsprodukter) har förklarat sig i konkurs, medan Jones Bootmaker (skor) har stängt filialer och räddats för andra gången på ett år.

Tidigare gick det bra för kaféer och restauranger, men inte längre. Tidigare i år rapporterades att Jamies italienska restauranger och Byron Burgers förlorat en tredjedel av sina restauranger, motsvarande fler än 30 försäljningsställen. Samtidigt med dessa rapporter meddelades det att Jamie Olivers Barbecoa har slagit igen, liksom Square Pie. Nu ska även Prezzo stänga 94 restauranger. Konsulten Moore Stephens rapporterar att fler än 1.500 restauranger i Storbritannien är nära konkurs och nästan 15.000 restauranger är hotade.

 

Den senast i raden av kedjor som är olönsamma och tvingas slå igen flera försäljningsställen är kedjan Homebase med trädgårdsbutiker. Kedjans hyreskostnader är för höga och många butiker gör förluster. Totalt förväntas att 42 Homebase-butiker kommer att stängas under slutet av 2018 och i början av 2019, vilket medför att cirka 1.500 anställda sägs upp. SF

onsdag, 15 augusti 2018 10:53

NCC rekryterar Thomas Dahle

alt

                                                                                                                              
NCC har anställt Thomas Dahle (bilden) som chef för affärsområdet NCC Property Development i Norge. Han är i dag rollen som Head of REMA Etablering Oslo AS, och har sedan 2008 haft en rad roller inom fastighetsutveckling i Reitangruppen.
    

– Jag är glad att Thomas Dahle har valt börja hos oss. Hans långa erfarenhet från fastighetsbranschen i Norge blir en viktig resurs i arbetet med att utveckla vår affär i landet, säger Carola Lavén, vd för NCC Property Development.
    

Thomas Dahle tillträder som Head of NCC Property Development Norge den 22 oktober.

alt
Heba har köpt de 84 ungdomsbostäderna i Hökarängen vilka färdigställs av Lindbäcks och Wästbygg.


Lindbäcks har signerat ett avtal med Wästbygg som innebär att bolaget ska bygga 84 ungdomsbostäder i Hökarängen. Byggnaden kommer att ha fem våningsplan och bestå av industriellt producerade trävolymer där varje volym monteras på plats och motsvarar en lägenhet. Fastigheten är sedan tidigare såld till Heba genom kallad forward funding affär.
    

– Vi bygger just nu 155 liknande ungdomsbostäder i Tullinge och är förstås glada över förtroendet att bygga fler av de fina bostäderna åt Wästbygg, säger Fredrik Egger, projektutvecklare på Lindbäcks Boende.
    

Ungdomsbostäderna i Tullinge, som var Lindbäcks första projekt åt Wästbygg, kommer att vara inflyttningsklara i höst, medan projektet i Hökarängen beräknas vara klart för inflyttning hösten 2020.
    

– Vi har tidigare byggt liknande projekt med ungdomsbostäder i trämoduler och det känns kul att fortsätta på den vägen eftersom trä är ett hållbart material med mindre klimatpåverkan, säger Jörgen Modig, regionchef Öst, Wästbygg projektutveckling AB.

alt
Vid Munksjöns östra strand, i centrala Jönköping, ligger fastigheten Öriket 2, med en uthyrningsbar yta om totalt ca 16.300 kvm. Fastigheten inrymmer uteslutande kontorshyresgäster samt en lunchrestaurang.

 

Castellum har nyligen kundanpassat kontorslokaler i fastigheten Öriket 2 vid Munksjön i Jönköping. Hyresgästerna Yellon, Sogeti, Almi och Nyföretagarcentrum har nu flyttat tillbaka in moderna lokaler med aktivitetsbaserade arbetsplatser och i april välkomnas även Greencarrier till fastigheten. Företaget har sedan ett antal år tillbaks varit Castellums hyresgäst i fastigheten Visionen på A6.

 

– Som en röd tråd i ovanstående projekt har kundens vilja att förändra både sitt arbetssätt och sin arbetsplats föranlett en dialog med oss på Castellum. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bidra till att skapa framgångsrika arbetsplatser där behovet varit aktivitetsbaserade kontorslokaler för effektivare användning med flexibla, moderna och öppna planlösningar, säger Andreas Georgii, fastighetschef på Castellum.

alt
Grundare av och huvudägare i Northfolk är Peter Carlsson, f.1970.

 

Northvolts har en förhoppning om att stommen till fabriken för tillverkning av litiumjonbatteri i Skellefteå, främst för el-bilar, ska kunna börja byggas i december i år. Det framkom vid huvudförhandlingen vid mark- och miljödomstolen i Skellefteå i juni år då domstolen meddelade ett miljötillstånd för både konstruktion och drift och gäller för den första delen av fabriken som kommer att slutföras år 2020 och svara för en fjärdedel av produktionen som planeras.

 

Tillståndet omfattar rätt att tillverka högst 35.000 ton litiumjonbatterier per år, högst 15.000 ton metalloxider per år samt grafitelektroder till nämnda litiumjonbatterier. Det är förenat med ett antal villkor och vissa frågor avseende bland annat utsläpp till vatten och luft och är under en prövotid av tre år föremål för ytterligare utredning innan slutlig ställning kan tas. Den ansökta verksamheten ska ha satts igång senast fem år från det att domen har vunnit laga kraft.

 

Som investeringsbehov har nämnts ”över 40 Mdr kr”, med ett antal anställda om cirka 2.500 personer. Detta skulle göra investeringsprojektet Northvolt till ett av Sveriges hittills största industriella investeringsprojekten under 2000-talet. Det är ett av de två första diskuterade projekten för en större fabrik för litiumjonbatterier i Europa.

 

Investerare är de två huvudägarna i Northvolt Peter Carlsson via Rocarma Consulting och Harald Mix genom Vargas Invest, samt Stena och Vattenfall.

 

Det har dock rapporterats om att det gått trögt med att säkra finansieringen. Men Northvolts planer är att testanläggningen i Västerås ska vara klar 2019 och den stora fabriken för batteriproduktion ska vara helt klar i Skellefteå 2023.


I februari i år beviljades Northvolt ett lån på 520 Mkr av Europeiska investmentbanken (EIB). Lånet ska användas till den första testanläggningen som bolaget planerar att uppföra i Västerås. Den totala kostnaden för testanläggningen beräknas till 1 Mdr kr. Testanläggningen är till för att bygga batterifabriken i Skellefteå.

 

Flera vill bygga bostäder i Skellefteå i samband med färdigställande av batterifabriken. Det är Lindbäcks som planerar att tillsammans med Skebo, Riksbyggen och Heimstaden bygga ytterligare tusen nya lägenheter i Skellefteå. Detta för att säkra bostadsförsörjningen vid en etablering av Northvolts batterifabrik.

alt
Midroc och Serneke ska förvandla ett äldre industriområde väster om Trelleborgs centrum till ett nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1.000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad.

 

Midroc och Serneke har tecknat en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun rörande utveckling av en ny stadsdel i centrala Trelleborg. Den ingår i Kuststad2025, Trelleborgs stora stadsutvecklingsprojekt. Ett äldre industriområde väster om Trelleborgs centrum kommer att omvandlas till ett nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1.000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad.

 

Midroc och Serneke har förvärvat två strandnära fastigheter i västra Trelleborg i syfte att utveckla den nya stadsdelen, som fått arbetsnamnet Västra Sjöstaden, tillsammans med kommunen. De två fastigheterna som Midrocs och Sernekes gemensamma bolag nyligen har förvärvat är fastigheterna Masten 6 och Bogsprötet 3 i Trelleborg. Säljare var Pergo AB. Fastigheternas markyta uppgår till 56.000 kvm

 

– Det här kommer att betyda mycket för oss. Genom utvecklingen av den nya stadsdelen tillförs Trelleborg många nya bostäder med havsutsikt som kan locka till oss nya invånare. Vi knyter samtidigt staden närmare havet, säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Trelleborgarna får också nya mötesplatser, bland annat en ny strandpromenad och förhoppningsvis även en helt ny sandstrand.

 

– Det här är en spännande satsning och en fantastisk möjlighet. Trelleborg har stor potential med fint kustläge i en tillväxtregion, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande i Midroc. Planmrådet är för staden stort, så det är en fördel att vi är flera aktörer som kan utveckla området gemensamt.

 

– Med det här projektet etablerar vi Serneke i Trelleborg, en stad med ett utmärkt läge, fina miljöer och goda kommunikationer, säger Ola Serneke, vd för Serneke. Utvecklingen av den nya stadsdelen kommer öka attraktiviteten ytterligare.

 

Som nästa steg kommer ett detaljplanearbete att starta, förhoppningsvis redan under 2018. Den första detaljplanen beräknas bli klar under 2020. Därefter kan exploateringsarbeten påbörjas, vilket möjliggör en byggstart för de första bostäderna 2021/2022 med inflyttning 2023/2024.

 

Ett äldre industriområde väster om Trelleborgs centrum kommer att omvandlas till ett nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1.000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad.

 

Sida 1 av 759