13 december 2018

Redaktionen

onsdag, 12 december 2018 18:16

Alma genomför stängning om 1,55 Mdr kr

alt
Simon de Château, partner och CIO för Alma Property Partners.

 

Alma Property Partners har tagit in drygt 150 MEUR (1,55 Mdr kr) till sin andra pan-nordiska opportunistiska fond, Alma Property Partners II. Merparten av kapitalet kommer från nio europeiska institutioner. Målsättningen är att utöka fondens storlek till omkring 250 MEUR, vilket kan öka till totalt 300 MEUR.

 

– Vi är mycket tacksamma för fortsatt förtroende och stöd från våra investerare. De flesta av de investerare som bidrog till den första stängningen var antingen investerare i Alma fond I eller har investerat med mig tidigare. Vi har en aktiv investeringspipeline och har redan gjort några förvärv i fond II, säger Simon de Château, partner och CIO för Alma Property Partners.

 

Alma Property Partners har tio anställda med kontor i Stockholm och Helsingfors. Organisationen växer och planen är att ha cirka 15 personer och ett nytt kontor i Köpenhamn på plats i slutet av 2019.

 

– Vi är nöjda med resultatet av den första stängningen och vi förväntar oss att avsluta kapitalresningen under andra kvartalet nästa år. Vi är nu fokuserade på att fortsätta förstärka vår organisation. Vi har nyligen anställt Stefan Albinsson som Partner och Head of Asset Management och ytterligare en senior medarbetare och partner kommer att ansluta till investeringsteamet i februari, säger Sloan Wobbeking, partner och vd för Alma Property Partners.

alt
Svenska Handelsfastigheter tror på en ökad gränshandel och investerar stort i Storlien.

 

Svenska Handelsfastigheter investerar cirka 250 Mkr i att bygga en ny handelsplats i Storlien intill den norska gränsen. Den första etappen kommer att inrymma fyra butiker med Coop och Eurocash (ägt av Axfood och Norgesgruppen) som största hyresgäster.

 

Den uthyrningsbara ytan i första etappen kommer att uppgå till 10.650 kvm med invigning planerad till april 2020. Därefter planeras ytterligare två etapper. Totalt kan handelsplatsen komma att omfatta cirka 24.000 kvm till en investering om drygt 400 Mkr.

 

– Det är det största nybyggnadsprojektet i Storlien sedan högfjällshotellet byggdes på 1880-talet och kommer att betyda mycket för ortens attraktionskraft, säger Thomas Holm, vice vd för Svenska Handelsfastigheter.

 

Både Coop och Eurocash finns sedan tidigare representerade i Storlien och de kommer att flytta in i de nybyggda miljöcertifierade lokalerna, som kommer att ligga i anslutning till Coops nuvarande lokaler. De gamla lokalerna kommer därefter att rustas upp och anpassas för nya hyresgäster. Denna fas av utbyggnaden motsvarar etapp två, som också väntas invigas under 2020.

 

Utöver satsningen på handelsfastigheterna planeras infrastrukturinvesteringar i form av en förbättrad parkering med med 80 laddstationer för elbil en ombyggd rondellen vid E14 för lättare access till handelsområdet.

 

Den exakta omfattningen av etapp tre i utbyggnaden och vilka butiker som kommer att etablera sig här avgörs av hur handeln utvecklas vid de två första etapperna. Men Svenska Handelsfastigheter vet att kundunderlag finns och ser med tillförsikt på den kommande etableringen.

 

– Gränshandeln uppgick till cirka 25 Mdr kr 2017 och väntas fortsätta öka långsiktigt. Intresset är stort för satsningen och vi för diskussioner med ytterligare potentiella hyresgäster, säger Thomas Holm.

alt
Konsortiets förslag för projektet har bland annat tagit fasta på att skapa en bilfri och upplevelseorienterad utomhusmiljö. Bild: Utopia Arkitekter

 

Örebro kommun har fattat beslut om markanvisningen för fastigheten Insjön 1. Anvisningen tilldelas, i konkurrens med 24 andra intressenter, ett konsortium bestående av InnoBo Produktion AB, John Ekströms Bygg AB, NA Bygg AB och Utopia Arkitekter AB. Arbetet med en förstudie för projektetinleds nu och ska vara slutfört inom sex månader.

 

Kommunens jury gav följande motivering för valet av konsortiets förslag:

”Ett ambitiöst förslag byggt på en idé om möten mellan generationer som med konkreta och trovärdiga lösningar såsom blandade boendeformer, samnyttjande av lokaler och gemensamma gårdsytor visar på hur begreppet social hållbarhet kan brytas ner till praktiskt utförande. Förslaget tar fasta på förutsättningarna som ges i markanvisningen med en förskola, närhet till universitetsområdet, värdefull befintlig natur och bullerförhållanden och lyckas omvandla dem till styrkor genom en omsorgsfull idé för utformning av bebyggelse och en generös gårdsmiljö som möjliggörs av en innovativ parkeringslösning.”

 

– Det här är vårt första projekt i den här konstellationen och det är roligt att kunna konstatera att resultatet har stått sig bra i en så pass tuff konkurrens. Nu ser vi fram emot att få utveckla gestaltningen vidare i ett nära samarbete med varandra och kommunen, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter. Förslaget är i första hand inriktat på program, plan, utemiljöer och berör bara de övergripande principerna för gestaltningen. Nu påbörjas arbetet med en förstudie som ska vara färdig inom ett halvår.


– Förslaget lever upp väl till kommunens uppställda krav och målsättningar, bland annat genom trä i stomme och fasad, en omsorgsfull disponering av byggnadsvolymerna, levande bottenvåning och en ambitiöst utformad gårdsmiljö. Tillsammans med en rad andra aspekter som vi belyste i vår bedömning kommer det att göra projektet till ett värdefullt tillskott i området, säger Agnes Levin, exploateringsingenjör på Örebro kommun.

 

Projektet omfattar totalt 36 lägenheter i storlekar från 35 kvm till 70 kvm, fyra större lägenheter utformade för kollektivboende för upp till fyra personer, en förskola med fyra avdelningar, lokaler för verksamhet i bottenplan och ett trygghetsboende med 52 lägenheter.

alt

                                                                                               
Ulrika Thorildsson (bilden) har anställts som ny fastighetschef på HEBA, efter att nuvarande fastighetschef, Marija Nikolic, valt att gå vidare till Holmströmgruppen.    

 

Ulrika Thorildsson tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2019 och kommer närmast från Micasa, där hon varit chef för fastighetsavdelningen. Hon har också arbetat som distrikts- och affärsområdeschef på Svenska Bostäder.

onsdag, 12 december 2018 12:27

White vinner på Årstafältet

alt
Ett högre hus markerar ett av Pentagonens hörn och bildar en fond till den planerade parken i söder. Här placeras också förskolan i två plan med koppling både mot parken och innergården.

alt
Mellan kvarteren Kilen och Pentagonen sträcker sig Tysta gatan, där mindre butiker samsas med kaféer. Här går livet lite långsammare när människor möts i vardagen.


White arkitekter skapar tillsammans med Midroc kvarteret Pentagonen inom kvarteret G i den nya stadsdelen Årstafältet i Stockholm. På platsen finns goda förutsättningar för att bygga med stadskvaliteter; bra kommunikationer runt hörnet, en harmoni mellan arbetsplatser och hem samt nära till parker och natur.
    

Kvarteret G blir ett nav som håller ihop området och skapar en helhet när Årstafältet växer fram. Kvarteret består av Kilen och Pentagonen. Pentagonen, som ritas av White, är ett storgårdskvarter med cirka 350 lägenheter, en förskola med fem avdelningar, trygghetsboende och ett bottenplan med över 1.200 kvm kommersiella lokaler. Den totala ytan är cirka 40.000 kvm.
     

Bebyggelsen ska spegla områdets miljö- och hållbarhetsperspektiv. Därför föreslår White bland annat att huvuddelen av bebyggelsen i kvarteret ska vara i massivträ.
     

– Med stadens vision om ett Stockholm som håller samman blir det extra viktigt att både skapa en fin boendemiljö och lika mycket ta hand om gaturum och gårdar – det intilliggande livet emellan, Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt på White.

onsdag, 12 december 2018 12:25

Folksam ökar i Tornet

alt
Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen.


Folksam Liv förvärvar ytterligare drygt 14 procent av aktierna i Tornet Bostadsproduktion av Riksbyggen och ökar därmed sin ägarandel till 33 procent. Köpeskillingen uppgår till drygt 100 Mkr. De övriga kvarstående aktieägarna, Balder och Peab, ökar också sitt ägande något. Därmed äger samtliga tre ägare vardera en tredjedel av bolaget.
    

De tre aktieägarna har dessutom ställt ut ägarlån till Tornet om 100 Mkr vardera. Affären är ett led i en transaktion där Riksbyggen helt avvecklar sitt finansiella engagemang i Tornet.
    

– Investeringen är en del i vår strategi att investera i tillgångar som innebär god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning. Den innebär en fastighetsexponering inom ett attraktivt segment, nyproducerade hyresbostäder på tillväxtorter. Bolaget har en betydande potential att fortsatt bygga hyresrätter, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen.

alt
Nordiska Vårdhem tar över ägandet av det äldreboende som Skanska har byggt på Södra Järnvägsgatan i Växjö.


Skanska har sålt ett äldreboende på Södra Järnvägsgatan i Växjö för cirka 240 Mkr. Köpare är Nordiska Vårdhem AB, Northern Horizons vårdfastighetsfond, och hyresgäst är Humana. Transaktionen bokförs av Skanska Projektutveckling Kommersiellt i det fjärde kvartalet 2018. Äldreboendet är i drift sedan juni 2017 och tillträde sker 31 januari 2019.
    

Projektet omfattar ett äldreboende med ett 70-tal lägenheter fördelat på fyra våningar. På taket finns en takterrass och ett litet växthus för de boende. Det rör sig om ett traditionellt äldreboende med mycket högt miljöfokus. Byggnaden som Skanska har utvecklat har i Skanskas interna miljöklassificering nått upp till miljöklass mörkgrönt. Den egenutvecklade miljöklassificering har tagits fram för att stretcha miljötänket ytterligare i de egenutvecklade projekten. Målet är också att äldreboendet ska bli miljöcertifierat enligt LEED på platinanivå.
    

– Vi är glada över att Northern Horizon och Skanska har kommit överens i ytterligare en affär. De kommer in som långsiktig förvaltare av denna byggnad, säger Joakim Åkesson, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige AB.
    

– Vi är nöjda över att kunna fortsätta sin expansion inom äldreboende genom att förvärva ytterligare en högklassig byggnad av Skanska och ser fram emot ett gott samarbete med Humana, säger Christopher af Trampe, Sverigechef på Northern Horizon.

tisdag, 11 december 2018 18:11

Cushwake RED rekryterar Ole Hjorth

alt

                                                                                                                                        

Danska Cushman & Wakefield RED har utsett Ole Hjorth (bilden) som chef på bolagets värderings- och analysavdelning med ansvar för rådgivning i samband med byggprojekt och värderingstjänster för statliga kunder.

 

Ole Hjorth, 46, har sedan 2006 arbetat med rådgivning hos Sadolin & Albæk och har dessförinnan arbetat hos LR Realkredit och Realkredit Danmark.

 

– Ole Hjorth är en stark profil som med sin erfarenhet sin höga professionella nivå och trovärdighet passar väl med RED, säger Jesper Anderson, partner och chef för värdering på Cushman & Wakefield RED.

tisdag, 11 december 2018 17:38

New Property hyr ut hela Södra Bankohuset

alt
Embark Studios hyr nu hela den anrika fastigheten Södra Bankohuset om 3.700 kvm vid Järntorget i Gamla stan. Framför fastigheten finns en staty av Evert Taube i brons från 1985 av skulptören Karl-Göte Bejemark. Statens fastighetsverk har nyligen renoverat hela fastigheten.

 

alt

Tina Magnuson, partner New Property.

 

New Property och dess partner Tina Magnuson har hyrt hela Södra Bankohuset eller Gamla Riksbanken om totalt 3.700 kvm i Gamla stan till spelutvecklaren Embark Studios.

 

Södra Bankohuset är en byggnad i hjärtat av Gamla stan vid Järntorget där nu Embark studios ska fortsätta utveckla sin framgångsrika verksamhet med egna spel och spelmotorer.

Företaget är grundat av spelindustrins veteraner: Patrick Söderlund, Johan Andersson, Jenny Huldschiner, Robert Runesson, Magnus Nordin och Stefan Strandberg.

 

Södra Bankohuset, ägt av Statens fastighetsverk vid Järntorget och Skeppsbron i kvarteret Pluto byggdes 1675–1682 för Riksbanken, som då hette Riksens Ständers Bank. Det var en av norra Europas första byggnader avsedd enbart för bankärenden. Riksbanken verkade här till 1905 och flyttade då till Helgeandsholmen (nuvarande Riksdagshuset). Byggnaden är sedan 1935 ett statligt byggnadsminne. SF

 

tisdag, 11 december 2018 17:20

SPG köper byggrätt i Strömstad

alt
Christian Olofsson, vd för SPG.

 

Scandinavian Property Group (SPG) har avtalat med VGL Utveckling om att köpa en byggrätt omfattande 12.8900 kvm BTA i Strömstad. Området ligger strax söder om centrum, cirka 800 meter från Strömstad station. Totalt består projektet av 200 bostäder, vilka ska upplåtas både md bostadrätt och hyresrätt. Byggstart beräknas ske till sommaren med färdigställande under 2022. Hamilton Advokatbyrå med ansvarig delägare Charles Andersson har varit rådgivare till SPG.

 

– Strömstad är den kommun i Bohuslän som har vuxit snabbast under tioårsperioden 2007 till 2017 – en tillväxt på hela 14,4 procent. Vi ser fram emot att bidra till att skapa fortsatt tillväxt för Strömstad genom att skapa 200 centralt belägna bostäder, säger Christian Olofsson, vd för SPG.

 

Under 2017 och 2018 har SPG färdigställt cirka 1.700 bostäder  i Sverige och Norge. I byggrättsportföljen finns för närvarande byggrätter för cirka 350.000 kvm bostäder och samhällsfastigheter med mer än 4.000 bostäder som ska produceras fram till 2025.

Sida 1 av 818