3 juni 2020
måndag, 10 juni 2019 08:45

Mattias Roos sparkas som vd för SSM

Skrivet av 

 

Mattias Roos sparkas på dagen som vd för SSM Holding efter en katastrofal utveckling av aktien sedan noteringen i april 2017. SSM har tillsatt Mattias Lundgren som interim vd, bilden till höger.

 


SSM Holding genomför ett byte av vd och bolaget har tillsatt Mattias Lundgren som interim vd med omedelbar verkan. Styrelsen har samtidigt påbörjat rekrytering av ny vd. Mattias Lundgren kommer närmast från ett interimsuppdrag som CFO för det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine och han har dessförinnan jobbat 20 år inom NCC-koncernen i olika ledande positioner inom ekonomi- och affärsutveckling, senast som NCC:s CFO och medlem av koncernledningen.

 

Fram till och med hösten 2018 var Mattias Lundgren CFO i NCC och medlem av koncernledningen. Innan dess har han även varit ekonomi- och affärsutvecklingschef inom NCC Housing (nuvarande Bonava) samt vd för NCC Boende Sverige (nuvarande Bonava Sverige).

 

– SSM är i ett skede där det behövs ett annat ledarskap för att fortsätta utveckla bolaget i önskad riktning. Mattias Lundgren, med sin strategiska och finansiella bakgrund samt branscherfarenhet, är en utmärkt kandidat för detta. Styrelsen vill samtidigt tacka Mattias Roos för hans betydelsefulla bidrag till SSM:s utveckling och önskar honom lycka till i framtiden, säger Anders Janson, styrelseordförande för SSM.

 

I enlighet med Mattias Roos anställningsavtal är uppsägningstiden från bolagets sida tolv månader. Mattias Roos har inte rätt till avgångsvederlag.

 

I en kommentar kan sägas att aktiekursen för SSM har varit en katastrof. Vid noteringen den 6 april 2017 var kursen 58 kr och nu drygt två år senare har aktien rasat till 8,98 kr. Under första kvartalet i år resultatavräknades endast 1 bostadsrätt. SF

Se analys