16 juni 2019
fredag, 17 maj 2019 10:25

Besqabs kvartalsvinst minskade till 15,8 Mkr

Skrivet av 

 

 

 

 

Anette Frumerie, vd för Besqab.


Det är fortfarande tufft på Besqabs marknader i Uppsala och Stockholm när bolagets vinst efter skatt sjönk till 15,8 Mkr (41,4). Under första kvartalet 2019 ökade Besqab försäljningen till 36 bostäder (20), trots en svår marknad.

 

I rapporten säger bolagets vd Anette Frumerie:

– Bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala är avvaktande med mer eller mindre oförändrade priser. Utbudet av nyproducerade bostäder är högt, särskilt på vissa lokala marknader.   Det finns intresse för Besqabs bostäder, det visar våra välbesökta visningar, men marknaden påverkas fortfarande av det skärpta amorteringskravet och bankernas kreditrestriktioner.

 

Vi periodens slut hade Besqab totalt 706 bostäder i pågående produktion och av dessa bostäder var 53 procentenheter sålda bostäder och 2 procentenheter var bokade bostäder. Och av 342 bostäder i pågående produktion med slutlig inflyttning under 2019 var 262 sålda vid kvartalets utgång.  Totalt har Besqabs en byggrättsportfölj om cirka 3.700 byggrätter.

 

Kvartalets intäkter minskade till 292 Mkr (324) med nära nog oförändrade försäljningskostnader om –33 Mkr (–32), vilket som nämnts resulterade i den minskade vinsten om 15,8 Mkr (41,4).

 

I balansen ökade de totala tillgångarna till 2.027 Mkr (1.821) med obetydliga långfristiga skulder om 6,7 Mkr (5,8), medan de kortfristiga skulderna ökade till 760 Mkr (481). Det innebar att det egna kapitalet minskade till 1.327 Mkr (1.335) med en stark soliditet om 63,4 procent (64,5).


Trots det svåra marknadsläget på Besqabs marknader i Uppsala och Stockholm är vd Anette Frumerie positiv, då hon i rapporten säger:

Vägen till framgång bygger nu, i ännu högre grad än tidigare, på att ha hög kompetens inom bostadsutvecklingens alla skeden, inte minst god kostnadskontroll. Besqab har en stark finansiell ställning, en attraktiv byggrättsportfölj och ett konkurrenskraftigt bostadserbjudande och med det ser vi positivt på framtiden. SF