20 juli 2024

Redaktionen

  

 

 


K2A köper av Riksbyggen i Gävle en fastighet, som ligger på promenadavstånd till centralstationen och centrum, och som kommer att innehålla ett bostadskvarter med totalt 121 hyresbostäder med lägenhetstyperna 1-4 rum och kök.K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Brynäs 19:21 i Gävle från Riksbyggen för 222 Mkr. Fastigheten, som ligger på promenadavstånd till centralstationen och centrum, kommer att innehålla ett bostadskvarter med totalt 121 hyresbostäder med lägenhetstyperna 1-4 rum och kök samt en mindre lokal i bottenplanet. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 6.390 kvm. Byggstart sker under det fjärde kvartalet 2021 med planerad inflyttning i slutet av 2023. De årliga hyresintäkterna förväntas uppgå till cirka 11 Mkr.

Gävle kommun har cirka 103.000 invånare och staden har haft en positiv befolkningstillväxt under de senaste 20 åren. Bland de största privata arbetsgivarna återfinns bland annat BillerudKorsnäs, Smurfit Kappa, Syntronic, Kraft General Foods och Sandvik.

– Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att bygga och förvalta hyres- och studentbostäder i dynamiska områden i växande städer. Fastigheten ligger i en ny stadsdel som nu är under uppbyggnad, med blandat boende genom hyres- och bostadsrätter, stadsradhus och studentbostäder, restauranger, caféer, parker, torg och saluhall. Fastigheten angränsar också till vårt egna projekt Godisfabriken med 129 hyresbostäder. I och med förvärvet utökar vi vårt attraktiva fastighetsbestånd i Gävle till att uppgå till totalt 920 hyres- och studentbostäder och ser fortsatta tillväxtmöjligheter i staden, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

Affären genomförs i form av en terminsaffär där Riksbyggen finansierar, bygger och färdigställer projektet i dess helhet och K2A tillträder fastigheten efter färdigställande i fjärde kvartalet år 2023. Byggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samt motsvara mellangrön, dvs. näst högsta miljöklass enligt Ciceros ramverk.

  

 

 


Älvdansen är en ny stadsdel som växer fram i centrala Enköping, ett stenkast från resecentrum med närhet till grönområden. Här byggs olika typer av bostäder i varierande hushöjder och material. Totalt planeras för 800 bostäder.Heba Fastighets AB har tecknat avtal med Bergsundet gällande förvärv av 92 nyproducerade hyreslägenheter finansierade med investeringsstöd samt 62 trygghetsbostäder, i nya området Älvdansen i Enköping. Förvärvet blir Hebas första etablering i Mälardalen. Genom förvärvet finns Heba nu i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen, i linje med bolagets strategi att växa geografiskt.

– Jag är väldigt glad över förvärvet. Det är värdefullt för Heba på flera sätt. Vår första etablering i Mälardalen får ett attraktivt läge, centralt i Enköping nära stationen med pendlingsmöjlighet till Stockholm. Heba kan nu erbjuda trygghetsbostäder, en form av mellanbostad med hög tillgänglighet, som det finns alldeles för lite av på marknaden idag. Dessutom ger nyproducerade hyreslägenheter byggda med investeringsstöd attraktiva hyror, säger Patrik Emanuelsson, vd för Heba. 

Investeringsstödet innebär att normhyran på hyresrätterna max får vara 1.450 kr/kvm. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 307 Mkr. Förvärvet genomförs som en bolagsaffär. Heba garanterar projektet genom en så kallad forward funding. Bostäderna byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver.

Fastighetens beteckning är Romberga 23:58. Säljarens ombud är Catella. Hebas ombud är Lindahl advokatbyrå. Produktionsstart är planerad till kvartal 3 2021 och färdigställande till kvartal 3 2023.


Stadsdelen Älvdansen

Älvdansen är en ny stadsdel som växer fram i centrala Enköping, ett stenkast från resecentrum med närhet till grönområden. Här byggs olika typer av bostäder i varierande hushöjder och material. Totalt planeras för 800 bostäder. Älvdansen blir en plats för alla. Här kan familjer, skolungdomar och äldre leva centralt och bekvämt i en lugn och grön miljö genom ett varierat utbud av bostäder, skola och omvårdnadsboende.

fredag, 09 juli 2021 12:28

Niras Östergötland expanderar

 

 


Affärsområdet Project Management som bland annat arbetar inom byggprojekt har i sin strategiska plan en målsättning att stärka Niras verksamhet i Östergötland som under våren vuxit med tre nya medarbetare samt utökat med ett kontor i Linköping. Niras finns i Linköping sedan många år tillbaka med miljöledningstjänster, men kan nu även erbjuda projektledningstjänster till byggherrar, fastighetsägare, hyresgäster och offentliga verksamheter. 


Från vänster: Stephan Gustafsson, Sofie Pernes, Trinh Ly, Thomas Arnoldson och Maija Göransson.I takt med den snabba tillväxten och marknadsbearbetningen, så har mängden kunduppdrag ökat väsentligt och det är med glädje som vi kan presentera och hälsa våra nya medarbetare välkomna, säger Thomas Arnoldson, regionchef Östergötland.

Till Norrköpingskontoret har Maija Göransson rekryterats, som är utbildad byggprojektledare vid East Sweden Business School och har bland annat arbetat med att projektleda ny- och ombyggnation samt hyresgästanpassning för offentliga och privata fastighetsägare.

Stephan Gustafsson, med gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen har rekryterats som teamledare med uppdrag att bygga ett starkt och kompetent team med utgångspunkt från Linköping.

Trinh Ly, byggnadsingenjör, med 5 års erfarenhet som projekteringsledare och projektledare för bland annat anstalter och byggnader med höga säkerhetskrav kompletterar teamet i Linköping.

I Norrköping arbetar sedan tidigare byggnadsingenjören Sofie Pernes, som bland annat arbetar med våra myndighetskunder med utformning och lokalanpassning av förhyrda lokaler.

I takt med Niras expansion så har bolaget sett ett behov att etablera oss i nya lokaler och Niras ser mycket fram emot att flytta in på Gamla Rådstugugatan 30 i Knäppingsborg, Norrköping. Det nya kontoren i Norrköping och Linköping erbjuder plats för fler medarbetare. Niras söker erfarna och engagerade projektledare som vill bygga ett tryggt och härligt team samt verka för en förstklassig projektleverans.

Niras Sweden AB ingår i Niras-koncernen. Niras är en ledande leverantör av konsult- och projektledningstjänster inom samhällsbyggnad, byggnation, fastigheter, facility management, arkitektur, lokalförsörjning, hyresgästrådgivning, energi, miljö, vatten, infrastruktur och processindustri. Niras grundades år 1956 och bolaget har sitt huvudsäte i Danmark. Niras har 2.500 anställda och bolaget bedriver verksamhet i över 100 länder.


  

 

 


Det nya cityvaruhuset i Stockholm blir 8.000 kvadratmeter stort och sträcker sig över totalt fyra våningsplan i Gallerian. Illustration: BSK ArkitekterIkea tar nu nästa steg i sin storsatsning på Stockholm genom att öppna ett 8.000 kvadratmeter stort cityvaruhus som sträcker sig över totalt fyra våningsplan i köpcentrumet Gallerian. Med satsningen kommer IKEA närmare människor i de mest centrala delarna av huvudstaden. Cityvaruhuset öppnar sommaren 2022.

Det nya cityvaruhuset, som öppnar sommaren 2022, är en del av Ikeas större satsning på Stockholm. Fram till 2025 planerar IKEA att öppna totalt fyra nya butiker i olika format och redan nästa vecka öppnar den första – en planeringsstudio i Bromma.

– Storstadsområdet växer. Därför vill vi komplettera våra två varuhus i Stockholm och vår e-handel med fler mötesplatser. Det ger våra kunder fler möjligheter att besöka oss där de bor, lever och arbetar. Oavsett var man är, vad man behöver och när man behöver det vill vi finnas där för att hjälpa till att skapa ett bättre liv hemma, säger Lena Herder, landschef på Ikea Sverige.

Under de senaste åren har Ikea öppnat centrala butiker i nya format i storstäder som Paris, New York och Tokyo. Cityvaruhuset i Stockholm blir 8.000 kvadratmeter stort och sträcka sig över totalt fyra våningsplan i Gallerian. Det är det första cityvaruhuset som Ikea  öppnar i Sverige. 

Här kommer kunderna kunna köpa med sig ett stort sortiment av heminredningsprodukter och få personlig service av heminredningsexperter. En grön tråd kommer att löpa genom butiken för att göra det lättare för kunder att hitta mer hållbara produkter och lösningar. I varhuset kommer det även att finnas en avdelning enbart för second hand-möbler. Genom det nya restaurangkonceptet Swedish Deli blir det också möjligt att ta del av matupplevelsen som många förknippar med Ikea.

– Med vårt nya cityvaruhus blir vi närvarande i stockholmarnas liv på ett helt annat sätt än tidigare. Vi vill skapa en plats där människor kan mötas och inspireras till att skapa ett bättre och mer hållbart liv hemma – till ett pris som de har råd med. Här kommer vi bjuda in till events med designers, släppa nya kollektioner och skapa kreativa workshops, säger Sara Vestberg, inredningschef på Ikea Sverige.   

Som del av expansionen i Stockholm investerar IKEA även i nuvarande varuhus i Kungens Kurva och Barkarby. Med satsningen i Stockholm kommer IKEA att rekrytera 500 nya medarbetare i Stockholm under de närmsta åren. I den nya citybutiken i Gallerian kommer det arbeta runt 120 personer.


Cityvaruhuset i Gallerian kommer att finnas på fyra våningar och ha en yta av drygt 8.000 kvadratmeter. Tre av våningarna är öppna för kunder, resten är lager och medarbetarytor. Cityvaruhuset innehåller inget tag-själv-lager, utan större artiklar kommer levereras direkt till kunder.


Ikea  i Stockholm

Ikea öppnade sitt första varuhus i Stockholm 1965 i Kungens Kurva. Byggnaden har blivit ett landmärke och har enligt Stockholms länsmuseum högt kulturhistoriskt värde. År 1993 öppnade varuhuset i Barkarby. År 2016 invigdes Ikeas första planeringsstudio i Sverige, Ikea Kök, på Regeringsgatan 65. Ikea Kök kommer att flytta in i cityvaruhuset i samband med att det öppnar under sommaren 2022.


  

 

 


Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.

 

 

 

 

Vasakronan har starkt förbättrat sitt resultat från första halvåret 2020 då resultatet blev endast 360 Mkr efter att värdeförändringen var –1.206 Mkr. Ett av bolagets sämsta resultat någonsin som präglades av pandemin. För första halvåret 2021 har värdeökningen på fastigheter ökat starkt till 5.526 Mkr (–1.208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Värdeförändringen förklaras av såväl sänkta avkastningskrav som höjda antaganden för marknadshyran. Det genomsnittliga direktavkastningskravet sjönk till 4,03 procent (4.12). Det medförde att resultat efter skatt steg rejält till 6.528 Mkr (360).

För perioden ökade hyresintäkterna med 6 procent och totalt till 3.660 Mkr (3.467). I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 2 procent förklarat av högre bruttohyror.

Nya uthyrningar har gjorts med 59.000 kvm (84.000) med en årshyra på 260 Mkr (389) och nettouthyrningen uppgick till –194 Mkr (134)

Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 10 procent att jämföra med 8 procent motsvarande period föregående år

Uthyrningsgraden minskade till 92,1 procent (93,8) vid periodens utgång. Vakansen om 7,9 procent förklaras till 1,5 procentenheter (1,7) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter

Driftöverskottet ökade med 6 procent och till 2.702 Mkr (2.543). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent

Resultat före värdeförändringar och skatt steg till 2.174 Mkr (1.540)

Värdeförändring på fastigheter steg kraftfullt till 5.526 Mkr (–1.208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Värdeförändringen förklaras av såväl sänkta avkastningskrav som höjda marknadshyresantaganden.

Värdeförändring på derivat uppgick till 525 Mkr (217) framförallt till följd av uppgång i längre marknadsräntor

Fastighetsbeståndets värde steg vid periodens utgång till 169.863 Mkr (162.420).

I balansen ökade de långfristiga skulderna till 91.177 Mkr (87.340) liksom de kortfristiga skulderna som steg till 14.699 Mkr (11.695). Det innebar att det egna kapitalet steg till 75.401 M kr (70.518) till en oförändrad soliditet om 41 procent och en räntetäckningsgrad som steg till 5,1 gånger (4,2).


I en kommentar till halvårsrapporten säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.
– Optimismen hos många företag är uppenbar och aktiviteten på hyresmarknaden har ökat. Kontorsfrågan är högaktuell och under våren har många organisationer sett över sin arbetsplatsstrategi och i vissa fall kontorslösning. Verksamhetens och medarbetarnas behov är i fokus och läget och utformningen av kontoret har ökat i betydelse. Med vårt erbjudande, kvaliteten på våra produkter och lägen samt vår kunskap möter vi väl kundernas förändrade behov. Det märks i vårt starka resultat och i våra intäkter som ökar i både totalt och

  

 

 


Revelop förvärvar en industrifastighet med stora vakanser i Backadalen på Hisingen. Fastigheten omfattar totalt cirka 6.000 kvm.Fastighetsbolaget Revelop (fd Profi Fastigheter) fortsätter sin expansion i Göteborgsområdet och förvärvar en industrifastighet med stora vakanser i Backadalen på Hisingen. Fastigheten, som är på totalt cirka 6.000 kvm, ska genomgå en hållbar resa som bland annat leder till en minskad energiförbrukning som motsvarar 14 ton per år i minskade CO2-utsläpp. Efter förvärvet äger och utvecklar Revelop fastigheter på totalt cirka 70.000 kvm i Göteborg.

Revelop strävar efter att varje fastighet ska genomgå en hållbar resa – från brun till grön. Syftet med utvecklingen av Backa 29:33, är att skapa en attraktiv, långsiktigt hållbar byggnad, med distinkt ESG-profil.
Revelop genomför därför omfattande investeringar i ny teknik såsom solceller, automatiserade styrsystem, bergvärme, ackumulatortankar och värmepumpar i kombination med ett aktivt uthyrningsarbete. Det kommer att skapa stor förändring genom ökad resurseffektivitet och minskade CO2-utsläpp.

– Backadalen är ett expansivt område som är prioriterat i Göteborgs utvecklingsplaner. Vår ambition är att utveckla den befintliga fastigheten till en toppmodern anläggning för lätt industri och lager och som ska vara en av de grönaste fastigheterna i området, säger Revelops vd Thomas Sipos.

Genom affären ökar Revelops fastighetsportfölj i Göteborg till cirka 70 000 kvm med huvudsaklig användning för lager och lättindustri. Som en direkt följd av att Revelop nu är en betydande fastighetsägare i området har bolaget tidigare beslutat att öppna kontor i Göteborg. Som ansvarig för portföljen i Göteborg har Jonathan Oskarsson rekryterats.

R

  

 

 


Henrik Saxborn, vd för Castellum och Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland på Brunswick Real Estate.Castellum förvärvade nyligen en finsk fastighetsportfölj genom att förvärva bolaget Kielo. Nu avyttras nio fastigheter ur portföljen, lokaliserade i universitetsstaden Jyväskylä, till Nyfosa Finland för 208 MEUR, cirka 2,1 Mdr kr.

– Avyttringen är en geografisk fokusering av den finska portföljen. Vi fortsätter vår tillväxtresa och bygger en än starkare nordisk plattform för hållbara och högkvalitativa fastigheter inom kontor och logistik, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Försäljningen består av nio kontorsfastigheter och en byggrätt, attraktivt placerade i regionsstaden Jyväskylä. Köparen Nyfosa som är inriktade på regionstäder gör i och med detta sitt andra förvärv på den finska fastighetsmarknaden.

Portföljen, som är en del av Castellums förvärv från Brunswick Real Estate och Blackstone Tactical Opportunities 3 juli i år, består av moderna och hållbara kontorsfastigheter är centralt belägen i den expansiva regionsstaden Jyväskylä, Finlands femte största stad med två av landets större universitet. Fastigheterna har en yta om totalt 67.000 kvm er med en årlig hyresintäkt om cirka 18 MEUR, motsvarande cirka 183 Mkr.

Portföljen har en stor variation av hyresgäster där de största hyresgästerna är TietoEvry, Jyväskylä universitet och Airbus Defence & Space. Förvärvet inkluderar även en attraktivt belägen projektfastighet med befintlig byggrätt för 8.000 kvm kontor. Den ekonomiska uthyrningsgradenär 95 procent. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 1,4 år. Cirka 60 procent av nuvarande hyresintäkter avser löpande hyresavtal som rullar på 12-månadersbasis där hyresgästerna i genomsnitt hyrt sina lokaler i 8,5 år.

Förvärvet finansieras genom eget kapital och upptagande av lån. Brunswick Real Estates ägarandel i förvärvet utgör 1.9 procent. Tillträde äger rum den 12 juli 2021.

– Jyväskylä-portföljen är ett mycket bra komplement till våra senaste förvärv i Nyfosa Finland. Vi är självklart otroligt glada att få fortsätta att förvalta och utveckla denna välfungerande portfölj. Vårt team kan fastigheterna och känner hyresgästerna väl, och i synnerhet är det roligt att få fortsätta jobba med teamet i Jyväskylä,, kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland på Brunswick Real Estate.

Affären i sammandrag

Castellum säljer del av Kielo-portföljen lokaliserad i Jyväskylä till Nyfosa Finland.
Försäljningspris: 2,1 Mdr kr. Frånträdesdag: 12 juli 2021. Hyresvärde: cirka 0,2 Mdr kr/år.
Genomsnittlig kontraktslängd: 1,4 år. Större hyresgäster: Kesko, Airbus och Jyväskylä Universitet. Uthyrningsbar area: 67.000 kvm. Ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 95 procent.

torsdag, 08 juli 2021 15:19

Gazette bygger 157 lägenheter i Umeå

  

 

 


I Universitetsstaden, Umeå, vid cykelbron Svingen, planeras 157 lägenheter. Visionsbild Link ArkitekturBygglovet för att bygga om den tidigare kontorsbyggnaden vid cykelbron Svingen i Umeå till bostäder samt nybyggnad av två hus i dess anslutning har vunnit laga kraft. Bakom projektet står fastighetsbolaget Gazette som ägs av Balticgruppen och VK Media.

– Vi är väldigt glada för Byggnadsnämndens beslut. Umeå behöver verkligen dessa bostäder. Läget i Universitetsstaden nära Svingen, bussterminalen, Östra Station och centrum kommer att ge de som flyttar in här goda förutsättningar att leva ett hållbart liv, säger Balticgruppens vd och koncernchef David Carlsson.

Balticgruppens vision är ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200.000 invånare år 2050. Att länka samman Universitetsstaden och centrum via Hamrinsberget och Östra Station är viktiga delar i strategin. Byggnaden är med sitt läge en viktig del i strategins genomförande. En tät blandad stad med en mix av bostäder, kontor och verksamheter gör att människor rör sig på platsen fler av dygnets timmar och det ökar tryggheten. Närhet till verksamheter och service gör det enkelt för de som bor och verkar i området att agera hållbart.

I Universitetsstaden, Umeå,  ligger Norrlands största arbetsplatsområde där drygt 12.000 arbetar och över 40.000 människor vistas i området varje dag. Umeå universitet och Region Västerbotten har från första början varit väldigt positiva till att den här delen av Universitetsstaden tillförs fler bostäder. Detta har manifesterats i ett så kallat Letter of support från Universitetets rektor och Regiondirektören.

Det planeras för 157 hyresrätter och många av lägenheterna får en fantastisk utsikt över Umeå då den höga byggnaden kommer att bevaras.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv känns det bra att kunna bevara och anpassa den befintliga byggnaden till dagens krav, säger David Carlsson.

Byggnaden uppfördes som lokaler för sjuksköterskeskolan 1958, lagom till skolans 50-årsjubileum. Förutom undervisningslokaler fanns här ett elevhem för 200 elever. Från 1970-talet har byggnaden inrymt administrationslokaler för landstinget. Det senaste året har byggnaden stått tom.

Bygget kommer att påbörjas så snart det är möjligt och ambitionen är att de första lägenheterna är inflyttningsklara under 2024.

Fastighetsbolaget Gazette AB ägs till 50 procent av Balticgruppen AB och till 50 procent av VK Media AB. Verksamheten består i förvaltning av fastigheter i Umeå och fastighetsbeståndet omfattar cirka 125.000 kvm uthyrningsbar yta med främst lokaler, men även ett mindre bestånd av bostäder. Bolaget förvaltas av Balticgruppen.  

 

 


Patrizia köper en  högkvalitativa portfölj omfattande 461 lägenheter fördelade på nio fastigheter i Helsingsfors, med en total uthyrningsbar yta om cirka 25.000 kvm.Patrizia har, på uppdrag av dess institutionella kunder, förvärvat en portfölj med flerfamiljshus i Helsingfors från den nordiska investerings- och kapitalförvaltaren Taaleri, för cirka 145 miljoner euro, cirka 1.552 Mkr.

Den högkvalitativa portföljen omfattar 461 lägenheter fördelade på nio fastigheter, med en total uthyrningsbar yta om cirka 25.000 kvm. Åtta av fastigheterna byggdes mellan 2014 och 2017, medan andra tillgången byggdes 1969 och totalrenoverades 2015.

De förvärvade fastigheterna ligger inom Helsingforsregionen och alla fastigheter har utmärkta kollektivtrafikförbindelser till stadens centrum.

Jörg Laue, chef för nordiska transaktioner på Patrizia, kommenterar:
– Patrizia har stor och lång erfarenhet av bostadsbranschen. Detta förvärv gav oss en spännande möjlighet att investera i en högkvalitativ portfölj av moderna flerfamiljshus med avkastningar från första dagen. Fastigheterna har alla fördelar med transportförbindelser som ger snabb tillgång till huvudstadens centrum och dess bekvämligheter.

Johan Öhlund Lagerdahl, Country Head Patrizia Finland, tillägger:
– Den här senaste affären visar vår imponerande drivkraft i Norden och den följer efter vårt senaste förvärv av en tillgång i Västerås. Genom att lägga till dessa nio tillgångar i vår nuvarande portfölj i Finland visar att vi är engagerade i den finska marknaden och att vi fortsätter att leta efter ytterligare investeringsmöjligheter i Helsingfors och i hela regionen med fokus på bostads- och kontorssektorn.

Patrizias förvärvade nyligen en fastighet med 162 bostäder i Västerås för cirka 42 miljoner euro från Bonava.

Patrizias rådgivare var Nordanö, Krogerus, EY och WSP.  JLL agerade som säljarens Taaleris enda kommersiella rådgivare i transaktionen och Hannes Snellman agerade som säljarens juridiska rådgivare.

 

 


Utveckling av digitala tjänster och smarta fastigheter är högt på agendan i fastighetsbranschen. Nu väljer Humlegården Fastigheter att ta nästa steg genom rekryteringen av Jonas Broman, som tillträder en ny roll med ansvar för digital transformation och IT. Han har lång erfarenhet inom såväl IT som verksamhetsutveckling och kommer närmast från rollen som CIO på Unionen.


 


Jonas Broman tillträder rollen som chef för digital transformation och IT i augusti 2021. Fotograf: Jonas MalmströmHumlegården har arbetat med IT-relaterad teknikutveckling i fastigheterna under lång tid och de senaste åren har man även lagt stort fokus på utveckling av den interna IT-miljön, tjänsteerbjudandet, säkerhet samt energi- och hållbarhetsdata. Till satsningarna hör även förflyttningen mot ett mer digitalt och datadrivet arbetssätt, som effektiviserar processer och ger ännu bättre kunskap om kundernas behov. Nu satsar bolaget på att göra IT-funktionen ännu mer verksamhetsintegrerad, med tyngdpunkt på utveckling och digitalisering. Som ett led i detta förstärker Humlegården teamet genom en ny roll.

Som chef för digital transformation och IT kommer Jonas Broman att driva och samordna den digitala utvecklingen samt ansvara för IT-miljön. Han tillträder den 17 augusti 2021. Jonas har lång erfarenhet inom IT och verksamhetsutveckling, med ett stort fokus på strategi- och förändringsarbete där han ansvarat för flera omfattande digitaliserings och utvecklingsinitiativ. Han kommer närmast från Unionen där han arbetat som CIO under flera år och dessförinnan var han verksam på Forex Bank och SEB.

− Den digitala utvecklingen har varit en möjliggörare för nya arbetssätt, ett sätt för befintliga processer att bli effektivare och inte minst ett verktyg för att skapa mer flexibilitet, bättre service och därmed både ökad kundnytta och bättre resursutnyttjande i våra hus. Vi har satsat stort de senaste åren, och nu väljer vi att ta nästa steg. Jag är mycket glad över att kunna förstärka vårt team genom rekryteringen av Jonas Broman. Han har en gedigen kompetens, en spännande bakgrund och ett förhållningssätt som känns helt rätt, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

− Jag ser fram emot att få bli en del av Humlegården och att få bidra till den spännande förflyttning som påbörjats. För att genomföra utvecklingsinitiativ på ett hållbart sätt är det viktigt att ligga nära såväl kunder som medarbetare, fånga den kunskap och de behov som finns och skapa bra förutsättningar. Mitt fokus ligger på att skapa engagemang och bygga goda samarbeten mellan medarbetare inom olika områden av verksamheten samt att även involvera våra kunder och leverantörer. Digitalisering handlar trots allt inte bara om teknik och information, snarare hur man förhåller sig till den och hur man drar nytta av den. Det involverar så klart inte bara IT, utan hela verksamheten, säger Jonas Broman.