14 april 2021

Redaktionen

 

 

 


Johanna Strömsten, portföljförvaltare på Alecta.


Alecta, med 1 biljon kronor under förvaltning, gör sin första investering i grön energi genom att gå in som aktieägare i Stena Renewable AB. Investeringen kommer att göra Alecta till den delade näst största ägaren med 20 procent av företaget. Stena Renewable AB har en av de största operativa portföljerna för landvind i Sverige som producerar 315 MW och med nära 600 MW under uppbyggnad. År 2024 beräknas Stena Renewable ha nära 900 MW i produktion och en fortsatt snabb årlig tillväxt. Vindparkerna ligger främst i södra delar av Sverige.

De senaste åren har Alecta investerat cirka 10 Mdr kr i infrastruktur inklusive åtaganden – en del i företagets strategi att öka portföljernas andel av reala tillgångar till 20 procent av det totala AUM. Investeringen i Stena Renewable AB är uppdelad i 1 Mdr kr i direktinvesteringar och 600 Mkr i åtaganden över en femårsperiod.

Detta är första gången Alecta gör en direktinvestering inom infrastruktur, vilket innebär att de kommer att ta en del i styrelsen och vara mer operativa i företaget än vad det har varit i tidigare infrastrukturinvesteringar.

– Vi känner oss väldigt glada över denna investering av flera skäl. Stena Renewable AB är ett välrenommerat företag med ett långt och framgångsrikt resultat inom sitt område. Det är en investering i grön energi och därmed i övergången till en netto-noll ekonomi. Eftersom vindparkerna finns i Sverige kommer energin också att driva våra kunders hem och företag. Vi vill göra fler sådana investeringar såväl nationellt som internationellt, säger Johanna Strömsten, portföljförvaltare på Alecta.

Hittills har Alecta investerat 10 Mdr kr i infrastruktur inklusive åtaganden, något som kommer att öka de närmaste åren. I slutet av 2023 är Alectas plan att investeringar i infrastruktur ska stå för cirka 3 procent av de totala förvaltade tillgångarna.

– Det här är en investering med kännetecken för oss. Den bär alla de egenskaper vi letar efter – attraktiv riskjusterad avkastning över lång tid med fokus på vårt åtagande om netto noll 2050 som en del av Asset Owner Alliance. Vi anser att det är en bra strategi för våra kunder, med attraktiv avkastning och fokus på ren energi, säger Hans Sterte, CIO på Alecta.

Efter transaktionen kommer Stena Renewable att ha följande ägarstruktur: AMF och KLP: 30 procent. Alecta och Stena Adactum: 20 procent.

Alecta har mer än 1 biljon kr under förvaltning (per 31 december 2020). Alecta har sedan 2016 successivt ökat sin andel av alternativa tillgångar inom portföljen, främst fastigheter, men också infrastruktur och alternativa krediter. Sedan år 2016 har den totala andelen alternativa tillgångar ökat från 7 till 12 procent, med målet att nå 20 procent av de totala tillgångarna inom en femårsperiod.


 

 

 SHH:s och Fabeges JV-bolag har nu valt att avyttra bostadsfastigheten Selfoss 4 i Kista till Patrizia. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 7.000 kvm, med 130 moderna lägenheter och kommersiella lokaler i bottenplan. SHH har ansvarat för genomförandet och utvecklingen av det nya bostadskvarteret Selfoss som omfattar cirka 280 nya bostäder. 

 

 

 


Jörg Laue, chef nordiska transaktioner, Patrizia.

 

 

 

 

 

 

I ett JV tillsammans med Fabege har SHH utvecklat det nya bostadskvarteret Selfoss i Kista. Selfoss-projektet påbörjades 2018 och omfattar tre bostadsfastigheter med bostadsrätter respektive hyresrätter. Kvarterets tredje etapp, Fastigheten Selfoss 4, omfattar 130 hyreslägenheter och färdigställdes under februari 2021. SHH:s och Fabeges gemensamt ägda bolag har nu avyttrat fastigheten och det färdigställda hyreshuset till  Patrizia med tillträde den 31 mars 2021.

Fastigheterna i kv. Selfosshar ägts gemensamt av Fabege och SHH i ett joint venture sedan 2018. SHH har ansvarat för genomförandet och utvecklingen av det nya bostadskvarteret som omfattar cirka 280 nya bostäder. Fastigheten Selfoss 4 är projektets tredje och sista etapp och hyresfastigheten färdigställdes i februari 2021. JV-bolaget har nu valt att avyttra bostadsfastigheten Selfoss 4 till Patrizia. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 7.000 kvm, med 130 moderna lägenheter och kommersiella lokaler i bottenplan. Hyresbostäderna är välplanerade och håller hög standard. Till fastigheten hör även 115 parkeringsplatser i garage samt en stor innergård med lekplats.


– Färdigställandet av Selfoss och försäljningen av etapp tre är ett fint kvitto på det framgångsrika samarbetet mellan SHH och Fabege. Vi är väldigt stolta över att ha drivit detta projekt, som nu utgör ett levande bostadskvarter med nära 280 nya hem i ett växande Kista. Under projektet har SHH påvisat sin genomförandekraft som samhällsutvecklare och samarbetspartner. Med en avslutad försäljning i ryggen blickar vi nu framåt och letar aktivt efter nya projekt och fastigheter, både för utveckling och långsiktig förvaltning, säger Fredrik Alvarsson, vd för SHH Bostad AB.

Kvarteret Selfoss har ett attraktivt läge i Kista, inom gångavstånd till såväl tunnelbana som pendeltåg samt skolor, service och shopping. Kista är ett av Europas viktigaste innovationskluster där ledande företag, akademi och forskning tillsammans med bostäder samsas i en naturnära miljö. Stadsdelen är ett av Stockholm stads prioriterade områden, där kommunen planerar för över 6.000 nya bostäder, utbyggd infrastruktur och kommersiell utveckling.

Patrizia har förvärvat den nybyggd bostadsfastighet i Kista en mil norr om centrala Stockholm för cirka 400 Mkr av Fabege och SHH. Investeringen görs via Patrizia PanEuropean Property Limited Partneship, företagets flaggskepp en öppen investeringsfond.

 

Kista är Europas största kluster för informations- och kommunikationsteknologi, globalt endast passerat av Silicon Valley.

Fastigheten om 6.700 kvm består av 130 moderna lägenheter och fyra kommersiella enheter på bottenvåningen. Byggnaden stod färdig i februari 2021. Kista är en attraktiv förort tio kilometer norr om centrala Stockholm. Stadsdelen är det största centret för informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i Europa, och näst störst globalt efter Silicon Valley, Kalifornien. Kista har landets högsta företagstäthet och är säte för koncerner som till exempel Ericsson Group.

– Kista är en spännande och dynamisk förort till Stockholm, och betraktas som ”Europas Silicion Valley”. Det bidrar till vår övertygelse i detta förvärv, säger Jörg Laue, chef nordiska transaktioner, Patrizia. Den svenska bostadsmarknaden ligger fast i Patrizias investeringsplaner på grund av sin defensiva och stabila inkomstprofil.   

Sedan starten har Patrizia varit aktivt inom segmentet bostäder. Företaget har för närvarande medel och mandat på över 120 Mdr kr inom bostadssegmentet. Patrizia nordiska exponering uppgår till över 17 Mdr kr i förvaltade fastighetstillgångar-

 

 

 


Genova köper av Nyfosa fastigheten Hunnerup 1 Lund som ligger i en bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull och där de äldsta byggnaderna uppfördes som sjukhus kring år 1850. Fastig­heten, som totalt omfattar mark om cirka 70.000 kvm, lämpar sig väl för förtätning och det pågår ett detalj­planearbete för att utveckla bostäder.


Genova genomför en bytesaffär med Nyfosa och där Genov förvärvar fastigheter för 477 Mkr och säljer fastigheter för för 657 Mkr. Nyfosa köper fem fastigheter i Uppsala, Norrtälje och Nacka av Genova som i sin tur köper två projektfastigheter i Lund och Haninge av Nyfosa

Nyfosas förvärvade portfölj utgörs av fem fastigheter om totalt 39.500 kvm med ett årligt hyresvärde om 50 Mkr och en genomsnittlig återstående avtalstid på 6,6 år. Fastigheterna är belägna i Uppsala, Norrtälje, och Nacka och består främst av kontor och industri/lager med en mix av olika verksamheter och företag. Uthyrningsgraden är 97 procent.

I samband med förvärvet avyttrar Nyfosa två fastigheter i Lund och Haninge till Genova, där planändring har påbörjats för bostäder, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 27.000 kvm och ett hyresvärde om 40 Mkr. Uthyrningsgraden för de båda fastigheterna uppgår till 80 procent med en genomsnittlig återstående avtalstid på 3,2 år.

Fastigheterna beräknas tillträdas den 14 maj 2021 med undantag för fastigheten i Uppsala som tillträds vid färdigställande den 1 november 2021.

– Detta är en mycket logisk affär för Nyfosa där vi byter framtida bostadsprojekt mot fastigheter med bättre kassaflöden och längre avtalstid i bra lägen, kommenterar Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.

– Vi säljer färdigutvecklade kommersiella fastigheter och förvärvar fastigheter med betydande utvecklingspotential i framförallt Lund, en expansiv stad där vi vill fortsätta växa. I centrala Lund äger Genova sedan tidigare fastigheter där vi redan nu driver planarbete för bostäder. Genom affären stärker vi vår närvaro på orten och ser potential att skapa en ny attraktiv stadsdel för boende och service i en kulturhistoriskt värdefull miljö nära centrum, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova. 

 

 


K2A byggstartar 98 hyresbostäder i fastigheten Näcken 1, belägen i Södra Råbylund, fyra kilometer sydost om centrala Lund.


K2A har byggstartat nyproduktion av 98 hyresbostäder på fastigheten Näcken 1 i Lund med en bedömd uthyrningsbar yta om cirka 3.400 kvm. Färdigställande och inflyttning är beräknad till fjärde kvartalet 2022. Fastigheten är attraktivt belägen i Södra Råbylund, fyra kilometer sydost om centrala Lund. Södra Råbylund är ett utvecklingsområde som innefattar cirka 1.800 nybyggda bostäder, med näraliggande skolor, livsmedelsbutiker och lekplatser.

K2A:s byggnader kommer att uppföras med trästomme och miljöcertifieras enligt Svanen. Bostäderna bedöms bli klassificerade som mörkgrön, den högsta miljöklassificeringen enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

– Lund är en kommun som K2A vill växa i. Det är Sveriges tolfte största kommun med hög befolkningstillväxt samt en stark kombination av väldiversifierat näringsliv och en av Sveriges största studieorter. Vi är nöjda över att starta ännu ett projekt i Lund och fortsätta vår successiva utveckling av ett effektivt fastighetsbestånd av nyproducerade hyresbostäder med hög standard på en av Sveriges starkaste bostadsmarknader, kommentarer Johan Knaust, vd för K2A.

K2A förvaltar i dagsläget två förvaltningsobjekt i Lund. Efter färdigställandet av fastigheten Näcken 1 kommer K2A förvalta 258 bostäder i Lund med en total uthyrbar yta om cirka 7.100 kvm och ett sammanlagt hyresvärde om 16,7 Mkr på årstakt.  Under 2020 ökade det totala värdet på K2A:s förvaltningsfastigheter till 5,78 Mdr kr (4,02). 

 

 


 

 

 

 

 

 

Rekryteringarna av Markus Dragicevic (bilden t h) och Erik Oom (bilden t v) innebär att de båda knyts till affärsområdet Capital Markets på Colliers.

Markus Dragicevic
ansluter till teamet som Associate med placering i Göteborg. Han kommer närmast från sin familjs fastighetsbolag i Malmö där han arbetat med förvaltning, fastighetsförvärv samt försäljning.

Erik Oom har har anställts som Analyst, även han med placering i Göteborg. Han avslutade nyligen sina studier till fastighetsmäklare på Karlstad Universitet och har efter det arbetat som mäklare på Länsförsäkringar.

Joachim Svedberg, Partner & Acting Head of Capital Markets säger:
– Välkomna Markus och Erik! Ni blir en viktig del av teamets fortsatta framgång.

Markus Dragicevic, Associate Capital Markets, säger:
– Det är inspirerande att få representera Colliers som ju är en stor internationell aktör. Jag ser fram emot att vara en del av Capital Markets-teamet och att få bidra med mina erfarenheter från fastighetsbranschen.

Erik Oom
, Analyst Capital Markets, säger:

– Det skall bli stimulerande att jobba tillsammans med proffs som dessutom blir mina kollegor! Jag hoppas att mina personliga egenskaper och mitt driv kommer att resultera i ett betydande värde för både mitt team och våra kunder.

Colliers team inom Capital Markets består idag av 12 medarbetare med gedigen erfarenhet inom både köp- och säljrådgivning. Med fokus på att hjälpa kunder genom hela transaktionsprocessen genomför de transaktioner av enskilda kontors-, handels-, logistik- och bostadsfastigheter såväl som av hela portföljer.

 

 

 


Corem har åtta fastigheter om totalt 33.000 kvm uthyrbar yta i Bredden, norra Sollentuna. Corem planerar för fortsatt utveckling och förädling av beståndet. Exempel på kunder till Corem i området är Webbhallen, Cramo och Makita.


Corem hälsar bil-, däck- och hjulserviceskedjan Vianor välkommen som hyresgäst i Bredden i Sollentuna. Vianor har tecknat ett tioårigt avtal avseende totalt cirka 4.500 kvm lager- och verkstadsyta med tillhörande kontor i fastigheten Revisorn 2 på Bergkällavägen 29.

Corem kommer att utföra hyresgästanpassningar för att möta kundens behov och Vianor kommer under 2021 att öppna däckhotell och verkstad i lokalerna. Inflyttning sker med start den 1 maj 2021.

– Bredden är ett eftertraktat område som allt fler får upp ögonen för och vårt uthyrningsarbete i området har varit väldigt framgångsrikt de senaste åren. Vi vill hälsa Vianor hjärtligt välkomna och är glada att kunna erbjuda lokaler för deras expansion. Vår hyresgästanpassning börjar direkt för att de ska kunna öppna däckhotell lagom till högsäsongen för däckbyte, säger Eva Landén, vd för Corem.

– Läget är perfekt för vår verksamhet med närhet till både stora trafikleder och tätbefolkade områden. Efter anpassningarna som görs i samarbete med Corem får vi moderna lokaler anpassade för vår verksamhet, säger Stein Gunnufsen, vd för Vianor, och han tillägger att etableringen är en del av Vianors strategi som även omfattar andra större städer i Sverige.

Bredden är ett väletablerat företagsområde som är strategiskt beläget vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda. Området har god tillgänglighet och är väl lämpat för citylogistik och last mile-logistics.


 

 

 


Industriparken 21 i Ballerup, Köpenhamn, är en modern fastighet med högsta energimärkning, belägen på bra exponerings- och kommunikationsläge. Fastigheten omfattar 13.900 kvm tomtyta med 10.200 kvm uthyrningsbar yta.Wihlborgs har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Industriparken 21 i Ballerup, Köpenhamn, med 10.200 kvm uthyrningsbar yta.

Fastigheten förvärvas i en affär som sale-leaseback där C. Reinhardt A/S säljer fastigheten och samtidigt tecknar ett sjuårigt hyresavtal för 5.800 kvm. Fastighetens övriga hyresgäster är Renault, Xerox, Maxi Zoo och Henkel.

Industriparken 21 är en modern fastighet med högsta energimärkning, belägen på bra exponerings- och kommunikationsläge. Fastigheten omfattar 13.900 kvm tomtyta med 10.200 kvm uthyrningsbar yta. Här finns också gemensam matsal och möteslokaler för hyresgästerna.

– Ballerup är ett av de områden i Köpenhamn där vi funnits längst. Vi har sedan tidigare tio fastigheter här och genom förvärvet ökar vi vårt fokus ytterligare samtidigt som vi skapar vi nya möjligheter för tillväxt och utveckling för både oss och våra kunder, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Köpeskillingen uppgår till 120 danska kronor, cirka 164,4 Mkr och tillträde sker den 1 april 2021. Fullt uthyrt uppgår hyresvärdet till 11,2 miljoner danska kronor, cirka 15,3 Mkr. Efter förvärvet äger Wihlborgs 636.000 kvm i Danmark, varav 126.000 kvm i Ballerup.


 

 

 


Stockholmshems kontor Hornsgatan 124. Fotograf: Bengt AlmStockholmshem flyttar inom några år in i sitt nybyggda kontor i Skärholmens centrum. De nya kontorslokalerna byggs i ett hus som även rymmer hundra nya hyreslägenheter och plats för kulturverksamhet. Nu påbörjas försäljningen av det som varit Stockholmshems huvudkontor på Hornsgatan på Södermalm.

– Stockholmshems primära verksamhet är bostäder och den här fastigheten innehåller inga bostäder. Därför passar det bra att sälja den nu inför att bolaget flyttar till Skärholmen, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshems styrelse.

Sedan 1995 har Stockholmshem haft sitt huvudkontor på Hornsgatan 128. När planerna för det nya kontoret i Skärholmen nu tagit form säljer bolaget fastigheten på Hornsgatan, som även innehåller andra kontorsytor och ett antal kommersiella lokaler. Fram till flytten till Skärholmen, som är planerad till årsskiftet 2023/2024, kommer Stockholmshem fortsätta verksamheten på Hornsgatan, då som hyresgäst till en ny ägare.

– De senaste åren har vi investerat i lokalanpassningar av kontorslokalerna på Hornsgatan 128. Lokalerna moderniseras för att passa både vår nuvarande, och en potentiell ny ägares, verksamhet, säger Anette Sand, vd för Stockholmshem.

Stockholmshem har anlitat Svefa för att genomföra försäljningen.

I Stockholmshem, som ägs av Stockholms stad, bor närmare 60.000 hyresgäster.onsdag, 31 mars 2021 10:27

Skanska bygger i London för 966 Mkr

 

 

 


The Earnshaw Building, som Skanska ska bygga, kommer att ligga bakom New Oxford Street, centralt i London. Illustration: Robin Partington & Partners and ArupSkanska har tecknat ett avtal med Royal London Asset Management Ltd om att bygga The Earnshaw Building i London. Kontraktet är värt 83 miljoner pund, cirka 966 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2021.

Skanska kommer att bygga två separata byggnader – en byggnad bestående av 18 bostäder och en kontorsbyggnad om 21.400 kvm. Båda byggnaderna kommer att ha butiker på bottenplanet. Skanska kommer också att ansvara för att mekaniska och elektriska tjänster samt att VVS och avloppsrening installeras i projektet.

Byggnaderna strävar efter att uppnå flera miljöcertifieringar, inklusive BREEAM Outstanding för de kommersiella kontorslokalerna och BREEAM Excellent för resterande delar av projektet, samt en WELL Core- och Shell Gold-certifiering.

Byggarbetet startar i maj 2021 och är planerat att slutföras i december 2022. 

 

 


I kvarteret Nordström i Karlskrona uppför NCC ett hus med 173 studentlägenheter i sju våningar åt Karlskronahem. Läget är centralt i Karlskrona med gångavstånd till Blekinge Tekniska Högskola. Fotograf: NP arkitekter


På uppdrag av AB Karlskronahem ska NCC bygga ett nytt studentboende med 173 lägenheter i Karlskrona. Fokus är smarta digitala lösningar, sociala ytor och höga energikrav. Ordervärdet uppgår till 125 Mkr.

– Karlskrona har blivit en populär studieort och moderna och attraktiva studentbostäder är en förutsättning för att staden ska växa och utvecklas. Vi har lyssnat på vad som är viktigt för våra framtida kunder och satsar på smarta digitala lösningar, gemensamma sociala ytor och ett hållbarhetstänk, säger Börje Dovstad, styrelseordförande i Karlskronahem.

I kvarteret Nordström uppförs ett hus med 173 studentlägenheter i sju våningar. Läget är centralt i Karlskrona med gångavstånd till Blekinge Tekniska Högskola. Lägenheterna blir i varierande storlek om 19–39 kvm med öppen planlösning, kök och badrum.

För de boende planeras smarta lösningar som digitala nycklar, app för tvättbokning och att mobiltelefonen kan användas som porttelefon. NCC bygger även cykelparkering, cykelverkstad och två tvättstugor som också blir sociala utrymmen att umgås i samt utemiljöer med pergola och grillplats.

Bostäderna uppförs med höga energikrav där byggnadens energianvändning ska motsvara högst 56 procent av Boverkets byggregler. Det uppnås med genomtänkta val av bland annat betongstomme, fönster och installationer. På taket placeras solceller.

– Bostäderna kommer att uppfylla höga energikrav och vi har med oss vår breda erfarenhet av att bygga hus med lösningar som minimerar energiförbrukningen. Tillsammans med Karlskronahem ser vi fram emot att bidra med fler lägenheter för stadens studenter, säger Helena Larson, affärschef för NCC Building Sweden.

Markarbeten har påbörjats. Lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning till hösten 2023.

Affären är en totalentreprenad om 125 Mkr och registreras i första kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.