20 juli 2024

Redaktionen

  

 

 


Joakim Efraimsson, vd för Wästbygg AB.

Wästbygg AB har tecknat avtal med Niam om ett förvärv av byggrätter i norra Stockholm. Byggrätterna är fördelade på två bostadsrättsföreningar med sammanlagt 89 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 310 Mkr.

Affären är villkorad av att berörd kommun godkänner överlåtelsen senast den 20 september.

– Det här är ett helt unikt projekt i ett havsnära läge som vi ser fram emot att få utveckla och bygga, säger Joakim Efraimsson, vd för Wästbygg AB.

För projektet finns en lagakraftvunnen detaljplan.

  

 

 


Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

För första halvåret 2021 ökade Atrium Ljungberg nettoomsättningen till 1.745 Mkr (1.464), varav hyresintäkter uppgick till 1.137 Mkr (1.227).

Uthyrningsgraden blev 91 procent (92), inklusive projektfastigheter, medan nettouthyrningen för andra kvartalet steg till 17 Mkr (-7), varav 2 Mkr (-1) avsåg projektfastigheter.

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen minskade till 764 Mkr (811). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (66).

Bruttoresultatet från projekt- och entreprenadverksamheten steg till 125 Mkr (-2).

Resultat före värdeförändringar ökade till 683 Mkr (566) efter att orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter stigit till 1.131 Mkr (–1.207) och att de orealiserade värdeförändringar derivat förbättrades till 253 Mkr (–240). Det innebar att halvårets resultat steg till 1.691 Mkr (-570), motsvarande 13,32 kr/aktie (-4,39).

Bolagets totala tillgångar steg till 51.777 Mkr (47.415) varav värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 47.338 Mkr (43.616).

 

Investeringar i egna fastigheter minskade till 1.043 Mkr (1.156). Under perioden förvärvades för 25 Mkr (295) medan försäljning av fastigheter minskade  till 805 Mkr (3.979).

Under halvåret ökade de långfristiga skulderna till 27.405 Mkr (24.597) medan de kortfristiga skulderna minskade till 857 Mkr (1.032). Det innebar att soliditeten blev 45,4 procent (45,5) med en räntetäckningsgrad som ökade till 5,7 gånger (4,1).

I en kommentar till rapporten säger vd Annica Ånäs:
– Jag hoppas att vi äntligen börjar se slutet på denna eländiga pandemi. Vaccinationstakten har tagit fart. Sverige har stegvis börjat öppna upp och jag tror på en mer normaliserad marknad under hösten med både ökade konsumtion inom fysik handel och en återgång till kontoren.

– Bostadsmarknaden är fortfarande mycket stark på de delmarknader där i verkar. Andra kvarteret på Nobelberget är i det närmaste slutsålt.  

 

 


Visionsbild Älvstranden. Detaljplanen för Skeppsbron omfattar totalt omkring 450 lägenheter och cirka 30.000 kvm kommersiella lokaler för till exempel handel, kontor och hotell.

 

 


Skeppsbron i Göteborg är ett unikt stadsutvecklingsprojekt intill Göta älv i centrala Göteborg. Visionen är att Skeppsbron ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven och återförena staden med vattnet. AF Projektutveckling har nu tecknat ett intentionsavtal med OBOS Nya Hem för att tillsammans genomföra projektet som omfattar omkring 125 bostadsrättslägenheter. Byggstart för kvarteret beräknas ske 2025.

Medlemsägda OBOS är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, som i november 2020 aviserade en storsatsning i Sveriges storstäder. Flera stora projekt har redan aviserats i Stockholms- och Malmöregionen.

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med AF Projektutveckling vara med i utvecklingen av Skeppsbron vilket blir ett av våra större projekt i Göteborg. Stadens vision för projektet stämmer väl överens med OBOS vision – att uppfylla bostadsdrömmar. På Skeppsbron kommer det att byggas bostäder med stort fokus på levande bottenvåningar och publika gaturum och vi ser fram emot samverkan med staden och övriga byggherrar för att tillföra stora värden till alla göteborgare, säger Sofia Ljungdahl, vd för OBOS Nya Hem.

Partnerskapet mellan OBOS Nya Hem och AF Projektutveckling innebär i förlängningen ett joint-venture mellan bolagen för Skeppsbron. AF, OBOS och övriga byggherrar har ingått ett samverkansavtal med Göteborgs Stads utvecklingsbolag Älvstranden. AF Projektutveckling och OBOS kommer att utveckla projektet gemensamt och kommer att kunna erbjuda ca 125 lägenheter i direkt anslutning till Göta älv i centrala Göteborg. Bostäderna kommer att erbjudas till medlemmar i OBOS medlemsprogram. Detaljplanen för Skeppsbron omfattar totalt omkring 450 lägenheter och cirka 30.000 kvm kommersiella lokaler för till exempel handel, kontor och hotell.


– I AF utvecklas alla projekt i samverkan med partners i joint venture-avtal. Vi ser fram emot att utveckla Skeppsbron tillsammans med OBOS, som precis som AF Gruppen satsar stort i Sverige. Det är inspirerande att se OBOS växa på den svenska marknaden och vi är tacksamma för att OBOS återigen väljer AF Gruppen som partner, säger Jonas Skingley, vd för AF Projektutveckling.

– Skeppsbron är ett tydligt exempel på våra höga ambitioner i Göteborg. I syfte att sänka trösklarna och göra bostäder på Skeppsbron tillgängliga för fler planerar vi att också erbjuda bostadsrätter genom vår boköpsmodell OBOS Deläga. Skeppsbron, tillsammans med andra längre framskridna projekt i Göteborg, är ett kvitto på våra höga ambitioner i Sveriges storstäder, avslutar Sofia Ljungdahl.

I detaljplanen ingår kvarter med i huvudsak sju till åtta våningar för bostäder och verksamheter. Kajen flyttas ut 15–40 meter och pirar och bryggor byggs i Göta älv. Den nya spårvägen på Stora Badhusgatan samt knutpunkten för kollektivtrafiken vid Stenpiren skapar goda kommunikationer till området. Praktiskt innebär samarbetet mellan OBOS Nya Hem och AF Projektutveckling att bolagen ingår ett joint-venture med avsikten att förvärva och utveckla Lott B enligt principerna i markanvisningsavtalet.

Projekt Skeppsbron

I augusti 2015 invigdes den nya spårvägen på Skeppsbron. Spårvägen tillsammans med det nya resecentret på Stenpiren, som stod klart i början av 2016, spelar en viktig roll för Skeppsbron som ny mötesplats. Etapp två av Skeppsbrons utveckling har inletts med påbyggnader på Skeppsbrohuset, hotell Riverton och Merkurhuset, och nu fortsätter utbyggnaden av allmän plats. I etapp två ingår också bygget av ett nytt garage, kajstråk, kvarter och en park. Byggaktörerna ska utveckla kvarteren på Skeppsbron med 450 nya bostäder och cirka 30.000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor.  

 

 


 

Glasblåsaren 14 i Linköping är uppförd år 2009. Fastigheten har en tomtareal om cirka 22.000 kvm och en uthyrningsbar yta om 9.640 kvm. 

 

 

Catena förvärvar en modern och effektiv logistikfastighet i Linköping. I fastigheten är livsmedelsföretaget Scan Sweden hyresgäst.

Förvärvet av fastigheten Glasblåsaren 14 sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 206 Mkr efter avdrag för latent skatt. Säljare är fondförvaltningsbolaget Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Fastigheten, som är byggd 2009, har en tomtareal om cirka 22.000 kvm och en uthyrningsbar yta om 9.640 kvm. Större delen är kyllager och 2 180 kvm utgörs av ett höglager med 20 meters takhöjd. Det beräknade driftsöverskottet uppgår till 10,7 Mkr och fastigheten är fullt uthyrd med en kvarvarande hyrestid om 12 år. Det geografiska läget längs med det stora transport- och godsflödet mellan Malmö, Göteborg och Storstockholmsregion innebär ett utmärkt logistiskt läge.

–  Catena äger sedan tidigare flera fastigheter i Linköping, med förvärvet växlar vi nu upp ytterligare vid denna viktiga nod i det logistiska nätverket. Att vi dessutom etablerar en relation med Scan, som är en stabil hyresgäst inom ett segment där vi redan har mycket kunskap och erfarenhet, hoppas vi leder till ett långt och givande samarbete framöver, säger Tobias Karlsson, regionchef Stockholm på Catena.

Hyresgästen Scan är en av den svenska livsmedelsbranschens största aktörer. Linköping och den aktuella anläggningen utgör Scans centrum för nationell distribution – fastigheten ligger dessutom i anslutning till en av Scans egna produktionsanläggningar på Tornby industriområde.

Catena tillträder fastigheten den 31 augusti 2021. Detaljplanen medger möjligheter för framtida byggnation på fastigheten.

Catena meddelar även att Sveriges största privata apotekskedja Apoteket Hjärtat flyttar in i en av Catenas logistikfastigheter i Norrköping. Catena har tecknat ett 7-årigt avtal med ICA Fastigheter som i sin tur kommer att hyra ut till koncernbolaget Apoteket Hjärtat – en rikstäckande apotekskedja med cirka 390 apotek och över 3000 anställda. Hyresavtalet avser 13.618 kvm i Catenas fastighet Adaptern 1 som ligger i Ingelsta Industriområde, Norrköping. I avtalet ingår även en option om ytterligare cirka 6.000 kvm, fastigheten har totalt en uthyrningsbar yta om cirka 28.430 kvm. I samband med uthyrningen sker en anpassning av lokalerna.


– Vi har sedan länge en god relation med ICA-koncernen som hyr av oss på ett stort antal platser runtom i Sverige. Att vi återigen kan hitta en bra lösning och därmed utöka vårt samarbete känns väldigt positivt, säger Catenas regionchef i Stockholm, Tobias Karlsson.

  

 

 

Patrizia köper av Bonava en fastighet, som när den är färdig å2 2023 kommer att ha 162 lägenheter i olika storlekar i utmärkt läge vid vattnet i centrala Västerås. 

 

 

Patrizia har förvärvat en flerfamiljsfastighet från Bonava i Västerås på uppdrag av sina institutionella kunder genom en affär som forward funding värd cirka 435 Mkr.

Fastigheten kommer, när den är färdig 2023, att ha 162 lägenheter i olika storlekar i utmärkt läge vid vattnet i centrala Västerås, och erbjuda möjlighet till ett attraktivt modernt boende. Den lokala hyresmarknaden för bostäder i Västerås har utvecklats väl med positiva underliggande faktorer, inklusive en låg vakansgrad och hög efterfrågan på bostäder, med upp till fyra års bostadskö.

Västerås är Sveriges sjunde största stad och Stockholm kan nås med direkttåg på under en timme, vilket gör Västerås till en eftertraktad plats för pendlare. Stockholm Arlanda flygplats ligger drygt en timmes bilresa bort.

– Västerås gagnas av starka nationella och internationella transportförbindelser såväl som ett centralt geografiskt läge i Sverige, vilket bidrar till karaktären på stadens lokala bostadsmarknad med låg risk och hög efterfrågan. Den här fastigheten i stadens mest attraktiva läge, kommer erbjuda invånarna enkel pendling till Stockholm och en mängd lokala bekvämligheter som tilltalar en bred bas av potentiella hyresgäster säger Jörg Laue, Head of Transactions Nordics, för Patrizia.

– Den här affären utökar Patrizias meritlista när det gäller att generera säker avkastning för våra klienter genom investeringar i framtidssäkra tillgångar, säger Johan Öhlund Lagerdahl, Sverigechef för Patrizia. Jag är glad att vi tillsammans med Bonava tar en aktiv roll i skapandet av det nya Västerås, genom att leverera välbehövliga hyresbostäder av hög kvalitet. Vi fortsätter att aktivt söka nya investeringsmöjligheter i Norden.

– Västerås stad fortsätter att växa och det finns ett stort behov av fler bostäder. Projektet har ett attraktivt och centralt läge invid Mälaren och affären är ett kvitto på att vårt erbjudande av hyresrättsprojekt av hög kvalitet i kombination med vår strukturerade process, skapar intresse bland internationella investerare. Tillsammans med Patrizia bidrar vi till utvecklingen av Västerås, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef, för Bonava Sverige.

I kvarteret Förseglet planerar Bonava att totalt uppföra drygt 550 bostäder i fyra etapper. De första två etapperna, vilka innefattar drygt 320 bostäder, är i produktion med en första inflyttningen i hösten 2021. Hela grannskapet ska vara färdigställt under det andra halvåret 2024.  

 

 


Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland på Brunswick Real Estate.

Nyfosa har förvärvat fem fastigheter i de finska regionsstäderna Oulu och Tampere. Förvärven, som är Nyfosa Finlands första och uppgår till ett totalt värde om 20,6 miljoner euro, motsvarande cirka 209 Mkr.

Fastigheterna har en total yta om cirka 21.000 kvm med ett årligt hyresvärde om 2,3 miljoner euro, motsvarande cirka 23 Mkr. De fem fastigheterna är belägna i regionsstäderna Oulu och Tampere och består främst av lätt industri, proffshandel och verksamhetslokaler med ett flertal etablerade aktörer som hyresgäster.

Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 6,3 år och uthyrningsgraden uppgår till 95 procent. Nyfosa Finland lanserades 15 april i år av Nyfosa och Brunswick Real Estate vars ägarandel i förvärvet utgör 10 procent. Tillträde skedde den 2 juli 2021.

– Vi är nöjda över att ha startat Nyfosa Finlands resa med dessa två affärer som bidrar med starka kassaflöden och uthålliga hyresnivåer i växande regionsstäder. Etableringen av Nyfosa Finland har mottagits väl av marknaden och vi har en robust pipeline av möjliga affärer framåt, kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland på Brunswick Real Estate.

Brunswick stärker samtidigt teamet och rekryterar Mathias Vuorelma som Head of Transactions Finland. Han kommer senast från JLL där han var Senior Director och Co-Head of Capital Markets.

  

 

 

Niam ska utveckla drygt 300 bostäder på platsen för Dalum Pappersverk i Odense.


 

 

 

Niam har förvärvat ett bostadsutvecklingsprojekt, beläget på en tidigare industritomt, där det historiska pappersverket Dalum stod. Projektet förvärvades från den danska utvecklaren MT Højgaard och kommer att leverera 301 lägenheter under de kommande åren.

Projektet, som omfattar 27.500 kvm, ligger i Odense, Danmarks tredje största stad, med närhet till natur, vatten och skolor samt olika transportförbindelser till stadens centrum. Projektet kommer att bli miljöcertifierad med DGNB Gold och när det är klart kommer det att ingå i ett nytt attraktivt bostadsområde om 45.000 kvm.


Michael Berthelsen, Country Manager Denmark på Niam, säger:
– Vi fortsätter att fokusera på hållbara fastigheter som tillgodoser våra hyresgästers behov. Vi är glada att samarbeta med MT Højgaard i detta projekt där ambitionen är att erbjuda hållbara och högkvalitativa, men ändå prisvärda bostäder för alla.

Byggandet förväntas starta i september 2021 av MT Højgaard Danmark och Raunstrup (del av Enemærke & Petersen-koncernen), och planeras vara färdigställt under första kvartalet 2024.

Finn Mortensen, projektutvecklingschef på MT Højgaard Projektutveckling, säger:
– Vi ser fram emot att samarbeta med Niam och skapa ett attraktivt nytt bostadsområde med en mängd olika lägenheter samtidigt som vi bevarar områdets unika historia och själen i Danmarks äldsta pappersbruk. Det är ett spännande projekt som låter oss dra nytta av kompetensen i MT Højgaard Holding Group för att förvandla ett tidigare industriområde till ett nytt, mångsidigt bostadsområde.

Med detta förvärv fortsätter Niams närvaro på den danska bostadsmarknaden att växa och portföljen består nu av cirka 1.400 enheter.

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka 2.5 miljarder euro.


  

 

 


Fredrik Holmström, grundare av och styrelseordförande i Magnolia Bostad.Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB, FHH, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad.
Om erbjudandet fullföljs kommer FHH att kontrolleras av Holmströmgruppen och fonder eller entiteter förvaltade och rådgivna av Areim AB.

Vederlaget i erbjudandet uppgår till 76 kronor kontant per aktie i Magnolia Bostad och finansieras i sin helhet genom medel som är tillgängliga för FHH i enlighet med bindande finansieringsåtaganden från Areim.
Budet för Magnolias Bostads drygt 37,8 miljoner aktier ger ett värde på bolaget om knappt 2,9 Mdr kr. Holmströmgruppen innehar för närvarande 21.321.837 aktier i Magnolia Bostad, motsvarande 56,37 procent av aktierna och rösterna i Magnolia Bostad.

Det var Fredrik Holmström och Andreas Rutili som grundade Magnolia Bostad år 2009. Bolaget noterades på Nasdaq First North år 2015.


Magnolia har 25.273 byggrätter i sin portfölj och har 9.879 bostäder under produktion. Magnolia har tidigare meddelat att bolaget innan slutet av 2025 inneha minst 4.000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor.

Acceptperioden för budet är 12 juli till 18 augusti 2021.

– Holmströmgruppen och Areim avser att gemensamt driva Magnolia Bostad i en privat miljö, där bolaget får en förutsägbar kapitaltillgång över tid vilket möjliggör en långsiktig utveckling av hållbara och attraktiva bostäder. Vi ser i Areim en bra samarbetspartner för att tillsammans ge Magnolia Bostad rätt förutsättningar att förverkliga sin tillväxtagenda och strategi att bygga för egen förvaltning, vilket kommer kräva betydande kapital, samtidigt som vi erbjuder Magnolia Bostads aktieägare möjligheten att realisera sitt innehav till en attraktiv premie om 34 procent, säger Fredrik Holmström, styrelseordförande i Holmströmgruppen.

– Vi har under en tid följt utvecklingen i Magnolia Bostad och ser att bolaget har ett attraktivt erbjudande inom fastighetsutveckling och en spännande projektportfölj. Vi bedömer att vi tillsammans är bra ägare, med oss som ett kapitalstarkt bolag kombinerat med Holmströmsgruppens stora kunskap om Magnolia Bostad. Båda har även gedigen kompetens och lång erfarenhet av fastighetssektorn och en gemensam syn på långsiktigt fastighetsägande och social hållbarhet, säger Leif Andersson, grundare och styrelseledamot i Areim

Skandinaviska Enskilda Banken
är ensam finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare till FHH i samband med erbjudandet och rådgivare avseende skatt, är Svalner Skatt & Transaktion.

Vid lunchtid idag den 7 juli 2021 steg aktien i Magnolia på börsen till 75,50 kr, en uppgång med drygt 31,5 procent under dagen. SF

  

 

 


K2A köper av Slättö fastigheten Rödalen 1 som ligger centralt i utvecklingsområdet Norrtälje Hamn och kommer utgöras av ett bostadskvarter i 6 plan med totalt 191 hyresbostäder om 1-4 rum och kök samt 3 lokaler inklusive underliggande garage med 121 p-platser.K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Rödalen 1 i Norrtälje från Slättö Value Add I för 550 Mkr, motsvarande 51.000 kr/kvm.  Fastigheten ligger centralt i utvecklingsområdet Norrtälje Hamn och kommer utgöras av ett bostadskvarter i 6 plan med totalt 191 hyresbostäder om 1-4 rum och kök samt 3 lokaler inklusive underliggande garage med 121 p-platser. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 10.785 kvm. Förväntade årliga hyresintäkter efter färdigställande uppgår till cirka 25 Mkr.

– Förvärvet av en så centralt belägen fastighet i Norrtälje är mycket intressant för oss, inte minst då den ingår i en stor satsning kommunen gör för att utveckla området. Norrtälje ligger fantastiskt vackert i anslutning till Stockholms skärgård, har en stark befolkningstillväxt som bedöms vara tre gånger högre än riksgenomsnittet under kommande 10 år och med pendlingsavstånd till Stockholm, Arlanda och Uppsala, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

Affären genomförs som en forward-commitment där Slättö finansierar, bygger och färdigställer projektet i dess helhet. K2A tillträder bolaget med fastigheten efter färdigställt projekt, vilket bedöms ske under det fjärde kvartalet 2023.

Byggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samt motsvara mellangrön, dvs. näst högsta miljöklass enligt Ciceros ramverk. Bland annat kommer husen ha solceller på taken.

– Rödalen är det sista kvarteret av tre inom ramen för en av Slättö vunnen markanvisning och är ännu ett lyckat projekt för Slättös första value add-fond. Slättö har i Norrtälje skapat tre stadskvarter med stor variation i gestaltningen och med fokus på hållbarhet. Vi ser fram emot att överlämna attraktiva och energieffektiva hyresrätter till K2A, kommenterar Johan Karlsson, vd för Slättö.

  

 

 


David Dahlgren, vd för och grundare av Gladsheim Fastigheter.Gladsheim Fastigheter meddelar att Ares Management, en amerikansk investment manager med globalt fokus, har tecknat ett investeringsavtal med bolaget om att under de kommande fyra åren investera upp till två miljarder kronor i eget kapital i Gladsheim Fastigheter. Avtalet är föremål för slutligt godkännande av Gladsheims aktieägare. Med Ares Management som långsiktig partner avser Gladsheim Fastigheter att ytterligare öka förvärvstakten med fokus på hyresbostäder i mellanstora svenska orter, högskoleorter och regionstäder.

Investeringen i Gladsheim leds av Ares Pathfinder-fond som även har en unik social ambition, där fonden har åtagit sig att donera minst 10 procent av vinstandelen till globala välgörenhetsorganisationer inom hälsa och utbildning.

– Sedan starten för två år sedan har Gladsheim kontinuerligt expanderat enligt fastlagd strategi och affärsmodell för att idag äga och förvalta ett fastighetsbestånd överstigande en miljard kronor. Genom avtalet med Ares Management får vi dels en professionell partner med mycket gott renommé och gedigen kompetens, och möjlighet att ytterligare öka tillväxttakten, säger David Dahlgren, vd för och grundare av Gladsheim Fastigheter.

– Avtalet ger oss en finansiell handlingsfrihet och möjlighet fortsätta arbeta som ett långsiktigt värdeskapande bostadsbolag som bygger starka relationer till hyresgäster, intressegrupper, aktieägare och kreditgivare, vilket varit en ledande faktor i valet av just Ares Management som långsiktig partner, säger David Dahlgren.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Gladsheim Fastigheter i sin nästa tillväxtfas och att skapa en skalbar och diversifierad portfölj av hyresbostäder på den svenska marknaden, säger Eli Appelbaum, Managing Director för Alternative Credit Strategy inom Ares.

Gladsheim rådgavs av Catella, Setterwalls, Amblin och Unum Tax, medan CBRE, Vinge och Svalner har varit rådgivare till Ares.

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i universitets- och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 1.000 lägenheter med ett fastighetsvärde på över en miljard. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Ares Alternative Credit

Ares alternativa kreditstrategi fokuserar på direktutlåning och investering i tillgångar som genererar avtalsenliga kassaflöden och fyller luckor på kapitalmarknaderna mellan kredit, private equity och fastigheter. Ares Alternative Credit leds av Keith Ashton och Joel Holsinger samt ett team av 40-tal medarbetare med bred kompetens.

Ares Management Corporation
Ares Management Corporation (NYSE: ARES) är en ledande global investment manager som erbjuder sina kunder kompletterande primära och sekundära investeringslösningar inom kredit, private equity, fastigheter och infrastruktur. Ares strävar efter att tillhandahålla flexibelt kapital för att stödja företag och skapa värde för sina intressenter. Genom att samarbeta mellan olika investeringsteam skapas förutsättningar för en jämn och attraktiv avkastning över hela marknadscykeln. Per den 31 mars 2021, inklusive förvärvet av Landmark Partners, som avslutades den 2 juni 2021, och förvärvet av Black Creek Group som avslutades den 1 juli, hade Ares Managements globala plattform cirka 239 miljarder dollar under förvaltning och mer än 2 000 medarbetare verksamma i Nordamerika, Europa, Asien och Mellanöstern.