14 april 2021

Redaktionen

 

 

 


Fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle, omfattar 9.500 kvm, i centrala Gävle, i närhet till stationen och de attraktiva utvecklingsområden Gävle Strand och Godisfabriken. Bild: gwsk arkitekter

Fastpartner har förvärvat fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle för en köpeskilling om 384 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 9.500 kvm och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 22,5 Mkr.

Fastigheten ligger i centrala Gävle i närhet till stationen och de attraktiva utvecklingsområden Gävle Strand och Godisfabriken. Fastigheten är nyproducerad och består främst av vård- och kontorsytor. Största hyresgästen är Region Gävleborg som har etablerat Gävles största vårdcentral med viss sjukhusverksamhet i fastigheten. Exempel på andra hyresgäster är Folktandvården, Coop och Rejlers. Fastpartner tillträder fastigheten den 1 april 2021.

– Fastpartner förvärvar en nyproducerad fastighet i ett starkt centralt läge i Gävle med stabila hyresgäster. Fastigheten har ett starkt långsiktigt hyresgästerbjudande och kompletterar även Fastpartners övriga bestånd i Gävle på ett mycket positivt sätt, säger Fredrik Thorgren, regionchef för Fastpartner.


 

 

 


K-Fastigheter planerar att bygga cirka 700 lägenheter i koncernens egenutvecklade Lamellhus i fastigheten
Sätra 108:20. Bild av Sätra 108:20 i Gävle, enligt ett förslag från Smideman Arkitekter till Concent.

K-Fast Holding AB har ingått avtal med Palisander Gruppen Skandinavien om förvärv av fastigheten Gävle Sätra 108:20 i Gävle kommun. K-Fastigheter planerar att bygga cirka 700 lägenheter i koncernens egenutvecklade Lamellhus. Underliggande totalt fastighetsvärde  är cirka 122 Mkr och förväntad bruttoarea (BTA) uppgår till cirka 51.000 kvm baserad på lagakraftvunnen detaljplan.

– Dagens avtal är ett bra tillskott till vår plan för Gävle. Vi planerar att under ett antal år etappvis starta byggnation av omkring 700 hyresätter i tre olika kvarter. Lägenheterna kommer att hålla hög kvalitet till hyresnivåer som passar vanliga plånböcker. K-Fastigheter är sedan tidigare etablerade på detta område i Gävle, just nu bygger vi i samarbete med BoKlok 60 lägenheter som ska vara inflyttningsklara vid årsskiftet 2021/2022. Därtill har vi idag byggstartat ett eget projekt om 92 lägenheter i våra egenutvecklade Punkthus i Fredrikskans i stadsdelen Strömsbro, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.

Thomas Henriksen
är ordförande i Palisander Gruppen Skandinavien. Han säger:
– Som säljare är vi mycket stolta och glada att efter 6-7 års utmanande utveckling av detaljplan för totalt över 130.000 kvm BTA byggrätter i stadsdelen, kunna överlåta denna fastighet till en seriös, finansiellt stark och stabil aktör som K-Fastigheter. Med sitt attraktiva hållbara byggkoncept och prisvärda bostäder kommer att ge Gävle kommuns invånare något som verkligen efterfrågas.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 122 Mkr, baserat på 2.350 kr per kvm BTA ovan mark. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa. Beräknad tillträdesdag av samtliga aktier i Palisander Förvaltning AB, civilrättslig ägare till Gävle Sätra 108:20, är preliminärt den 30 oktober 2021.

Christian Karlsson, Advokatfirman VICI
, har agerat rådgivare till köparna och rådgivare till på säljarsidan har varit Next Advokater, vars team letts av Joacim Öhlund, partner.

 

 

 


I ett centralt läge i Hagastaden uppför Besqab ett nytt bostadskvarter med totalt 195 lägenheter och stadsradhus.

Besqab kompletterar nu projektet Legeras 97 ägarlägenheter med ytterligare 98 bostadsrättslägenheter i Hagastaden. Därmed är hela projektet produktionsstartat. Legera ligger i ett attraktivt läge vid hörnet Norra Stationsgatan och Dalagatan och första inflyttning beräknas till tredje kvartalet 2022.

I ett centralt läge i Hagastaden uppför Besqab ett nytt bostadskvarter med totalt 195 lägenheter och stadsradhus. Den första etappen om 97 ägarlägenheter produktionsstartades i november 2020. Nu produktionsstartas även den andra och sista etappen om 98 bostadsrättslägenheter. 

– Vi har haft en väldigt bra marknadskontakt i projektet, både för ägarlägenheterna och för bostadsrätterna. Vi färdigställde tidigt flera visningslägenheter för att kunna visa kunderna de effektiva planlösningarna och den höga standarden i bostäderna, säger Carola Lavén, vd för Besqab.

Legera är ett av Besqabs innerstadsprojekt och utgör en del av Hagastadens utveckling i ett läge med gångavstånd till Odenplans station, stadslivet i innerstan och med närhet till grönområdet i Hagaparken.


Fakta om bostadsprojektet Legera Hagastaden
Totalt 195 lägenheter, varav 97 ägarlägenheter och 98 bostadsrätter. Storlekar: 1 - 6 rum och kök.  Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter. Inflyttning: från tredje kvartalet 2022. Upplåtelseformer: Ägarlägenheter, Stadsradhus i ägarform, Bostadsrätter, Takvåningar i etage.

torsdag, 01 april 2021 12:04

Corem köper mark i Rosersberg

 

 

 


Fastigheten Rosersberg 11:151 i Sigtuna, bestående av oexploaterad mark, omfattar en tomtareal om cirka 16.500 kvm.

Corem stärker positionen i norra Stockholm genom förvärv av fastigheten Rosersberg 11:151 i Sigtuna, bestående av oexploaterad mark med en tomtareal om cirka 16.500 kvm.

Gällande detaljplan tillåter blandad användning av kommersiell karaktär, inom såväl lager/logistik som kontor, handel och övrig service. Planen medger en byggrätt om drygt 40.000 kvm BTA, intill E4:an med bästa skyltläge.

– Förvärvet stärker vårt kunderbjudande i Stockholmsområdet och kompletterar befintligt bestånd väldigt bra. Efterfrågan på lokaler är hög i regionen och den nya fastigheten innebär stora utvecklingsmöjligheter i ett område med mycket bra kommunikationsläge, säger Eva Landén, vd för Corem.

Säljare är Rosenqvist Fastigheter, vars vd Mattias Lindqvist kommenterar affären:
– Denna affär är strategiskt rätt utifrån vår vision om fortsatt verksamhetsutveckling i Rosersberg och vi är väldigt glada att tillsammans med Corem fortsätta skapa mervärde för övriga aktörer i ett av Stockholms mest intressanta verksamhets- och logistikområden.

Tillträde sker 1 juli 2021.

Corems legala rådgivare i samband med förvärvet var Walthon Advokater.

torsdag, 01 april 2021 11:59

Serneke bygger Västlänkens station Haga

 

 

 


Den framtida uppgången för Haga station vid Handels i Göteborg. Foto: Johannes Norlander ArkitekturSerneke har nu tecknat ytterligare ett totalentreprenadavtal med Akademiska Hus i projektet kring Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Denna del omfattar uppgången från Västlänkens station Haga som integreras i universitetsbyggnaden.

År 2017 tecknade Serneke och Akademiska Hus ett samverkansavtal som omfattade projektering och budgetering för Handelshögskolans nya byggnad i centrala Göteborg. Redan under våren 2020 revs en äldre del av den befintliga byggnaden och Akademiska Hus har sedan dess avropat vissa delar av markarbetena som genomförts löpande.

Handelshögskolans nya byggnad omfattar två huvuddelar. Den första delen innefattar själva byggnaden och den andra en uppgång från Västlänkens station Haga. I mitten av mars 2021 tecknade Serneke och Akademiska Hus totalentreprenadavtal kring uppförandet av byggnaden, nu har parterna även tecknat totalentreprenadavtal för en andra del.

Uppgången från Västlänkens station Haga integreras i den nya universitetsbyggnaden och stationsentrén placeras vid hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata. Stationsuppgången innefattar rulltrappor, trappor och hissar från 24 meters djup upp till marknivå.


– Stationsentrén, som kommer att tas över av Trafikverket när entreprenaden är färdigställd, tillhör Västlänken och det känns väldigt roligt att få utföra även denna del av projektet och vara med och bidra till en viktig del av Göteborgs infrastruktur, säger Patrik Hjelte, affärschef på Serneke.

Projektet beräknas vara färdigt under 2025. Den totala avtalssumman uppgår till cirka 265 Mkr, varav arbeten för cirka 100 Mkr sedan tidigare har avropats av Akademiska Hus. Resterande summa på cirka 165 Mkr inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2021.
torsdag, 01 april 2021 11:51

Index hyr ut 52.600 kvm i New York

 

 

 


Rickard Haraldsson, vd för vd för Index Invest International.Index hyr ut 52.600 kvm i en industrifastighet i New York. Hyresavtalet är tecknat med Briggs & Stratton med en löptid på 15 år och med en option på förlängning om ytterligare två gånger tio år.

– Vi har en omfattande verksamhet i USA, med vårt amerikanska huvudkontor i Jupiter, Florida, som omfattar både bostads-, och industrifastigheter, säger Rickard Haraldsson, vd för Index Invest International.

Fastigheten Silver City Industrial Campus i Sherrill, New York, innefattar idag lokaler om 80.332 kvm, har en takhöjd på mellan sju till tio meter, ett stort antal lastkajer och eget vattenreningsverk. I omedelbar anslutning till anläggningen finns påfarter till större genomfartsleder och motorvägar, några minuter från Syracuse, New York.

Fastigheten är totalt på drygt 36 hektar, och har en utvecklingspotential på ytterligare cirka 18.500 kvm.

– Det är en storskalig industri-, tillverknings-, distributions- och logistikanläggning i ett bra läge. En fastighet vi köpte redan 2012, och som vi vidareutvecklat, tillägger Rickard Haraldsson.

Index Investment Group har gjort betydande investeringar i industri- och logistikanläggningar och bostadsprojekt längs USA:s östkust. Sedan 2012 har Index Investment Group i Nordamerika utvecklat och investerat i drygt 700.000 kvm kontor-, industri- och logistikfastigheter.

 

 

 


Den vattennära fastigheten Tuna 3:85 i Österåker omfattar 77 lägenheter.Colliers har varit rådgivare till det kommunala bostadsbolaget Armada Bostäder AB i Österåker vid försäljningen av fastigheten Tuna 3:85. Fastigheten, som är belägen på Österskärsvägen och Klappbryggan, såldes till de boende i fastigheten genom ombildning. Fastigheten omfattar 77 lägenheter och intresset från hyresgästernas sida har varit mycket högt under hela processen även om rådande pandemi påverkade tidsplanen.

Ansvarig projektledare Mattias Henriks på Colliers säger:
– Intresset att förvärva en bostadsfastighet genom ombildning är fortfarande starkt hos många hyresgäster. Boendekostnaderna går ofta ner vilket är ett stort incitament för de blivande bostadsrättsinnehavarna. Vad man oftast glömmer bort om man överväger att sälja sin bostadsfastighet till en investerare eller till hyresgästerna genom ombildning, är att en bostadsrättsförening inte yrkar på avdrag för latent skatt vilket man bör ta hänsyn till om man har ett lågt bokfört värde.

 

 

 


Jacob Edin, Associate Director – Valuation Advisory på CBRE Sweden, bedömer i en affärsanalys att det väldigt starka bostadsläget i Hagastaden lämpar sig egentligen rent krasst bäst för ett bostadsrättsprojekt med tanke på prisnivån.


Transaktionsvolymen för fastigheter i Sverige för år 2020 landade på 185 Mdr kr, vilket är den näst högsta någonsin. Under året har bostäder har haft en starkt ökad efterfrågan, tillsammans med samhällsfastigheter och logistik. CBREs värderingsteam har analyserat bostadssegmentet mer djupgående.

Bostadssegmentet var ett av de segment som förutspåddes kunna stå emot Covid19 och så blev även fallet, när nu vaccinet rullas ut och världen förhoppningsvis får kontroll på viruset.

I början av december 2020 blev det offentligt att LEFA – Lars Edmans fastighetsbolag köper bostadsfastigheterna Kromosomen 3 och Kromosomen 4 av Ikano bostad. Ikano har i grannkvarteren utvecklat bostadsrätter och så var även tanken för dessa två fastigheter. Då bostadsrättsmarknaden blev något långsammare och osäkrare under 2017-2018, ändrades inriktningen och objekten hyrdes ut som hyresrätter. Inflyttning startade i början av 2020.

Köpeskillingen som kommunicerats är 780 Mkr, vilket motsvarar ett pris runt 100.000 kronor per kvm. Detta är i nivå med tidigare förvärv som Edman gjorde vid Odenplan i köp av HSB.


Byggnaderna inrymmer 134 lägenheter och fyra mindre kommersiella lokaler i markplan. Det finns även ett garage under byggnaderna som totalt inrymmer 45 platser. Den totala arean är cirka 7.800 kvm.

Det flesta lägenheterna är två rum och kök. Snittarean för lägenheterna är strax under 60 kvm. Detta ger en hyra om cirka 2.850 kr/kvm. Uttryckt i normhyra är det över 2.600 kr/kvm vilket återspeglar nivåerna bra.

I närområdet finns Hagaparken och Frösundavik. Alternativanvändning kan vara relativt flexibel såsom bostadsrätter eller kontor. För kontor skulle det dock krävas en detaljplaneändring.

Den totalt angivna hyresintäkter summeras till totalt cirka 24 Mkr, enligt CBRE:s bedömning. Utslaget på totala arean ger detta en hyra om 3.070 per kvadratmeter. Notera att i detta inkluderas intäkter för garage och kommersiella lokaler. CBREs bedömningen är att normhyra torde vara i intervallet 2.600 till 2.700 kr/kvm, vilket ger en genomsnittshyra om cirka 2.900 kr/kvm.

Med en bedömd kostnad om totalt 340 kr/kvm bedömer CBRE att direktavkastningen uppgår till cirka 2,7 procent, både uttryckt som initial och normaliserad.

Det väldigt starka bostadsläget i Hagastaden lämpar sig egentligen rent krasst bäst för ett bostadsrättsprojekt med tanke på prisnivån.

LEFA köper en väl anpassade byggnad för dessa ändamål i ett väldigt intressant och kommunikationsnära läge. Avkastningen är låg för området och nyckeltalet uttryckt kronor per kvadratmeter är högt och i nivåer som sällan skådas för detta segment. Men det som driver upp nycktalet är det unika läget och den relativt höga hyran.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett väldigt stort intresse för fastigheter inom bostadssegmentet och speciellt nyproduktionen där de högsta avkastningarna har kunnat hittats i jämförelse med det äldre beståndet som lider av lägre hyresintäkter.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Arlandastad Holding rekryterar Thomas Cassel (bilden) som kommersiell projektledare för att kunna hantera det stora intresset från marknaden för nyetableringar. Med start från mitten av april 2021 axlar han sin nya roll som kommer innebära att driva och utveckla kommersiella projekt inom Arlandastad.

Thomas Cassel
har en lång erfarenhet av kommersiell utveckling. Under de senaste 20 åren har han arbetat som övergripande ansvarig för kommersiella investeringar och intäkter samt utvecklat nya affärsområden. Närmast kommer Thomas Cassel från Optimal där han under nio år utvecklat handelsplatser och kommersiella ytor åt fastighetsägare och förvaltningsorganisationer inom både privat och offentlig sektor. Tidigare erfarenheter som han har är bland annat att under en lång tid utvecklat den kommersiella verksamheten på Arlanda Flygplats där han förbättrade attraktionskraften för flygplatsen avsevärt.

– Jag har haft förmånen att under många år arbeta sida vid sida tillsammans med Arlandastad Holding genom Airport City Stockholm med fokus på ett gemensamt mål, att utveckla flygplatsstaden. Med min långa erfarenhet inom kommersiell utveckling och förädling av markinnehav kommer jag bidra med ett holistiskt synsätt med fokus på kundens behov vilket kommer gynna den fortsatta utvecklingen av området, säger Thomas Cassel, blivande kommersiell projektledare för Arlandastad Holding.

Arlandastad Holding har långsiktiga planer och ökar nu investeringstakten. Bolaget planerar för flera stora spännande projekt. För närvarande pågår en expansion av befintliga DRIVELAB Stockholm och etapp två av nyöppnade mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO. För att kunna hantera den ökade mängden förfrågningar från marknaden, och samtidigt fortsätta lägga stor vikt vid att hitta rätt typ av samarbetspartners som vill förlägga sin verksamhet i Arlandastad, förstärks nu affärsområdet Affärsutveckling med ytterligare en medarbetare.

– Vi är väldigt glada över att Thomas har valt att börja arbeta med oss. Vi växlar upp investeringstakten och är nu i ett läge där bolaget växer och har behov av fler skarpa kompetenser. Med Thomas på plats kommer vi kunna arbeta ännu mer framåtriktat med affärsutveckling och uthyrning. Thomas förmåga att se helheten och hans långa erfarenhet inom kommersiell utveckling gör honom till rätt på person på rätt plats, säger Erik Nyberg projektchef, Arlandastad Holding. 

 

 


Fastigheten 30 South Colonnade i Canary Wharf i London, som Skanska nu ska renovera, förvärvades i maj 2019 av Oaktree i ett JV. Projektet , för den stora renoveringen av den framträdande kontorsbyggnaden, omfattar 27.900 kvm.


Skanska har tecknat avtal med Quadrant och fonder förvaltade av Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) om att bygga YY London, 30 South Colonnade i Canary Wharf i London, Kontraktet är värt 135 miljoner pund, cirka 1,63 Mdr kr, ett belopp som kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2021.

Skanska kommer att renovera strukturen av en befintlig, 11 våningar hög kontorsbyggnad. Arbetet omfattar installation av ny fasadbeklädnad, tre nya våningsplan med kontorsytor samt ny reception, hissar och anläggningar.

Byggnaden har som mål att miljöcertifieras enligt BREEAM Outstanding och WELL Platinum.

Arbetet påbörjas i april 2021 och är planerat att slutföras under sista kvartalet 2022.