14 april 2021

Redaktionen

 

 

 


Från vänster: Annika Edström, Head of What´s Next/Research och Katarina Sonnevi, Deputy Head of Capital Markets.
Enligt de senaste siffrorna från Cushman & Wakefield är aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden för första kvartalet 2021, på 39,6 miljarder kronor, en nära tangering av samma period 2020. Motsvarande siffra landade under fjolåret på nära 40,5 miljarder kronor och 2019 på 31,8 miljarder kronor. Detta är en anmärkningsvärt positiv start på 2021, då både 2020 och 2019 som helår var starka transaktionsår.

Bostäder fortsätter att toppa när totalvolymen sammanställts tillsammans med starkt utmanande logistik och industri på andraplatsen och investeringsaptiten på fastighetsmarknaden visade sig sitta i fortsatt efter den väldigt starka avslutningen på 2020.

Det mest populära segmentet totalt sett är bostäder, motsvarande 12,2 miljarder kronor (nära 31 procent), följt av industri/logistik på 11,5 miljarder kronor (29 procent), kontor 3,7 miljarder kronor (9 procent) och handel 3,2 miljarder kronor (8 procent). Även mixed use har varit populärt under det första kvartalet med hela 4,1 miljarder kronor (10 procent) i volym.

Katarina Sonnevi, Deputy Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield, säger:
– Finansieringsmöjligheterna och det internationella intresset för den svenska marknaden har återigen stärks efter en temporär passivitet som följd av COVID-19. Just nu söker rekordstort kapital placeringar och priserna inom segmenten bostäder och logistik har ökat avsevärt under senare tid. Yieldskiftet inom bostadssegmentet drivs bland annat av det låga ränteklimatet som råder, ett begränsat utbud och de säkra kassaflöden som genereras.

Det är främst svenska investerare som varit aktiva på marknaden hittills i år, runt 75 procent (29,7 mdrkr) i värden på fastigheter har förvärvats av inhemska köpare. Svenska aktörer har också varit de mest aktiva säljarna under perioden då de utgjorde hela 90 procent. Aktiva internationella köpare har främst från USA, Tyskland, Norge och Japan, vilka alla varit nettoköpare under perioden, tillsammans förvärvat underliggande fastigheter för 9,9 Miljarder kronor.

Annika Edström, Head of What´s Next/Research på Cushman & Wakefield, säger:
– Aptiten på affärer är fortsatt stark och det visade sig också tydligt i siffrorna för Q1. Reserestriktioner har inte påverkat närvaron hos de internationella köparna under perioden, mycket säkert kopplat till en stark lokal närvaro med anställda eller samarbetspartners på plats i Norden, något som bådar gott även när vaccinutrullningen går något långsammare än planerat. En mognad kring användningen av digitala verktyg för stängningar av affärer kan också ses underlätta affärerna under inledningen av 2021.

tisdag, 06 april 2021 15:51

Peab köper Magasin 113 i Göteborg

 

 

 


Ett bygglov för om- och tillbyggnad av Magasin 113 om 18.600 kvm beviljades i september 2018. Detta bygglov har löpt ut och köparen behöver ett nytt tillstånd för att omvandla fastigheten.
Älvstranden Utveckling säljer Magasin 113 i Frihamnen i Göteborg till Peab Fastighetsutveckling för 56,3 Mkr. Köparen har valts ut i en process där intresserade fått lämna förslag på hur den historiska byggnaden med minimal klimatpåverkan kan utvecklas till att bli en unik plats för göteborgarna.

– Det var ett stort intresse för Magasin 113 på marknaden vilket tydligt visar att Frihamnen är ett område för framtiden. Av de anbud som kom in var det Peab som stod för den bästa kombinationen av gestaltning, pris och innehåll, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

Magasin 113 byggdes 1964 och har fungerat som lager för ankommande gods i Frihamnen. Sedan några år tillbaka har den gula trevåningsbyggnaden i tegel stått utan någon permanent hyresgäst samtidigt som arbetet hur Frihamnen ska utvecklas långsiktigt pågått. I Frihamnen och dess närområde pågår i dag flera stora stadsutvecklingsprojekt: Jubileumsparken med badet och bastun, nya Hisingsbron, en ny spårvagnsdragning till Lindholmen, över 1.000 temporära bostäder och den nya Smyrnakyrkan.

– Magasin 113 är en fastighet med stor potential för området och det var ett krav att byggnaden ska bevaras på ett bra sätt. Det kräver en ägare som är beredd att investera tid, idéer och pengar. Planerna som Peab presenterat passar bra in i områdets utveckling, inte minst när det gäller satsningen på en yngre målgrupp, säger Lena Andersson.

Magasin 113 bjöds ut till försäljning på marknaden i fjol och intresserade köpare fick komma in med anbud där klimatpåverkan, pris, idé och erfarenhet av liknande projekt spelade in. Fastigheten skulle säljas till en köpare som ”på ett omsorgsfullt sätt vill utveckla en ikonisk byggnad och förstärka den historiska identiteten” och göra byggnaden till ”en samlingspunkt som lockar människor från hela Göteborg, med olika bakgrund, intressen och från olika samhällsklasser”.

Köparen Peab Fastighetsutveckling tillträder fastigheten omgående och startar ombyggnaden så snart alla nödvändiga tillstånd är klara. Priset för Magasin 113 är satt till 56,3 Mkr, men kommer att justeras uppåt när ett bygglov är beviljat och det står klart hur stort huset kan bli efter en tillbyggnad.


Peab ska tillsammans med företaget A house utforma Magasin 113 till en plats där ungdomar, näringsliv och kultur kan mötas och dra nytta av varandra.
A house har sedan tidigare etablerat liknande koncept i bland annat gamla Arkitekturhögskolans lokaler i Stockholm. Deras koncept handlar om att skapa värden genom samverkan mellan olika branscher och företag och bli en hemvist för de kreativa näringarna där gränsöverskridande möten stimulerar till nätverkande, kunskapsutbyte och attraherar talang.

– Vi vill tacka Älvstranden Utveckling för att vi har fått förtroendet att ta detta spännande projekt vidare, samt för en väldigt god dialog och process. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med andra delar av staden nu när vi tar det första steget i utvecklingen av Magasin 113, säger Staffan Lindqvist, projektutvecklingschef för Peab Väst.

Fakta Magasin 113

Magasin 113 ligger mitt på Frihamnspiren, inte långt från nya Hisingsbron. Den befintliga byggnaden är på 9.340 kvm fördelat på tre våningar. Tomtarean är på 4.800 kvm. Byggnaden är uppförd som lagerbyggnad 1964 och ritad av arkitekt Alexander Ericsson. Ett bygglov för om- och tillbyggnad av fastigheten på 18.600 kvm beviljades i september 2018. Detta bygglov har löpt ut och köparen behöver ett nytt tillstånd för att omvandla fastigheten.

Målet är att ett nytt bygglov ska vara på plats ett år efter försäljningen och att byggstart kan ske 2022 med inflyttning 2024.

tisdag, 06 april 2021 13:40

Trianon förstärker nyckelroller

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Fastighetsbolaget Trianon ökar takten inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion. Jonas Karlsryd (bilden i mitten) har tillträtt rollen som transaktionschef. För att utveckla och förstärka Trianon inom nyproduktion har Morgan Palmgren (bilden t v) och Linus Svensson (bilden t h) rekryterats som affärs-/projektutvecklare inom nyproduktion.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Bolaget verkar för ett hållbart boende samt ett socialt ansvarstagande.

Under 2021 planerar Trianon att byggstarta 700 lägenheter och rusta upp 200 lägenheter i det befintliga lägenhetsbeståndet i Malmö med omnejd.

Jonas Karlsryd, transaktionschef, har arbetat på Trianon sedan 2010, både som förvaltare och som business controller och han har genom åren haft en aktiv roll i samband med bolagets många förvärv samt investeringar i befintligt bestånd.Han kommer från och med nu att ingå i Trianons ledningsgrupp.

Morgan Palmgren, affärs-/projektutvecklare nyproduktion, har arbetat på Peab sedan 2004, i huvudsak med nyproduktion av bostäder. De senaste tio åren har han haft roller inom arbets- och projektledning i flertalet projekt och som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

Linus Svensson, affärs-/projektutvecklare nyproduktion, har arbetat på Peab sedan 2007 med fokus på nyproduktion av bostäder, kommersiella lokaler samt samhällsfastigheter, bland annat inom arbets- och projektledning, som entreprenadingenjör med mera. Som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu inrättar tre nya roller, vilket kommer att möjliggöra bolagets fortsatta utveckling i ett högt tempo, säger Olof Andersson, vd för Trianon.

Jonas Karlsryd tillträdde sin nya roll den 1 april 2021. Morgan Palmgren och Linus Svensson börjar på Trianon den 6 april 2021.


Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 82 fastigheter om 402.000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet hade ett marknadsvärde den 31 december 2020 om cirka 9,5 Mdr kr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, 

 

 


Logicenters bygger en 16.000 kvm stor anläggning i danska Køge, söder om Köpenhamn. Fastigheten byggs på spekulation.

Nu har det första spadtaget tagits för Logicenters 16.000 kvm stora anläggning i danska Køge, söder om Köpenhamn. Fastigheten, som byggs på spekulation, utvecklas med stort fokus på hållbarhet och beräknas stå färdig under början av år 2022.

Under år 2020 förvärvade Logicenters en markyta på 160.000 kvm i den danska logistikparken Skandinavisk Transport Center i Køge, söder om Köpenhamn. Under kommande år planerar logistikfastighetsaktören att utveckla anläggningar om totalt 68.000 kvm i parken. I en första etapp har Logicenter nu påbörjat utvecklingen av en 16.000 kvm stor logistikanläggning. Fastigheten byggs på spekulation och beräknas färdigställas under våren 2022. Och i enlighet med Logicenters ambitiösa hållbarhetsmål kommer det bland annat att finnas möjlighet att installera solceller på taket.

– Vi är mycket glada över att ha tagit det första spadtaget av vår nya fastighet i Skandinavisk Transport Center. Køge är ett extremt bra logistikläge med närhet till internationell flygplats, viktiga motorvägar och hamnar. Vi ser därför fram emot att få välkomna vår framtida hyresgäst till en toppmodern och hållbar logistikanläggning i ett optimalt läge i Öresundsregionen, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Närheten till Köpenhamn och Malmö gör Køge till ett strategiskt beläget område för logistik och transporter, då motorvägarna E20, E55 och E47 går igenom Køge. Dessutom ligger Køge hamn endast tre kilometer bort från Logiocenters anläggning,  vilket innebär närhet till utmärkta sjötransporter i Östersjön.   

 

 

 


Mårten Lilja, vice vd, Johanna Frelin, vd och Tobias Dysenius, försäljningschef på Riksbyggen.
Under första kvartalet 2021 sålde Riksbyggen 425 bostäder, en ökning med 30 procent jämfört med samma period förra året. Riksbyggen bygger över hela landet med projekt från Malmö i söder till Kiruna i norr. Försäljningsframgångarna är inte bara ett storstadsfenomen utan många finns även på många mindre orter.

– Riksbyggen har fått en fantastisk start på året. Sedan coronapandemin bröt ut för ungefär ett år sedan har varit fast beslutna om hålla i vår strategi att både öka bostadsförsäljningen och bostadsproduktionen. Det finns ett stort únderliggande behov av fler bostäder, inte bara i storstadsregionerna utan i hela Sverige, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Flera projekt som nyligen säljstartats har en viktig del i försäljningsresultatet för första kvartalet. Några exempel är Brf Petunia i Mölndal, Brf Korseberga fjärd i Vänersborg, Brf Fredriks Udde i Kalmar, Brf Slottshamnen i Malmö och Brf Dunungen i Göteborg.

– Januari och februari var starka säljmånader även under 2020, innan pandemin slog till. I mars är däremot ökningen jämfört med förra året exceptionell med en ökning på hela 170 procent, säger Tobias Dysenius, försäljningschef för Riksbyggen.

– Både i Skellefteå, i Kiruna och i Gällivare är det flera projekt som i princip sålt slut under första kvartalet i år. Bara någon enstaka visningslägenheter finns kvar, säger Tobias Dysenius.

Enligt Boverket behöver det tillkomma 59.200 – 66.400 lägenheter per år under perioden 2020-2029 för att bygga bort det beräknade bostadsbehovet.

– Att nå en så hög byggtakt är en utmaning även om marknaden är stark. I många projekt gäller fortfarande att försäljningen går snabbare desto närmare inflyttningen man kommer. Brf Djurgårdsvyn, som är ett av de projekt som sålt bäst under första kvartalet, är ett sådant exempel. Förutom att det är ett fantastiskt projekt, ritat av Thomas Sandell, så är det helt färdigbyggt och klart för inflyttning, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

– Bankerna kräver ofta att hälften av lägenheterna ska vara sålda innan byggstart. En stor aktör som Riksbyggen kan delvis överbrygga detta med egna medel, men många aktörer kan det inte. Riksbyggen föreslår därför ett införande av en statlig garanti som under en period skulle hålla upp nyproduktionen, säger Mårten Lilja.

tisdag, 06 april 2021 09:55

Skanska hyr ut i Stella i Sundsvall

 

 

 


Kontorshuset Stella på Södra Kajen i Sundsvall byggs av Skanska i åtta våningar om totalt cirka 11.000 kvm.

Skanska påbörjar nu uthyrningen av lokaler i Sundsvalls första klimatneutrala kontorshus, Stella, på Södra Kajen. Kontorshuset, som byggs i trä, blir en av de första byggnaderna att certifieras enligt NollCO2.

– Vi har valt att utmana gränserna för hållbart byggande och skapa en ledstjärna för branschen – därav namnet Stella, säger Peter Westin, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Ytan i det åtta våningar höga huset uppgår till cirka 11.000 kvm fördelat på åtta plan med mellan 400 och 1.900 kvm per våning. Den översta våningen kommer att ha en gemensam yta med utsikt över Sundsvallsfjärden och i markplan finns det utrymme för affärslokaler och restaurang.

Stella kommer uppföras där Stenstaden, havet och resecentrum möts, och kontorshuset bidrar till att centrum växer längs med Södra Kajen.

Byggstart är planerad till vintern 2021/2022 med färdigställande under 2024.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen som syftar till att uppnå netto noll klimatpåverkan för nya byggnader.

 

 

 

Clas Ohlson hyr ut cirka 3.500 kvm på Drottninggatan i Stockholm till Media Markt i lokaler där Intersport tidigare var hyresgäst.

MediaMarkt öppnar ett flagship-varuhus på Drottninggatan i Stockholm. MediaMarkt öppnar ett flagship-varuhus på Drottninggatan i Stockholm. Clas Ohlson hyr ut cirka 3.500 kvm till Media Markt, i lokaler där Intersport tidigare var hyresgäst. JLL har varit rådgivare till Clas Ohlson i uthyrningsprocessen.

MediaMarkt väljer att etablera sig på Drottninggatan. Företaget värdesätter högt de kundflöden som finns på platsen idag. MediaMarkt öppnar sin verksamhet på Drottninggatan till sommaren.

– Vi är väldigt glada att få MediaMarkt som grannar. De kommer bidra till Drottninggatans utbud och attraktionskraft och vi ser att vi ömsesidigt kommer att kunna bidra till positiva kundflöden för varandra, säger Trond Martin Nettelhorst Tveit, Head of Store Footprint på Clas Ohlson AB

– Vi är stolta över att vara rådgivare till Clas Ohlson i denna uthyrning, som är unik i sitt slag med 3 500 kvadratmeter mitt på Drottninggatan samt att i rådande marknadsläge slutföra med en stor internationell aktör, säger Mikaela Murray, Director på JLL Agency AB.

Lokalen ligger på Drottninggatan 53, granne med Clas Ohlson och Stadium.

tisdag, 06 april 2021 09:36

Försäljningsrekord för Selvaag Bolig

 

 

 

Sverre Molvik, vd för Selvaag Bolig.

Selvaag Bolig sålde 274 bostäder för 1.431 miljoner norska kronor, cirka 1.460 Mkr, under första kvartalet 2021. Mätt i värde var detta den bästa försäljningen under ett första kvartal och den näst bästa försäljningen i företagets historia.

– Försäljningen var mycket bra under första kvartalet. Det har varit stor efterfrågan på alla marknader där vi finns, men särskilt i utkanten av Oslo. Detta beror på att vi har bra produkter på rätt plats, att det finns en låg hypoteksränta och att det byggs för lite i Oslo. Vi har sålt bra i initierade projekt och dessutom haft framgångsrika försäljningsstarter. Det har varit en särskilt hög efterfrågan på våra Pluss-bostäder, som är bostäder med gemensamma utrymmen och tjänster, säger vd Sverre Molvik.

Nettoomsättningen, dvs. försäljningen justerad för Selvaag Boligs ägarandel i samarbetsprojekt, slutade med 248 bostäder till ett totalt värde av 1.242 miljoner norska kronor. Under kvartalet byggstartade Selvaag Bolig 134 bostäder, varav 95 bostäder färdigställdes och 124 överlämnades till köparna. Per den 31 mars 2021 hade Selvaag Bolig 1.349 bostäder under produktion, varav 17 färdigställda bostäder var osålda.

Nettoomsättningen under motsvarande kvartal 2020 uppgick till 164 bostäder till ett totalt värde av 840 miljoner norska kronor och bruttoförsäljningen var då 196 bostäder för 1.031 miljoner norska kronor.

 

 

 

Baard Schumann, koncernchef för Nordr.

Bostadsutvecklaren Nordr fortsätter sin tillväxt i Sverige och Norge. Under årets första kvartal sålde bolaget bostäder till ett värde av 2,3 Mdr kr.

Under det första kvartalet år 2021 sålde Nordr sammanlagt 387 bostäder, varav 271 såldes i Sverige och 116 i Norge. Det är en ökning från 299 under samma kvartal i fjol. Det totala försäljnigsvärdet uppgick till 2,3 Mdr kr, varav Nordrs andel uppgick till 2 Mdr kr.

– Det har varit en stark start på året för Nordr i både Sverige och Norge. Vi upplever stark efterfrågan på bostäder i alla de större städer där vi är etablerade och möter marknaden väl då vi snabbt ställde om till digitala kanaler när pandemin startade för ett år sedan, säger Nordrs koncernchef Baard Schumann.

Nordr har egna kontor och ett flertal större projekt i de växande storstadsområdena i Sverige och Norge. Parallellt med stor efterfrågan har priserna i Nordrs geografiska kärnområden fortsatt rejält uppåt även under 2021.

– Vi prioriterar att slutföra planarbetet i flera kommuner och att få igång fler bostäder så vi får en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Vi ser att vi har en fin portfölj med produkter i attraktiva lägen och till marknadsmässiga priser i alla våra geografier, menar Baard Schumann.

Antalet bostäder i produktion uppgick till 2.619, mot 2.160 samma kvartal för ett år sedan. Nordrs andel är 2.231 bostäder. Totalt byggstartades 206 bostäder första kvartalet 2021. Försäljningsgraden för bostäder i produktion uppgick till 82 procent.

– Förutom inflyttning och tillväxt i storstäderna noterar vi att allt fler ser nyproduktion som ett attraktivt alternativ. Fler vill helt enkelt bo lite bättre genom att byta sin gamla bostad mot något nytt, fräscht och modernt. Det gör också att vi tror på fortsatt stark marknadsutveckling för våra produkter, säger Baard Schumann.


 

 

 


Skanska ska bygga en 23.200 kvm stor, multifunktionell evenemangslokal för Austin Peay State University
i Clarksville, Tennessee, USA.

Skanska har tecknat avtal med Montgomery County om att bygga ett multifunktionellt evenemangscenter i Clarksville, Tennessee, USA. Kontraktet är värt 73 miljoner dollar, cirka 635 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det första kvartalet 2021.

Projektet avser en 23.200 kvm stor, multifunktionell evenemangslokal som rymmer Austin Peay State University’s (APSU’s) basketprogram för män och kvinnor, ishockey, konserter och andra samhälls- och underhållningsfunktioner. Huvudarenan rymmer mer än 5.000 sittplatser och inkluderar sviter och områden för restauranger. Byggnaden kommer att få två ishockeyplaner med tillhörande omklädningsrum, en träningsplan och omklädningsrum för APSU samt mötesrum.

Byggnationen har redan påbörjats och projektet är planerat att vara slutfört under det fjärde kvartalet 2022.