14 april 2021

Redaktionen

 

 

 


Den nya bussterminalen i Slussen ska stå klar år 2023. Vänthall, vy mot västra entréhallen. Illustration: Link arkitektur

Skanska har tecknat avtal med Exploateringskontoret i Stockholms stad om att genomföra arbeten för stomkomplettering för Slussens nya bussterminal i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 620 Mkr, vilket inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2021.

Entreprenaden inne i den blivande nya bussterminalen vid Slussen avser stomkomplettering inklusive betong- och konstruktionsarbeten för den färdiga bussterminalen.

Byggstart beräknas ske 1 juni 2021, och arbetet ska vara avslutat den 31 augusti 2023.

Skanska genomför sedan tidigare fyra entreprenader vid Slussen. Dessa omfattar bland annat själva Slussen med tillhörande avbördningskanaler, Slussbron, lågbroar, kajer- och förstärkningsarbeten samt arbeten med den handelsplats som byggs under Katarinavägen på Södermalm.


 

 

 


Caroline Nirberg får ett övergripande ansvar för Prologis projektutveckling, fastighetsförvärv och markköp i Stockholm och Mälardalen. Sebastian Johansson blir ansvarig för Prologis fastighetsförvaltning i Stockholm och Mälardalen.

Logistikfastighetsföretaget Prologis Nordics öppnar ett nytt kontor i Stockholm i april. Att etablera närvaro på den viktiga logistikmarknaden i Stockholm och Mälardalen är ett led i Prologis långsiktiga tillväxtstrategi i Sverige. Etableringen sker också för att komma närmare de befintliga kunderna för att förstärka kundupplevelsen.


Prologis har historiskt sett varit starka i västra Sverige med sitt huvudkontor i Göteborg. I samband med att bolaget nu stärker sitt fokus på Stockholms-området och Mälardalen värvas nu Caroline Nirberg och Sebastian Johansson till det nya kontoret i Stockholm. Nirberg får ansvar för projektutveckling och förvärv i hela Sverige och Johansson ansvarig för fastighetsförvaltningen i regionen.


– Etableringen av Stockholmskontoret är en strategisk satsning i våra högt ställda ambitioner på tillväxt och samtidigt utveckla kundupplevelsen och Caroline Nirberg och Sebastian Johansson blir viktiga kuggar i den strategin, säger Gunnar Gillholm, nordenchef på Prologis.

Uppdraget som Caroline Nirberg tar sig an innefattar övergripande ansvar för projektutveckling, fastighetsförvärv och markköp i Sverige. Rollen innebär kontakter med mäklare, kommuner och kunder för att identifiera potentiella utvecklingsmöjligheter för att stärka Prologis närvaro i Sverige via långsiktiga investeringar.

– Jag gillar utmaningar och uppskattar förtroendet att få bli en del av ett starkt team som kan bidra till Prologis framtida strategi och expansion, säger Caroline Nirberg om sitt nya uppdrag. Genom åren har jag byggt upp ett solitt nätverk av kontakter inom branschen som nu kommer väl till pass i min nya roll. Mitt fokus kommer att vara att identifiera potentiella investeringar i attraktiva logistiklägen i hela Sverige och se till att Prologis är den partner som bygger det bästa erbjudandet oavsett om du är markägare, ansvarig för kommunala etableringar eller söker nya lokaler.

Caroline Nirberg, som tagit en B.Sc på Wharton Business School i USA och en EMBA på Handelshögskolan i Stockholm, kommer senast från DHL i Sverige, där hon var ansvarig för förvaltning och utveckling av bolaget fastighetsportfölj. Innan dess har hennes karriär tagit henne från Hong Kong via Warsava till Frankfurt där hon var transaktionsrådgivare och director capital markets på JLL. Hon är även medlem Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS.

Etableringen i Stockholm innebär också att Prologis kommer närmare en betydelsefull del av sin kundbas. Sebastian Johansson, som får ansvaret för att ytterligare utveckla och förstärka kundupplevelsen i Stockholmsområdet, kommer senast från L&T. Hans närvaro ger de lokala kunderna möjlighet till både mer personlig kontakt och ännu snabbare responstider.

 

Prologis, Inc. är världsledande inom logistikfastigheter med fokus på marknader med höga inträdeshinder och hög tillväxt. Per den 31 december 2020 ägde Prologis eller hade investeringar i, antingen på helägd basis eller genom saminvesteringsprojekt, fastigheter och utvecklingsprojekt som förväntas uppgå till cirka 91 miljoner kvm i 19 länder. Prologis hyr ut moderna distributionsanläggningar till mer än 5.500 kunder uppdelade huvudsakligen i två kategorier: business-to-business och handel/e-handel.

 

 

 


I en kommentar kan sägas att det även var överraskande när Håkan Hellström meddelande i oktober 2012, då han var 56 år, att han skulle avgå som vd för Castellum för att gå i pension år 2013. Även Henrik Saxborn är nu 56 år och han fyller 57 år i juli i år, då han ska avgå som vd.

Henrik Saxborn har meddelat styrelsen i Castellum att han beslutat att lämna sin roll som vd och koncernchef under 2021. Henrik Saxborn tillträdde rollen som verkställande direktör år 2013 och var dessförinnan vice vd på Castellum sedan år 2006. Styrelsen inleder nu, i samråd med Henrik Saxborn, en process för att tillsätta en ny vd och koncernchef.

– Jag vill från styrelsens sida tacka Henrik Saxborn för hans tid som koncernchef och positiva bidrag till bolagets utveckling och tillväxt. Castellum står väl rustat inför framtiden och jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med styrelse och ledning, säger Rutger Arnhult, styrelseordförande för Castellum AB.

– Castellum är ett fantastiskt företag, idag ett av de starkaste fastighetsbolagen i Norden med framskjuten position inom teknikutveckling och hållbarhet. Det har varit ett privilegium att få skapa allt detta tillsammans med alla engagerade och härliga kollegor, säger Henrik Saxborn.

Henrik Saxborn kommer att fortsätta i sin nuvarande roll i sex månader eller till dess att en ersättare tillträder, och därmed bidra till en smidig övergång.

I en kommentar kan sägas att det även var överraskande när Håkan Hellström meddelande i oktober 2012, då han var 56 år, att han skulle avgå som vd för Castellum för att gå i pension under år 2013. Även Henrik Saxborn är nu 56 år och han fyller 57 år i juli i år. Möjligen var det så att Henrik Saxborn och Castellums förra styrelseordförande Charlotte Strömberg hade ett bättre samarbete än vad Henrik Saxborn och Castellums nye ordförande Rutger Arnhult har. SF

 

 

 


Mikael Rånes, vd för Amasten Fastighets AB.

Styrelsen i Amasten Fastighets AB har beslutat att uppdatera bolagets finansiella mål, beslutat om två nya finansiella mål om tillväxt i fastighetsbestånd och antal produktionsstartade lägenheter samt uppdaterat bolagets riskbegränsningar och utdelningspolicy.

De nya och uppdaterade målen presenteras  är (tidigare mål inom parentes): 1. Fastighetsbeståndet ska vid utgången av 2023 uppgå till 20 Mdr kr (nytt mål.) 2. Under perioden 2021–2023 ska minst 2.000 lägenheter produktionsstartats (nytt mål). 3. Avkastningen på eget kapital ska i genomsnitt över en femårsperiod uppgå till 15 procent (oförändrat). 4. Belåningsgraden ska ligga inom intervallet 50–70 procent (tidigare maximalt 70 procent). 5. Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger (oförändrat)-

6. Amasten avser att inte lämna någon utdelning under de närmaste åren. Bolagets bedömning är att den bästa totalavkastning uppnås genom att vinster återinvesteras i verksamheten för att skapa lönsam tillväxt genom investeringar i befintligt bestånd, nyproduktion av hyreslägenheter och förvärv av förvaltningsfastigheter (oförändrat).

 

 

 


Projektet i Brunnshög, Lund, kommer vid byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva 248 hyresrätter av ICA Fastigheter.

I Brunnshög i Lund utvecklas ett nytt kvarter om cirka 20.000 kvm som ska innehålla 258 hyreslägenheter och en kommersiell del. Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring med ICA Fastigheter om att förvärva bostadsfastigheten.

– Brunnshög är en innovativ stadsdel i Lund där vi redan har ett spännande projekt igång med 82 hyreslägenheter. Det känns roligt att nu kunna ge fler människor möjlighet att bo tryggt och hållbart i Brunnshög, säger Lansa Fastigheters vd Claes Malmkvist.

Fastigheten kommer vid byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva bostadsfastigheten.

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

– Projektet stämmer bra överens med vår vision att bygga fastigheter med stort miljöfokus i regioner med stark tillväxt. Vår ambition är att bygga trygga hem för stolta hyresgäster, vilket kommer att återspeglas tydligt i projektet, säger Lansas projektchef Ulrika von Wachenfeldt.

Färdigställandet av bostäderna, ICA-butik och övriga kommersiella ytor beräknas till årsskiftet 2024/2025.

– Vi är väldigt glada över att samarbeta med Serneke Sverige och Lansa Fastigheter i Brunnshög. Nu ser vi fram emot att förverkliga ett modernt och hållbart kvarter med fokus på människorna som kommer att bo och leva här, säger Anna Nyberg, vd för ICA Fastigheter.

ICA Fastigheter har tecknat avtal med Serneke Sverige om fortsatt projektering av de kommersiella ytorna och bostadsdelen.
Fastigheten kommer efter byggstart att delas i två fastigheter via tredimensionell fastighetsbildning. ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten och Lansa Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva bostadsfastigheten med tillträde vid färdigställandet. Färdigställandet av ICA-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till årsskiftet 2024/2025.

– Detta är det första pågående projektet där ICA Fastigheter agerar byggherre för såväl kommersiella delar som bostäder, och är en unik lösning i Brunnshög då vi ser stora fördelar med att ta ett helhetsansvar för projektets genomförande, säger Anna Nyberg, vd ICA Fastigheter.

– Det är ett spännande projekt som vi är väldigt glada över att arbeta vidare med i samverkan med ICA Fastigheter. Samarbetet har startat på bästa sätt och vi ser fram emot ett givande projekt tillsammans. Extra tillfredsställande är det fokus på hållbarhet som finns i projektet samt att få fortsätta i arbetet med att utveckla området Brunnshög, säger Carl Hagberg, arbetschef på Serneke.

Byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver och håller en hög hållbarhetsnivå utifrån ett hållbarhetsprogram som utvecklats tillsammans med Lunds kommun.

 

 

 


Den 4.000 kvm stora och energipositiva bostadstornet i Saint Etienne, 5 mil sydväst om Lyon, kommer att bestå av 56 lägenheter, cirka 500 kvm kontor och 257 kvm detaljhandel tillsammans med underjordiska parkeringsplatser.

Catella European Residential Fund III (CER III) köper ett energipositivt bostadstorn i Saint-Étienne, cirka 5 mil sydväst om Lyon i Frankrike.

Catella har ett investeringsprogram om 2,0 miljarder euro för 100 energipositiva bostadstorn från Elithis, runt om i Europa. Dessa bostadstorn kommer att levereras mellan 20 och 30 år före EU:s ambitiösa koldioxidneutrala mål till år 2050 för den byggda miljön.

Catella Residential Investment Management (CRIM), förvaltaren av CER lll Fund, har bildat ett exklusivt joint venture för leveransrörledningen för det paneuropeiska investeringsprogrammet med Elithis, det franska ingenjörs- och designföretaget som utvecklar det energipositiva byggnadskonceptet, vilka producerar mer mer kraft än det förbrukar, till kostnadsnivåer som är jämförbara med standardbyggnader. Förvärvspriset för Saint-Etienne-projektet är cirka 15 miljoner euro och det blir det första Elithis-tornet som blir en del av Catellas plattform om bostadsinvesteringar om totalt 4,8 miljarder euro. Catella är den största gränsöverskridande investeraren i denna fastighetssektor i Europa.

Xavier Jongen
, vd för Catella Residential Investment Management, säger:
– Elithis-tornen är framtidens prisvärda och hållbara bostäder i Europa och vi är i början av att lansera ett planerat 10-årigt investeringsprogram, som börjar i Frankrike och sedan flyttar till andra stora marknader som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Byggnadernas revolutionerande energipositiva design innebär att hyresgäster kan göra betydande besparingar på sina hushållskostnader, med potential att eliminera årliga energiräkningar, medan investerare inte behöver offra avkastningen för en hållbar och låg riskprodukt med stabil inkomst. till en överkomlig hyra.

Den 4.000 kvm stora bostadstornet i Saint Etienne kommer att bestå av 56 lägenheter, cirka 500 kvm kontor och 257 kvm detaljhandel tillsammans med underjordiska parkeringsplatser. Byggnaden, designad av arkitekterna PPX, ligger på hörnet av Rue Cugnot och Rue de Sergent Riviere i Châteaucreux-området i Saint-Etienne, i stadens affärsdistrikt och dess centralstation. Området har förvandlats under de senaste åren och erbjuder en blandning av kommersiella och bostadsboende samt bra lokala transportförbindelser och öppna ytor. Saint-Etienne, som ligger 50 km söder om Lyon, är huvudstaden i Loire-regionen och har mer än 170.000 invånare. Staden en stark lokal industriell ekonomi.


Elithis första projekt med energipositiv teknik var en kontorsbyggnad på 5.000 kvm som färdigställdes i Dijon 2009, ett av världens första energipositiva byggnad som fortsätter att överträffa branschens lagkrav och erkända standardcertifieringar.

 

År 2018, efter att ha startat en framgångsrik internationell arkitektonisk tävling, slutförde Elithis Donau-byggnaden i den franska staden Strasbourg, med världens första energipositiva bostadshus, vilket förstärkte det ursprungliga konceptet. Byggnaden har varit i drift under de senaste tre åren med anmärkningsvärda resultat som överträffar de ursprungliga beräkningarna för energiprestanda och överträffar befintliga europeiska normer och regler.

 

 

 


Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva tomträtten Karlstad Ukulelen 1. Fastigheten omfattar 248 studentbostäder i direkt anslutning till Karlstad universitet. Säljare är Lecab Fastigheter och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 248 Mkr. K2A kommer att erlägga köpeskilling i samband med tillträdet i början av maj 2021. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

Fastigheten inrymmer fyra byggnader uppförda under 2016, med en total uthyrningsbar area om cirka 5.300 kvm och hyresvärdet uppgår till cirka 12,7 Mkr på årsbasis. Studentbostäderna har hög standard och ett attraktivt läge i direkt anslutning till universitet. Byggnaderna är energieffektiva och förväntas kunna klassificeras som ljusgrön enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

I januari 2021 tillträdde K2A den första förvaltningsfastigheten i Karlstad, med 122 studentbostäder. Tillsammans med Ukulelen 1 samt Harklövern 1 som K2A uppför i egen regi kommer förvaltningsbeståndet uppgå till 416 studentbostäder i Karlstad.

– Förvärvet består av studentbostäder som är bland de mest attraktiva i Karlstad och innebär att vi nu uppnår en förvaltningsvolym som skapar skalfördelar. Därmed har vi etablerat oss på en mycket intressant marknad. Därutöver ser vi goda möjligheter att miljöcertifiera fastigheten enligt CICERO:s gröna ramverk, vilket är en central fråga för oss, kommentarer Johan Knaust, vd för K2A.

 

 

 


Detaljplanen för  Gamlestadens Fabriker har vunnit laga kraft. Det innebär att 300 bostäder och 68.000 kvm kontor, restauranger och service ska utvecklas inom det gamla fabriksområdet.

 

 

 

 


Det nya torget på Gamlestadens Fabriker. Foto: Tmrw

 

 


P-G Persson, vd för Platzer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs industriella vagga, är redo för nästa utvecklingssteg. Detaljplanen för Gamlestadens Fabriker har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att Platzer kan tillföra 300 bostäder och 68.000 kvm kontor, restauranger och service till det gamla fabriksområdet.

– Vi har sett fram emot detta i flera år, säger P-G Persson, vd för Platzer. Detaljplanen skapar möjlighet att vidareutveckla Gamlestadens Fabriker som en viktig pusselbit i utvecklingen av områdena runt kollektivknutpunkten Gamlestads torg där vi knyter ihop innerstaden med de nordöstra stadsdelarna, vilket är positivt för hela Gamlestadens utveckling, så det känns fantastiskt roligt att vi äntligen kan sätta igång.

Gamlestadens Fabriker är idag ett entreprenörstätt område med gott om kreativa verksamheter inom bland annat mode och design. Området har också fått en tydlig inriktning mot återbruk och hållbarhet och foodtech.

– Entreprenörsanda och innovation ligger i Gamlestadens DNA. Vi ska göra allt vi kan för att Gamlestadens Fabriker ska bli en ännu bättre plats för människor och företag av olika storlek och karaktär. Som fortsätter tillåta olikheter att mötas. Det är så innovation uppstår, säger Robert Woodbridge, områdeschef på Platzer Fastigheter.

Platzers planer för området är att skapa en urban och levande stadsdel, som tar vara på det industrihistoriska arvet, och som täpper till de luckor som 1900-talets rivningar skapat mellan de äldre byggnaderna. Gestaltningen av de nya byggnaderna ska knyta an till den äldre industribebyggelsens karaktär, och bli tydliga årsringar till tidigare seklers byggnader. Området får också en tydligare gatustruktur, med små torg och parker, istället för dagens stora asfaltsytor.

– Mellanrummen och platserna mellan husen är minst lika viktiga som de nya byggnaderna för att det ska bli en bra stadsmiljö. Här finns så mycket karaktär och historia som vi har stor respekt för. Vi vill att Gamlestadens Fabriker ska fortsätta vara en tillåtande plats med ännu mer liv och rörelse, säger Patrik Lund, affärsutvecklare på Platzer Fastigheter.

Detaljplanen som nu vunnit laga kraft innebär att 300 bostäder och 68.000 kvm kontor, restauranger och service ska utvecklas inom det gamla fabriksområdet. Gamlestadens Fabriker är en viktig länk som kopplar samman områden som Kviberg och Kortedala med Göteborgs centrum och är en viktig pusselbit för hela Gamlestadens utveckling.
 

 

 


Från vänster: Robin Berkhuizen, vd för Emrahus och Erik Selin, vd för Balder. Foto: Mikael Florens/Emrahus.
Fastighets AB Balder har nyligen gått in i Emrahus AB som delägare. Investeringen är en del av Emrahus nya satsning i att fortsatt äga och förvalta de bostäder de bygger. Detta innebär att Emrahus kan förbättra de LSS-bostäder man själv äger över tid och framtidssäkra dem på ett annat sätt än tidigare.

Emrahus vd Robin Berkhuizen ser positivt på att utveckla bostäderna för framtiden. Han säger:

– En av de största fördelarna med att vi förvaltar fastigheterna i det långa perspektivet är att vi kan blicka in i framtiden till vissa saker som inte är tillgängliga just nu och förbereda bostäderna för det. Det gör att vi hela tiden kan låta våra fastigheter växa och bli bättre över tid eftersom vi kan göra uppdateringar.

Erik Selin, vd för Balder, tror på Robin Berkhuizen och hans team och ser dem som en viktig byggsten i Balder-familjen. Erik Selin säger:
– Emrahus är ett bra komplement för oss eftersom LSS kan vara en del av stadsutvecklingsprojekten. Kommuner efterfrågar ibland LSS i planen och då är det bra att ha någon i familjen som vi litar på. Detta kan bli en win-win för Balder, Emrahus och stadsutvecklingsprojekten. Teamet är också viktigt, det vill säga Robin och organisationens kompetens och drivkraft.

Emrahus och Balder hoppas nu på ett bra samarbete där de båda kan dra nytta av varandras erfarenhet och kunskap.

– Detta är ett nytt kapitel för Emrahus som vill fortsätta vara en stor bidragande kraft i LSS-frågan. Nu kan Emrahus fokusera på det som de gör bäst: skapa LSS-bostäder där fler kan få ett kvalitativt liv med allt som borde vara självklart för alla. Och fortsätta att förbättra och utveckla olika bostäder utifrån individens perspektiv, säger Robin Berkhuizen.

– Framtiden känns ljus. Det är sjukt spännande, den fasen som vi går in i nu. Det är en enormt stor brist på LSS-bostäder i Sverige och det har vi möjlighet att påverka nu, på riktigt, avslutar Robin Berkhuizen.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

Rekryteringen av Daniel Gorosch (bilden) innebär att han har utsetts till vd för Colliers Sverige. Nuvarande vd Dan Törnsten kvarstår som aktieägare i Colliers Sverige och han tillträder rollen som styrelseordförande. I denna roll kommer han att fortsätta fokusera på kundengagemang och strategisk rådgivning.

Daniel Gorosch
är en erfaren ledare i fastighetsbranschen och han kommer att rapportera direkt till vd för Colliers EMEA. Han har tidigare varit vd för JLL Sverige och nu senast vd och grundare för Harvesta Fastigheter. Han tar med sig en gedigen erfarenhet av att skapa tillväxt genom utmärkt kundservice och strategiska förvärv, en erfarenhet han fått från sina drygt 25 år i fastighetsbranschen. Dessutom innehar Daniel Gorosch även styrelseposter i några av Sveriges största fastighetsbolag, och han fungerar som rådgivare i dessa bolag inom områdena kommersiella fastigheter, bostadsfastigheter samt fastighetsförvaltning.

– Vi har glädjen att få välkomna Daniel Gorosch som vd för Colliers Sverige. Han är en högpresterande profil inom kommersiella fastigheter och har som mål att maximera fastigheternas potential för investerare, ägare och hyresgäster på denna, för EMEA, viktiga marknad. Hans erfarenhet av att tillhandahålla exceptionella tjänster och utveckla framgångsrika verksamheter kommer, tillsammans med den starka plattform som Dan Törnsten byggt upp, att göra det möjligt för oss att påskynda tillväxten i Sverige, säger Chris McLernon, vd för Colliers EMEA.

– Det ska bli väldigt roligt att ansluta till Colliers och vara med i nästa fas av tillväxt på den svenska fastighetsmarknaden. Sverige är den fjärde investeringsmarknaden i EMEA sett till storleken och både de ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna är goda. Detta göra att vi ser stora möjligheter för våra kunder, medarbetare och vår verksamhet i Sverige. Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Dan och hela teamet för att nå ännu större framgångar, förklarar Daniel Gorosch.

– Jag är oerhört stolt över den starka verksamhet, de kundrelationer och det team vi har byggt upp i Sverige sedan 2010, och känner mig hedrad över att få arbeta som styrelseordförande sida vid sida med vår nya vd Daniel, tillägger Dan Törnsten, styrelseordförande för Colliers Sverige.

Han fortsätter:

– Jag ser fram emot att få fokusera på kundengagemang och strategisk rådgivning i samband med att vi hjälper våra kunder och medarbetare att ta vara på kommande möjligheter.